I Excel 2010 eller senare har dessa funktioner ersatts med nya funktioner som ger bättre precision och har namn som bättre speglar deras användning. Du kan fortfarande använda dem för kompatibilitet med tidigare versioner av Excel, men om bakåtkompatibilitet inte krävs, ska du börja använda de nya funktionerna i stället. Mer information om de nya funktionerna finns i Statistiska funktioner (referens) och Matematiska och trigonometriska funktioner (referens).

Om du använder Excel 2007 hittar du de här funktionerna i kategorierna Statistisk eller Matematik och trigonometri på fliken Formler.

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Funktion

Beskrivning

Funktionen BETADIST

Returnerar den kumulativa betafördelningsfunktionen

Funktionen BETAINV

Returnerar inversen till den kumulativa fördelningsfunktionen för en viss betafördelning

Funktionen BINOMDIST

Returnerar den individuella binomialfördelningen

Funktionen CHIDIST

Returnerar den ensidiga sannolikheten av c2-fördelningen

Funktionen CHI2INV

Returnerar inversen av chi2-fördelningen

Funktionen CHI2TEST

Returnerar oberoendetesten

Funktionen CONCATENATE

Sammanfogar två eller fler textsträngar till en sträng.

Funktionen CONFIDENCE

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde

Funktionen KOVAR

Returnerar kovariansen, d.v.s. medelvärdet av produkterna för parade avvikelser

Funktionen CRITBINOM

Returnerar det minsta värdet för vilket den kumulativa binomialfördelningen är mindre än eller lika med ett villkorsvärde

Funktionen EXPONDIST

Returnerar exponentialfördelningen

Funktionen FDIST

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FINV

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FORECAST

Returnerar ett värde längs en linjär trendlinje

Obs!: I Excel 2016 har den här funktionen ersatts med de nya prognosfunktionerna, men den är fortfarande tillgänglig för kompatibilitet med tidigare versioner.

Funktionen FLOOR

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen FTEST

Returnerar resultatet av en F-test

Funktionen GAMMADIST

Returnerar gammafördelningen

Funktionen GAMMAINV

Returnerar inversen till den kumulativa gammafördelningen

Funktionen HYPGEOMDIST

Returnerar den hypergeometriska fördelningen

Funktionen LOGINV

Returnerar inversen till den kumulativa lognormala distributionsfunktionen

Funktionen LOGNORMFÖRD

Returnerar den kumulativa lognormala fördelningen

Funktionen MODE

Returnerar det vanligaste värdet i en datamängd

Funktionen NEGBINOMDIST

Returnerar den negativa binomialfördelningen

Funktionen NORMDIST

Returnerar den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMINV

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen

Funktionen NORMSDIST

Returnerar den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen NORMSINV

Returnerar inversen till den kumulativa standardnormalfördelningen

Funktionen PERCENTIL

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område

Funktionen PROCENTRANG

Returnerar procentrangen för ett värde i en datamängd

Funktionen POISSON

Returnerar Poisson-fördelningen

Funktionen KVARTIL

Returnerar kvartilen av en mängd data

Funktionen RANK

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen STDAV

Uppskattar standardavvikelsen baserat på ett urval

Funktionen STDEVP

Beräknar standardavvikelsen baserat på hela populationen

Funktionen TDIST

Returnerar Students t-fördelning

Funktionen TINV

Returnerar inversen till Students t-fördelning

Funktionen TTEST

Returnerar sannolikheten beräknad ur Students t-test

Funktionen VAR

Uppskattar variansen baserat på ett urval

Funktionen VARP

Beräknar variansen baserat på hela populationen

Funktionen WEIBULL

Returnerar Weibull-fördelningen

Funktionen ZTEST

Returnerar det ensidiga sannolikhetsvärdet av ett z-test

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×