Visa nummer som person nummer

Du kan formatera ett nummer som ett person nummer. Du kan till exempel formatera ett 9-siffrigt tal, som 555501234, som 555-50-1234.

Vad vill du göra?

Visa person nummer fullt ut

Visa bara de sista siffrorna i socialförsäkrings numret

Visa person nummer fullt ut

 1. Markera den cell eller område som du vill formatera.

  Så här markerar du en cell eller ett cell område

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enda cell

  Klicka på cellen eller tryck på piltangenterna om du vill flytta cellen.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned Skift medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan också markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 om du vill utöka de markerade cellerna med hjälp av piltangenterna. Tryck på F8 igen om du vill sluta utöka markeringen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned Skift och klicka i den sista cellen i området. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på Markera alla.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markerar CTRL+A det aktuella området. Om du trycker på CTRL+A en gång till markeras hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Obs!: I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på CTRL+HOME om du vill markera den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck CTRL+END om du vill markera den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan aktiv cell och den cell du klickar i blir den nya markeringen.

  Tips: Klicka på vilken cell som helst i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler.

 2. Klicka på dialog Rute ikonen Bild av knapp bredvid talpå fliken Start .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Speciali rutan kategori .

 4. Klicka på person nummeri listan typ .

Överst på sidan

Visa bara de sista siffrorna i socialförsäkrings numret

För vanliga säkerhets åtgärder kanske du bara vill visa de sista siffrorna i ett person nummer och ersätta resten av siffrorna med nollor eller andra tecken. Du kan göra det med hjälp av en formel som innehåller funktionerna sammanfogaoch höger .

I följande procedur används exempel data för att visa hur du endast kan visa de senaste fyra numren av ett person nummer. När du har kopierat formeln till kalkyl bladet kan du justera den för att visa dina egna person nummer på liknande sätt.

 1. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad.

 2. I den här hjälp artikeln väljer du följande exempel data utan rad-och kolumn rubriker.

Så här väljer du exempel data

1

2

3

4

A

B

Type (Typ)

Data

Person nummer

555-50-1234

Formel

Beskrivning (Resultat)

= SAMMANFOGA ("000-00-", HÖGER (B2; 4))

Visar text strängen "000-00-" i stället för de första 5 siffrorna i person numret och kombinerar den med de fyra sista siffrorna i person numret (000-00-1234)

 1. Klicka framför texten i cell a1 och dra sedan pekaren över cellerna för att markera all text. Markera ett exempel i hjälpen

 2. Tryck på CTRL + C för att kopiera markerade data.

 3. Markera cell a1 i kalkyl bladet.

 4. Tryck på CTRL + V om du vill klistra in kopierade data.

 5. Om du vill växla mellan att visa resultatet och Visa formeln som returnerar resultatet klickar du på Visa formleri gruppen formel granskning på fliken formler .

  Tangent bords gen väg du kan också trycka på CTRL + ' (grav accent).

  Viktigt!: 

  • Det kan vara lämpligt att undvika att lagra fullständiga person nummer i arbets böckerna. I stället bör du spara de fullständiga person numren på en plats som uppfyller stränga säkerhets standarder (till exempel ett databas program, som Microsoft Office Access) och sedan bara använda de fyra sista siffrorna i dina arbets böcker.

  • Mer information om dessa funktioner finns i sammanfoga funktionoch höger, HÖGERB funktioner.

  Meddelanden: 

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×