Relaterade ämnen
×
Komma igång med List
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Komma igång med List

Redigera en listvy

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Obs!: Om din skärm ser annorlunda ut har administratören kanske ställt in ett klassiskt gränssnittsläge för listan, eller så använder du en tidigare version. I så fall kan du läsa Redigera en listvy i SharePoint Server.

Prova själv!

Redigera en listvy till att bara visa de kolumner och objekt som du vill använda. Du kan presentera data med olika format, undergrupper, kolumner, sortering och filter. Observera att du behöver behörighetsnivån Delta eller högre för att redigera en vy.

Visa eller dölja kolumner

 1. Välj kolumnrubrik och välj Kolumninställningar > Visa/dölj kolumner.

 2. Markera kryssrutorna för att välja vilka kolumner som ska visas.

 3. Välj Använd.

Flytta en kolumn

 • Dra objektet till den plats där du vill ha det.

Ändra sorteringsordning eller använd ett filter

Välj kolumnrubrik och från listan kolumnrubriker:

 • Välj en sorteringsmetod (till exempel A till Z, Stigandeeller Äldre till nyare) om du vill ändra sorteringsordningen. Alternativen är baserade på kolumntypen och varierar i enlighet därmed.

 • Välj Filtrera efter om du vill använda ett filter. I filterpanelen väljer du alternativ och välj sedan Använd.

Spara vyn

I det övre navigeringsfältet väljer du namnet på den vy som du har redigerat från menyn Visningsalternativ. Välj t. ex Alla objekt*), välj Spara vy som och sedan:

 • Välj Spara om du vill spara ändringarna i den aktuella vyn i rutan Spara som.

 • Om du vill skapa en ny vy utan att ändra den gamla anger du ett nytt namn och väljer sedan Spara.

Obs!: Använd kryssrutan i rutan Spara som för att välja om du vill att vyn ska vara offentlig eller privat. Du kan ändra standardvyn till valfri offentlig vy för listan. Men du kan inte ange en personlig vy som standardvy. Om du vill ta bort en vy som är standardvyn måste du först göra en annan offentlig vy till standardvy för listan. Om Gör den här vyn till standardvy inte visas på sidorna där du skapar och redigerar vyer betyder det att du inte har den behörighet som krävs för att skapa en offentlig vy, eller så är vyn en personlig vy.

Visa eller dölja kolumner

 1. Tryck > visa/dölj/ordna om kolumner.

 2. Tryck på växlingsknappen för den kolumn som du vill visa eller dölja.

Flytta en kolumn

 1. Tryck > visa/dölj/ordna om kolumner.

 2. Tryck på och håll ned namnet på den kolumn du vill flytta och dra den sedan till en ny plats i listan.

 3. Släpp objektet i den nya positionen.

Ändra sorteringsordningen för en kolumn

 1. Tryck på Sortera.

  I listan Sortera visar blå bokstäver vilken kolumn listan är sorterad på för närvarande.

 2. Tryck på det kolumnnamn du vill sortera på.

 3. Välj den sorteringsordning du vill använda.

Den nya sorteringsordningen tillämpas på listan.

Använda ett filter på en kolumn

 1. Tryck på Filtrera.

 2. Tryck på det kolumnnamn du vill filtrera efter.

 3. Välj filterordningen.

  Den nya filterordningen tillämpas på listan.

 4. Tryck på Använd.

Gruppera objekt

 1. Tryck på Gruppera.

 2. Tryck på kolumnnamnet som du vill gruppera efter.

Den nya gruppordningen tillämpas på listan.

Visa eller dölja kolumner

 1. Tryck > visa/dölj/ordna om kolumner.

 2. Tryck på växlingsknappen för den kolumn som du vill visa eller dölja.

Flytta en kolumn

 1. Tryck > visa/dölj/ordna om kolumner.

 2. Tryck på och håll ned namnet på den kolumn du vill flytta och dra den sedan till en ny plats i listan.

 3. Släpp objektet i den nya positionen.

Ändra sorteringsordningen för en kolumn

 1. Tryck på Sortera.

  I listan Sortera visar blå bokstäver vilken kolumn listan är sorterad på för närvarande.

 2. Tryck på det kolumnnamn du vill sortera på.

 3. Välj den sorteringsordning du vill använda.

Den nya sorteringsordningen tillämpas på listan.

Använda ett filter på en kolumn

 1. Tryck på Filtrera.

 2. Tryck på det kolumnnamn du vill filtrera efter.

 3. Välj filterordningen.

  Den nya filterordningen tillämpas på listan.

 4. Tryck på Använd.

Gruppera objekt

 1. Tryck på Gruppera.

 2. Tryck på kolumnnamnet som du vill gruppera efter.

Den nya gruppordningen tillämpas på listan.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×