SEKVENS (Funktionen SEKVENS)

Med funktionen SEKVENS kan du skapa en lista över löpande numrering i en matris, till exempel 1, 2, 3, 4.

I exemplet nedan har vi skapat en matris som är 4 rader hög och 5 kolumner bred med =SEKVENS(4;5).

Exempel på funktionen SEKVENS med en 4 x 5-matris

Obs!: Den här funktionen är för närvarande tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter i aktuell kanal. Den är tillgänglig för Microsoft 365-prenumeranter i Semi-Annual Enterprise-kanal från 2020 juli. Mer information om hur funktioner distribueras till Microsoft 365-prenumeranter finns i när jag får de nyaste funktionerna för Microsoft 365.

=SEKVENS(rader;[kolumner];[start];[steg])

argument

Beskrivning

rader

Krävs

Antalet rader som ska returneras

[kolumner]

Valfritt

Antalet kolumner som ska returneras

[start]

Valfritt

Det första talet i sekvensen

[steg]

Valfritt

Stegvis ökning av varje efterföljande värde i matrisen

Meddelanden: 

  • För saknade valfria argument anges som standard 1. 

  • En matris kan ses som en rad med värden, som en kolumn med värden eller som en kombination av rader och kolumner med värden. I exemplet ovan är matrisen för vår SEKVENS-formel området C1:G4.

  • SEKVENS-funktionen returnerar en matris som kommer att spilla om det är det slutliga resultatet av en formel. Det innebär att Excel dynamiskt kommer att skapa rätt storlek på matrisområdet när du trycker på RETUR. Om dina understödjande data finns i en Excel-tabell ändras storleken på matrisen automatiskt när du lägger till eller tar bort data från matrisområdet om du använder strukturerade referenser. Mer information finns i den här artikeln om beteenden för matriser och spill.

  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

Exempel

Om du snabbt behöver skapa en exempeldatauppsättning kan du använda följande exempel med SEKVENS med TEXT, DATUM, ÅR och IDAG och skapa en dynamisk lista över månader för en rubrikrad, där det underliggande datumet alltid är det aktuella året. Formeln är: =TEXT(DATUM(ÅR(IDAG());SEKVENS(1;6);1);"mmm").

Använd SEKVENS med TEXT, DATUM, ÅR och IDAG för att skapa en dynamisk lista över månader för vår rubrikrad.

Här är ett exempel på att kapsla SEKVENS med HELTAL och SLUMP för att skapa en matris med 5 rader och 6 kolumner med en slumpuppsättning ökande heltal. Formeln är: =SEKVENS(5;6;HELTAL(SLUMP()*100);HELTAL(SLUMP()*100)).

Exempel på SEKVENS som kapslats med HELTAL och SLUMP för att skapa en exempeldatauppsättning

Dessutom kan du använda =SEKVENS(5;1;1001;1000) för att skapa en sekventiell lista över GL-kodtal i exemplen.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Funktionen FILTER

Funktionen SLUMPMATRIS

Funktionen SORTERA

Funktionen SORTERAEFTER

Funktionen UNIK

Felet #SPILL! i Excel

Dynamiska matriser och beteenden för matriser och spill

Implicit skärnings operator: @

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×