Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Funktionen BILD infogar bilder i celler från en källplats tillsammans med alternativ text. Du kan sedan flytta och ändra storlek på celler, sortera och filtrera och arbeta med bilder i en Excel-tabell. Använd den här funktionen för att visuellt förbättra listor över data, till exempel inventeringar, spel, anställda och matematiska begrepp.

Översikt över listan med hjälp av funktionen BILD

Syntax

=BILD(källa, [alt_text], [storlek], [höjd], [bredd])

Funktionen BILD har följande argument:

källa      URL-sökvägen, med hjälp av ett https-protokoll, för bildfilen. Obligatoriskt. Filformat som stöds är BMP, JPG/JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO och även WEBP (WEBP stöds inte på webben och Android).

alt_text      Alternativ text som beskriver bilden för hjälpmedel. Valfritt.

storlek      Anger bildens dimensioner. Valfritt. Det finns flera möjliga värden:

 • 0      Anpassa bilden i cellen och behåll dess bredd–höjd-förhållande.

 • 1      Fyll cellen med bilden och ignorera dess bredd–höjd-förhållande.

 • 2      Bevarar den ursprungliga bildstorleken, som kan överskrida cellgränsen.

 • 3      Anpassa bildstorleken med argumenten höjd och bredd.

höjd       Bildens anpassade höjd i bildpunkter. Valfritt.

bredd        Bildens anpassade bredd i bildpunkter. Valfritt.

(Om endast ett av argumenten för höjd/bredd anges behålls bildens proportioner enligt det angivna argumentet)

Anmärkningar

Varning!: Du kan få ett meddelande om att åtkomst till vissa bilder med länkade datatyper är inaktiverade eftersom de kräver en anslutning till en extern källa. Om du litar på anslutningen kan du aktivera åtkomst till bilderna. Mer information finns i Blockera eller avblockera externt innehåll i Office-dokument.

Var försiktig med att anpassa höjd och bredd eftersom det kan förvränga bredd–höjd-förhållandet eller den proportionella relationen mellan den ursprungliga höjden och bredden för bilden.

Om källan är en URL som kräver autentisering återges inte bilden.

Om källan är en URL som omdirigeras blockeras den på grund av säkerhetsproblem.

Undvik att kopiera en lång URL från webbläsarens adressfält för att kringgå URL-gränsen på 255 tecken. Högerklicka i stället på bilden i webbläsaren, välj Kopiera bildlänk, klistra in värdet i en cell i Excel och referera sedan till cellen som källa. Om den långa URL:en till exempel kopieras till F10 skapar du följande funktionsanrop: =BILD(F10).

Tillgänglighet

Vi rekommenderar att du använder effektiv alternativ text för att höja tillgängligheten:

 • Markera cellen som innehåller BILD-formeln och lägg sedan till alternativtexten som det andra argumentet i formeln (alt_text) i formelfältet.

 • Om bildkällan är en länkad datatyp eller post lägger du till alternativ text i den ursprungliga datakällan eller ber administratören att lägga till den.

 • Om bilden härleds från en mer komplex formel lägger du till alternativtext i formeln eller källan där bilden kommer från.

Mer information finns i Allt du behöver veta för att skriva effektiv alternativ text.

Fel

Excel returnerar en #VALUE! fel under följande omständigheter:

 • Om bildfilen inte är ett format som stöds.

 • Om källan eller alt_text inte är en sträng.

 • Om storleken inte är mellan 0 och 3.

 • Om storleken är 3 men höjd och bredd är tomma eller innehåller värden som är mindre än 1.

 • Om storleken är 0, 1 eller 2 och du även anger en bredd eller höjd.

Mer information finns i Så här korrigerar du ett #TEXTNUM!-fel.

Om det finns problem med internetanslutningen eller servern som tillhandahåller källan returnerar Excel ett #ANSLUT!- fel. Kontrollera internetanslutningen på enheten och försök igen. Mer information finns i Så här korrigerar du ett #ANSLUT!-fel.

Om säkerhetsinställningarna blockerar åtkomsten till bildfilen i en cell returnerar Excel ett #BLOCKERAD!- fel. Kontrollera säkerhetsinställningarna för länkade datatyper. Om detta inträffar med Excel för webben eller Excel Mobile ska du se till att du aktiverar bilder med hjälp av informationsfältet högst upp i arbetsboken. Mer information finns i Så här korrigerar du ett #BLOCKERAD!-fel.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel kalkylblad. 

När du har klistrat in det här exemplet behåller du det markerat. Ange cellformatet till Normal (Start > Cellformat), radhöjden till 30 (Start > Format > Radhöjd), och kolumnbredden till 16 (Start > Format > Kolumnbredd).

Data

https://support.content.office.net/en-us/media/35aecc53-b3c1-4895-8a7d-554716941806.jpg

Cylinder

https://support.content.office.net/en-us/media/926439a2-bc79-4b8b-9205-60892650e5d3.jpg

Pyramid

Formel

Resultat

=BILD("https://support.content.office.net/en-us/media/2d9e717a-0077-438f-8e5e-f85a1305d4ad.jpg", "Sphere")

Bild av en sfär

=BILD(A2, B2, 0)

Bild av en cylinder

=BILD(A3, B3, 1)

Bild av en oproportionerlig triangel

När du har klistrat in det här exemplet behåller du det markerat. Ange cellformatet till Normal (Start > Cellformat), radhöjden till 57 (Start > Format > Radhöjd), och kolumnbredden till 21 (Start > Format > Kolumnbredd).

Data

https://support.content.office.net/en-us/media/926439a2-bc79-4b8b-9205-60892650e5d3.jpg

Pyramid

Formel

Resultat

=BILD(A2, B2, 3, 100, 200)

Bild av en förstorad triangel

Se även

Ändra storlek på en bild, figur, textruta eller WordArt

Vad är länkade datatyper i Excel?

Lägg till alternativ text i en figur, bild, diagram, SmartArt-grafik eller annat objekt

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×