Följande tabell innehåller länkar till artiklar och videoklipp som visar hur du skapar formler från data i kalkylbladet. Exemplen i artiklarna innehåller exempeldata som hjälper dig att komma igång och vägledning som hjälper dig att få det resultat du förväntar dig.

Typ av formel

Exempel

Villkorsstyrd

Skapa villkorsstyrda formler

Visa eller dölja nollvärden

Dölja felvärden och felindikationer i en cell

Uppslag

Leta upp värden i en lista med data

Datum och tid

Lägga till eller dra ifrån datum

Addera eller subtrahera tid

Visa datum som veckodagar

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag i en cell

Ekonomi

Beräkna ett löpande saldo

Beräkna en sammansatt årlig tillväxtränta (CAGR)

Statistik

Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Beräkna medianen för en grupp med tal

Funktionen TYPVÄRDE

Matematik

Addera tal

Subtrahera tal

Multiplicera och dividera tal

Beräkna procent

Avrunda ett tal

Funktionen UPPHÖJT.TILL

Beräkna det minsta eller det största talet i ett område

Beräkna fakulteten eller permutationen för ett tal

Skapa en multiplikationstabell

Räkna

Räkna antalet ifyllda celler

Räkna antalet förekomster av ett värde

Räkna unika värden bland dubbletter

Räkna tal som är större än eller mindre än ett tal

Beräkna en löpande summa

Konvertering

Konvertera tider

Konvertera datum som sparas som text till datum

Konvertera tal som är sparade som text till siffror

Konvertera mått

Omvandla tal till olika talsystem

Text

Ändra skiftläge för text

Kontrollera om en cell innehåller text (inte fodralkänsligt)

Kontrollera om en cell innehåller text (ärendekänsligt)

Kombinera text och tal

Kombinera text med ett datum eller en tid

Kombinera två eller fler kolumner med hjälp av en funktion

Upprepa ett tecken i en cell

Visa endast de sista fyra siffrorna i ID-nummer

Infoga aktuellt Excel, sökväg eller kalkylblad i en cell

Dela upp namn med guiden Omvandla text till kolumner

Dela upp text i kolumner med hjälp av funktioner

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×