Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med funktionen SEKVENS kan du skapa en lista över löpande numrering i en matris, till exempel 1, 2, 3, 4.

I exemplet nedan har vi skapat en matris som är 4 rader hög och 5 kolumner bred med =SEKVENS(4;5).

Exempel på funktionen SEKVENS med en 4 x 5-matris

=SEKVENS(rader;[kolumner];[start];[steg])

argument

Beskrivning

rader

Krävs

Antalet rader som ska returneras

[kolumner]

Valfritt

Antalet kolumner som ska returneras

[start]

Valfritt

Det första talet i sekvensen

[steg]

Valfritt

Stegvis ökning av varje efterföljande värde i matrisen

Meddelanden: 

  • För saknade valfria argument anges som standard 1. Om du utelämnar radargumentet måste du ange minst ett annat argument.

  • En matris kan ses som en rad med värden, som en kolumn med värden eller som en kombination av rader och kolumner med värden. I exemplet ovan är matrisen för vår SEKVENS-formel området C1:G4.

  • SEKVENS-funktionen returnerar en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om dina understödjande data finns i en Excel-tabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data från matrisområdet om du använder strukturerade referenser. Mer information finns i den här artikeln om beteenden för matriser och spill.

  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

Exempel

Om du snabbt behöver skapa en exempeldatauppsättning kan du använda följande exempel med SEKVENS med TEXT, DATUM, ÅR och IDAG och skapa en dynamisk lista över månader för en rubrikrad, där det underliggande datumet alltid är det aktuella året. Formeln är: =TEXT(DATUM(ÅR(IDAG());SEKVENS(1;6);1);"mmm").

Använd SEKVENS med TEXT, DATUM, ÅR och IDAG för att skapa en dynamisk lista över månader för vår rubrikrad.

Här är ett exempel på att kapsla SEKVENS med HELTAL och SLUMP för att skapa en matris med 5 rader och 6 kolumner med en slumpuppsättning ökande heltal. Formeln är: =SEKVENS(5;6;HELTAL(SLUMP()*100);HELTAL(SLUMP()*100)).

Exempel på SEKVENS som kapslats med HELTAL och SLUMP för att skapa en exempeldatauppsättning

Dessutom kan du använda =SEKVENS(5;1;1001;1000) för att skapa en sekventiell lista över GL-kodtal i exemplen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Funktionen FILTER

Funktionen SLUMPMATRIS

Funktionen SORTERA

Funktionen SORTERAEFTER

Funktionen UNIK

Felet #SPILL! i Excel

Dynamiska matriser och beteenden för matriser och spill

Implicit skärningspunktsoperator: @

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×