Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Även om du inte kan exportera till Excel direkt från en textfil eller ett Word dokument kan du använda textimportguiden i Excel för att importera data från en textfil till ett kalkylblad. Textimportguiden undersöker den textfil som du importerar och hjälper dig att säkerställa att data importeras som du vill.     

Obs!: Textimportguiden är en äldre funktion som fortfarande stöds för bakåtkompatibilitet. Alternativt kan du importera en textfil genom att ansluta till den med Power Query.

Gå till fliken Data > Hämta externa data > från text. Dubbelklicka sedan på den textfil du vill importera i dialogrutan Importera textfil så öppnas dialogrutan Textimportguiden.

Steg 1 av 3

Ursprunglig datatyp    Om objekten i textfilen avgränsas med flikar, kolon, semikolon, blanksteg eller andra tecken väljer du Avgränsad. Om alla objekt i varje kolumn är lika långa väljer du Fast bredd.

Börja importera på rad    Skriv eller markera ett radnummer för att ange den första raden i de data som du vill importera.

Filursprung    Markera den teckenuppsättning som används i textfilen. I de flesta fall kan du lämna den här inställningen i sin standardinställning. Om du vet att textfilen har skapats med en annan teckenuppsättning än den teckenuppsättning som du använder på datorn bör du ändra den här inställningen så att den matchar den teckenuppsättningen. Om datorn till exempel är inställd på att använda teckenuppsättningen 1251 (kyrillisk, Windows), men du vet att filen skapades med teckenuppsättningen 1252 (västeuropeisk, Windows), bör du ange Filursprung till 1252.

Förhandsgranskning av fil    I den här rutan visas texten som den kommer att visas när den är uppdelad i kolumner i kalkylbladet.

Steg 2 av 3 (Avgränsade data)

Avgränsare    Markera det tecken som avgränsar värdena i textfilen. Om tecknet inte visas markerar du kryssrutan Annan och skriver sedan tecknet i rutan som innehåller markören. De här alternativen är inte tillgängliga om din datatyp är Fast bredd.

Behandla på varandra följande avgränsare som en    Markera den här kryssrutan om dina data innehåller en avgränsare med mer än ett tecken mellan datafält eller om dina data innehåller flera anpassade avgränsare.

Textavgränsare    Markera det tecken som omsluter värden i textfilen. När textavgränsaren påträffas importeras all text som följer efter tecknet och före nästa förekomst av det tecknet som ett värde, även om texten innehåller ett avgränsartecken. Om avgränsaren till exempel är ett kommatecken (,) och textavgränsaren är ett citattecken ("), importeras "Dallas, Texas" till en cell som Dallas, Texas. Om inget tecken eller apostrof (') anges som textavgränsare importeras "Dallas, Texas" till två angränsande celler som "Dallas och Texas".

Om avgränsartecknet inträffar mellan textavgränsare utelämnas avgränsarna i det importerade värdet. Om det inte finns något avgränsartecken mellan textavgränsare innehåller Excel avgränsaren i det importerade värdet. Därför importeras "Dallas Texas" (med citatteckentextavgränsare) till en cell som "Dallas Texas".

Förhandsgranskning av data    Granska texten i den här rutan för att kontrollera att texten kommer att delas upp i kolumner i kalkylbladet som du vill ha den.

Steg 2 av 3 (data med fast bredd)

Förhandsgranskning av data    Ange fältbredder i det här avsnittet. Klicka på förhandsgranskningsfönstret för att ange en kolumnbrytning, som representeras av en lodrät linje. Dubbelklicka på en kolumnbrytning för att ta bort den eller dra en kolumnbrytning för att flytta den.

Steg 3 av 3

Klicka på knappen Avancerat om du vill göra något av följande:

 • Ange vilken typ av decimal- och tusentalsavgränsare som används i textfilen. När data importeras till Excel matchar avgränsarna de som anges för din plats i Nationella inställningar och språkinställningar eller Nationella inställningar (Windows Kontrollpanelen).

 • Ange att ett eller flera numeriska värden kan innehålla ett avslutande minustecken.

Kolumndataformat    Klicka på dataformatet för den kolumn som är markerad i avsnittet Dataförhandsgranskning . Om du inte vill importera den markerade kolumnen klickar du på Importera inte kolumn (hoppa över).

När du har valt ett dataformatalternativ för den markerade kolumnen visar kolumnrubriken under Förhandsgranskning av data formatet. Om du väljer Datum väljer du ett datumformat i rutan Datum .

Välj det dataformat som matchar förhandsgranskningsdata så att de importerade data kan konverteras korrekt i Excel. Till exempel:

 • Om du vill konvertera en kolumn med alla valutanummertecken till Excel-formatet Valuta väljer du Allmänt.

 • Om du vill konvertera en kolumn med alla taltecken till Excel-textformatet väljer du Text.

 • Om du vill konvertera en kolumn med alla datumtecken, varje datum i ordningen år, månad och dag, till Excel-datumformatet väljer du Datum och väljer sedan datumtypen YMD i rutan Datum .

Excel importerar kolumnen som Allmänt om konverteringen kan ge oavsiktliga resultat. Till exempel:

 • Om kolumnen innehåller en blandning av format, till exempel alfabetiska och numeriska tecken, konverteras kolumnen till Allmänt.

 • Om varje datum i en kolumn med datum är i ordningen år, månad och datum och du väljer Datum tillsammans med en datumtyp för MDY konverteras kolumnen till Allmänt format. En kolumn som innehåller datumtecken måste matcha ett inbyggt datumformat eller ett anpassat datumformat i Excel.

Om excel inte konverterar en kolumn till önskat format kan du konvertera data när du har importerat dem.

När du har valt de alternativ du vill använda klickar du på Slutför för att öppna dialogrutan Importera data och välja var du vill placera dina data.

Importera data

Ange dessa alternativ för att styra hur dataimportprocessen körs, inklusive vilka dataanslutningsegenskaper som ska användas och vilka filer och områden som ska fyllas i med importerade data.

 • Alternativen under Välj hur du vill visa dessa data i arbetsboken är bara tillgängliga om du har en datamodell förberedd och väljer alternativet för att lägga till den här importen i modellen (se det tredje objektet i den här listan).

 • Ange en målarbetsbok:

  • Om du väljer Befintligt kalkylblad klickar du på en cell i bladet för att placera den första cellen med importerade data eller klickar och drar för att markera ett område.

  • Välj Nytt kalkylblad om du vill importera till ett nytt kalkylblad (med början i cell A1)

 • Om du har en datamodell på plats klickar du på Lägg till dessa data i datamodellen för att inkludera importen i modellen. Mer information finns i Skapa en datamodell i Excel.

  Observera att om du väljer det här alternativet låse du upp alternativen under Välj hur du vill visa dessa data i arbetsboken.

 • Klicka på Egenskaper för att ange önskade egenskaper för externt dataområde. Mer information finns i Hantera externa dataområden och deras egenskaper.

 • Klicka på OK när du är klar att importera dina data.

Meddelanden: Textimportguiden är en äldre funktion som kan behöva aktiveras. Om du inte redan har gjort det: 

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Data.

 2. Under Visa äldre dataimportguider väljer du Från text (äldre).

När funktionen är aktiverad går du till fliken Data > Hämta & transformera data > Hämta data > äldre guider > Från text (äldre). Dubbelklicka sedan på den textfil du vill importera i dialogrutan Importera textfil så öppnas Textimportguiden.

Steg 1 av 3

Ursprunglig datatyp    Om objekten i textfilen avgränsas med flikar, kolon, semikolon, blanksteg eller andra tecken väljer du Avgränsad. Om alla objekt i varje kolumn är lika långa väljer du Fast bredd.

Börja importera på rad    Skriv eller markera ett radnummer för att ange den första raden i de data som du vill importera.

Filursprung    Markera den teckenuppsättning som används i textfilen. I de flesta fall kan du lämna den här inställningen i sin standardinställning. Om du vet att textfilen har skapats med en annan teckenuppsättning än den teckenuppsättning som du använder på datorn bör du ändra den här inställningen så att den matchar den teckenuppsättningen. Om datorn till exempel är inställd på att använda teckenuppsättningen 1251 (kyrillisk, Windows), men du vet att filen skapades med teckenuppsättningen 1252 (västeuropeisk, Windows), bör du ange Filursprung till 1252.

Förhandsgranskning av fil    I den här rutan visas texten som den kommer att visas när den är uppdelad i kolumner i kalkylbladet.

Steg 2 av 3 (Avgränsade data)

Avgränsare    Markera det tecken som avgränsar värdena i textfilen. Om tecknet inte visas markerar du kryssrutan Annan och skriver sedan tecknet i rutan som innehåller markören. De här alternativen är inte tillgängliga om din datatyp är Fast bredd.

Behandla på varandra följande avgränsare som en    Markera den här kryssrutan om dina data innehåller en avgränsare med mer än ett tecken mellan datafält eller om dina data innehåller flera anpassade avgränsare.

Textavgränsare    Markera det tecken som omsluter värden i textfilen. När textavgränsaren påträffas importeras all text som följer efter tecknet och före nästa förekomst av det tecknet som ett värde, även om texten innehåller ett avgränsartecken. Om avgränsaren till exempel är ett kommatecken (,) och textavgränsaren är ett citattecken ("), importeras "Dallas, Texas" till en cell som Dallas, Texas. Om inget tecken eller apostrof (') anges som textavgränsare importeras "Dallas, Texas" till två angränsande celler som "Dallas och Texas".

Om avgränsartecknet inträffar mellan textavgränsare utelämnas avgränsarna i det importerade värdet. Om det inte finns något avgränsartecken mellan textavgränsare innehåller Excel avgränsaren i det importerade värdet. Därför importeras "Dallas Texas" (med citatteckentextavgränsare) till en cell som "Dallas Texas".

Förhandsgranskning av data    Granska texten i den här rutan för att kontrollera att texten kommer att delas upp i kolumner i kalkylbladet som du vill ha den.

Steg 2 av 3 (data med fast bredd)

Förhandsgranskning av data    Ange fältbredder i det här avsnittet. Klicka på förhandsgranskningsfönstret för att ange en kolumnbrytning, som representeras av en lodrät linje. Dubbelklicka på en kolumnbrytning för att ta bort den eller dra en kolumnbrytning för att flytta den.

Steg 3 av 3

Klicka på knappen Avancerat om du vill göra något av följande:

 • Ange vilken typ av decimal- och tusentalsavgränsare som används i textfilen. När data importeras till Excel matchar avgränsarna de som anges för din plats i Nationella inställningar och språkinställningar eller Nationella inställningar (Windows Kontrollpanelen).

 • Ange att ett eller flera numeriska värden kan innehålla ett avslutande minustecken.

Kolumndataformat    Klicka på dataformatet för den kolumn som är markerad i avsnittet Dataförhandsgranskning . Om du inte vill importera den markerade kolumnen klickar du på Importera inte kolumn (hoppa över).

När du har valt ett dataformatalternativ för den markerade kolumnen visar kolumnrubriken under Förhandsgranskning av data formatet. Om du väljer Datum väljer du ett datumformat i rutan Datum .

Välj det dataformat som matchar förhandsgranskningsdata så att de importerade data kan konverteras korrekt i Excel. Till exempel:

 • Om du vill konvertera en kolumn med alla valutanummertecken till Excel-formatet Valuta väljer du Allmänt.

 • Om du vill konvertera en kolumn med alla taltecken till Excel-textformatet väljer du Text.

 • Om du vill konvertera en kolumn med alla datumtecken, varje datum i ordningen år, månad och dag, till Excel-datumformatet väljer du Datum och väljer sedan datumtypen YMD i rutan Datum .

Excel importerar kolumnen som Allmänt om konverteringen kan ge oavsiktliga resultat. Till exempel:

 • Om kolumnen innehåller en blandning av format, till exempel alfabetiska och numeriska tecken, konverteras kolumnen till Allmänt.

 • Om varje datum i en kolumn med datum är i ordningen år, månad och datum och du väljer Datum tillsammans med en datumtyp för MDY konverteras kolumnen till Allmänt format. En kolumn som innehåller datumtecken måste matcha ett inbyggt datumformat eller ett anpassat datumformat i Excel.

Om excel inte konverterar en kolumn till önskat format kan du konvertera data när du har importerat dem.

När du har valt de alternativ du vill använda klickar du på Slutför för att öppna dialogrutan Importera data och välja var du vill placera dina data.

Importera data

Ange dessa alternativ för att styra hur dataimportprocessen körs, inklusive vilka dataanslutningsegenskaper som ska användas och vilka filer och områden som ska fyllas i med importerade data.

 • Alternativen under Välj hur du vill visa dessa data i arbetsboken är bara tillgängliga om du har en datamodell förberedd och väljer alternativet för att lägga till den här importen i modellen (se det tredje objektet i den här listan).

 • Ange en målarbetsbok:

  • Om du väljer Befintligt kalkylblad klickar du på en cell i bladet för att placera den första cellen med importerade data eller klickar och drar för att markera ett område.

  • Välj Nytt kalkylblad om du vill importera till ett nytt kalkylblad (med början i cell A1)

 • Om du har en datamodell på plats klickar du på Lägg till dessa data i datamodellen för att inkludera importen i modellen. Mer information finns i Skapa en datamodell i Excel.

  Observera att om du väljer det här alternativet låse du upp alternativen under Välj hur du vill visa dessa data i arbetsboken.

 • Klicka på Egenskaper för att ange önskade egenskaper för externt dataområde. Mer information finns i Hantera externa dataområden och deras egenskaper.

 • Klicka på OK när du är klar att importera dina data.

Obs!: Om dina data finns i ett Word dokument måste du först spara dem som en textfil. Klicka på Arkiv > Spara som och välj Oformaterad text (.txt) som filtyp.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Introduktion till Microsoft Power Query för Excel

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×