Konsolidera data i flera kalkylblad

Om du vill sammanfatta och rapportera resultat från olika kalkylblad kan du konsolidera data från varje blad till ett huvudkalkylblad. Bladen kan finnas i samma arbetsbok som huvudkalkylbladet eller i andra arbetsböcker. När du konsoliderar data sammanställer du data så att du enklare kan uppdatera och sammanställa efter behov.

Om du till exempel har ett kalkylblad för utgifter för varje regionalt kontor kan du använda konsolidering till att samla alla siffror i ett huvudkalkylblad för företagets utgifter. Det här huvudkalkylbladet kan också innehålla total och genomsnittlig försäljning, aktuella lagernivåer och produkter med högsta försäljningssiffrorna för hela företaget.

Tips: Om du konsoliderar data ofta kan det underlätta när du skapar nya kalkylblad utifrån en kalkylbladsmall med en konsekvent layout. Mer information om mallar finns i: Skapa en mall. Det här är också ett perfekt tillfälle att skapa en mall med Excel-tabeller.

Det finns två sätt att konsolidera data, antingen efter placering eller kategori.

Konsolidering efter placering:Data i källområdena har samma ordning och använder samma etiketter. Använd den här metoden om du vill konsolidera data från en serie kalkylblad, till exempel avdelningars budgetkalkylblad som har skapats utifrån samma mall.

Konsolidering efter kategori: När data i samma källområden inte är ordnade i samma ordning men använder samma etiketter. Använd den här metoden om du vill konsolidera data från en serier kalkylblad som har olika layout men har samma dataetiketter.

 • Konsolidering av data efter kategori påminner om att skapa en pivottabell. Men med en pivottabell kan du enkelt ordna om kategorierna. Du kan skapa en pivottabell om du behöver mer flexibel konsolidering efter kategori.

Obs!: Exemplen i den här artikeln har skapats med Excel 2016. Även om din vy kan skilja sig om du använder en annan version Excel, är stegen desamma.

Gör så här om du vill konsolidera flera kalkylblad till ett huvudkalkylblad:

 1. Om du inte redan har gjort det kan du konfigurera data i varje beståndsdelar genom att göra följande:

  • Kontrollera att varje dataområde är i listformat. Varje kolumn måste ha en etikett (rubrik) på den första raden och innehålla liknande data. Det får inte finnas tomma rader eller kolumner någonstans i listan.

  • Placera varje område på ett separat kalkylblad, men ange inget i huvudkalkylbladet där du planerar att konsolidera data. Excel att göra detta åt dig.

  • Kontrollera att varje område har samma layout.

 2. På huvudkalkylbladet klickar du på cellen längst upp till vänster i området där du vill att den konsoliderade informationen ska visas.

  Obs!: För att undvika att skriva över befintliga data i huvudkalkylbladet bör du se till att du lämnar tillräckligt många celler till höger och nedanför den här cellen för den konsoliderade informationen.

 3. Klicka > Konsolidera (i gruppen Dataverktyg).

  Gruppen Dataverktyg på fliken Data

 4. I rutan Funktion klickar du på den sammanfattningsfunktion som du vill att Excel ska använda för att konsolidera data. Standardfunktionen är SUMMA.

  Här är ett exempel där tre kalkylbladsområden har valts:

  Dialogrutan Datakonsolidering

 5. Markera data.

  I rutan Referens klickar du sedan på knappen Dölj för att minska panelens storlek och markera data i kalkylbladet.

  Dialogrutan Dölj datakonsolidering

  Klicka på kalkylbladet som innehåller de data som du vill konsolidera, markera data och klicka sedan på knappen Visa dialogruta till höger för att återgå till dialogrutan Konsolidera.

  Om ett kalkylblad som innehåller data som du behöver konsolidera finns i en annan arbetsbok klickar du på Bläddra och letar reda på arbetsboken. När du har lokaliserat och klickat på OKExcel att ange sökvägen till filen i rutan Referens och lägger till ett utropstecken till den sökvägen. Du kan sedan fortsätta att markera andra data.

  Här är ett exempel där tre kalkylbladsområden har valts:

  Dialogrutan Datakonsolidering

 6. I popup-fönstret Konsolidera klickar du på Lägg till. Upprepa för att lägga till alla områden som du konsoliderar.

 7. Automatiska kontra manuella uppdateringar: Om du Excel uppdatera din konsolideringstabell automatiskt när källdata ändras markerar du rutan Skapa länkar till källdata. Om kryssrutan är avmarkerad kan du uppdatera konsolideringen manuellt.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte skapa länkar när käll- och målområdena finns på samma blad.

  • Om du behöver ändra omfattningen av ett område – eller ersätta ett område – klickar du på området i popup-menyn Konsolidera och uppdaterar det med hjälp av stegen ovan. Då skapas en ny områdesreferens, så du måste ta bort den tidigare innan du konsoliderar på nytt. Välj bara den gamla referensen och tryck på Delete-tangenten.

 8. Klicka på OKså Excel du konsolideringen åt dig. Du kan också använda formatering. Du behöver bara formatera en gång, såvida du inte kör konsolideringen igen.

  • Etiketter som inte matchar etiketterna i de andra källområdena ger i separata rader eller kolumner i konsolideringen.

  • Kontrollera att alla kategorier som du inte vill konsolidera har unika etiketter som bara visas i ett källområde.

Om de data som ska konsolideras finns i olika celler i olika kalkylblad:

Skriv en formel med cellreferenser till de andra kalkylbladen, en för varje kalkylblad. Om du till exempel vill konsolidera data från kalkylbladen Försäljning (i cell B4), Personal (i cell F5) och Marknadsföring (i cell B9), skriver du följande i cell A2 i huvudkalkylbladet:

Formelreferens för flera blad i Excel
 

Tips: Så här anger du en cellreferens, till exempel Försäljning! B4 – skriv formeln fram till den punkt där du behöver referensen i en formel utan att skriva, klicka på kalkylbladsfliken och klicka sedan på cellen. Excel att fylla i kalkylbladets namn och celladress åt dig. Obs! Formler i sådana fall kan lätt bli fel, eftersom det är mycket enkelt att av misstag markera fel cell. Det kan också vara svårt att upptäcka ett misstag när du har angett en komplex formel.

Om de data som ska konsolideras finns i samma celler i olika kalkylblad:

Skriv en formel med en 3D-referens som inkluderar en referens till ett område med kalkylbladsnamn. Om du till exempel vill konsolidera data i cell A2 från Försäljning till Marknadsföring skulle du i cell E5 i huvudkalkylbladet ange följande:

Referensformel för 3D-blad i Excel

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×