Snabbstart

Uppgifter och betyg i ditt klassteam

Uppgifter och betyg i ditt klassteam

Skapa uppgifter, ge betyg eller lämna in ditt arbete. Allt från Teams.

Skapa en uppgift

 1. Gå till kanalen Allmänt för klassteamet och välj fliken Uppgifter.

 2. Välj Skapa > Uppgift.

Fliken Uppgifter

Lägg till information om uppgiften

Det enda som behövs för att din uppgift ska sparas är en rubrik. Alla andra fält är valfria.

Tips: Läs mer anvisningar för att återanvända uppgifter, tilldela prov och mycket mer.

När du är klar väljer du Tilldela.Välj Spara om du vill spara uppgiften som ett utkast.

Uppgiftens skapare.

Mer om hur du lägger till resurser

 1. Välj Lägg till resurser om du vill välja en befintlig fil eller skapa ett tomt Office 365-dokument att tilldela varje elev.

 2. Välj Bifoga.

 • Standardvärdet för filen är Elever inte kan redigera vilket innebär att dokumentet är skrivskyddat. Det här är ett bra alternativ för referensmaterial.

 • Välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ > Eleverna redigerar sin egen kopia för att distribuera ett identiskt dokument till varje elev för redigering och inlämning.

Lägg till resurser i en uppgift.

Välj tidslinje för uppgiften

 1. Om du vill justera när en uppgift skickats ut eller om du accepterar försenade uppgifter väljer du Redigera under fältet förfallodatum.

 2. Markera önskade alternativ och klicka på Klar.

Obs!: Som standard väljs inget slutdatum, vilket gör det möjligt för eleverna att lämna in försenade uppgifter.

Fönstret Redigera uppgiftstidslinje.

Visa betyg

Spåra elevernas framsteg och få åtkomst till betyg på fliken Betyg.

 1. Gå till kanalen Allmänt för klassteamet och välj fliken Betyg.

Du ser att uppgifterna visas i rader och eleverna i en kolumn. Uppgifterna ordnas efter inlämningsdatum, med det tidigaste datumet i början. Fortsätt att rulla nedåt eller sidledes för att visa fler uppgifter.

Elevernas arbeten kommer att ha olika status:

 • Visad – eleven har öppnat och visat uppgiften.

 • Inlämnad – eleven har lämnat in uppgiften och den är redo att betygsättas.

 • Returnerad eller poäng – när du har betygsatt elevens arbete visas tilldelade poäng. Returnerad visas om uppgiften inte har några poäng.

 • Tom – ingen åtgärd har vidtagits för uppgiften ännu.

Gå till kanalen Allmänt för klassteamet och välj Betyg.

Fullständig vy av fliken Betyg

Sätta betyg

Klicka på den cell som du vill redigera på fliken Betyg.

 1. Börja sätta betyg genom att välja Fler alternativ Knappen Fler alternativ i en cell och sedan Öppna elevarbete.

 2. Elevens uppgift öppnas och du kan fylla i fälten Feedback och Poäng.

 3. Om du vill skriva kommentarer i själva dokumentet väljer du Redigera dokument, och sedan väljer du om du vill redigera i skrivbordsappen eller i webbläsaren.

 4. Klicka på pilarna bredvid elevens namn för att flytta mellan elevens uppgifter.

 5. Välj Returnera när du är klar med betygsättningen och vill returnera en uppgift till eleven. Då får eleven ett meddelande och kan se din feedback.

Öppna elevarbete

Betygsätta en elevuppgift

Redigera dokument

Returnera flera betyg samtidigt

 1. Om du vill returnera mer än ett betyg åt gången klickar du på fliken Uppgifter.

 2. Välj en uppgift.

 3. Här kan du ange feedback och punkter utan att behöva öppna elevarbetet.

 4. Använd kryssrutorna för att välja vilket elevarbete som ska returneras, eller om du vill markera alla.

 5. Klicka på Returnera.

Tips: Läs mer om fliken Betyg och att granska elevarbeten.

Betygsätt, redigera eller visa en uppgift ur en elevs perspektiv.

Visa och lämna in uppgifter 

 1. Gå till ett klassteam och kanalen Allmänt. Välj fliken Uppgifter.  
   

 2. Om du vill visa uppgiftsinformation och lämna in arbete väljer du uppgiften.  

   

 3. Bifoga erforderligt material och välj Lämna in.

Välj fliken Uppgifter för att visa dina uppgifter i en klass.

Visa din uppgift och välj Lämna in.

Visa dina betyg 

Om du vill se betyg för uppgifter som läraren har granskat och skickat tillbaka till dig: 

 1. Välj fliken Betyg i kanalen Allmänt.

 2. Alla dina uppgifter visas här med det tidigaste förfallodatumet högst upp. Visa status för varje uppgift samt poäng som du har fått på betygssatt arbete. Uppgifter utan poäng visas som returnerade när läraren har granskat dem. 

 3. Använd pilarna bredvid Förfallodatum och Uppgift för att sortera uppgifterna.

Välj fliken Betyg i kanalen Allmänt.

En elevs vy av fliken Betyg.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×