Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Utgivningsdatum:

2022-02-15

Version:

OS-versioner 19042.1566, 19043.1566 och 19044.1566

22-03-15
VIKTIGT Windows 10 upphör version 20H2 den 10 maj 2022 för enheter som kör utgåvorna Home, Pro, Pro Education och Pro for Workstations. Efter den 10 maj 2022 får dessa enheter inte längre månatliga säkerhets- och kvalitetsuppdateringar som innehåller skydd mot de senaste säkerhetshoten. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10 eller Windows 11.

Vi fortsätter att underhålla följande utgåvor: Enterprise, IoT Enterprise, Windows på Surface Hub och Windows Server version 20H2.

22
/01/11PÅMINNELSE Windows 10 version 2004 upphörde 14 december 2021. För att fortsätta få säkerhets- och kvalitetsuppdateringar rekommenderar Microsoft att du uppdaterar till den senaste versionen av Windows 10.

Om du vill uppdatera till en av de nyare versionerna av Windows 10 rekommenderar vi att du använder lämplig KB (Enablement Package KB) (EKB). Om du använder EKB går det snabbare och enklare att uppdatera och kräver en enda omstart. Om du vill hitta EKB för ett visst operativsystem går du till avsnittet Förbättringar och klickar eller trycker på OS-namnet för att expandera det komprimerbara avsnittet. 

11/17/20

Mer information om Terminologi för Windows Update finns i artikeln om typer av Windows-uppdateringar och de månatliga kvalitetsuppdateringstyperna. En översikt över Windows 10 version 20H2 finns på sidan uppdateringshistorik

ObserveraFölj @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på hälsoinstrumentpanelen för Windows-versioner.

 Översikt

 • Nya! Ger möjlighet att dela cookies mellan Microsoft Edge IE-läge och Microsoft Edge.  

 • Uppdateringar ett problem som gör att IE-läget i Microsoft Edge slutar fungera när du trycker på F1-tangenten. 

 • Uppdateringar ett problem som påverkar dialogrutor i Microsoft Edge IE-läge. 

 • Uppdateringar ett problem som gör att skärmläsare beskriver en bakåtknapp som "knapp" i stället för "bakåtknapp". 

 • Uppdateringar ett problem som ibland gör att IME (Chinese Simplified Input Method Editor) blir helt oanvändbar. 

Förbättringar

Obs!: Om du vill visa listan över problem som har åtgärdats klickar eller trycker du på operativsystemets namn för att expandera det komprimerbara avsnittet.

Viktigt!: Använd EKB KB5003791 för att uppdatera till Windows 10 version 21H2.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2.

 • Introducerar stöd för Windows Hello för företag Cloud Trust. Det här är en ny distributionsmodell för hybriddistributioner av Windows Hello för företag. Den använder samma teknik- och distributionssteg som stöder lokal enkel inloggning (SSO) för FIDO-säkerhetsnycklar (Fast IDentity Online). Cloud Trust tar bort kraven för offentlig infrastruktur (PKI) för distribution av Windows och förenklar Windows Hello för företag distributionsupplevelsen.

Viktigt!: Använd EKB KB5000736 för att uppdatera till Windows 10 version 21H1.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Den här versionen innehåller alla förbättringar från Windows 10 version 20H2.

 • Inga ytterligare problem har dokumenterats för den här versionen.

Viktigt!: Använd EKB KB4562830 för att uppdatera till Windows 10 version 20H2.

Den här icke-säkerhetsrelaterade uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar. Exempel på viktiga ändringar:

 • Nya! Ger möjlighet att dela cookies mellan Microsoft Edge IE-läge och Microsoft Edge.

 • Nya! Lägger till stöd för snabb tillägg och borttagning av NVMe-namnområden (non-volatile memory).

 • Åtgärdar ett problem som uppstår när Windows Server 2016 körs som en terminalserver med hjälp av viss VDI (Cloud Computing Virtual Desktop Infrastructure). Det innebär att servrarna slumpmässigt slutar svara efter att ha körts under en viss tid. Detta åtgärdar också en regression som proaktivt kontrollerar för att säkerställa att CSharedLock i rpcss.exe är korrekt inställd för att undvika en deadlock.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar Söktjänsten i Windows och som uppstår när du ställer en fråga med hjälp av närhetsoperatorn.

 • Åtgärdar en minnesläcka i wmipicmp.dll-modulen som orsakar många falska alarm i SCOM-datacentrets övervakningssystem (System Center Operations Manager).

 • Åtgärdar ett problem som gör att FJÄRRS-servern (Remote Desktop Service) blir instabil när antalet inloggade användare överskrider 100. Det hindrar dig från att komma åt publicerade program med RDS på Windows Server 2019.

 • Åtgärdar ett problem som returnerar ett felmeddelande när du bläddrar efter en domän eller organisationsenhet (OU). Det här problemet uppstår på grund av felaktig nollning av minnet.

 • Åtgärdar ett problem som gör att grupprincip-hanteringskonsolen slutar fungera när du stänger den. Systemet loggar händelse-ID 1000 för programfel och felet 0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION). den misslyckade modulen är GPOAdmin.dll.

 • Åtgärdar ett problem som gör att värden för startpåverkan inte visas i Aktivitetshanteraren.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar OpenGL- och GPU-reparenting i indirekta visningsscenarier.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar ShellWindows() från att returnera InternetExplorer-objektet när iexplore.exe körs i IE-lägeskontexten för Microsoft Edge.

 • Åtgärdar ett problem som påverkar dialogrutor i IE-läge i Microsoft Edge.

 • Åtgärdar ett problem som gör att IE-läget i Microsoft Edge slutar fungera när du trycker på F1-tangenten.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar felaktig rensning av DDE-objekt (Dynamic Data Exchange). Det förhindrar sessionsnedtagning och gör att en session slutar svara.

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att en enhet slutar fungera när du använder fler än 50 fönsterträd.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar utskrifter från att fungera korrekt för vissa appar med låg integritetsprocess.

 • Åtgärdar ett problem som gör att certifikatregistreringen misslyckas med felmeddelandet" 0x800700a0 (FEL _BAD_ARGUMENTS)".

 • Åtgärdar ett problem som påverkar program som skrivs för att endast integreras med Azure Active Directory (AAD). De här programmen fungerar inte på datorer som är anslutna till Active Directory Federation Services (AD FS) (ADFS). 

 • Åtgärdar ett problem som kan göra att BitLocker skadar vm-systemfiler (Virtual Machine) om du expanderar BitLocker-partitionen när den virtuella datorn är offline.

 • Åtgärdar ett återstående problem som kan göra att PowerShell-kommandot Get-TPM misslyckas när det försöker rapportera TPM-information (Trusted Platform Module). Kommandot misslyckas med felet "0x80090011 Microsoft.Tpm.Commands.TpmWmiException,Microsoft.Tpm.Commands.GetTpmCommand".

 • Åtgärdar ett problem som hindrar dig från att ta bort och läsa in drivrutiner igen när drivrutinerna är skyddade Hypervisor-skyddad kodintegritet (HVCI).

 • Åtgärdar ett tillförlitlighetsproblem som påverkar användningen av appen Fjärrskrivbord för att montera en klients lokala enhet i en terminalserversession.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar en matchning mellan tangentbordet för en fjärrskrivbordssession och RDP-klienten (Remote Desktop Protocol) vid inloggning.

 • Åtgärdar ett problem som ibland gör att IME (Chinese Simplified Input Method Editor) blir helt oanvändbart.

 • Åtgärdar ett problem som gör att skärmläsare beskriver en bakåtknapp som "knapp" i stället för "bakåtknapp".

 • Åtgärdar ett problem som uppstår när du försöker skriva ett SPN-alias (t.ex. www/contoso) och HOST/NAME redan finns på ett annat objekt. Om RIGHT_DS_WRITE_PROPERTY finns på SPN-attributet för det kolliderande objektet får du felmeddelandet "Åtkomst nekad".

 • Åtgärdar ett problem som hindrar administratörer och innehållsägare från att öppna utgånget AD RMS-innehåll (Active Directory Rights Management Services).

 • Åtgärdar ett problem som kopplar från offlinefiler på nätverkenheten efter att du startat om operativsystemet och loggat in. Det här problemet uppstår om DFS-sökvägen (Distributed File System) är mappad till nätverksenhet.

 • Åtgärdar ett problem som gör att VM Live Migration misslyckas eftersom vhdmp.sys får olika filkontrollblocksobjektpekare (FCB) för samma fil.

 • Åtgärdar ett problem som visar dialogrutan autentisering två gånger när du monterar en nätverksenhet.

 • Åtgärdar en minnesläcka i RDBSS (Redirected Drive Buffering Subsystem) och demrxsmb.sys drivrutinerna.

 • Åtgärdar ett problem som orsakar en deadlock i WebDav-omdirigeringen. Det här problemet uppstår när du försöker läsa en fil från den lokala TfsStore, vilket gör att systemet slutar svara.

 • Åtgärdar ett problem som hindrar synkronisering av arbetsmappar från att återställas från felkoden 0x80c80003 "Servern är för närvarande upptagen" på klienten. Det här problemet uppstår även när HTTP-begärandekön på servern inte anger någon inläsning.

 • Åtgärdar ett problem som anropar en kontextfunktion i en sidfelsökväg, vilket orsakar ett 7F-fel.

Om du har installerat tidigare uppdateringar laddas endast de nya uppdateringarna i det här paketet ned och installeras på enheten.

Windows 10 Servicing Stack-uppdatering – 19042.1525, 19043.1525 och 19044.1525

Den här uppdateringen innebär kvalitetsförbättringar av tjänststacken, som är den komponent som installerar Windows-uppdateringar. Servicing stack-uppdateringar (SSU) säkerställer att du har en robust och tillförlitlig servicing stack så att dina enheter kan ta emot och installera Microsoft-uppdateringar.

Kända fel i den här uppdateringen

Symtom

Tillfällig lösning

Enheter med Windows-installationer som skapats från anpassade offlinemedia eller en anpassad ISO-avbildning kan ha Microsoft Edge (äldre version) som tagits bort av den här uppdateringen, men inte automatiskt ersatts av nya Microsoft Edge. Det här problemet uppstår bara när anpassade offlinemedia eller ISO-avbildningar skapas genom att slipstreaming den här uppdateringen till avbildningen utan att först ha installerat den fristående Servicing Stack-uppdateringen (SSU) som släpptes 29 mars 2021 eller senare.

Observera Enheter som ansluter direkt till Windows Update för att ta emot uppdateringar påverkas inte. Detta omfattar enheter som använder Windows Update för företag. Alla enheter som ansluter till Windows Update ska alltid få de senaste versionerna av SSU och den senaste kumulativa uppdateringen (LCU) utan några extra steg.

Undvik det här problemet genom att först slipstreama SSU-paketet som släpptes 29 mars 2021 eller senare till det anpassade offlinemediet eller ISO-avbildningen innan du slipstreamar LCU. För att göra detta med de kombinerade SSU- och LCU-paketen som nu används för Windows 10 version 20H2 och Windows 10 version 2004 måste du extrahera SSU:et från det kombinerade paketet. Använd följande steg för att extrahera SSU-paketet:

 1. Extrahera cab-filen från msu via den här kommandoraden (med paketet för KB5000842 som exempel): expandera Windows10.0-KB5000842-x64.msu /f:Windows10.0-KB5000842-x64.cab <destinationssökväg>

 2. Extrahera SSU från den tidigare extraherade cab-filen via den här kommandoraden: expandera sökvägen Windows10.0-KB5000842-x64.cab /f:* <destinationssökväg>

 3. Du kommer sedan att ha SSU-cab-filen i det här exemplet med namnet SSU-19041.903-x64.cab. Slipstreama den här filen till offlinebilden först och sedan till LCU.

Om du redan har stött på det här problemet genom att installera operativsystemet med hjälp av berörda anpassade media kan du åtgärda det genom att direkt installera nya Microsoft Edge. Om du behöver distribuera de nya Microsoft Edge för företag kan du läsa Ladda ned och distribuera Microsoft Edge för företag.

När du har installerat uppdateringen från 21 juni 2021 (KB5003690) kan vissa enheter inte installera nya uppdateringar, till exempel uppdateringarna från 6 juli 2021 (KB5004945) eller senare. Felmeddelandet "PSFX_E_MATCHING_BINARY_MISSING" visas.

Mer information och en lösning finns i KB5005322.

När du försöker återställa en Windows-enhet med appar som har mappar med referensdata, till exempel OneDrive eller OneDrive för företag, kanske filer som har laddats ned eller synkroniserats lokalt från OneDrive inte tas bort när du väljer “alternativet Ta bort allt”. Det här problem kan uppstå vid försök till en manuell återställning som initierats i Windows eller en fjärråterställning. Fjärråterställning kan initieras från Mobile Enhetshantering (MDM) eller andra hanteringsprogram, till exempel Microsoft Intune eller verktyg från tredje part. OneDrive-filer som endast” är “molnbaserade eller inte har laddats ned eller öppnats på enheten påverkas inte och kommer inte att sparas, eftersom filerna inte laddas ned eller synkroniseras lokalt.

Obs Vissa enhetstillverkare och viss dokumentation kan anropa funktionen för att återställa enheten, "Snabbåterställning", "PBR", "Återställ den här datorn", "Återställ dator" eller "Börja om på nytt".

Det här problemet åtgärdades i KB5011487. Vissa enheter kan ta upp till sju (7) dagar efter installationen av KB5011487 för att helt åtgärda problemet och förhindra att filer bevaras efter en återställning. För omedelbar effekt kan du utlösa Windows Update-felsökaren manuellt med hjälp av anvisningarna i Felsökare för Windows Update. Om du är en del av en organisation som hanterar enheter eller förberedda OS-avbildningar för distribution kan du även åtgärda problemet genom att tillämpa en kompatibilitetsuppdatering för att installera och återställa Windows. Det förbättrar det säkra operativsystemet (SafeOS) som används för att uppdatera Windows-återställningsmiljön (WinRE). Du kan distribuera dessa uppdateringar med hjälp av anvisningarna i Lägg till ett uppdateringspaket i Windows RE med hjälp av KB5012419 för Windows 10 version 21H2, Windows 10 version 21H1 och Windows 10 version 20H2.

Viktigt Om enheter redan har återställts och OneDrive-filer har sparats måste du använda en lösning ovan, eller utföra en ytterligare återställning när du har tillämpat någon av lösningarna ovan.

Vissa organisationer som har Windows-enheter kopplade till Bluetooth-enheter kan få felmeddelandet "Enheten stötte på ett problem och måste startas om.” och stoppkoden, ”IRQ NOT LESS OR EQUAL." Det här problemet uppstår när du har installerat KB5009596 eller senare uppdateringar och meddelandena visas på en blå skärm. Felen finns i systemloggen i Loggboken som "Microsoft-Windows-WER-SystemErrorRe event 1001" och texten "Datorn har startats om från en felsökning. Felsökningen var: 0x0000000a" visas.

Det här problemet inträffar i något av följande scenarier när vissa CSP-principer (configuration service provider) finns på plats som påverkar Bluetooth A2dp-profilen:

 • Problemet uppstår under omstarten i slutet av uppdateringsinstallationen om Windows-klientenheten tidigare har kopplats ihop med en mobiltelefon eller andra ljudenheter med Bluetooth.

 • När uppdateringar har installerats när användare kopplar sin uppdaterade Windows-klientenhet med en ny mobiltelefon eller ljudenhet med Bluetooth.

I avsnittet Windows Update historik i appen Inställningar kan texten "Det gick inte att installera den <datum> – 0x800f0845" visas när du återställer uppdateringen eftersom den startades till ett fel efter installationen.

CSP-principer är ovanliga utanför företagsmiljöer. Det här problemet bör inte påverka hemanvändare och personliga enheter.

Det här problemet åtgärdas i KB5011543. Om du installerar en uppdatering som släpptes 22 mars 2022 eller senare, behöver du inte använda en Återställning av känt problem (KIR) eller en särskild grupprincip för att åtgärda problemet. Om du använder en uppdatering som släpptes före den 22 mars 2022 kan du åtgärda problemet med hjälp av en KIR och informationen nedan.

Viktigt Den här åtgärden innehåller information om hur du ändrar registret. Se till att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar det. Du bör veta hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret finns i Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows.  

För att åtgärda problemet kan IT-administratörer som använder Intune eller andra verktyg ändra Windows-registret med hjälp av stegen nedan:

 1. Gå till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device\Bluetooth\

 2. Lägg till följande registerpost: {0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb} och {0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb} till värdet ServicesAllowedList

Obs Om du redan har installerat uppdateringen och felmeddelandet med blå skärm visas under enhetens omstart öppnar du Windows i SafeOS-läge för att lägga till registerposten.

Det här problemet åtgärdas med hjälp av en Återställning av kända problem (KIR). Denna KIR sprids inte automatiskt till enheter. Enheter som har installerat en påverkad uppdatering och som stött på det här problemet kan åtgärda det genom att installera och konfigurera en särskild grupprincip. När du har laddat ned och installerat den speciella Grupprincipen konfigurerar du den genom följande steg:

 1. Öppna Redigerare för grupprincip och gå till Lokal datorprincip eller Domänprincip på domänkontrollanten.

 2. Gå sedan till Administrativa mallar > KB5009596 Issue 001 Rollback > Windows 10, versions 2004, 20H2 och 21H1och ställ in den på Inaktiverad.

 3. Starta om den berörda enheten.

  Obs! Om du anger detta på en domänkontrollant måste du vänta tills grupprincip sprids och sedan starta om de berörda enheterna. Du behöver inte starta om domänkontrollanten när du har installerat den grupprincipen KIR.

 4. Tillåt grupprincip att uppdatera på de berörda enheterna innan du installerar den berörda Windows-uppdateringen.

Mer information om distribution finns i Så här använder du grupprincip för att distribuera en återställning av kända problem.

När du har installerat Windows-uppdateringarna som släpptes den 11 januari 2022 eller senare på en berörd version av Windows kan det hända att återställningsskivor (CD eller DVD) som skapats med hjälp av appen Säkerhetskopiering och återställning (Windows 7) i Kontrollpanelen inte startar.

Återställningsskivor som har skapats med hjälp av Säkerhetskopiering och återställning (Windows 7) på enheter som har installerat Windows-uppdateringar som släpptes före den 11 januari 2022 påverkas inte av det här problemet och bör starta som förväntat.

Obs! Inga säkerhetskopierings- eller återställningsappar från tredje part påverkas för närvarande av det här problemet

Det här problemet åtgärdas i KB5014023.

Vi får rapporter om att Klipp och skissa-appen kanske inte kan ta en skärmbild och kanske inte kan öppnas med kortkommandot (Windows-tangenten+Skift+S). Det här problemet uppstår efter installation av KB5010342 (8 februari 2022) och senare uppdateringar.

Det här problemet åtgärdas i KB5014666.

Så här hämtar du uppdateringen

Innan du installerar den här uppdateringen

Microsoft kombinerar nu den senaste Servicing Stack-uppdateringen (SSU) för ditt operativsystem med den senaste kumulativa uppdateringen (LCU). Allmän information om SSU:er finns i Servicing Stack-uppdateringar och Servicing Stack Uppdateringar (SSU): Vanliga frågor och svar.

Förutsättning:

För distribution av Windows Server Update Services (WSUS) eller när du installerar det fristående paketet från Microsoft Update Catalog:

Om dina enheter inte har uppdateringen från 11 maj 2021 (KB5003173) eller senare LCU måste du installera den särskilda fristående SSU-uppdateringen från 10 augusti 2021 (KB5005260).

Installera den här uppdateringen

Utgivningskanal

Tillgängligt

Nästa steg

Windows Update eller Microsoft Update

Ja

Gå till Inställningar > Uppdatera & säkerhet > Windows Update. I området Valfria uppdateringar som är tillgängliga hittar du länken för att ladda ned och installera uppdateringen.

Windows Update för företag

Nej

Inget. Dessa ändringar inkluderas i nästa säkerhetsuppdatering till den här kanalen.

Microsoft Update Catalog

Ja

Om du vill hämta det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update Catalog.

WSUS (Windows Server Update Services)

Nej

Du kan importera den här uppdateringen manuellt till WSUS. Instruktioner finns i Microsoft Update Catalog.

Om du vill ta bort LCU

Om du vill ta bort LCU efter installation av det kombinerade SSU- och LCU-paketet använder du kommandoradsalternativet DISM/Remove-Package med LCU-paketnamnet som argument. Du hittar paketnamnet med hjälp av följande kommando: DISM /online /get-packages.

Det går inte att köra Windows Update fristående installationsprogrammet (wusa.exe) med växeln /uninstall på det kombinerade paketet eftersom det kombinerade paketet innehåller SSU. Du kan inte ta bort SSU från systemet efter installationen.

Filinformation

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i den här uppdateringen kan du ladda ned filinformation för kumulativ uppdatering 5010415.  

Om du vill ha en lista med de filer som ingår i Servicing Stack-uppdateringen kan du ladda ned filinformation för SSU – version 19042.1525, 19043.1525 och 19044.1525

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×