Innehållsförteckning
×
Support kunder i Microsoft Planner
Foto av Surface Book-enhet

Prova själv!

Använd Microsoft Planner till att spåra kundsupportproblem, som i ett litet team för IT-support.

Flytta en uppgift

Genom att ställa in buckets efter prioritet kan du flytta uppgifter från en bucket till en annan beroende på hur viktiga de är.

 • Markera en uppgift som ska omprioriteras och flytta den sedan till önskad bucket.

Se tillgängligheten för alla och tilldela en uppgift

Sök efter en tillgänglig teammedlem och tilldela uppgiften till dem.

 1. Välj Diagram.

 2. I fönstret Medlemmar letar du reda på teammedlemmen med minst antal tilldelade uppgifter.

 3. Välj Gruppera efter > Tilldelat till så att de Ej tilldelade uppgifterna visas först i listan.

 4. Välj Medlemmar och dra den valda teammedlemmen till uppgiften för att skapa tilldelningen.

Visa status för alla

Visa uppgifterna i vyn Tavla och se hur långt alla har kommit och balansera arbetsbelastningen.

 1. Välj Tavla > Gruppera efter > Tilldelat till.

 2. Från vyn Tilldelat till kan du:

  • Se bucket-namnet under uppgiftsnamnet så att du kan justera arbete efter prioritet

  • Omfördela uppgifter med dra och släpp.

Stänga en uppgift

När du är klar med en uppgift stänger du den så att den markeras som slutförd.

 • Välj Slutför uppgift när du är klar med en uppgift och vill stänga den.

Vill du veta mer?

Skapa buckets och sortera dina uppgifter

Tilldela aktiviteter till personer

Visa diagram över planens status

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×