14 maj 2019 – KB4494441 (OS-version 17763.503)

Utgivningsdatum:

Version:

2019-05-14

OS-version 17763.503

Obs!

Den här versionen innehåller också uppdateringar för Microsoft HoloLens (OS-version 17763.502) som gavs ut 14 maj 2019.

Microsoft kommer att släppa en uppdatering direkt till Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten hos Windows Update på Microsoft HoloLens som inte har uppdaterats till den här senaste OS-versionen.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Viktiga ändringar:

 • Aktiverar “Retpoline” som standard om Spectre Variant 2 (CVE-2017-5715) är aktiverat. Försäkra dig om att de tidigare utgivna operativsystemskydden mot Spectre Variant 2 har aktiverats med hjälp av de registerinställningar som beskrivs i anvisningarna i KB-artiklarna för Windows-klient och Windows Server. (Dessa registerinställningar är aktiverade som standard för Windows-klientoperativsystem, men inaktiverade som standard för Windows Server-operativsystem.) Mer information om “Retpoline” finns i Mitigating Spectre variant 2 with Retpoline on Windows.

 • Skyddar mot en ny underklass av en säkerhetsrisk där sidokanaler används vid spekulativ körning, som kallas Microarchitectural Data Sampling, för 64-bitars (x64) versioner av Windows (CVE-2019-11091,CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130). Använd registerinställningarna enligt beskrivningen i artiklarna för Windows-klient och Windows Server. (Dessa registerinställningar är aktiverade som standard för Windows-klientoperativsystem och Windows Server-operativsystem.)

 • Lägger till "gov.uk" i toppnivådomänerna för HTTP Strict Transport Security (HSTS TLD) för Internet Explorer och Microsoft Edge.

 • Åtgärdar felet som orsakade ”Fel 1309” vid installation eller avinstallation av vissa typer av MSI- och MSP-filer på en virtuell enhet.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar Microsoft Visual Studio Simulator från att starta.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att zonöverföringar mellan primära och sekundära DNS-servrar via TCP (Transmission Control Protocol) misslyckas.

 • Åtgärdar ett problem som gör att SNMP MIB-registreringen (Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Information Base) när WMI-providern (Windows Management Instrumentation) använder Windows-verktyget SMI2SMIR.exe.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att texten, layouten eller cellstorleken blir smalare eller bredare än förväntat i Microsoft Excel när teckensnittet MS UI Gothic eller MS PGothic används.

 • Säkerhetsuppdateringar för Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Scripting Engine, Windows applattform och ramverk, Windows Graphics, Windows-lagring och -filsystem, Windows Cryptography, Microsoft JET Database Engine, Windows kernel, virtualisering i Windows och Windows Server.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Mer information om åtgärdade säkerhetsrisker finns i Security Update Guide.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

När du har installerat den här uppdateringen kan det uppstå problem när du använder PXE (Preboot Execution Environment) för att starta en enhet från en WDS-server (Windows Deployment Services) som är konfigurerad att använda tillägget Variabelt fönster. Detta kan göra att anslutningen till WDS-servern avslutas för tidigt medan avbildningen laddas ned. Det här problemet påverkar inte de klienter eller enheter som inte använder tillägget Variabelt fönster.

Det här problemet åtgärdas i KB4503327.

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

 • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

 • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

När du skriver ut från Microsoft Edge eller andra UWP-program (universell Windows-plattform) kan du få felet "Din skrivare har ett oväntat konfigurationsproblem. 0x80070007e."

Det här problemet åtgärdas i KB4501371.

Efter att ha installerat KB4493509 kan enheter med vissa asiatiska språkpaket installerade få felet "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND."

 1. Avinstallera och installera om nyligen tillagda språkpaket. Instruktioner finns i Hantera inställningar för inmatnings- och visningsspråk i Windows 10.

 2. Välj Sök efter uppdateringar och installera den kumulativa uppdateringen för april 2019. Instruktioner finns i Uppdatera Windows 10.

Obs! Ifall ominstallationen av språkpaketet inte löser problemet kan du återställa datorn på följande sätt:

 1. Gå till appen Inställningar > Återställning.

 2. Välj Kom igång under återställningsalternativet Återställ den här datorn.

 3. Välj Behåll mina filer.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

En del kunder har rapporterat att KB4494441 installeras två gånger på deras enhet. 

I vissa fall krävs flera nedladdnings- och omstartssteg för att installera en uppdatering. Om två mellanliggande installationssteg har slutförts står det att installationen har slutförts två gånger på sidan Visa uppdateringshistorik.

Ingen åtgärd krävs från din sida. Installationen av uppdateringen kan ta längre tid och kräva mer än en omstart, men uppdateringen blir installerad när alla mellanliggande installationssteg har slutförts.

Vi arbetar med att förbättra uppdateringsupplevelsen så att uppdateringshistoriken återger installationen av den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) på korrekt sätt.

Efter att ha installerat uppdateringen från 14 maj 2019 är vissa gov.uk-webbplatser som inte stöder HSTS (HTTP Strict Transport Security) inte tillgängliga via Internet Explorer 11 eller Microsoft Edge.

Det här problemet åtgärdas i KB4505056.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Krav: Servicing stack-uppdateringen (SSU) (KB4499728) måste installeras innan den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) installeras. LCU rapporteras inte som tillämplig förrän du har installerat SSU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4499728) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Den här uppdateringen laddas ned och installeras automatiskt via Windows Update. Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4494441

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×