Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sortering av data kan vara användbart när du jobbar med stora mängder data i en pivottabell eller ett pivotdiagram. Du kan sortera data i alfabetisk ordning, från högsta till lägsta värden eller från lägsta till högsta värden. Sortering är ett sätt att organisera dina data så det blir lättare att hitta specifika objekt som behöver en närmare granskning.

Här är några saker att tänka på om datasortering:

 • Sorteringsordningen varierar beroende på språkinställning. Kontrollera att du har rätt språk inställt i Nationella inställningar eller Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen på din dator. Mer information om hur du ändrar språkinställningen finns i Windows hjälpsystem.

 • Data som har inledande blanksteg påverkar sorteringen. Du får bäst resultat om du börjar med att ta bort alla inledande blanksteg innan du sorterar.

 • Det går inte att sortera skifteslägeskänsliga textinmatningar.

 • Det går inte att sortera data efter speciella format, t. ex. cellfärg eller teckenfärg. Det går inte heller att sortera data efter indikatorer för villkorsstyrda formateringar, t. ex. ikonuppsättningar.

 1. I pivottabellen klickar du på pilen bredvid cellerna Radetiketter och Kolumnetiketter.

 2. Klicka på ett fält i den rad eller kolumn som du vill sortera.

 3. Klicka på pilen Listrutepilen för FilterRadetiketter eller Kolumnetiketter och klicka sedan på det sorteringsalternativ du vill använda.

  Radetikettfilter

 4. Om du vill sortera data i stigande eller fallande ordning klickar du på Sortera A till Ö eller Sortera Ö till A.

  Knapparna Sortera

Textposter sorteras i alfabetisk ordning, tal sorteras från minsta till största (eller vice versa), och datum och klockslag sorteras från äldsta till senaste eller från senaste till äldsta (eller vice versa).

Du kan sortera på individuella värden eller på delsummor genom att högerklicka i en cell, välja Sortera och sedan välja en sorteringsmetod. Sorteringsordningen tillämpas på alla celler på samma nivå i den kolumn som innehåller cellen.

I exemplet nedan sorteras data under kategorinivån (hjälm, resefodral) i bokstavsordning, A till Ö.

Standardsortering på Radetiketter

För att se en sortering av totalsummorna för produkter som sorteras från största till minsta väljer du vilket tal som helst i kolumnen Totalsumma och sorterar på det.

Sortering från största till minsta på värden i kolumnen Totalsumma

Tips: För att snabbt hitta det du behöver kan du gruppera, filtrera eller använda villkorsstyrd formatering för pivottabeller och pivotdiagram.

Om du vill sortera specifika element manuellt eller ändra sorteringsordningen kan du ställa in dina egna sorteringsalternativ:

 1. Klicka på ett fält i den rad eller kolumn som du vill sortera.

 2. Klicka på pilen Listrutepilen för FilterRadetiketter eller Kolumnetiketter och klicka sedan på Fler sorteringsalternativ.

  Radetikettfilter

 3. Välj sorteringstyp i dialogrutan Sortera:

  Dialogrutan Sortera

 • Klicka på Manuell för att ordna om element genom att dra dem. Hovra med markören över objektets kantlinje tills du ser korspilen och dra sedan.

 • Du kan inte dra objekt som visas i området Värden i fältlistan för pivottabellen.

 • Klicka på Stigande (A till Ö) efter eller Fallande (A till Ö) efter och välj det fält du vill sortera.

 • Om du vill ha fler alternativ klickar du på Fler alternativ och väljer sedan det alternativ som du vill ha i dialogrutan Fler sorteringsalternativ:

  Dialogrutan Fler sorteringsalternativ

 • På  Autosortera markerar du eller avmarkerar rutan för Sortera automatiskt varje gång rapporten uppdateras— antingen för att tillåta eller förhindra automatisk sortering när pivottabelldatan uppdateras.

 • Välj den anpassade ordning du vill använda under Första nyckelns sorteringsordning. Det här alternativet är endast tillgängligt om det inte finns ett kryss i kryssrutan Sortera automatiskt varje gång rapporten uppdateras.

  I Excel finns anpassade listor för veckodagar och månader men du kan också skapa din egen anpassade lista för sortering.
   

  Obs!: Den anpassade sorteringsordningen sparas inte när du uppdaterar data i din pivottabell.

 • Klicka på Totalsumma i Sortera efter eller Värden i markerade kolumner för att sortera efter dessa värden. Det här alternativet är inte tillgängligt om du ställer in sorteringen på Manuell.

  Tips: Klicka på Datakällordning för att återställa element i ursprungsordningen. Det här alternativet är endast tillgängligt för Online Analytical Processing, OLAP-källdata.

Här är några saker att tänka på om datasortering:

 • Sorteringsordningen varierar beroende på språkinställning. Kontrollera att du har rätt språk inställt i Nationella inställningar eller Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen på din dator. Mer information om hur du ändrar språkinställningen finns i Windows hjälpsystem.

 • Data som har inledande blanksteg påverkar sorteringen. Du får bäst resultat om du börjar med att ta bort alla inledande blanksteg innan du sorterar.

 • Det går inte att sortera skifteslägeskänsliga textinmatningar.

 • Det går inte att sortera data efter speciella format, t. ex. cellfärg eller teckenfärg. Det går inte heller att sortera data efter indikatorer för villkorsstyrda formateringar, t. ex. ikonuppsättningar.

 1. Klicka på ett fält i den rad eller kolumn som du vill sortera.

 2. Klicka på pilen Listrutepilen för FilterRadetiketter eller Kolumnetiketter och klicka sedan på det sorteringsalternativ du vill använda.

  Radetikettfilter

  Om du klickar på pilen Kolumnetiketter väljer du det fält som du vill sortera först, följt av önskat sorteringsalternativ.

 3. Om du vill sortera data i stigande eller fallande ordning klickar du på Sortera stigande eller Sortera fallande.

  Stigande och Fallande sorteringsalternativ

Textposter sorteras i alfabetisk ordning, tal sorteras från minsta till största (eller vice versa), och datum och klockslag sorteras från äldsta till senaste eller från senaste till äldsta.

Förutom att sortera stigande eller fallande kan du manuellt sortera varje rad- eller kolumnetikett. 

 • Håll markören över objektets kantlinje tills du ser flyttmarkören och dra sedan.

Manuell sortering

 • Du kan också högerklicka på rad- eller kolumnetiketter och välja något av flyttalternativen:

Manuell sortering – snabbmeny

Obs!: Du kan inte dra objekt som visas i området Värden i fältlistan för pivottabellen. 

 1. Klicka på pilen Listrutepilen för FilterRadetiketter och välj Sortera efter värde.

  Radetikettfilter

  Om du klickar på pilen Kolumnetiketter väljer du det fält som du vill sortera först, följt av önskat sorteringsalternativ.

 2. I rutan Sortera efter värde under Välj värde väljer du det värde du vill sortera efter.

  Rutan Sortera efter värde

 3. Sorteringsalternativ väljer du vilken sorteringsordning du önskar.

Här är några saker att tänka på om datasortering:

 • Sorteringsordningen varierar beroende på språkinställning. Kontrollera att du har rätt språk inställt i Nationella inställningar eller Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen på din dator. Mer information om hur du ändrar språkinställningen finns i Windows hjälpsystem.

 • Data som har inledande blanksteg påverkar sorteringen. Du får bäst resultat om du börjar med att ta bort alla inledande blanksteg innan du sorterar.

 • Det går inte att sortera skifteslägeskänsliga textinmatningar.

 • Det går inte att sortera data efter speciella format, t. ex. cellfärg eller teckenfärg. Det går inte heller att sortera data efter indikatorer för villkorsstyrda formateringar, t. ex. ikonuppsättningar.

 1. I pivottabellen klickar du på pilen bredvid cellerna Radetiketter och Kolumnetiketter.

 2. Klicka på ett fält i den rad eller kolumn som du vill sortera.

 3. Klicka på pilen Listrutepilen för FilterRadetiketter eller Kolumnetiketter och klicka sedan på det sorteringsalternativ du vill använda.

  Radetikettfilter

 4. Om du vill sortera data i stigande eller fallande ordning klickar du på Sortera A till Ö eller Sortera Ö till A.

  Knapparna Sortera

Textposter sorteras i alfabetisk ordning, tal sorteras från minsta till största (eller vice versa), och datum och klockslag sorteras från äldsta till senaste eller från senaste till äldsta (eller vice versa).

Du kan sortera på individuella värden eller på delsummor genom att högerklicka i en cell, välja Sortera och sedan välja en sorteringsmetod. Sorteringsordningen tillämpas på alla celler på samma nivå i den kolumn som innehåller cellen.

I exemplet nedan sorteras data under kategorinivån (hjälm, resefodral) i bokstavsordning, A till Ö.

Standardsortering på Radetiketter

För att se en sortering av totalsummorna för produkter som sorteras från största till minsta väljer du vilket tal som helst i kolumnen Totalsumma och sorterar på det.

Sortering från största till minsta på värden i kolumnen Totalsumma

Tips: För att snabbt hitta det du behöver kan du gruppera, filtrera eller använda villkorsstyrd formatering för pivottabeller och pivotdiagram.

Pivottabell på iPad är tillgänglig för kunder som kör Excel på iPad version 2.82.205.0 och senare. Om du vill komma åt den här funktionen kontrollerar du att din app är uppdaterad till den senaste versionen via App Store.

Här är några saker att tänka på om datasortering: 

 • Sorteringsordningen varierar beroende på språkinställning. Kontrollera att du har rätt språk inställt i Nationella inställningar eller Nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen på din dator. Mer information om hur du ändrar språkinställningen finns i Windows hjälpsystem.

 • Data som har inledande blanksteg påverkar sorteringen. Du får bäst resultat om du börjar med att ta bort alla inledande blanksteg innan du sorterar.

 • Det går inte att sortera skifteslägeskänsliga textinmatningar.

 • Det går inte att sortera data efter speciella format, t. ex. cellfärg eller teckenfärg. Det går inte heller att sortera data efter indikatorer för villkorsstyrda formateringar, t. ex. ikonuppsättningar.

1. I en pivottabell trycker du på den lilla pilen bredvid cellerna Radetiketter och Kolumnetiketter. 

Pivottabellens sorteringspil på radetiketter

2. Välj ett fält som du vill sortera och tryck sedan på det sorteringsalternativ du vill använda. 

Sorteringsfilter för pivottabeller på iPad

Tips: Rulla uppåt för att se den fullständiga listan med tillgängliga sorteringsalternativ och fält. 

Textposter sorteras i alfabetisk ordning, tal sorteras från minsta till största (eller vice versa), och datum och klockslag sorteras från äldsta till senaste eller från senaste till äldsta (eller vice versa). 

Du kan sortera på enskilda värden eller på delsummor genom att hålla ned en cell och sedan välja en sorteringsmetod. Sorteringsordningen tillämpas på alla celler på samma nivå i den kolumn som innehåller cellen. 

I exemplet nedan har data under kategorinivån (Tillbehör, Cyklar) en alfabetisk fallande sortering. 

Sorteringsnivåer för pivottabeller på iPad

Om du vill se en sortering avtotalsummorna för produkter – från största till minsta – väljer du ett tal i kolumnen Totalsumma och sorterar på den. 

Sortera totalsummor för pivottabeller på iPad.

Se även

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×