Du kan skapa pivottabeller i Excel som är anslutna till datauppsättningar som lagrats i Power BI med några få klick. På så sätt får du det bästa från både pivottabeller och Power BI. Beräkna, sammanfatta och analysera dina data med pivottabeller från dina Power BI datamängder.

Meddelanden: Pivottabeller från Power BI datauppsättningar är en Microsoft 365 som distribueras gradvis. Mer information finns i När får jag de senaste funktionerna. Om du vill använda den här funktionen måste du uppfylla följande krav:

 • Om du vill skapa en pivottabell som är ansluten Power BI måste du använda Excel för Windows ellerExcel på webben och ha en Power BI licens. Vi rekommenderar också att filen lagras i enSharePoint eller OneDrive.

 • Om du vill skapa eller använda en pivottabell som är Power BI datauppsättningen måste du ha behörighet till den underliggande datauppsättningen. Mer information finns i avsnittet Mer Power BI pivottabeller.

Så här skapar du pivottabeller från en Power BI datauppsättning: 

 1. Markera en tom cell i arbetsboken.

 2. Gå till fliken Infoga> i> Från Power BI.

  Obs!: Beroende på organisationens IT-inställningar kan organisationens namn finnas med på knappen. Till exempel "Från Power BI (Contoso)"

  Listrutan Infoga pivottabell med alternativet "från Power BI".

 3. I Power BI datauppsättningar väljer du en företagsdatauppsättning som är tillgänglig för dig. Då skapas en pivottabell i ett nytt kalkylblad med den arbetsbok du arbetar i.

  Tips: Du kan också gå till fliken Data > hämta data> från Power BI.

  Skärmbild av ett fönster med Power BI datauppsättningar.

 4. När du har skapat pivottabellen kopplad till en datauppsättning Power BI kan du göra följande:

Mer om Power BI av anslutna pivottabeller

 • Om du vill ladda upp en Excel-arbetsbok som innehåller Power BI anslutna pivottabeller till Power BI-apparna går du till Power BI-tjänsten > under Hämta data > väljer Anslut.

 • Microsoft Information Protect (MIP) Labels är Microsofts erbjudande om säkerhet och efterlevnad för att skydda dina data från oavsiktliga läckor. Både Excel och Power BI stöd för MIP-etiketter och kan arbeta tillsammans för att säkerställa säkerheten för dina konfidentiella data i dina Power BI datamängder. När du skapar en ny anslutning till en Power BI datauppsättning från pivottabellfunktionerna som beskrivs ovan ärver Excel-arbetsboken automatiskt etiketten som används i datauppsättningen.

  Varning!: MIP Label inheritance fungerar för närvarande inte med andra externa anslutningar som är tillgängliga i Excel.

 • Excel pivottabeller som är anslutna Power BI datauppsättningar har för närvarande inte stöd för dra och släpp-aggregering av numeriska fält. Din datauppsättning Power BI måste ha fördefinierade mått. Läs mer om hur du skapar mått.

 • Användare kan ansluta till datauppsättningar i Power BI om de har behörighet för den underliggande datauppsättningen. En användare kan ha den här behörigheten på flera olika sätt, t.ex. att ha medlemsrollen på arbetsytan som innehåller datauppsättningen, att en rapport eller instrumentpanel delas med dem som använder datauppsättningen eller att de har byggbehörighet för datauppsättningen, i en arbetsyta eller i ett program som innehåller datauppsättningen.

Läs mer om datauppsättningar och pivottabeller

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×