Relaterade ämnen
×
Rader och kolumner
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Rader och kolumner

Markera cellinnehåll i Excel

Du kan välja cellinnehållet i en eller flera celler, rader och kolumner i Excel.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Om ett kalkylblad har skyddats kanske du inte kan markera celler eller cellinnehållet i ett kalkylblad.

Markera en eller flera celler

 1. Klicka på en cell för att markera den. Eller använd tangentbordet för att navigera till den och markera den.

 2. För att markera ett område, välj en cell och sedan dra över de andra cellerna med vänster musknapp nedtryckt.

  Eller använd Skift + piltangenterna för att markera området.

 3. Om du vill markera icke angränsande celler och cellområden håller du ned Ctrl och markerar cellerna.

Markera en eller flera rader och kolumner

 1. Markera bokstaven högst upp för att markera hela kolumnen. Eller klicka på valfri cell i kolumnen och tryck sedan på Ctrl + blanksteg.

 2. Markera radnumret för att markera hela raden. Eller klicka på valfri cell i raden och tryck sedan på Skift + blanksteg.

 3. Om du vill markera icke angränsande rader eller kolumner håller du ned Ctrl och markerar rad- eller kolumnnumrerna.

Markera tabell, lista eller kalkylblad

 1. Om du vill markera en lista eller tabell markerar du en cell i listan eller tabellen och trycker på Ctrl + A.

 2. Om du vill markera hela kalkylbladet klickar du på knappen Markera alla i det övre vänstra hörnet.

  Knappen Markera allt

Obs!: När du markerar en cell kan även flera angränsande celler i vissa fall markeras. Tips om hur du löser det här problemet finns i inlägget Hur förhindrar jag att två celler markeras samtidigt i Excel? i communityn.

Om du vill markera

Gör du så här

En enda cell

Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

Ett cellområde

Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

Ett stort cellområde

Klicka i den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka i den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

Alla celler i ett kalkylblad

Klicka på Markera alla.

Knappen Markera allt

Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+A det aktuella området. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

Diskontinuerliga celler eller cellområden

Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

En hel rad eller kolumn

Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

1. Radrubrik

2. Kolumnrubrik

Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

Obs!: I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

Intilliggande rader eller kolumner

Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

Diskontinuerliga rader eller kolumner

Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

Tryck på CTRL+HOME om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

Tryck CTRL+END om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

Celler till början av kalkylbladet

Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan aktiv cell och den cell du klickar i blir den nya markeringen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Markera specifika celler eller cellområden

Lägga till eller ta bort tabellrader och tabellkolumner i en Excel-tabell

Flytta eller kopiera rader och kolumner

Transponera (rotera) data från rader till kolumner eller tvärtom

Låsa rader och kolumner genom att låsa fönsterrutor

Låsa eller låsa upp särskilda områden i ett skyddat kalkylblad

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×