Relaterade ämnen
×
Celler
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Celler

Importera eller exportera textfiler (.txt eller .csv)

Det finns två sätt att importera data från en textfil med Excel: du kan öppna den i Excel eller så kan du importera den som en externt dataområde. Om du vill exportera data från Excel till en textfil använder du kommandot Spara som och ändrar filtypen i den nedrullningrullningade menyn.

Det finns två vanliga textfilformat:

 • Avgränsade textfiler (.txt), där TABB-tecknet (ASCII-teckenkod 009) vanligtvis avgränsar varje textfält.

 • Kommaavgränsade värden textfiler (.csv), där kommatecknet (,) vanligtvis avgränsar varje textfält.

Du kan ändra det avgränsningstecken som används i både avgränsade filer och CSV-textfiler. Det kan vara nödvändigt för att import- eller exportåtgärden ska fungera som du vill.

Obs!: Du kan importera eller exportera upp till 1 048 576 rader och 16 384 kolumner.

Importera en textfil genom att öppna den i Excel

Du kan öppna en textfil som du har skapat i ett annat program som en Excel-arbetsbok med hjälp av kommandot Öppna. När du öppnar en textfil i Excel ändras inte filens format – du kan se det i Namnlisten i Excel, där namnet på filen behåller filnamnstillägget för text (till exempel .txt eller .csv).

 1. Gå till >Öppna och bläddra till den plats som innehåller textfilen.

 2. Välj Textfiler i listrutan filtyp i dialogrutan Öppna.

 3. Leta reda på och dubbelklicka på textfilen som du vill öppna.

  • Om filen är en textfil (.txt) startar Excel guiden Textimport. När du är klar med stegen klickar du på Slutför för att slutföra importen. Mer information om avgränsare och avancerade alternativ finns i Textimportguiden.

  • Om filen är en CSV-fil öppnas textfilen automatiskt i Excel och data visas i en ny arbetsbok.

   Obs!: När Excel öppnar en CSV-fil används de aktuella standardinställningarna för dataformat för att tolka hur varje kolumn med data importeras. Om du vill ha mer flexibilitet i att konvertera kolumner till olika dataformat kan du använda guiden Textimport. Formatet för en datakolumn i CSV-filen kan till exempel vara MDY, men Excels standarddataformat ärYMD, eller så vill du konvertera en kolumn med tal som innehåller inledande nollor till text så att du kan behålla inledande nollor. Du kan tvinga Excel att köra guiden Textimport genom att ändra filnamnstillägget från .csv till .txt innan du öppnar det, eller så kan du importera en textfil genom att ansluta till den (mer information finns i nästa avsnitt).

Importera en textfil genom att ansluta till den (Power Query)

Du kan importera data från en textfil till ett befintligt kalkylblad.

 1. Klicka på Från text/CSV& Hämta och omvandla data på fliken Data.

 2. Leta reda på och dubbelklicka på den textfil du vill importera i dialogrutan Importera data och klicka på Importera.

 3. Det finns flera alternativ i dialogrutan Förhandsgranskning:

  • Välj Läs in om du vill läsa in data direkt till ett nytt kalkylblad.

  • Du kan också välja Läs in för om du vill läsa in data till en tabell, pivottabell/pivotdiagram, ett befintligt/nytt Excel-kalkylblad eller helt enkelt skapa en anslutning. Du kan också välja att lägga till data i datamodellen.

  • Välj Omvandla data om du vill läsa in data till Power Query och redigera dem innan du tar dem till Excel.

Om en viss kolumn med data inte konverteras till det format som du vill använda kan du konvertera data efter importen. Mer information finns i Konvertera tal som lagras som text till tal och Konvertera datum som lagras som text till datum.

Exportera data till en textfil genom att spara den

Du kan konvertera ett Excel-kalkylblad till en textfil med hjälp av kommandot Spara som.

 1. Öppna Arkiv > Spara som.

 2. Klicka på Bläddra.

 3. I dialogrutan Spara som, under rutan Filformat, väljer du textfilformatet för kalkylbladet. Klicka till exempel på Text (tabbavgränsad) eller CSV (kommaavgränsad).

  Obs!: Olika format har stöd för olika funktionsuppsättningar. Mer information om de funktionsuppsättningar som stöds av olika textfilformat finns i Filformat som stöds i Excel.

 4. Bläddra till den plats där du vill spara den nya textfilen och klicka sedan på Spara.

 5. En dialogruta visas och påminner dig om att endast det aktuella kalkylbladet sparas i den nya filen. Om du är säker på att det aktuella kalkylbladet är det du vill spara som textfil klickar du på OK. Du kan spara andra kalkylblad som separata textfiler genom att upprepa proceduren för varje kalkylblad.

  Under menyfliksområdet kan det också visas en varning om att vissa funktioner kan gå förlorade om du sparar arbetsboken i CSV-format.

Mer information om hur du sparar filer i andra format finns i Spara en arbetsbok i ett annat filformat.

Importera en textfil genom att ansluta till den

Du kan importera data från en textfil till ett befintligt kalkylblad.

 1. Klicka på cellen där du vill placera data från textfilen.

 2. Klicka Från text i gruppen Hämta externa data på fliken Data.

 3. Leta reda på och dubbelklicka på den textfil du vill importera i dialogrutan Importera data och klicka på Importera.

  Följ anvisningarna i Textimportguiden. Klicka knappbild hjälpinformation på någon sida i Textimportguiden om du vill ha mer information om hur du använder guiden. När du är klar med stegen i guiden slutför du importen genom att klicka på Slutför.

 4. Gör följande i dialogrutan Importera data:

  1. Under Var vill du placera dessa data? gör du något av följande:

   • Om du vill returnera data till den valda platsen klickar du på Befintligt kalkylblad.

   • Om du vill returnera data till det övre vänstra hörnet i ett nytt kalkylblad klickar du på Nytt kalkylblad.

  2. Du kan också klicka på Egenskaper för att ange uppdaterings-, formaterings- och layoutalternativ för importerade data.

  3. Klicka på OK.

   Excel placerar det externa dataområdet på den plats som du anger.

Om en kolumn med data inte konverteras till det format som du vill använda kan du konvertera data efter importen. Mer information finns i Konvertera tal som lagras som text till tal och Konvertera datum som lagras som text till datum.

Exportera data till en textfil genom att spara den

Du kan konvertera ett Excel-kalkylblad till en textfil med hjälp av kommandot Spara som.

 1. Öppna Arkiv > Spara som.

 2. Dialogrutan Spara som visas.

 3. I rutan Filformat väljer du textens filformat för kalkylbladet.

  • Klicka till exempel på Text (tabbavgränsad) ellerCSV (kommaavgränsad).

  • Obs!: Olika format har stöd för olika funktionsuppsättningar. Mer information om de funktionsuppsättningar som stöds av olika textfilformat finns i Filformat som stöds i Excel.

 4. Bläddra till den plats där du vill spara den nya textfilen och klicka sedan på Spara.

 5. En dialogruta visas och påminner dig om att endast det aktuella kalkylbladet sparas i den nya filen. Om du är säker på att det aktuella kalkylbladet är det du vill spara som textfil klickar du på OK. Du kan spara andra kalkylblad som separata textfiler genom att upprepa proceduren för varje kalkylblad.

 6. En andra dialogruta visas som påminner dig om att kalkylbladet kanske innehåller funktioner som inte stöds av textfilformatet. Om du bara är intresserad av att spara kalkylbladsdata i den nya textfilen klickar du på Ja. Om du är osäker och vill veta mer om vilka Excel-funktioner som inte stöds i textfilformat klickar du på Hjälp för mer information.

Mer information om hur du sparar filer i andra format finns i Spara en arbetsbok i ett annat filformat.

Hur du ändrar avgränsaren när du importerar skiljer sig åt beroende på hur du importerar texten.

 • Om du använder Hämta & omvandla data > från text/CSVnär du har valt textfilen och klickar på Importeraväljer du ett tecken i listan under Avgränsare. Du kan se effekten av det nya valet direkt i dataförhandsgranskningen, så att du kan vara säker på att du gör det val du vill innan du fortsätter.

 • Om du använder Textimportguiden för att importera en textfil kan du ändra den avgränsare som används för importen i steg 2 i Textimportguiden. I det här steget kan du också ändra hur avgränsare i följd, till exempel på varandra följande citattecken, ska hanteras.

  Mer information om avgränsare och avancerade alternativ finns i Textimportguiden.

Om du vill använda semikolon som standardlistavgränsare när du använder Spara som .csv men behöver begränsa ändringen till Excel kan du överväga att ändra standardavgränsaren till kommatecken – detta tvingar Excel att använda semikolon för listavgränsaren. Det här ändrar förstås också hur decimaltal visas, så det kan också vara bra att ändra tusentalsavgränsaren för att undvika förvirring.

 1. Avmarkera Excel->i> redigera alternativ> Använda systemavgränsare.

 2. Ställ in decimaltecken till , (ett kommatecken).

 3. Ställ in tusentalsavgränsare. (en punkt).

När du sparar en arbetsbok som en CSV-fil är standardlistavgränsaren (avgränsare) ett kommatecken. Du kan ändra det till ett annat avgränsningstecken med hjälp av inställningarna för Region i Windows. 

Varning!: Om du ändrar Windows-inställningen orsakar det en global ändring på datorn, och alla program påverkas. Om du bara vill ändra avgränsaren för Excel kan du läsa Ändra standardavgränsaren för listor för att spara filer som text (.csv) i Excel.

 1. I Microsoft Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och klickar sedan på Inställningar.

 2. Klicka på & Språkoch klicka sedan på Region i den vänstra panelen.

 3. Klicka på Ytterligare datum, tid ochnationella inställningar under Nationella inställningar i huvudpanelen.

 4. Klicka Ändra datum-, tids- eller talformat under Region.

 5. Klicka på Ytterligare inställningar på fliken Format i dialogrutan Region.

 6. I dialogrutan Anpassa format på fliken Tal skriver du ett tecken som ska användas som ny avgränsare i rutan Listavgränsare.

 7. Klicka på OK två gånger.

 1. Klicka på Start-knappen i Microsoft Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Ändra datum-, tids- eller sifferformat.

 3. Klicka på Ytterligare inställningar på fliken Format i dialogrutan Region.

 4. I dialogrutan Anpassa format på fliken Tal skriver du ett tecken som ska användas som ny avgränsare i rutan Listavgränsare.

 5. Klicka på OK två gånger.

Obs!:  När du har ändrat listavgränsartecknet för datorn används det nya tecknet som listavgränsare i alla program. Du kan ändra tillbaka tecknet till standardtecknet genom att följa samma procedur.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Importera data från externa datakällor (Power Query)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×