Skapa ett följebrev

Skapa ett CV eller följebrev

Om du behöver hjälp med att skapa ett CV eller följebrev kan du börja med en av de många professionellt utformade mallar till CV och följebrev som finns i Word.

Skicka ett brev

Använda dokumentkoppling för att anpassa brev för massutskick

När du har massutskick som ska skickas till personer på en distributionslista kan du använda dokumentkoppling för att skapa en uppsättning personliga brev.

Skapa och skriva ut ett enstaka kuvert

Om du vill inkludera din returadress på kuvertet kan du ställa in det innan du börjar arbeta med kuvertet.

Signera ett brev

Infoga en signatur

En handskriven signatur gör dokumentet personligare. Du kan skanna din signatur och lagra den som en bild som du kan infoga i dokumentet.

Relaterade ämnen

Skriva ett brev i Word för webben

Dokumentkoppling med kuvert

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×