Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använd en skärmläsare för att granska eller redigera ett befintligt projekt i Project

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Project med tangentbordet och en skärmläsare för att granska och redigera både lokala och Project för webben projekt. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna ett nyligen använt projekt

När du börjar Project öppnas en lista med nyligen använda projekt och projektmallar.

 1. Tryck på Tabb två gånger för att gå till projektlistan Senaste. Du hör "Senaste", följt av namnet på det första projektet i listan.

 2. Tryck på nedåt- och uppåtpilarna för att flytta i listan över de senaste projekten. Tryck på Retur när du hör namnet på det projekt du vill öppna.

Arbeta med Project för webben

Det är enkelt att arbeta med ett delat projekt med dina kollegor när du har tillgång till Project för webben.

Skapa ett Project för webben-konto

 1. Tryck på Alt+F, I och tryck sedan på N för att öppna dialogrutan Project Web App-konton.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till, knapp" och tryck sedan på blanksteg. Dialogrutan Kontoegenskaper öppnas.

 3. Du hör: "Kontonamn, redigering". Med JAWS hör du: "Kontoegenskaper." Skriv ett namn för kontot och tryck på Tabb.

 4. Skriv eller klistra in den fullständiga server-URL:en. Om du inte vet serverns URL, kontakta serveradministratören.

  Obs!: URL-adressen måste börja med http:// eller https:// och innehålla färre än 129 tecken. Om du använder det mindre säkra http:// alternativet ber Project dig att bekräfta URL-adressen.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck på Retur.

 6. Bekräfta att du har valt välj kontoläge genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör: "Markerat, Välj ett konto.". Om du hör "Markerat, Använd mitt standardkonto" trycker du på nedåtpilen en gång.

 7. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck på Retur.

 8. Tryck på Esc för att återgå till huvudvyn i Project.

 9. Om du vill börja använda det nya kontot stänger du och startar om Project. Mer information om hur du loggar in på kontot finns i Logga in på ditt Project för webben-konto.

Logga in på ditt Project för webben-konto

Du behöver bara logga in på ditt Project för webben-konto en gång. Project kommer ihåg dina autentiseringsuppgifter.

 1. När du börjar Project när du har skapat ett Project för webben-konto hör du: "Logga in, profil, dator". Tryck på Nedåtpil tills du hör namnet på onlinekontot.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur.

 3. När du använder ett onlinekonto för första gången hör du: "Logga in". Skriv in din e-postadress.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Fokus på Nästa-knappen" och tryck sedan på Retur.

 5. Du hör: "Logga in på ditt konto, ange lösenord.". Skriv lösenordet.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Logga in-knapp" och tryck sedan på Retur. När du hör "Tomt projekt-knapp" vet du att inloggningen är klar.

Öppna ett projekt från Project för webben

När du har loggat in en gång kan du öppna onlineprojekt lika enkelt som om de var lagrade på din dator. Mer information om hur du loggar in på ett onlinekonto finns i Logga in på ditt Project för webben-konto.

 1. När du börjar Project hör du: "Logga in, profil, dator". Tryck på Nedåtpil tills du hör namnet på onlinekontot som du vill använda.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Öppna andra projekt, hyperlänk" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Senaste projekt, listan uppdaterad."

  Tips: Ovanstående gäller när du precis har öppnat Project. Om du vill öppna ett onlineprojekt senare trycker du på Alt+F, O, Y, 1, och fortsätter sedan från steg 3.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Senaste flikobjekt" och tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Project Web App", följt av namnet på testkontot.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Project Web App, av, Bläddra, knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Mappvy i gränssnittet, tabell, visa listan över alla projekt".

 6. Tryck på blanksteg och sedan på Retur. Du hör: "Mappvy i gränssnittet", följt av namnet på det första projektet och antalet projekt, till exempel "1 av 10".

 7. Använd uppåt- eller nedåtpilen för att hitta projektet som du vill öppna och tryck sedan på Retur.

Obs!:  Project kan uppmana dig att välja Ja eller Nej när du öppnar ett onlineprojekt. Det innebär att projektet som du öppnat använder en annan valuta än den som anges av servern. Om du vill skriva över projektets valuta med serverns valuta väljer du knappen Ja, annars väljer du Nej. Tryck på Tabb för att flytta mellan knapparna och tryck sedan på Retur för att bekräfta valet.

Lägga till en ny kolumn i Gantt-schemat

Projektet öppnas i vyn Gantt-schema, som är den enklaste vyn att arbeta i. Fokus är i diagrammets övre vänstra hörn. För många projekt räcker inte standardkolumnerna till.

 1. Tryck på vänster- eller högerpilen för att hitta den kolumn som ligger till höger om den plats där du vill lägga till en kolumn. Skärmläsaren meddelar vad som är skrivet i den aktuella cellen, följt av namnet på kolumnen.

 2. Tryck på Alt+J, F för att infoga en ny kolumn till vänster om den markerade kolumnen. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att hitta det kolumnnamn du vill använda och tryck sedan på Retur för att lägga till det i diagrammet. Med Skärmläsaren kan du skriva en del av namnet och sedan använda nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra bland fördefinierade kolumnnamn som matchar. Om du till exempel skriver faktisk föreslår ProjectFaktisk kostnad, Verklig varaktighet och så vidare.

Obs!: Istället för att välja ett fördefinierat kolumnnamn kan du skriva ett eget. Med JAWS är det detta alternativ du ska använda eftersom JAWS inte meddelar kolumnnamnet förrän du har lagt till det.

Lägga till aktiviteter på tidslinjen

 1. Flytta till vyn Tidslinje genom att trycka på Alt+H, G och sedan L.

 2. Tryck på Alt+J, F och sedan på X. Du hör: "Lägg till aktiviteter på tidslinjen" följt av projektets namn.

 3. Fokus är på den översta aktiviteten, som innehåller hela projektet. Välj vilka aktiviteter du vill lägga till på tidslinjen genom att använda nedåt- eller uppåtpilen för att flytta mellan aktiviteterna, och tryck på blanksteg för att lägga till den markerade aktiviteten.

 4. När du har valt alla aktiviteter du vill ha trycker du på Retur för att stänga dialogrutan Lägg till aktiviteter på tidslinjen. Tidslinjen uppdateras så att den överensstämmer med dina val.

Använda sammanfattningsaktiviteter

Du kan visa aktivitetshierarkier med indrag, alltså att göra din aktivitetslista till en disposition över ditt projekt. En indragen aktivitet blir till en underaktivitet för aktiviteten ovanför, som blir en sammanfattningsaktivitet.

Tips: Undvik att tilldela resurser till sammanfattningsaktiviteter. Tilldela dem till underaktiviteterna istället, annars kanske du inte kan få bort överbeläggningar.

 1. Om du vill flytta till vyn Gantt-schema trycker du på Alt+H, G och sedan på G.

 2. Använd piltangenterna för att hitta rätt aktivitet i kolumnen Aktivitetsnamn. Skärmläsaren meddelar vad som är skrivet i den aktuella cellen, följt av namnet på kolumnen.

 3. Tryck på Alt+Skift+högerpil för att göra ett indrag för den aktuella aktiviteten och göra den till en underaktivitet. Det här gör aktiviteten ovanför till en sammanfattningsaktivitet. Med JAWS hör du: "Nivå 2".

  Obs!: Med Skärmläsaren hör du bara "Utökad" eller "Dold" när fokus är på en sammanfattningsaktivitet. Du kan lägga till strukturkolumnen i Gantt-schemavyn för att göra aktivitetshierarkin tydligare. I kolumnen Struktur visas radnumret för varje aktivitet, och underaktiviteter använder olika numrering. Om sammanfattningsaktiviteten till exempel är nummer 7 är dess underaktiviteter 7,1, 7,2 och så vidare. Mer information om hur du lägger till en kolumn finns i Lägga till en ny kolumn i Gantt-schemat.

 4. Om du vill lägga till ytterligare en underaktivitet i sammanfattningsaktiviteten trycker du på nedåtpilen för att gå till nästa rad i kolumnen Aktivitetsnamn och trycker sedan på Alt+Skift+högerpil.

 5. Om du göra om en underaktivitet till en vanlig aktivitet trycker du på Alt+Skift+vänsterpil. Med JAWS hör du "Nivå 1".

Tips: Du kan dölja en underaktivitet genom att trycka på Alt+Skift+minustecken (-) på det numeriska tangentbordet. Du hör: "Subtrahera". Om du vill expandera sammanfattningsaktiviteten igen trycker du på Alt+Skift+Plustecken (+).

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Kortkommandon i Project

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd Project för webben med tangentbordet och skärmläsaren för att redigera projektet genom att lägga till nya aktiviteter på projektets tidslinje eller kolumner i projektrutnätet. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du skapar sammanfattningsaktiviteter och öppnar de senaste projekten.

När du har öppnat ett projekt i Project för webben kan du börja redigera projektinformationen direkt. Du behöver inte checka ut ett projekt för att arbeta med det. Dina ändringar sparas och publiceras automatiskt när du redigerar projektet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Project för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Project för webben.

I det här avsnittet

Öppna ett nyligen använt projekt

Du kan snabbt öppna och redigera ett projekt som du nyligen har arbetat med.

 1. I Project Home trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör den markerade fliken, följt av "Flikobjekt".

 2. Tryck på vänster- eller högerpilen tills du hör "Senaste, flikobjekt och tryck sedan på Retur.

 3. Om du vill flytta fokus till listan med dina senaste objekt trycker du på Tabb eller Skift+Tabb. Du hör namnet på det markerade projektet eller översikten.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör det projekt du vill använda och tryck sedan på Retur för att öppna det. Projektet öppnas i rutnätsvyn . Anvisningar om hur du använder rutnätsvyn finns i Använda en skärmläsare för att arbeta med rutnätsvyn i Project.

Lägga till en ny kolumn i ett projekt i rutnätsvyn

Du kan lägga till kolumner i projektrutnätet för att lägga till och visa ytterligare information.

 1. I rutnätsvyn trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Rutnätsvy, områdeslandmärke.".

 2. Tryck på högerpilen tills du hör "Öppna-menyn, Lägg till kolumn" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör den typ av ny kolumn som du vill lägga till och tryck sedan på Retur för att lägga till den.

Lägga till en ny aktivitet på projekttidslinjen

I vyn Tidslinje kan du lägga till en aktivitet antingen mellan två befintliga aktiviteter eller som det sista objektet längst ned i aktivitetslistan.

Anvisningar om hur du använder tidslinjevyn finns i Använda en skärmläsare för att arbeta med tidslinjevyn i Project.

Lägga till en ny aktivitet mellan två aktiviteter

 1. I vyn Tidslinje trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Sidorutnät".

 2. Tryck på Tabb tills du hittar den uppgift som du vill lägga till den nya aktiviteten ovan.

 3. Öppna aktivitetsmenyn genom att trycka på Alt+M.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Infoga uppgift ovan" och tryck sedan på Retur.

 5. Du hör: "Redigera, Namnlös uppgift". Skriv namnet på den nya aktiviteten och tryck sedan på Retur för att lägga till aktiviteten på projekttidslinjen. Anvisningar om hur du redigerar uppgiftsinformation finns i Använda en skärmläsare för att visa och redigera uppgiftsinformation i Project.

Lägga till en uppgift längst ned i aktivitetslistan

 1. I vyn Tidslinje trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Sidorutnät".

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Lägg till ny uppgift, namn.".

 3. Skriv namnet på den nya aktiviteten. och tryck sedan på Retur för att lägga till aktiviteten på projekttidslinjen. Anvisningar om hur du redigerar uppgiftsinformation finns i Använda en skärmläsare för att visa och redigera uppgiftsinformation i Project.

Använda sammanfattningsaktiviteter

Du kan visa aktivitetshierarkier med indrag, alltså att göra din aktivitetslista till en disposition över ditt projekt. En indragen aktivitet blir till en underaktivitet för aktiviteten ovanför, som blir en sammanfattningsaktivitet.

 1. I rutnäts - eller tidslinjevyn går du till den uppgift du vill göra till en underaktivitet till föregående aktivitet.

 2. Öppna aktivitetsmenyn genom att trycka på Alt+M.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Gör underaktivitet" och tryck sedan på Retur för att dra in uppgiften.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att skapa en grupp i Project

Kortkommandon i Project

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i Project

Använd Project Online med tangentbordet och en skärmläsare för att granska eller redigera ett projekt. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Project Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Project Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Project Online.

I det här avsnittet

Checka ut ett projekt

I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Redigeraknapp” och tryck sedan på Retur.

Läsa och redigera projektinformation

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Projektinformation” och tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Projektflik” och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Redigeraknapp” och tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb för att växla mellan de olika projektdetaljfälten och redigera dem med hjälp av tangentbordet.

 5. Tryck på Tabb tills du hör ”Välj ett datum från kalenderknappen” och tryck på Retur om du vill ändra projektets startdatum. Ett popup-fönster för kalendern öppnas. Välj ett datum med vänster och höger piltangent och tryck på Retur.

 6. Om du vill spara dina ändringar trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Sparaknappen" och tryck på Retur.

 7. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör ”Stängaknapp”. Tryck sedan på Retur.

 8. Stäng-rutan öppnas och frågar om du vill checka in projektet. Gör något av följande:

  • Tryck på Retur om du vill checka in projektet.

  • Tryck på Ctrl+Tabb för att behålla projektet utcheckad. Du hör: ”Vill du checka in ditt projekt? Markerad, checka in den." Tryck på R för att gå till nästa alternativ. Du hör: "Inte markerad, behåll den utcheckad.". Tryck på Retur för att välja alternativet, tryck på Tabb för att markera knappen OK och tryck sedan på Retur för att stänga dialogrutan.

Lägg till aktiviteter på tidslinjen

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Verktygsgrupp för schemalagda aktiviteter” och tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Tabell.” Du kan navigera genom raderna i en tabell genom att trycka på Ctrl+Alt+upp- eller ned-piltangenterna, och genom kolumnerna i en tabell genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent. Tryck på Retur för att välja den aktivitet du vill lägga till på tidslinjen.

 3. Tryck på Ctrl+F6 för att lämna tabellen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Lägg till i tidslinje-knappen” och tryck på Retur för att lägga till aktiviteten i tidslinjen.

Använda sammanfattningsaktiviteter

Du kan visa aktivitetshierarkier med indrag, alltså att göra din aktivitetslista till en disposition över ditt projekt. En indragen aktivitet blir till en underaktivitet för aktiviteten ovanför, som blir en sammanfattningsaktivitet.

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Verktygsgrupp för schemalagda aktiviteter” och tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör: ”Tabell.” Du kan navigera genom raderna i en tabell genom att trycka på Ctrl+Alt+upp- eller ned-piltangenterna, och genom kolumnerna i en tabell genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent. När du har hittat den aktivitet du vill göra indrag i trycker du på Retur för att välja den.

 3. Tryck på Ctrl+F6 för att lämna tabellen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Indragsknapp” och tryck sedan på Retur.

Spara och publicera ändringar och checka in

Spara ändringar i ett projekt

I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Sparaknapp” och tryck sedan på Retur.

Publicera projektschemat

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Verktygsgrupp för schemalagda aktiviteter” och tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör ”Publiceraknapp” och tryck på Retur.

Stäng och checka in ett projekt

 1. I Projekt-vyn trycker du på Tabb tills du hör ”Stängaknapp” och tryck sedan på Retur.

 2. Stäng-rutan öppnas och frågar om du vill checka in projektet. Tryck på Retur för att checka in projektet.

Se även

Skapa ett nytt projekt i Project med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att skapa en grupp i Project

Tangentbordsgenvägar i Project Online

Grundläggande aktiviteter vid användning av en skärmläsare med Project

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×