Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ljuddämpning hjälper både skapare och tittare att isolera tal från omgivningsljud, musik och andra ljud, vilket gör rösten mer begriplig. Brusdämpning minskar omgivningsljudet avsevärt, vilket ger mer klarhet i tal i videor. 

Brusdämpning blir tillgängligt för allt Stream Classic-innehåll som migreras till Stream (på SharePoint) samt nytt innehåll, inklusive livestreams, Teams-mötesinspelningar eller uppladdade videor.

Ange standardvärdet för brusdämpning som videoägare

När en video läggs till i Stream är videon inställd på att spela upp det ursprungliga ljudspåret som standard. Brusdämpningen sätts till av.   
 
Som videoägare kan du ändra standardljudupplevelsen. Markera kryssrutan under Brusdämpning i medieinställningarna för en video. Då anges standardgränssnittet för alla användare, men läsare kan åsidosätta den här inställningen under uppspelningen.

Menyn videoinställningar visar tillgängliga funktioner. Brusdämpning finns längst ned i listan.


Aktivera eller inaktivera ljuddämpning som tittare

Styr brusdämpning oavsett om du tittar på videoklipp i Stream eller som en inbäddning. I videospelaren väljer du ikonen för brusdämpning för att aktivera eller inaktivera den.  
 
Observera: En videoägare kan ställa in att en video ska spelas upp med brusdämpning aktiverat eller inaktiverat som standard. Standardinställningen för varje video varierar beroende på valet av ägare.   

När brusdämpning är aktiverat visas en grå stapel under ikonen Brusdämpning.  I en öppen webbläsare har ikonen för brusdämpning i det nedre högra hörnet ett grått fält under det som indikerar att ljuddämpning är aktiverat. När brusdämpning är inaktiverat visas inget grått fält under ikonen Brusdämpning.I en öppen webbläsare har ikonen för brusdämpning i det nedre högra hörnet inte ett grått fält under det som indikerar att brusdämpning inte är aktiverat. Du kan när som helst aktivera ellerinaktivera brusdämpning under uppspelningen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×