18 juni 2019 – KB4501371 (OS-version 17763.592)

Utgivningsdatum:

Version:

2019-06-18

OS-version 17763.592

Obs! Följ @WindowsUpdate om du vill veta när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för versionsinformation.

Från och med uppdatering KB4497934 introducerar vi en funktion som gör att du kan bestämma när du vill installera en funktionsuppdatering. Du bestämmer när du får en funktionsuppdatering och dina enheter hålls samtidigt uppdaterade. Funktionsuppdateringar som är tillgängliga för berättigade enheter visas i en separat modul på Windows Update-sidan (Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update). Om du vill hämta en tillgänglig uppdatering direkt väljer du Ladda ned och installera nu. Mer information om den här funktionen finns i den här bloggen

När upphörandet av supporten för Windows 10-enheter nås, eller kommer att nås inom ett par månader, börjar Windows Update automatiskt initiera en funktionsuppdatering. Detta gör att enheterna stöds och får månatliga uppdateringar som är viktiga för enhetens säkerhet och ekosystemets hälsa.

Förbättringar och korrigeringar

Den här uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

  • Åtgärdar ett problem med Hyper-V-virtualisering på en specifik AMD CPU-version.

  • Åtgärdar ett problem som gör att Microsoft Edge inte kan öppnas korrekt i vissa scenarier när du väljer en länk i ett program.

  • Åtgärdar ett problem som gör att ett program inte kan öppnas när du använder kommandoradsverktyget (cmd.exe) med alternativen minimum (min) eller maximum (max).

  • Åtgärdar ett problem som gör att programmet Kalkylatorn inte följer Gannen-inställningen när den är aktiverad. Mer information finns i KB4469068.

  • Åtgärdar ett problem som gör att programmet Din telefon inte kan ansluta till Internet via en webbproxyserver i vissa scenarier.

  • Åtgärdar ett problem som gör att Windows Graphics Device Interface (GDI+) returnerar ett tomt namn på teckensnittsfamilj för Bahnschrift.ttf.

  • Åtgärdar ett problem som gör att en enhet slutar svara med jämna mellanrum när ett östasiatiskt språk används.

  • Åtgärdar ett problem som gör att muspekaren försvinner vid användning av en Citrix-fjärrdator för att ansluta till en Citrix XenDesktop VDA-session (Virtual Delivery Agent). Mer information finns i XenDesktop 7 Remote PC explained.

  • Åtgärdar ett problem som kan göra att en tryck och släpp-händelse med musen ibland skapar en extra musrörelsehändelse.

  • Åtgärdar ett problem som gör att användargränssnittet kan sluta svara i flera sekunder när du bläddrar i fönster som har flera underordnade fönster.

  • Åtgärdar ett problem som kan göra att Windows Media Player oväntat stängs när mediefiler spelas upp i en loop.

  • Åtgärdar ett problem som gör att SharedPC-principer inte kan migreras korrekt under en uppgradering.

  • Åtgärdar ett problem som skapar dubbla profilmappar under en uppgradering om profilmapparna tidigare har omdirigerats.

  • Åtgärdar ett problem som ör att användare kan inaktivera bakgrundsbilden för inloggning när principen "Dator\Administrativa mallar\Kontrollpanelen\Anpassning\Förhindra att bilden på låsskärmen och inloggningsskärmen ändras" är aktiverad.

  • Åtgärdar ett problem som gör att skrivbordet och Aktivitetsfältet i Windows Server 2019 Terminal Server flimrar när användarprofildiskar har använts.

  • Åtgärdar ett problem som orsakar ljudbortfall när Windows inte har startats om inom 50 dagar.

  • Åtgärdar ett problem med utvärderingen av kompatibilitetsstatus för Windows-ekosystemet för att säkerställa kompatibilitet för program och enheter för alla uppdateringar av Windows.

  • Åtgärdar ett problem som gör att IoT-enheter (Sakernas Internet) inte kan aktiveras efter installation av ett tidigare kumulativt uppdateringspaket.

  • Åtgärdar ett problem som gör att en användarstruktur inte kan uppdateras när du publicerar ett valfritt paket i en Connection Group om denna Connection Group redan har publicerats tidigare.

  • Åtgärdar ett problem som gör att ett etableringspaket inte kan tillämpas korrekt i vissa situationer när det används för att anropa CleanPC CSP (Configuration Service Provider).

  • Lägger till stöd för en lista med säkra ActiveX-kontroller som kan konfigureras av användare vid användning av Windows Defender-programreglering. Mer information finns i Allow COM object registration in a Windows Defender Application Control policy.

  • Åtgärdar ett problem som gör att en användare inte kan logga in på en Microsoft Surface Hub-enhet med ett Azure Active Directory-konto. Det här problemet uppstår på grund av att en tidigare session inte avslutades korrekt.

  • Åtgärdar ett problem som kan göra att Windows informationsskydd (WIP) inte kan tillämpa kryptering på en flyttbar USB-enhet.

  • Åtgärdar ett problem som kan gör att Microsoft Edge och andra UWP-program (Universell Windows-plattform) visar ett felmeddelande vid försök att skriva ut. Felmeddelandet är "Din skrivare har ett oväntat konfigurationsproblem. 0x80070007e."

  • Åtgärdar ett problem som gör att ett antivirusfilter inte kan anslutas till DAX-volymer (DirectAccess).

  • Åtgärdar ett problem som gör att Diskhantering och DiskPart slutar svara vid visning av vissa flyttbara diskar för Windows.

  • Åtgärdar ett problem med att återställa en dator. Du måste använda dism.exe offline för att använda den här lösningen manuellt för Winre.wim.

  • Åtgärdar ett problem som kan uppstå när lagringsutrymmen repareras.

  • Åtgärdar ett problem som utlöser en grupprincipuppdatering trots att det inte finns några principändringar. Det här problemet uppstår när klientsidetillägget för mappomdirigering används.

  • Förbättrar isolerad webbmiljö vid användning av Windows Defender Application Guard i Microsoft Edge.

  • Åtgärdar ett problem som gör att Office 365-program slutar fungera när de öppnats när de distribueras som App-V-paket.

  • Åtgärdar ett problem med programmatisk rullning i Internet Explorer 11.

  • Åtgärdar ett problem som kan göra att felet ”Ett fel upptäcktes i en snapin-modul, och snapin-modulen kommer att stängas av” visas när du försöker expandera, visa eller skapa anpassade vyer i Loggboken. Dessutom kan programmet sluta svara eller stängas. Du kan också få samma fel vid användning av Filtrera aktuell logg Åtgärd-menyn med inbyggda vyer eller loggar.

  • Åtgärdar ett problem som kan göra att drivrutiner för Realtek Bluetooth-radio inte kopplas eller ansluts i vissa fall efter installation av uppdateringen från 14 maj 2019.

  • Åtgärdar ett problem med WinHTTP-registreringar som ökar registerstorleken och fördröjer operativsystemets start. Detta inträffar på enheter som använder PAC-filer (proxy auto-config) för att ange hur webbläsare och agenter väljer lämpliga proxyservrar. Om du vill stoppa den inkrementella registertillväxten uppdaterar du följande:

Sökväg: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\WinHttp

Inställning: CleanupLeakedContainerRegistrations

 

Typ: DWORD

Värde: 1

Värdet 1 tar bort befintliga registreringar; värdet 0 (standard) behåller befintliga registreringar.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas bara nya korrigeringar ned i det här paketet för installation på din enhet.

Förbättringar av Windows Update

Microsoft har släppt en uppdatering direkt för Windows Update-klienten för att förbättra tillförlitligheten. Alla enheter som kör Windows 10 har konfigurerats för att automatiskt ta emot uppdateringar från Windows Update, inklusive Enterprise- och Pro-versionerna, och erbjuds de senaste funktionsuppdateringarna för Windows 10 baserat på enhetskompatibilitet och principer för uppskjutande av uppdateringar i Windows Update för företag. Detta gäller inte för Long Term Servicing-versionerna.

Kända fel i den här uppdateringen

Symptom

Tillfällig lösning

Vissa åtgärder, till exempel byta namn, som du utför på filer eller mappar som finns på en klusterdelad volym (CSV) kan misslyckas med felet ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Detta inträffar när du utför åtgärden på en CSV-ägarnod från en process som inte har administratörsbehörighet.

Gör något av följande:

  • Utför åtgärden från en process som har administratörsbehörighet.

  • Utför åtgärden från en nod som inte har CSV-äganderätt.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Efter att ha installerat KB4493509 kan enheter med vissa asiatiska språkpaket installerade få felet "0x800f0982 - PSFX_E_MATCHING_COMPONENT_NOT_FOUND."

  1. Avinstallera och installera om nyligen tillagda språkpaket. Instruktioner finns i Hantera inställningar för inmatnings- och visningsspråk i Windows 10.

  2. Välj Sök efter uppdateringar och installera den kumulativa uppdateringen för april 2019. Instruktioner finns i Uppdatera Windows 10.

Obs! Ifall ominstallationen av språkpaketet inte löser problemet kan du återställa datorn på följande sätt:

  1. Gå till appen Inställningar > Återställning.

  2. Välj Kom igång under återställningsalternativet Återställ den här datorn.

  3. Välj Behåll mina filer.

Microsoft arbetar med en lösning och kommer att tillhandahålla en uppdatering i en kommande version.

Vi undersöker rapporter om att ett litet antal enheter kan starta med en svart skärm under den första inloggningen efter installation av uppdateringar.

Det här problemet åtgärdas i KB4520062.

Enheter kan ha problem med anslutningen till vissa SAN-enheter (Storage Area Network) med iSCSI (Internet Small Computer System Interface) efter att den här uppdateringen har installerats. Du kan även få ett fel i avsnittet för systemlogg i Loggboken med Händelse-ID 43 från iScsiPrt med beskrivningen ”Målet svarade inte i tid på en inloggningsbegäran".

Det här problemet åtgärdas i KB4509479.

Enheter som startas med PXE-avbildningar (Preboot Execution Environment) från Windows Deployment Services (WDS) eller System Center Configuration Manager (SCCM) kan eventuellt inte startas med felet "Status: 0xc0000001, Info: En enhet som krävs är inte ansluten, eller så gick det inte att få tillgång till den" när du har installerat den här uppdateringen på en WDS-server.

Det här problemet åtgärdas i KB4512534.

Program och skript som anropar NetQueryDisplayInformation-API:t eller motsvarande WinNT-provider kan misslyckas med att returnera resultat efter den första sidan med data, ofta 50 eller 100 poster. När ytterligare sidor begärs kan felet ”1359: ett internt fel uppstod” visas. Det här felet uppstår i den här uppdateringen och i alla uppdateringar före 18 juni 2019.

Det här problemet åtgärdas i KB4516077.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft rekommenderar att du installerar den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem innan du installerar den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). SSU:er förbättrar tillförlitligheten för uppdateringsprocessen för att minimera risken för problem vid installation av LCU. Mer information finns i Servicing Stack-uppdateringar.

Om du använder Windows Update erbjuds den senaste SSU-versionen (KB4504369) automatiskt. Om du vill hämta det fristående paketet för den senaste SSU-versionen kan du söka efter det i Microsoft Update Catalog.

Installera den här uppdateringen

Om du vill ladda ned och installera den här uppdateringen går du till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar.

Om du vill hämta det fristående paketet för uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 4501371

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×