Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen ABS

Returnerar absolutvärdet av ett tal

Funktionen ARCCOS

Returnerar arcus cosinus för ett tal

Funktionen ACOSH

Returnerar inverterad hyperbolisk cosinus för ett tal

Funktionen ARCCOT
 Excel 2013

Returnerar arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARCCOTH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen AGGREGATE

Returnerar mängden i en lista eller databas

Funktionen ARABISKA
 Excel 2013

Konverterar romerska siffror till arabiska, i form av ett tal

Funktionen ASIN

Returnerar arcus sinus för ett tal

Funktionen ASINH

Returnerar hyperbolisk arcus sinus för ett tal

Funktionen ARCTAN

Returnerar arcus tangens för ett tal

Funktionen ATAN2

Returnerar arcus tangens för en x- och en y- koordinat

Funktionen ARCTANH

Returnerar hyperbolisk arcus tangens för ett tal

Funktionen BAS
 Excel 2013

Konverterar ett tal till text med den givna talbasen (basen)

Funktionen RUNDA.UPP

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.UPP.MATEMATISKT
 Excel 2013

Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.UPP.EXAKT

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.

Funktionen KOMBIN

Returnerar antalet kombinationer för ett givet antal objekt

Funktionen KOMBINA
 Excel 2013

Returnerar antalet kombinationer med repetitioner för ett givet antal objekt

Funktionen COS

Returnerar cosinus för ett tal

Funktionen COSH

Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COT
 Excel 2013

Returnerar cotangensvärdet för en vinkel

Funktionen COTH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cotangensvärdet för ett tal

Funktionen CSC
 Excel 2013

Returnerar cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen CSCH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen DECIMAL
 Excel 2013

Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal

Funktionen DEGREES

Omvandlar radianer till grader

Funktionen JÄMN

Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal

Funktionen EXP

Returnerar e upphöjt till ett givet tal

Funktionen FAKULTET

Returnerar fakulteten för ett tal

Funktionen DUBBELFAKULTET

Returnerar dubbelfakulteten för ett tal

Funktionen RUNDA.NER

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT
 Excel 2013

Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen RUNDA.NER.EXAKT

Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Talet avrundas nedåt, oavsett tecknet för talet

Funktionen GCD

Returnerar den största gemensamma nämnaren

Funktionen HELTAL

Avrundar ett tal nedåt till närmaste heltal

Funktionen ISO.RUNDA.UPP
 Excel 2013

Returnerar ett tal som är avrundat till det närmaste heltalet eller till närmaste signifikanta multipel

Funktionen MGM

Returnerar den minsta gemensamma multipeln

Funktionen LN

Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal

Funktionen LOG

Returnerar logaritmen för ett tal för en given bas

Funktionen LOG10

Returnerar 10-logaritmen för ett tal

Funktionen MDETERM

Returnerar matrisen som är avgörandet av en matris

Funktionen MINVERT

Returnerar matrisinversen av en matris

Funktionen MMULT

Returnerar matrisprodukten av två matriser

Funktionen MOD

Returnerar resten vid en division

Funktionen MAVRUNDA

Returnerar ett tal avrundat till en given multipel

Funktionen MULTINOMIAL

Returnerar multinomialen för en uppsättning tal

Funktionen MENHET
 Excel 2013

Returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen

Funktionen ODD

Avrundar ett tal uppåt till närmaste udda heltal

Funktionen PI

Returnerar värdet pi

Funktionen UPPHÖJT.TILL

Returnerar resultatet av ett tal upphöjt till en exponent

Funktionen PRODUCT

Multiplicerar argumenten

Funktionen KVOT

Returnerar heltalsdelen av en division

Funktionen RADIANER

Omvandlar grader till radianer

Funktionen SLUMP

Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1

Funktionen SLUMPMATRIS

Office 365-knapp

Returnerar en matris med slumptal mellan 0 och 1. Du kan ange antalet rader och kolumner som ska fyllas, lägsta och högsta värden och om du vill returnera heltal eller decimalvärden.

Funktionen SLUMP.MELLAN

Returnerar ett slumptal mellan de tal som du anger

Funktionen ROMAN

Konverterar arabiska siffror till romerska, i form av text

Funktionen ROUND

Avrundar ett tal till ett angivet antal siffror

Funktionen AVRUNDA.NEDÅT

Avrundar ett tal nedåt mot noll

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT

Avrundar ett tal uppåt, från noll

Funktionen SEC
 Excel 2013

Returnerar sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SECH
 Excel 2013

Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SERIESUMMA

Returnerar summan av en potensserie baserat på formeln

Funktionen TECKEN

Returnerar tecknet för ett tal

Funktionen SIN

Returnerar sinus för en given vinkel

Funktionen SINH

Returnerar hyperbolisk sinus för ett tal

Funktionen ROT

Returnerar den positiva kvadratroten

Funktionen ROTPI

Returnerar kvadratroten för (tal * pi)

Funktionen DELSUMMA

Returnerar en delsumma i en lista eller databas

Funktionen SUMMA

Summerar argumenten

Funktionen SUMMA.OM

Summerar celler enligt ett angivet villkor

Funktionen SUMIFS

Lägger till cellerna i ett område som uppfyller flera kriterier

Funktionen PRODUKTSUMMA

Returnerar summan av produkterna i motsvarande matriskomponenter

Funktionen SUMSQ

Returnerar summan av argumentens kvadrater

Funktionen SUMMAX2MY2

Returnerar summan av differensen mellan kvadraterna för motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMMAX2PY2

Returnerar summan av summan av kvadraterna av motsvarande värden i två matriser

Funktionen SUMMAXMY2

Returnerar summan av kvadraten av skillnaden mellan motsvarande värden i två matriser

Funktionen TAN

Returnerar tangens för ett tal

Funktionen TANH

Returnerar hyperbolisk tangens för ett tal

Funktionen AVKORTA

Avkortar ett tal till ett heltal

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×