Du kan enkelt ändra storlek på bilder, textrutor, figurer och WordArt i din Office-fil. Du kan också ta bort oönskade delar av en bild genom att beskära den.

Före- och efterexempel på stoleksändring

Om du vill dra ut, krympa eller bara ändra storlek på en bild (eller figur) använder du storlekshandtagen eller (för mer noggrann kontroll) alternativet Storlek på fliken Format för bildverktyg eller fliken Format för ritverktyg.

Microsoft 365 prenumeranter som har en pekskärm kan använda ett finger eller en digital penna för att ta tag i ett storlekshandtag.

Klicka på listrutan nedan för att få mer information.

 1. Klicka på den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt (t.ex. ett diagram) som du vill ändra storlek på.

 2. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du ett storlekshandtag bort från eller mot mitten samtidigt som du gör något av följande:

  • Om du vill behålla mitten på samma plats klickar du på och håller ned Ctrl-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla proportionerna klickar du på och håller ned Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du både vill behålla proportionerna och mitten på samma plats klickar du på både Ctrl-tangenten och Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

   Figur med markerat storlekshandtag

Obs!: Om du storleksförändrar ett WordArt-objekt så här ändras bara rutan som WordArt finns i. Själva WordArt-texten fungerar som vilken annan text som helst. Du storleksförändrar den genom att markera texten och ändra teckensnittsstorleken på fliken Start i menyfliksområdet.

 1. Klicka för att välja den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

  Om du vill ändra storlek på flera objekt samtidigt, trycker du på och håller ned Ctrl-tangenten medan du väljer varje objekt.

 2. Beroende på vilken typ av objekt du har valt gör du något av följande:

  • Om du vill ändra storleken på en bild går du till fliken Format för bildverktyg, gruppen Storlek och anger de nya måtten i rutorna Höjd och Bredd.

   Höjd- och Breddrutorna på fliken Format för bildverktyg

  • Om du vill ändra storleken på en figur eller ett annat objekt går du till fliken Format för ritverktyg, gruppen Storlek och anger måtten du vill ha i rutorna Höjd och Bredd.

   Höjd- och Breddrutorna på fliken Format för ritverktyg

   Obs!: Om din skärm är mindre kan det hända att du behöver klicka på nedåtpilen i gruppen Storlek för att se rutorna Höjd och Bredd.
   Gruppen Storlek är mindre på små skärmar

Om du inte kan ändra höjd och bredd var för sig måste du låsa upp proportionerna:

 1. Klicka på dialogruteikonen Bild av ikon längst ned till höger i gruppen Storlek.

 2. I formatrutan eller dialogrutan som öppnas avmarkerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet.

 1. Klicka på den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

  Om du vill ändra storlek på flera objekt samtidigt, trycker du på och håller ned Ctrl-tangenten medan du väljer varje objekt.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild går du till fliken Format för bildverktyg, gruppen Storlek och klickar på dialogruteikonen Bild av ikon.

   Dialogruteikon i gruppen Storlek på fliken Format för bildverktyg

  • Om du vill ändra storlek på en figur eller ett annat objekt går du till fliken Format för ritverktyg, gruppen Storlek och klickar på dialogruteikonen Bild av ikon.

   Dialogruteikon i gruppen Storlek på fliken Format för ritverktyg

   Meddelanden: 

   • Om din skärm är mindre kan det hända att du behöver klicka på nedåtpilen i gruppen Storlek för att se dialogruteikonen.

   • Gruppen Storlek är mindre på små skärmar

 3. Gör något av följande i formatfönstret eller dialogrutan som öppnas:

  • Om du vill behålla originalproportionerna markerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandetoch anger en procent för Skala för Höjd eller Bredd.

  • Om du vill ändra proportionerna avmarkerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandetoch anger procent för Skala för Höjd och Bredd.

Mer information finns i

När du storleksändringen drar ut eller krymper storleken på ett objekt.

Före- och efterexempel på stoleksändring

Ändra storlek manuellt

 1. Klicka på den bild, figur, textruta eller WordArt som du vill ändra storlek på.

 2. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du ett storlekshandtag bort från eller mot mitten samtidigt som du gör något av följande:

  • Om du vill behålla mitten av ett objekt på samma plats trycker du på och håller ned Ctrl samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla objektets proportioner trycker du på och håller ned Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du både vill behålla proportionerna och mitten på samma plats trycker du på både Ctrl- och Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

Ändra storlek till en exakt höjd och bredd

 1. Klicka på den bild, figur, textruta eller WordArt som du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild går du till Bildverktyg, fliken Format, gruppen Storlek och anger de mått du vill ha i rutorna Höjd och Bredd.

   Gruppen Storlek på fliken Format under Bildverktyg

   Obs!: Om inte flikarna Bildverktyg och Format visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att öppna fliken Format.

  • Om du vill ändra storlek på en figur, textruta eller WordArt går du till fliken Ritverktyg, fliken Format, gruppen Storlek och anger de mått du vill ha i rutorna Höjd och Bredd.

   Storleksgruppen på fliken Format under Ritverktyg

   Obs!: Om flikarna Ritverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild, figur, textruta eller WordArt. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att öppna fliken Format.

 3. I gruppen Storlek klickar du på dialogruteikonen Storlek och läge Bild av ikon.

 4. På fliken Storlek under Storlek och rotation avmarkerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet.

Ändra storlek till en exakt proportion

 1. Klicka på den bild, figur, textruta eller WordArt som du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild går du till fliken Bildverktyg, fliken Format, gruppen Storlek och klickar på dialogruteikonen Storlek och läge Bild av ikon.

   Gruppen Storlek på fliken Format under Bildverktyg

   Obs!: Om inte flikarna Bildverktyg och Format visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att öppna fliken Format.

  • Om du vill ändra storlek på en figur, textruta eller WordArt går du till fliken Ritverktyg, fliken Format, gruppen Storlek och klickar på dialogruteikonen Storlek och läge Bild av ikon.

   Storleksgruppen på fliken Format under Ritverktyg

   Obs!: Om flikarna Ritverktyg och Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild, figur, textruta eller ett WordArt-objekt.

 3. Under Skala på fliken Storlek anger du önskad procent för den höjd och bredd som du vill ändra storleken till i rutorna Höjd och Bredd.

 4. Avmarkera kryssrutan Lås bredd-höjd-förhållandet.

Tips: Om du vill ange samma höjd och bredd för olika objekt markerar du alla objekt som ska ha samma dimensioner och anger sedan dimensionerna i rutorna Höjd och Bredd i gruppen Storlek. Markera flera objekt genom att klicka på det första objektet och sedan trycka på och hålla in Ctrl-tangenten medan du klickar på de andra objekten.

Varning!: Det går inte att återställa en bild till dess ursprungliga storlek om du redan har beskurit bilden och sparat den, eller om du har valt något av följande alternativ i dialogrutan Komprimeringsinställningar (om du vill öppna dialogrutan Komprimeringsinställningar går du till Bildverktyg, väljer fliken Format, gruppen Justera, klickar på Komprimera bilder och klickar sedan på Alternativ): kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder, och antingen Utskrift (220 bildpunkter/tum): extra hög kvalitet på de flesta skrivare och skärmar eller Skärm (150 bildpunkter/tum): lämpligt för webbsidor och projektorer.

 1. Markera den bild som du vill återställa till ursprunglig storlek.

 2. Gå till Bildverktyg, välj fliken Format, gruppen Storlek och klicka på dialogruteikonen Storlek och läge Bild av ikon.

  Gruppen Storlek på fliken Format under Bildverktyg

  Obs!: Om inte flikarna Bildverktyg och Format visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste kanske dubbelklicka på bilden för att öppna fliken Format.

 3. I dialogrutan Formatera bild klickar du på fliken Storlek. Under Originalstorlek avmarkerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet och klickar sedan på Återställ.

När du ändrar en bild med formatet .gif (Graphics Interchange Format), .jpg (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format) eller .png (Portable Network Graphics) kan du spara den ursprungliga versionen av den redigerade bilden.

 1. Högerklicka på den redigerade bilden och klicka sedan på Spara som bild på snabbmenyn.

 2. I dialogrutan Spara som bild klickar du på pilen bredvid Spara och sedan på Spara ursprunglig bild.

Mer information finns i

Beskära en bild

Infoga WordArt

Minska filstorleken för bilder

Flytta eller ändra storlek på en tabell i PowerPoint

Om du vill dra ut, krympa eller bara ändra storlek på en bild (eller figur) använder du storlekshandtagen. Om du vill ha mer exakt kontroll kan du använda storleksalternativenfliken Format.

Så här ändrar du snabbt storlek på en bild, figur, WordArt eller andra objekt

 1. Klicka på den bild, figur eller WordArt som du vill ändra storlek på.

 2. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du ett storlekshandtag bort från eller mot mitten samtidigt som du gör något av följande:

  • Om du vill behålla objektets mittpunkt på samma plats klickar du på och håller ned OPTION-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla objektets proportioner när du ändrar storlek på det håller du ned SKIFT medan du drar i ett storlekshandtag i ett hörn.

 1. Klicka på den bild, figur eller WordArt som du vill ändra till en exakt storlek.

 2. Klicka på fliken Bildformateller Figurformat och kontrollera sedan att kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet är avmarkerad.

  Den avmarkerade rutan Lås höjd-breddförhållandet är markerad

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild skriver du in måtten du vill använda i rutorna Höjd och Bredd på fliken Bildformat.

   Fliken Bildformat med rutorna Höjd och Bredd markerade.

  • Om du vill ändra storlek på en figur eller ett WordArt-objekt skriver du in måtten du vill använda i rutorna Höjd och Bredd på fliken Figurformat.

   På fliken Figurformat är rutorna Höjd och Bredd markerade.

 1. Klicka på den bild, figur eller WordArt som du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild klickar du på fliken Bildformat och sedan på Position > Fler layoutalternativ.

   På fliken Bildformat är Position och Fler layoutalternativ markerade.

  • Om du vill ändra storlek på en figur eller ett WordArt-objekt klickar du på Position > Fler layoutalternativ på fliken Figurformat.

 3. Klicka på fliken Storlek och se till att kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet är avmarkerad under Skala.

  Ange de procenttal du vill använda för Höjd och Bredd.

  På fliken Storlek i rutan Avancerad layout är alternativet Skala markerat.

 4. Klicka på OK när du är klar.

Tips: Om du vill ange samma höjd och bredd för olika objekt markerar du alla objekt du vill ska ha samma dimensioner och anger sedan dimensionerna i rutorna Höjd och Bredd. Om du vill markera flera objekt klickar du på ett första objekt och håller sedan in SKIFT-tangenten medan du klickar på de andra objekten.

Om du vill dra ut, krympa eller bara ändra storlek på en bild (eller figur) använder du storlekshandtagen. På en pekskärm kan du använda ett finger eller en digital penna för att ta tag i ett handtag.

Om du har en skrivbordsversion av Excel eller PowerPoint kan du använda storleksalternativen på fliken Format under Bildverktyg eller Ritverktyg för mer exakt kontroll.

Klicka på listrutan nedan för att få mer information.

 1. Klicka på den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt (t.ex. ett diagram) som du vill ändra storlek på.

 2. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du ett storlekshandtag bort från eller mot mitten samtidigt som du gör något av följande:

  • Om du vill behålla mitten på samma plats klickar du på och håller ned Ctrl-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du vill behålla proportionerna klickar du på och håller ned Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

  • Om du både vill behålla proportionerna och mitten på samma plats klickar du på både Ctrl-tangenten och Skift-tangenten samtidigt som du drar i storlekshandtaget.

   Figur med markerat storlekshandtag

Obs!: Om du storleksförändrar ett WordArt-objekt så här ändras bara rutan som WordArt finns i. Själva WordArt-texten fungerar som vilken annan text som helst. Du storleksförändrar den genom att markera texten och ändra teckensnittsstorleken på fliken Start i menyfliksområdet.

För den här proceduren måste du ha en skrivbordsversion av Excel eller PowerPoint.

 1. Klicka på Redigera i <PowerPoint eller Excel>.

 2. Klicka på den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

  Om du vill ändra storlek på flera objekt samtidigt, trycker du på och håller ned Ctrl-tangenten medan du väljer varje objekt.

 3. Beroende på vilken typ av objekt du har valt gör du något av följande:

  • Om du vill ändra storleken på en bild går du till fliken Format för bildverktyg, gruppen Storlek och anger de nya måtten i rutorna Höjd och Bredd.

   Höjd- och Breddrutorna på fliken Format för bildverktyg

  • Om du vill ändra storleken på en figur eller ett annat objekt går du till fliken Format för ritverktyg, gruppen Storlek och anger måtten du vill ha i rutorna Höjd och Bredd.

   Höjd- och Breddrutorna på fliken Format för ritverktyg

   Obs!: Om din skärm är mindre kan det hända att du behöver klicka på nedåtpilen i gruppen Storlek för att se rutorna Höjd och Bredd.
   Gruppen Storlek är mindre på små skärmar

Om du inte kan ändra höjd och bredd var för sig måste du låsa upp proportionerna:

 1. Klicka på dialogruteikonen Bild av ikon längst ned till höger i gruppen Storlek.

 2. I formatrutan eller dialogrutan som öppnas avmarkerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandet.

För den här proceduren måste du ha en skrivbordsversion av Excel eller PowerPoint.

 1. Klicka på Redigera i <PowerPoint eller Excel>.

 2. Klicka på den bild, figur, WordArt eller ett annat objekt som du vill ändra storlek på.

  Om du vill ändra storlek på flera objekt samtidigt, trycker du på och håller ned Ctrl-tangenten medan du väljer varje objekt.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra storlek på en bild går du till fliken Format för bildverktyg, gruppen Storlek och klickar på dialogruteikonen Bild av ikon.

   Dialogruteikon i gruppen Storlek på fliken Format för bildverktyg

  • Om du vill ändra storlek på en figur eller ett annat objekt går du till fliken Format för ritverktyg, gruppen Storlek och klickar på dialogruteikonen Bild av ikon.

   Dialogruteikon i gruppen Storlek på fliken Format för ritverktyg

   Meddelanden: 

   • Om din skärm är mindre kan det hända att du behöver klicka på nedåtpilen i gruppen Storlek för att se dialogruteikonen.

   • Gruppen Storlek är mindre på små skärmar

 4. Gör något av följande i formatfönstret eller dialogrutan som öppnas:

  • Om du vill behålla originalproportionerna markerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandetoch anger en procent för Skala för Höjd eller Bredd.

  • Om du vill ändra proportionerna avmarkerar du kryssrutan Lås höjd-breddförhållandetoch anger procent för Skala för Höjd och Bredd.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×