Innehållsförteckning
×
Komma igång med List
Komma igång med List

Lägg till eller redigera listobjekt

Din webbläsare har inte stöd för video.

Med Microsoft-listor är det enkelt att lägga till, ändra eller ta bort objekt från en lista.

Prova själv!

 1. Välj den lista som du vill redigera.

 2. Om du vill lägga till ett objekt väljer du Nytt.

 3. Lägg till informationen i varje kolumn för objektet.

 4. Välj Spara

Det nya objektet läggs till längst ned i listan.

Lägga till eller redigera flera objekt med hjälp av rutnätsvyn

 1. Välj Redigera i rutnätsvy.

 2. Dubbelklicka på en cell för att göra en ändring.

 3. Om du snabbt vill redigera flera värden i en kolumn samtidigt markerar du cellen som har rätt värde och drar sedan i hörnet av cellen för att utöka markeringen till intilliggande rader.

 4. Om du vill ångra en åtgärd använder du Ångra eller Gör om.

 5. Du kan lägga till ett nytt objekt genom att kopiera ett befintligt och sedan ändra kopian:

  1. Markera objektet och tryck sedan på Ctrl+C.

  2. Välj Lägg till nytt objekt längst ned i listan.

  3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in.

  4. Uppdatera det nya objektet efter behov.

 6. Spara ändringarna genom att välja Avsluta rutnätsvy.

Vill du ha mer?

Lägga till, redigera eller ta bort listobjekt

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×