Information om garantier, förlängda serviceavtal och villkor för din enhet

Gäller för: IngenSurface

Få information om den begränsade standardgarantin, det förlängda serviceavtalet Microsoft Complete och det förlängda serviceavtalet för maskinvara för företag.