Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att dela din skärm i Microsoft Teams

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd tangentbordet och en skärmläsare för att starta och sluta dela skrivbordet, en PowerPoint presentation, Microsoft Whiteboard eller ett programfönster i ett Microsoft Teams för Windows möte. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du ger någon annan kontroll över ditt delade innehåll eller din skärm och hur du zoomar in det delade innehållet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

 • Om du snabbt vill komma åt listan med kortkommandon inifrån Microsoft Teams trycker du på Ctrl+E, skriver in snedstrecket följt av ordtangenterna och trycker sedan på Retur.

I det här avsnittet

Dela skrivbordet, ett programfönster eller Microsoft Whiteboard

Obs!: Vad du kan dela och hur delningen fungerar beror på vilken organisation som är värd för mötet, så alla funktioner som beskrivs nedan kanske inte är tillämpliga i mötet.

 1. Under ett möte i Microsoft Teams trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du kommer till knappen Öppna delningsalternativ och trycker sedan på Retur.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela hela skrivbordet trycker du på Tabb tills du hör "Skrivbordslista" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill dela ett programfönster trycker du på Tabb tills du hör: "Dela fönsterlista". Tryck på nedåt- eller högerpilen tills du hör det programfönster du vill dela och tryck på Retur.

  • Om du vill dela en Microsoft Whiteboard trycker du på Tabb tills du hör "Dela Microsoft whiteboard" och trycker på Retur.

 3. Om du vill sluta dela trycker du på Ctrl+Skift+Blanksteg för att komma åt verktygsfältet för skärmdelning. Tryck sedan på Tabb flera gånger tills du kommer till knappen Sluta presentera och tryck på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Under ett möte i Microsoft Teams trycker du på B eller Skift+B tills du kommer till knappen Öppna delningsalternativ . Tryck på Retur.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela hela skrivbordet med NVDA trycker du på L tills du hör "Skrivbordslista" och trycker sedan på Retur.

   Med JAWS trycker du på nedåtpilen tills du hör "Skrivbordslista" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill dela ett programfönster med NVDA trycker du på L tills du hör "Dela fönster" och trycker på Retur. Tryck sedan på nedåt- eller högerpilen tills du hör programfönstret du vill dela och tryck på Retur.

   Med JAWS trycker du på nedåtpilen tills du hör "Fönstret Dela", trycker på nedåtpilen tills du hör "Listruta" och trycker sedan på Retur. Tryck på nedåt- eller högerpilen tills du hör det programfönster du vill dela och tryck på Retur.

  • Om du vill dela en Microsoft Whiteboard med NVDA trycker du på L tills du hör "Dela Microsoft whiteboard" och trycker på Retur.

   Med JAWS trycker du på nedåtpilen tills du hör "Dela Microsoft whiteboard", tryck på nedåtpilen tills du hör "Listruta" och tryck sedan på Retur.

 3. Om du vill sluta dela trycker du på Ctrl+Skift+Blanksteg för att komma åt verktygsfältet för skärmdelning. Tryck sedan på Tabb eller Skift + Tabb tills du kommer till knappen Sluta presentera och tryck på Retur.

Dela en PowerPoint presentation

Om du delar en PowerPoint fil kan deltagarna flytta runt till olika bilder utan att avbryta huvudpresentationen. De kan också synkronisera vyn tillbaka till presentatörens vy.

Obs!: Om du inte vill att andra ska kunna navigera i en PowerPoint fil som du delar trycker du på Tabb tills du hör "Verktygsfält", följt av ett objekt i verktygsfältet. Tryck på vänster- eller högerpilen tills du kommer till knappen Förhindra deltagare från att navigera i en delad PowerPoint-fil oberoende av varandra och tryck på Retur.

 1. Under ett möte i Microsoft Teams trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du kommer till knappen Öppna delningsalternativ och trycker sedan på Retur.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela en PowerPoint presentation som du nyligen har arbetat med trycker du på Tabb tills du hör: "Dela en PowerPoint-presentation.". Tryck på nedåt- eller högerpilen tills du hör den presentation du vill dela och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill bläddra efter fler PowerPoint presentationer trycker du på Tabb tills du hör "Bläddra bland PPT-filer" och trycker på Retur. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör filsökvägen och tryck på Retur. Leta reda på filen på den valda platsen och tryck på Retur.

 3. Om du vill sluta dela trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du kommer till knappen Sluta presentera och trycker på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Under ett möte i Microsoft Teams trycker du på B eller Skift+B tills du kommer till knappen Öppna delningsalternativ . Tryck på Retur. Du hör: "Skrivbordslista.".

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela en PowerPoint presentation som du nyligen har arbetat med NVDA trycker du på L tills du hör: "Dela en PowerPoint-presentation". Tryck på Retur. Tryck på nedåt- eller högerpilen tills du hör den presentation du vill dela och tryck sedan på Retur.

   Med JAWS trycker du på nedåtpilen tills du hör: "Dela en PowerPoint-presentation." Tryck på nedåtpilen tills du hör "Listruta" och tryck på Retur. Tryck på nedåt- eller högerpilen tills du hör den presentation du vill dela och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill bläddra efter fler PowerPoint presentationer trycker du på B tills du hör "Bläddra bland PPT-filer" och trycker på Retur. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör filsökvägen och tryck på Retur. Leta reda på filen på den valda platsen och tryck på Retur.

 3. Om du vill sluta dela trycker du på B eller Skift+B tills du kommer till knappen Sluta presentera och trycker på Retur.

Dela systemljud

Dela systemljudet med mötesdeltagarna via Microsoft Teams. Du kan använda det till att spela upp ett video- eller ljudklipp som en del av en presentation. När du delar innehåll inkluderas allt systemljud, inklusive aviseringar, i mötet. Mer information om hur du delar systemljud finns i Dela ljud från datorn i ett Teams-möte eller en livehändelse.

Du kan börja dela systemljudet när du markerar det objekt som du vill dela från resursfältet eller när du redan delar innehåll.

 1. Under ett möte i Microsoft Teams gör du något av följande

  • Om du är i systemfältet för delningsalternativ och markerar det objekt du vill dela trycker du på Tabb eller Skift +Tabb tills du kommer till kryssrutan Inkludera systemljud . Om du vill fylla kryssrutan och dela systemljudet trycker du på blanksteg.

  • Om du redan delar innehåll trycker du på Ctrl+Skift+Blanksteg, trycker på Tabb tills du hör "Inkludera systemljud" och trycker på Retur.

Ge kontroll till delat innehåll

Obs!: När du delar en app bör du endast ge kontroll till personer som du litar på. Personer du ger kontroll till kan använda kommandon som kan påverka ditt system eller andra appar. Vi har vidtagit åtgärder för att förhindra detta, men har inte testat alla möjliga konfigurationer.

Om du vill att en annan mötesdeltagare ska göra ändringar i en fil, hjälpa dig med presentationen eller demonstrera något kan du ge kontroll till hen. I sådana fall styr ni båda över delningen, men du kan när som helst ta tillbaka kontrollen.

Obs!: Det går för närvarande inte att ge kontroll till en delad PowerPoint. Om du vill att någon ska ta kontroll över en presentation går du till Ta kontroll över en delad PowerPoint presentation för anvisningar.

 1. I ett möte eller samtal trycker du på Skift+Ctrl+Blanksteg för att flytta fokus till verktygsfältet för skärmdelning. Du hör: "Ge kontroll." Tryck på Blanksteg. En lista med mötesdeltagarna öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på den person du vill ge kontrollen till och tryck på Retur.

  Microsoft Teams skickar en avisering till den personen så att han eller hon vet att du delar kontrollen. När du delar kontrollen kan de göra markeringar, ändringar och andra modifikationer på den delade skärmen.

 3. Om du vill ta tillbaka kontrollen trycker du på Skift+Ctrl+Blanksteg för att flytta fokus till verktygsfältet för skärmdelning. Tryck på Tabb tills du hör "Avbryt kontroll" och tryck på Retur.

Begära kontroll till delat innehåll

Om du till exempel vill visa något på presentatörens enhet eller ändra en fil kan du begära kontroll över det delade innehållet. Den person som delar innehåll meddelas om att du begär kontroll och de kan godkänna eller neka begäran.

Obs!: I vissa organisationer har begäran om kontroll inaktiverats.

 1. I ett möte eller samtal trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Begär kontroll" och trycker på Retur. Den person som för närvarande delar innehåll får ett meddelande om att du begär kontroll och måste godkänna begäran innan du kan ta kontrollen.

  Om presentatören delar en PowerPoint presentation trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Ta kontroll" och trycker på Retur.

  När din begäran har godkänts hör du: "Stoppkontroll". Nu har du kontroll över det delade innehållet och du kan göra val, ändringar och andra ändringar på den delade skärmen.

 2. Om du vill sluta kontrollera det delade innehållet trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Stoppa kontroll" och trycker på Retur.

  Om du kontrollerade en PowerPoint presentation måste presentatören ta tillbaka kontrollen från dig.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I ett möte eller samtal trycker du på B eller Skift +B tills du hör "Begär kontroll" och trycker på Retur. Den person som för närvarande delar innehåll får ett meddelande om att du begär kontroll och måste godkänna begäran innan du kan ta kontrollen.

  Om presentatören delar en PowerPoint presentation trycker du på B eller Skift+B tills du hör "Ta kontroll" och trycker på Retur.

  När din begäran har godkänts hör du: "Stoppkontroll". Nu har du kontroll över det delade innehållet och du kan göra val, ändringar och andra ändringar på den delade skärmen.

 2. Om du vill sluta kontrollera det delade innehållet trycker du på B eller Skift+B tills du hör "Stoppa kontroll" och trycker på Retur.

  Om du kontrollerade en PowerPoint presentation måste presentatören ta tillbaka kontrollen från dig.

Ta kontroll över en delad PowerPoint presentation

 1. I ett möte eller samtal där presentatören delar en PowerPoint presentation trycker du på Tabb eller Skift +Tabb tills du hör "Ta kontroll" och trycker på Retur.

  Presentatören får ett meddelande om att du har kontrollen över presentationen.

 2. Om du vill sluta styra den delade PowerPoint-presentationen måste den ursprungliga presentatören ta tillbaka kontrollen från dig.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I ett möte eller samtal där presentatören delar en PowerPoint presentation trycker du på B eller Skift+B tills du hör "Ta kontroll" och trycker på Retur.

  Presentatören får ett meddelande om att du har kontrollen över presentationen.

 2. Om du vill sluta styra den delade PowerPoint-presentationen måste den ursprungliga presentatören ta tillbaka kontrollen från dig.

Zooma in på delat innehåll

Du har flera alternativ för att zooma in eller ut i det delade innehållet:

 • Om du vill använda kortkommandon för att zooma in eller ut trycker du på Ctrl+Plustecken (+) eller Ctrl+Minustecken (-).

 • Om du använder en styrplatta kan du dra ihop och in på pekplattan för att zooma in eller ut.

 • Om du använder en mus håller du ned Ctrl-tangenten på tangentbordet och rullar uppåt eller nedåt med mushjulet för att zooma in.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att schemalägga ett möte i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att starta och sluta dela hela skärmen, ett programfönster, en PowerPoint presentation eller en Whiteboard under ett möte. Du får också lära dig hur du tar kontroll över den presentation som delas.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Dela din skärm

Du kan komma åt delningsalternativen via delningsknappen. När du har valt knappen öppnas alternativen för att dela hela skrivbordet, ett fönster, en PowerPoint eller en whiteboard nedan.

Obs!: Vad du kan dela och hur delningen fungerar beror på vilken organisation som är värd för mötet, så alla funktioner som beskrivs nedan kanske inte är tillämpliga i mötet.

 1. Under ett möte i Microsoft Teams trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du kommer till knappen Öppna delningsalternativ och trycker sedan på Retur.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela hela skrivbordet trycker du på Retur.

  • Om du vill dela ett programfönster trycker du på Tabb en gång, trycker på högerpilen tills du hör det program du vill dela och trycker på Retur.

  • Om du vill dela en PowerPoint-presentation från Microsoft Teams trycker du på Tabb tre gånger, trycker på högerpilen tills du hör filen du vill dela och trycker på Retur.

   Obs!: När du delar en PowerPoint fil kan deltagarna flytta mellan bilderna utan att avbryta huvudpresentationen. De kan också synkronisera vyn tillbaka till presentatörens vy. Om du inte vill att andra ska navigera i en PowerPoint fil som du delar trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Förhindra deltagare från att gå igenom den delade presentationen på egen hand och trycker på Retur.

  • Om du vill bläddra efter fler filer trycker du på Tabb två gånger och sedan på Retur. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att gå till en plats och tryck på Retur för att välja. Leta reda på filen på den valda platsen och tryck på Retur.

  • Om du vill dela en whiteboard trycker du på Tabb tills du kommer till whiteboardgruppen. Om du vill dela en Microsoft Whiteboard trycker du på Retur. Om du vill gå till andra whiteboardtavlor trycker du på högerpilen tills du hittar den du vill använda och trycker på Retur för att öppna en.

 3. Om du vill sluta dela gör du något av följande:

  • Om du vill sluta dela hela skrivbordet eller ett programfönster trycker du på Kommando+Skift+Blanksteg, trycker på Tabb tills du kommer till knappen Sluta presentera och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill sluta dela en PowerPoint fil eller en whiteboard trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Sluta presentera och trycker på Retur.

Ta kontroll över en PowerPoint presentation

Om du vill ha hjälp med en PowerPoint presentation kan en deltagare ta kontroll över presentationen i mötet. Både organisatören och deltagaren kan ha kontroll över delningen och båda kan när som helst ta tillbaka kontrollen.

 1. Om du vill ta kontroll när en annan person delar en PowerPoint presentation trycker du på Tabb tills du hör "Ta kontroll" och trycker på Retur.

 2. När du har kontroll kan du navigera bilderna framåt och bakåt. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att gå till knapparna Navigera bakåt och Navigera framåt . Välj genom att trycka på Retur. Skärmläsarfokus ligger kvar på knappen du just valde, så om du vill fortsätta ändra bilderna trycker du bara på Retur.

Zooma in på delat innehåll

Obs!: Om du vill använda zoomningsgenvägarna måste du ha alternativet Använd kortkommandon för att zooma markerat i hjälpmedelsinställningarna.

Om du vill zooma in det delade innehållet med tangentbordet trycker du på Alt+Kommando+Plustecken (+). Om du vill zooma ut igen trycker du på Alt+Kommando+Minustecken (-).

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att schemalägga ett möte i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Lär dig layouten i Microsoft Teams med en skärmläsare

Använd Microsoft Teams med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att starta och sluta dela din skärm, en PowerPoint presentation, ett foto eller livevideo i ett möte. Du får också lära dig hur du tar kontroll över en delad PowerPoint presentation och zoomar in på det delade innehållet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Dela en PowerPoint presentation, din skärm eller livevideo

 1. I ett Microsoft Teams möte eller samtal sveper du åt höger tills du hör "Fler samtalsalternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Dela" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dela en PowerPoint presentation sveper du åt vänster tills du hör "Dela PowerPoint" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger för att hitta den PowerPoint fil du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att börja dela.

  • Om du vill dela skärmen sveper du åt höger tills du hör "Dela skärm" och dubbeltrycker på skärmen. Dra med ett finger runt mitten av skärmen tills du hör "Starta sändning" och dubbeltryck på skärmen för att börja dela.

  • Om du vill dela en live-videoström från kameran sveper du åt höger tills du hör "Dela video" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Börja presentera" och dubbeltryck på skärmen för att dela din videoström.

 4. Om du vill sluta dela ditt innehåll sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Sluta presentera" och dubbeltrycker på skärmen.

Dela ett foto

Du kan dela ett foto antingen från kamerabilderna, filsökvägen eller direkt från kameraappen.

 1. I ett Microsoft Teams möte eller samtal sveper du åt höger tills du hör "Dela foto" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Om Microsoft Teams ber om åtkomst till kameran och foton sveper du åt höger tills du hör "OK" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dela ett foto från kamerabilderna sveper du åt höger tills du hör "Öppna kamerabilder" och dubbeltrycker på skärmen. Leta reda på fotot och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Börja presentera" och dubbeltryck på skärmen för att dela fotot.

  • Om du vill ta ett foto och dela det direkt från kameran sveper du åt höger tills du hör "Spela in" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Börja presentera." Dubbeltryck på skärmen för att dela fotot.

  • Om du vill dela ett foto från en filplats, till exempel OneDrive, sveper du åt höger tills du hör "Filer" och dubbeltrycker på skärmen. Leta reda på fotot och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Börja presentera" och dubbeltryck på skärmen för att dela fotot.

 4. Om du vill sluta dela ditt innehåll sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Sluta presentera" och dubbeltrycker på skärmen.

Ta kontroll över en delad PowerPoint presentation

 1. I ett Microsoft Teams möte eller samtal där presentatören delar en PowerPoint presentation sveper du åt höger tills du hör "Ta kontroll" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Om Microsoft Teams ber dig bekräfta åtgärden. Svep åt höger tills du hör "Ja" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Om du vill sluta styra presentationen ber du presentatören att ta tillbaka kontrollen.

Zooma in det delade innehållet

 1. Om du vill aktivera zoomningen letar du reda på knappen Inställningar på enhetens startskärm och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Zooma, Av" och dubbeltryck på skärmen. Sidan Zoominställningar öppnas och fokus är på knappen Zooma . Dubbeltryck på skärmen.

 3. När zoomningen är aktiverad gör du något av följande i Microsoft Teams-mötet:

  • Dubbeltryck på skärmen med tre fingrar för att zooma.

  • Dra med tre fingrar på skärmen för att flytta runt på skärmen.

  • Dubbeltryck med tre fingrar och dra med tre fingrar på skärmen för att ändra zoomningen.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att starta och sluta dela din skärm, en PowerPoint presentation, foto eller livevideo under ett möte. Du får också lära dig hur du tar kontroll över en delad PowerPoint presentation.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Dela en PowerPoint presentation, din skärm eller livevideo

 1. I ett Microsoft Teams möte eller samtal sveper du åt höger tills du hör "Fler samtalsalternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Dela" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dela en PowerPoint presentation sveper du åt vänster tills du hör "Dela PowerPoint" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger för att hitta den PowerPoint fil du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att börja dela.

  • Om du vill dela skärmen sveper du åt höger tills du hör "Dela skärm" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill dela en live-videoström från kameran sveper du åt höger tills du hör "Dela video" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Börja presentera" och dubbeltryck på skärmen för att dela din videoström.

 4. Om du vill sluta dela ditt innehåll sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Sluta presentera" och dubbeltrycker på skärmen.

Dela ett foto

Du kan dela ett foto antingen från kamerabilderna, filsökvägen eller direkt från kameraappen.

 1. I ett Microsoft Teams möte eller samtal, tills du hör "Fler alternativ", och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Dela" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du är här "Dela foto" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Om Microsoft Teams ber om åtkomst till kameran och foton sveper du åt höger tills du hör "OK" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill dela ett foto från kamerabilderna sveper du åt höger tills du hör "Infoga bild" och dubbeltrycker på skärmen. Leta reda på fotot och dubbeltryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Börja presentera" och dubbeltryck på skärmen för att dela fotot.

  • Om du vill ta ett foto och dela det direkt från kameran sveper du åt höger tills du hör "Spela in" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Börja presentera." Dubbeltryck på skärmen för att dela fotot.

  • Om du vill dela ett foto från en filplats, till exempel OneDrive, sveper du åt höger tills du hör "Filer" och dubbeltrycker på skärmen. Leta reda på fotot och dubbeltryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Börja presentera" och dubbeltryck på skärmen för att dela fotot.

 6. Om du vill sluta dela ditt innehåll sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Sluta presentera" och dubbeltrycker på skärmen.

Ta kontroll över en delad PowerPoint presentation

 1. I ett Microsoft Teams möte eller samtal där presentatören delar en PowerPoint presentation sveper du åt höger tills du hör "Ta kontroll" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Om Microsoft Teams ber dig bekräfta åtgärden. Svep åt höger tills du hör "Ja" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Om du vill sluta styra presentationen ber du presentatören att ta tillbaka kontrollen.

Zooma in det delade innehållet

 1. Dra ihop skärmen i Microsoft Teams möte för att zooma in. Dra ihop skärmen för att zooma ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på webben med tangentbordet och en skärmläsare för att starta och sluta dela hela skärmen, ett programfönster, en PowerPoint presentation eller en Whiteboard under ett möte. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du tar kontroll över den presentation som delas.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

 • När du använder Microsoft Teams på webben kan du dela din skärm om du använder Google Chrome.

I det här avsnittet

Dela din skärm

Du kan komma åt delningsalternativen via delningsknappen. När du har valt knappen öppnas alternativen för att dela hela skrivbordet, ett fönster, en PowerPoint-fil eller en whiteboard.bbelow.

Obs!: Vad du kan dela och hur delningen fungerar beror på vilken organisation som är värd för mötet, så alla funktioner som beskrivs nedan kanske inte är tillämpliga i mötet.

 1. Under ett möte i Microsoft Teams trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du kommer till knappen Öppna delningsalternativ och trycker sedan på Retur.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill dela skrivbordet eller ett programfönster trycker du på Retur. Dialogrutan Dela skärmen öppnas. Dialogrutan innehåller flikarna Hela skärmen och Programfönstret . Om du använder webbläsaren Chrome har du även fliken Chrome . Tryck på Tabb en gång för att gå till den första fliken. Tryck på högerpilen för att gå till följande flikar. När du hör den flik du vill markera trycker du på Tabb en gång och använder sedan nedpilen för att gå till det aktuella alternativet. Börja dela genom att trycka på Retur.

  • Om du vill dela en PowerPoint presentation som du nyligen har arbetat med trycker du på Tabb tills du hör: "Dela en PowerPoint-presentation.". Tryck på högerpilen tills du hör den presentation du vill dela och tryck sedan på Retur.

   Obs!: När du delar en PowerPoint fil kan deltagarna flytta mellan bilderna utan att avbryta huvudpresentationen. De kan också synkronisera vyn tillbaka till presentatörens vy. Om du inte vill att andra ska kunna navigera i en PowerPoint fil som du delar trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Förhindra deltagare från att gå igenom den delade presentationen på egen hand och trycker på Retur.

  • Om du vill bläddra efter fler PowerPoint presentationer trycker du på Tabb tills du hör "Bläddra bland PPT-filer" och trycker på Retur. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att gå till en plats och välj genom att trycka på Retur. Leta reda på filen på den valda platsen och tryck på Retur.

 3. Om du vill välja en whiteboard trycker du på Tabb tills du hör: "Dela Microsoft whiteboard.". Om du vill dela trycker du på Retur. Om du vill dela en annan whiteboard trycker du på högerpilen tills du hittar den du vill använda och trycker sedan på Retur.

 4. Om du vill sluta dela gör du något av följande:

  • Om du vill sluta dela hela skärmen eller ett programfönster håller du ned Alt-tangenten och trycker på Tabb flera gånger tills du hör: "teams.microsoft.com delar skärmen." Tryck sedan på Tabb eller Skift + Tabb tills du kommer till knappen Sluta dela och tryck på Retur.

  • Om du vill sluta dela en webbläsarflik trycker du på Alt+Skift+A och sedan på Retur.

  • Om du vill sluta dela en PowerPoint presentation eller en whiteboard trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Sluta presentera och trycker på Retur.

Ta kontroll över en PowerPoint presentation

Om du vill ha hjälp med en PowerPoint presentation kan en deltagare ta kontroll över presentationen i mötet. Både organisatören och deltagaren kan ha kontroll över delningen och båda kan när som helst ta tillbaka kontrollen.

 1. Om du vill ta kontrollen medan en annan person delar en PowerPoint presentation trycker du på Tabb tills du hör "Ta kontroll" och trycker på Retur.

 2. När du har kontroll kan du navigera bilderna framåt och bakåt. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att gå till knapparna Navigera bakåt och Navigera framåt . Tryck på Retur för att välja den. Skärmläsarfokus ligger kvar på knappen du just valde, så om du vill fortsätta ändra bilderna trycker du bara på Retur.

Zooma in på delat innehåll

Du har flera alternativ för att zooma in eller ut i det delade innehållet:

 • Om du vill använda kortkommandon trycker du på Ctrl+Plustecken (+) eller Ctrl+Minustecken (-).

 • Om du använder en styrplatta kan du dra ihop och isär på styrplattan.

 • Om du använder en mus håller du ned Ctrl +Alt på tangentbordet och rullar uppåt eller nedåt med mushjulet.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att schemalägga ett möte i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×