Innehållsförteckning
×
Animering, video och ljud
Animering, video och ljud

Lägga till eller ta bort ljud i en PowerPoint-presentation

Du kan lägga till ljud som musik, en berättarröst eller ljudklipp i en PowerPoint-presentation. Om du vill spela in och höra ljud måste datorn vara utrustad med ett ljudkort, en mikrofon och en högtalare.

Din webbläsare har inte stöd för video.

2:00

Lägga till ljud från datorn

 1. Välj Infoga > Ljud.

 2. Välj Ljud på min dator.

 3. I dialogrutan Infoga ljud väljer du den ljudfil du vill lägga till.

 4. Välj Infoga.

Spela in ljud

 1. Välj Infoga > Ljud.

 2. Välj Spela in ljud.

 3. Skriv ett namn för ljudfilen, välj Spela in och läs upp.

  Obs!: Enheten måste ha en mikrofon aktiverad om du vill spela in ljud.

 4. Om du vill granska inspelningen väljer du Stoppa och sedan Spela upp.

 5. Välj Spela in om du vill spela in klippet igen eller välj OK om du är nöjd.

 6. Om du vill flytta klippet markerar du och drar ljudikonen dit du vill ha den på bilden.

  Om du använder fler än en ljudfil per bild rekommenderar vi att du placerar ljudikonen på samma plats på bilden så att du enkelt hittar den.

 7. Välj Spela upp.

Ändra uppspelningsalternativ

Välj ljudikonen och välj sedan fliken Verktyg för ljuduppspelning. Välj sedan det alternativ du vill använda:

 • Välj Trimma om du vill trimma ljudet, och använd sedan skjutreglagen till att trimma ljudfilen efter behov.

 • Om du vill tona in eller tona ut ljudet ändrar du värdet i rutan Toningstid.

 • Om du vill justera volymen väljer du Volym och sedan den inställning du föredrar.

 • Om du vill välja hur ljudfilen ska startas väljer du listrutan och sedan ett alternativ:

  • I klicksekvens:Spela upp ljudfilen automatiskt med ett klick.

  • Automatiskt: Spela upp ljudfilen automatiskt när du går vidare till den bild som ljudfilen finns på.

  • Vid klickning: Spela endast upp ljudfilen när du klickar på ikonen.

 • Du kan välja hur ljudet spelas upp i presentationen med olika alternativ:

  • Spela upp på alla bilder: Spela upp en ljudfil på alla bilder.

  • Repetera tills filmen eller ljudet stoppas: Spela upp en ljudfil flera gånger tills du stoppar den manuellt genom att klicka på knappen Spela upp/pausa.

 • Om du vill att ljudet ska spelas upp kontinuerligt i bakgrunden för alla bilder väljer du Spela upp i bakgrunden.

Ta bort ljud

Om du vill ta bort ett ljudklipp väljer du ljudikonen på bilden och trycker på Delete.

Vad vill du göra?

 1. Klicka på bilden där du vill lägga till ett ljud i vyn Normal.

 2. Klicka på pilen under Ljud i gruppen Media på fliken Infoga.

  Menyn Ljud

 3. I listan klickar du på Ljud från fil eller Clip Art-ljud, letar reda på och markerar önskat ljudklipp och klickar sedan på Infoga.

  Ljudikonen och uppspelningskontroller visas på bilden.

  Ljudikonen och kontroller

 4. Öppna vyn Normal eller Bildspel, klicka på ikonen och klicka på Spela upp när du vill spela upp musik eller annat ljud.

 1. Klicka på bilden där du vill lägga till ett ljud i vyn Normal.

 2. Klicka på pilen under Ljud i gruppen Media på fliken Infoga.

  Menyn Ljud

 3. I listan klickar du på Spela in ljud.

  Dialogrutan Spela in ljud öppnas.

 4. I rutan Spela in ljud klickar du på Spela in Knappen Spela in ljud i PowerPoint och börjar sedan prata eller spelar upp ett eget ljud.

 5. Klicka på Stopp Knappen Stopp i dialogrutan Spela in ljud när du är klar med inspelningen.. Ange ett namn för inspelningen.

  Klicka på Spela upp Knappen Spela upp i dialogrutan Spela in ljud för att lyssna på inspelningen.. Om du är nöjd klickar du på </c0>OK</c0> för att spara inspelningen och infoga den i bilden. Om du inte är nöjd än upprepar du steg 4 och 5.

  Ljudikonen och uppspelningskontroller visas på bilden:

  Ljudikonen och kontroller

 6. Öppna vyn Normal eller Bildspel, klicka på ikonen och klicka på Spela upp när du vill spela upp musik eller annat ljud.

 1. Välj ikonen för ljudklippet på bilden Ljudklippikon.

 2. Gör något av följande underLjudverktyg på fliken Uppspelning i gruppen Ljudalternativ:

  • Om du vill starta ljudklippet automatiskt när du visar bilden går du till listan Starta och klickar på Automatiskt.

  • Om du vill starta ljudklippet manuellt när du klickar på det på bilden går du till listan Starta och väljer Vid klickning.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp medan du klickar dig fram mellan bilderna i presentationen går du till listan Start och väljer Spela upp på alla bilder.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp kontinuerligt tills du stoppar det markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas.

   Obs!: När du loopar ett ljud spelas det upp kontinuerligt tills du går vidare till nästa bild.

 • Klicka på knappen Spela upp/pausa under ljudikonen på bilden.

  Spela upp ett ljudklipp

Viktigt!: Använd bara det här alternativet om du ställer in att ljudklippet ska spelas upp automatiskt, eller om du har skapat någon annan typ av kontroll, till exempel en utlösare att klicka på för att spela upp klippet. (En utlösare är någonting på bilden, till exempel en bild, figur, knapp, ett stycke med text eller en textruta som kan utlösa en åtgärd när du klickar på den.) Observera att ljudikonen alltid visas om du inte drar den utanför bilden.

 1. Klicka på ljudklippsikonen Ljudklippikon.

 2. Under Ljudverktyg på fliken Uppspelning, i gruppen Ljudalternativ, markerar du kryssrutan Dölj under bildspel.

Om du vill ta bort ett musikklipp eller ett annat ljud i PowerPoint gör du följande:

 1. Leta upp bilden som innehåller det ljud du vill ta bort.

 2. Klicka på ljudikonen Ljudklippikon eller CD-ikonen Bild av ikon i vyn Normal och tryck sedan på Ta bort.

Du kan lägga till ljud som musik, en berättarröst eller ljudklipp i en PowerPoint-presentation. Om du vill spela in och höra ljud måste datorn vara utrustad med ett ljudkort, en mikrofon och en högtalare.

Din webbläsare har inte stöd för video.

2:00

Du lägger till musik eller andra ljudklipp i bildspelet genom att markera den bild du vill använda och klicka på Infoga > Ljud. Du kan lägga till ljud i en enda bild, spela upp ljud automatiskt när en bild visas eller lägga till en låt som spelas upp som bakgrundsmusik under hela presentationen.

Du kan lägga till egen berättarröst eller kommentar under en hel presentation genom att spela in den på fliken Bildspel. Mer information finns i Spela in ett bildspel.

Lägga till ljud i en enskild bild

 1. I Normal vy, markera den bild du vill använda och klicka på Infoga > Ljud.

  Menyn Infoga ljud med alternativ för ljud från fil och ljudbläddrare
 2. Klicka på Ljudbläddrare för att infoga ljud från iTunes eller Ljud från fil för att infoga ett ljudklipp från datorn.

 3. Klicka på ljudklippet. Välj de ljudalternativ du önskar på fliken Ljudformat.

  Ljudalternativ till höger på fliken Ljudformat
 4. (Valfritt) Om du vill ändra ikonen för standardljudfil använder du bildformatknapparna på fliken Ljudformat för att lägga till en ram eller annan formateringseffekt för ljudikonen.

  Ljudkontroll med högtalarikonen markerad

Förhandsgranska ljud

 • Markera ljudikonen på bilden och klicka sedan på Spela upp/pausa under ljudikonen.

  Ikonen Ljud och uppspelningskontroller i PowerPoint för Mac 2011

Spela upp ljud automatiskt när en bild visas

Som standard spelas ljud upp under ett bildspel när du klickar på det. Du kan ändra så att ljudet spelas upp automatiskt så snart bilden visas.

 1. I vyn Normal väljer du den bild du vill använda och lägger till ett ljudklipp om du inte redan har gjort det.

 2. På fliken Ljudformat till höger klickar du på Start > Automatiskt.

  Ljudalternativ för automatisk start

Lägga till ljud som ska spelas upp under en hel presentation

 1. I vyn Normal väljer du den första bilden du vill använda i presentationen och lägger till ett ljudklipp om du inte redan har gjort det.

 2. På fliken Ljudformat klickar du på Spela upp på alla bilder till höger.

  Ljudalternativ för att spela upp musik kontinuerligt för alla bilder

Lägga till ljud som spelas upp flera gånger

 1. I vyn Normal väljer du den bild du vill använda och lägger till ett ljudklipp om du inte redan har gjort det.

 2. På fliken Ljudformat till höger klickar du på Repetera tills filmen eller ljudet stoppas.

  (Används enbart det här alternativet betyder det att ljudet upprepas så länge bilden det finns på visas. När Repetera tills filmen eller ljudet stoppas används tillsammans med Spela upp på alla bilder upprepas ljudet i hela presentationen.)

Dölja ljudikonen

 1. Klicka på ljudklippsikonen. Ikonen Ljud anger förekomsten av ett ljudklipp på en bild i PowerPoint 2016 för Mac

 2. På menyfliksområdet i PowerPoint går du till fliken Uppspelning och markerar kryssrutan Dölj under bildspelet.

  Använd bara det här alternativet om du ställer in ljudklippet så att det spelas upp automatiskt. Observera att ljudikonen alltid visas om du inte drar den utanför bilden.

Se även

Spela in ett bildspel

Att lägga till ljud i en bild stöds inte i PowerPoint för webben.

Om det här är en funktion som du vill begära kan du skicka feedback till oss för att hjälpa oss att prioritera nya funktioner i framtida uppdateringar. Gå till Hur gör jag för att ge feedback om Microsoft Officeför mer information.

Se även

Spela upp musik eller andra ljud automatiskt när en bild visas 

Spela upp musik på flera bilder i bildspelet

Spela in ett bildspel med berättarröst och tidsinställningar 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×