Relaterade ämnen
×
Bilder och layouter
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Bilder och layouter

Anpassa en bildbakgrund

Använd en bildbakgrund och gör dina färger, teckensnitt, rubriker, logotyper och andra format mer konsekventa, så att presentationen blir mer enhetlig.

Du kan ändra färg, teckensnitt eller effekter för en bildbakgrund. Du kan flytta, dölja eller visa platshållare. Du kan också ändra sidans orientering från stående till liggande eller tvärtom.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skapa och anpassa en eller flera bildbakgrunder

 1. Välj Bildbakgrund på fliken Visa.

  Knappen Bildbakgrund på fliken Visa i PowerPoint.
 2. När du öppnar vyn Bildbakgrund visas en bildbakgrund i miniatyrfönstret med de tillhörande standardlayouterna nedanför. Om du vill lägga till ytterligare en bildbakgrund gör du följande:

  1. Klicka i bildens miniatyr där du vill att den nya bildbakgrunden ska visas.

  2. På fliken Bildbakgrund väljer du Infoga bildbakgrund.

   Obs!: I miniatyrfönstret är bildbakgrunden den större bilden högst upp och de tillhörande layouterna är placerade under bildbakgrunden.

 3. Gör något av följande:

  • För att skapa en eller flera anpassade layouter eller ändra befintliga layouter, se Skapa en ny anpassad layout.

  • Om du vill ta bort en inbyggd bildlayout i standardbildbakgrunden klickar du på bildlayouten du vill ta bort i miniatyrfönstret och klickar sedan på Ta bort på fliken Bildbakgrund.

  • Mer information om att använda en design eller tema-baserade färger, teckensnitt, effekter och bakgrunder finns i Skapa ditt eget tema i PowerPoint.

  • Om du vill ange sidorientering för alla bilder i presentationen går du till fliken Bildbakgrund och väljer Bildstorlek > Anpassad bildstorlek. Under Orientering väljer du önskad orientering.

   Det finns orienteringsalternativ för bilder och för anteckningar och åhrårån.
  • Om du vill ange om sidfötter (platshållare för bildnummer, datum och sidfotstext) ska visas på en viss typ av bild: Välj en bildlayout i miniatyrfönstret och välj eller avmarkera sedan Sidfötter på fliken Bildbakgrund. Om du vill tilldela specifik text till någon av sidfötterna går du till menyfliksområdet och väljer Infoga > Sidhuvuden och sedan de alternativ du vill använda. Mer information finns i Infoga eller ändra bildnummer, datum eller sidfot för bilder på skärmen

 4. När du har ändrat väljer du Stäng bakgrundsvy på fliken Bildbakgrund.

 5. Om du vill spara den som en mall som du vill återanvända igen väljer du Arkiv > Spara som (eller Spara en kopia), ändrar filtypen till mall, anger ett filnamn och väljer Spara.

Se även

Vad är en bildbakgrund?

Lär dig mer om teman

Lägga till en platshållare till en layout

Ändra textjustering, indrag och avstånd

Använda flera bildbakgrunder i en presentation

Skapa och anpassa en eller flera bildbakgrunder

 1. Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa.

  Kommandot Bildbakgrund i PPT för Mac
 2. När du öppnar vyn Bildbakgrund visas en tom bildbakgrund med tillhörande standardlayouter. Om du vill lägga till ytterligare en bildbakgrund gör du följande:

  • Klicka i bildens miniatyr där du vill att den nya bildbakgrunden ska visas.

  • Klicka på Infoga bildbakgrund på fliken Bildbakgrund.

   Obs!: I miniatyrfönstret är bildbakgrunden den större bilden och de kopplade layouterna är placerade nedanför bildbakgrunden.

 3. Gör något av följande:

  • För att skapa en eller flera anpassade layouter eller ändra befintliga layouter, se Skapa en ny anpassad layout.

  • Om du vill ta bort en inbyggd bildlayout i standardbildbakgrunden klickar du på bildlayouten du vill ta bort i miniatyrfönstret och klickar sedan på Ta bort på fliken Bildbakgrund.

  • Mer information om att använda en design eller tema-baserade färger, teckensnitt, effekter och bakgrunder finns i Skapa ditt eget tema i PowerPoint.

  • För att ange sidorientering för alla bilderna i presentationen går du till fliken Bildbakgrund och klickar på Bildstorlek > Utskriftsformat. Under Orientering klickar du på den orientering du vill ha.

   Sidorientering i PPT för Mac
  • Du kan lägga till text som visas som en sidfot längst ned på alla sidor i presentationen genom att gå till fliken Bildbakgrund och klicka på Bildstorlek > Utskriftsformat > Sidhuvud/sidfot.

 4. När du har gjort dina ändringar går du till fliken Bildbakgrund och klickar på Stäng bakgrund.

 5. Om du vill spara detta som en mall som du kan använda igen: klicka på Arkiv > Spara som mall, ge filen ett namn och klicka på Spara.

Bakgrundsinformation

Se även

Skapa och ändra bildlayouter i PowerPoint för Mac

Lägga till en genomskinlig bild (vattenstämpel) i bilder i PowerPoint för Mac

Lägga till logotyp, företagsnamn eller sidhuvud- eller sidfotstext i åhörarkopiorna

Lägga till sidnummer, datum och tid samt sidfotstext i alla bilder i PowerPoint för Mac

Ändra sidfotsformatering på alla bilder i PowerPoint för Mac

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×