Celler

Importera eller exportera textfiler (.txt eller .csv)

Importera eller exportera textfiler (.txt eller .csv)

Det finns två sätt att importera data från en textfil med Excel: du kan öppna den i Excel eller importera den som en externt dataområde. Om du vill exportera data från Excel till en textfil använder du kommandot Spara som och ändrar filtypen från den nedrullningsbara menyn.

Det finns två vanliga text fil format:

 • Avgränsade textfiler (. txt), där TABBTECKEN (ASCII tecken kod 009) avgränsar normalt varje fält med text.

 • Kommaavgränsade värden (. csv), där kommatecknet () normalt avgränsar varje fält med text.

Du kan ändra avgränsnings tecken som används både i avgränsade och. CSV-textfiler. Det kan vara nödvändigt att se till att import-eller export åtgärden fungerar som du vill.

Obs!: Du kan importera eller exportera upp till 1 048 576 rader och 16 384 kolumner.

Importera en textfil genom att öppna den i Excel

Du kan öppna en textfil som du har skapat i ett annat program som en Excel-arbetsbok genom att använda kommandot Öppna . Om du öppnar en textfil i Excel ändras inte fil formatet – du kan se det i namn listen i Excel, där namnet på filen behåller text fil namns tillägget (till exempel. txt eller. csv).

 1. Gå till filen > Öppna och bläddra till den plats som innehåller text filen.

 2. Markera textfiler i listan filtyp i dialog rutan Öppna .

 3. Leta reda på och dubbelklicka på text filen som du vill öppna.

  • Om filen är en textfil (. txt) startar Excel guiden text import. När du är klar med stegen klickar du på Slutför för att slutföra import åtgärden. Se text import guiden för mer information om avgränsare och avancerade alternativ.

  • Om filen är en. csv-fil öppnar Excel automatiskt text filen och visar informationen i en ny arbets bok.

   Obs!: När en CSV-fil öppnas i Excel används de aktuella standardinställningarna för data format för att tolka hur du importerar varje kolumn med data. Om du vill ha större flexibilitet när du konverterar kolumner till olika data format kan du använda guiden text import. Formatet för en data kolumn i CSV-filen kan till exempel vara MDY, men Excel är YMD eller du vill konvertera en kolumn med tal som innehåller inledande nollor till text så att du kan bevara de inledande nollorna. Om du vill tvinga Excel att köra guiden Importera text kan du ändra fil namns tillägget från. csv till. txt innan du öppnar det eller också kan du importera en textfil genom att ansluta till den (mer information finns i följande avsnitt).

Importera en textfil genom att ansluta till den (Power Query)

Du kan importera data från en textfil till ett befintligt kalkyl blad.

 1. Klicka på från text/CSVi gruppen Hämta & transformera data på fliken data .

 2. Leta reda på och dubbelklicka på text filen du vill importera i dialog rutan Importera data och klicka på Importera.

 3. I dialog rutan Förhandsgranska kan du välja mellan flera olika alternativ:

  • Välj load om du vill ladda data direkt till ett nytt kalkyl blad.

  • Du kan också välja Läs in till om du vill ladda data till en tabell, pivottabell/pivotdiagram, ett befintligt/nytt Excel-kalkylblad eller skapa en anslutning. Du kan också välja att lägga till data i data modellen.

  • Välj transformera data om du vill läsa in data till Power Query och redigera dem innan du hämtar dem till Excel.

Om Excel inte konverterar en viss kolumn med data till det format du vill använda, kan du konvertera informationen efter att du har importerat den. Mer information finns i konvertera tal som lagras som text till tal och konvertera datum som lagras som text till datum.

Exportera data till en textfil genom att spara den

Du kan konvertera ett Excel-kalkylblad till en textfil med kommandot Spara som .

 1. Öppna Arkiv > Spara som.

 2. Klicka på Bläddra.

 3. I dialog rutan Spara som , under fil format, väljer du text fil formatet för kalkyl bladet. Klicka till exempel på text (tabbavgränsad) eller CSV (kommaavgränsad).

  Obs!: De olika formaten stöder olika funktioner. Mer information om de funktioner som stöds av de olika text fil formaten finns i fil format som stöds i Excel.

 4. Bläddra till den plats där du vill spara den nya text filen och klicka sedan på Spara.

 5. En dialog ruta visas med en påminnelse om att det aktuella kalkyl bladet sparas i den nya filen. Om du är säker på att det aktuella kalkyl bladet är det som du vill spara som en textfil klickar du på OK. Du kan spara andra kalkyl blad som separata textfiler genom att upprepa proceduren för varje kalkyl blad.

  Du kan också se en avisering under menyfliksområdet om att vissa funktioner kan gå förlorade om du sparar arbets boken i ett CSV-format.

Mer information om hur du sparar filer i andra format finns i avsnittet Spara en arbets bok i ett annat fil format.

Importera en textfil genom att ansluta till den

Du kan importera data från en textfil till ett befintligt kalkyl blad.

 1. Klicka på den cell där du vill lägga till data från text filen.

 2. Klicka på från texti gruppen Hämta externa data på fliken data .

 3. Leta reda på och dubbelklicka på text filen du vill importera i dialog rutan Importera data och klicka på Importera.

  Följ instruktionerna i guiden text import. Klicka på hjälp knappbild på valfri sida i text import guiden om du vill ha mer information om hur du använder guiden. När du är klar med stegen i guiden klickar du på Slutför för att slutföra import åtgärden.

 4. Gör följande i dialog rutan Importera data :

  1. Under Var vill du placera dessa data? gör du något av följande:

   • Om du vill returnera data till den plats du har valt klickar du på befintligt kalkyl blad.

   • Om du vill returnera data till det övre vänstra hörnet i ett nytt kalkyl blad klickar du på nytt kalkyl blad.

  2. Du kan också klicka på Egenskaper om du vill ange alternativ för uppdatering, formatering och layout för importerade data.

  3. Klicka på OK.

   Excel placerar det externa data området på den plats som du anger.

Om Excel inte konverterar en kolumn med data till det format du vill använda kan du konvertera informationen när du har importerat den. Mer information finns i konvertera tal som lagras som text till tal och konvertera datum som lagras som text till datum.

Exportera data till en textfil genom att spara den

Du kan konvertera ett Excel-kalkylblad till en textfil med kommandot Spara som .

 1. Öppna Arkiv > Spara som.

 2. Dialogrutan Spara som visas.

 3. I rutan fil format väljer du text fil formatet för kalkyl bladet.

  • Klicka till exempel på text (tabbavgränsad) eller CSV (kommaavgränsad).

  • Obs!: De olika formaten stöder olika funktioner. Mer information om de funktioner som stöds av de olika text fil formaten finns i fil format som stöds i Excel.

 4. Bläddra till den plats där du vill spara den nya text filen och klicka sedan på Spara.

 5. En dialog ruta visas med en påminnelse om att det aktuella kalkyl bladet sparas i den nya filen. Om du är säker på att det aktuella kalkyl bladet är det som du vill spara som en textfil klickar du på OK. Du kan spara andra kalkyl blad som separata textfiler genom att upprepa proceduren för varje kalkyl blad.

 6. En andra dialog ruta visas med en påminnelse om att kalkyl bladet kan innehålla funktioner som inte stöds av text fil format. Om du bara vill spara kalkyl blads data i den nya text filen klickar du på Ja. Om du är osäker och vill veta mer om vilka Excel-funktioner som inte stöds av text fil format klickar du på Hjälp för mer information.

Mer information om hur du sparar filer i andra format finns i avsnittet Spara en arbets bok i ett annat fil format.

Hur du ändrar avgränsaren är olika beroende på hur du importerar texten.

 • Om du använder hämta & omvandla Data > från text/CSVnär du har valt text filen och klicka på Importera, väljer du ett tecken som du vill använda från listan under avgränsare. Du kan se effekten av det nya valet direkt i förhands granskningen, så att du kan vara säker på att du vill göra det du vill.

 • Om du använder text import guiden för att importera en textfil kan du ändra den avgränsare som används för import åtgärden i steg 2 i text import guiden. I det här steget kan du också ändra hur flera avgränsare, till exempel efterföljande citat tecken, hanteras.

  Se text import guiden för mer information om avgränsare och avancerade alternativ.

Om du vill använda semikolon som standard avgränsare när du sparar som en CSV-fil, men om du vill begränsa ändringen till Excel kan du ändra standard decimal avgränsaren till ett kommatecken-det gör att Excel använder ett semikolon för List avgränsaren. Självklart ändras även hur decimal tal visas, och därför bör du överväga att ändra tusentals avgränsaren för att begränsa eventuell förvirring.

 1. Ta bort alternativ för Excel > avancerade > redigerings alternativ > Använd avgränsare.

 2. Ange decimal avgränsare till , (ett kommatecken).

 3. Ange tusentals avgränsare. (en punkt).

När du sparar en arbets bok som en CSV-fil är standard List avgränsaren (avgränsare) ett kommatecken. Du kan ändra detta till ett annat avgränsnings tecken med hjälp av inställningarna i Windows-området. 

Varning!: Om du ändrar Windows-inställningen kommer en global ändring på din dator att påverka alla program. Om du bara vill ändra avgränsaren för Excel läser du ändra standard List separator för att spara filer som text (. csv) i Excel.

 1. I Microsoft Windows 10 högerklickar du på Start -knappen och klickar sedan på Inställningar.

 2. Klicka på tid & språkoch klicka sedan på region i den vänstra panelen.

 3. I huvud panelen under nationella inställningarklickar du på Ytterligare datum, tid och nationella inställningar.

 4. Klicka på ändra datum-, tids-eller tal formatunder region.

 5. Klicka på ytterligare inställningarpå fliken format i dialog rutan region .

 6. Skriv ett tecken som du vill använda som den nya avgränsaren i rutan list separator på fliken tal i fönstret Anpassa format .

 7. Klicka på OK två gånger.

 1. Klicka på Start-knappen i Microsoft Windows och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Ändra datum-, tids- eller sifferformat.

 3. Klicka på ytterligare inställningarpå fliken format i dialog rutan region .

 4. Skriv ett tecken som du vill använda som den nya avgränsaren i rutan list separator på fliken tal i fönstret Anpassa format .

 5. Klicka på OK två gånger.

Obs!:  När du har ändrat List separator tecken för din dator använder alla program det nya tecknet som List separator. Du kan ändra tillbaka tecknet till standardvärdet genom att följa samma procedur.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Importera data från externa datakällor (Power Query)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×