Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Skype för företag med tangent bordet och skärm läsaren, den inbyggda skärm läsaren i Windows, för att ringa och ta emot ljud samtal. Skype för företag identifierar automatiskt dina enheter, till exempel ett headset, en mikrofon och högtalare. Innan du ringer ett samtal ska du se till att en ljudenhet är ansluten till datorn. Du bör även kontrollera i förväg att ljudenheten fungerar som den ska.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Hålla ljudvolymen konstant när du använder Skärmläsaren

När Skärmläsaren är aktiverad sänks som standard volymen för andra ljudkällor. Det gör det svårt att höra ljudet i Skype för företag-samtal och -möten.

 1. Tryck på Windows-tangenten. Du hör: "starta fönstret. Redigering av sökruta. " I sökrutan skriver du "skärm läsaren". Sök Resultat listan öppnas.

 2. Tryck på nedpilen i listan med sökresultat tills du hör ”Ändra inställningar för Skärmläsaren” och tryck på Retur. Du hör: ”Inställningar-fönster, På, Skärmläsaren växlingskontroll”.

 3. I Inställningar för Skärmläsaren trycker du på Tabb tills du hör: ”På, Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs, växlingskontroll”.

 4. Tryck på blanksteg. Du hör: ”Av, Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs”.

Ringa ett ljudsamtal

 1. Gå till fliken Kontakter genom att trycka på Ctrl+1. Du hör: ”Sökinmatning, redigering, hitta en person eller ett rum”. Skriv namnet på kontakten du vill ringa. Du hör: ”Sökresultat, ruta uppdaterad”. Tryck på nedpil för att gå till och genom listan med sökresultat tills du hör rätt kontaktnamn.

 2. Visa fler alternativ för kontakten genom att trycka på Retur. En alternativmeny öppnas.

 3. På alternativmenyn trycker du på Tabb tills du hör ”Ring <kontaktnamn>” och trycker sedan på blanksteg.

 4. När du hör ”Skype-samtal” trycker du på Retur. Skype för företag-fönstret öppnas och du hör en telefonsignal.

 5. När samtalet kopplas fram:

  • Om du vill stänga av eller slå på din mikrofon trycker du på Windows-tangenten+F4 eller trycker på Tabb tills du hör ”Mikrofonknapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill parkera samtalet trycker du på Ctrl+Skift+H. Du hör: ”Samtalet är parkerat”. Om du vill återuppta samtalet trycker du på Ctrl+Skift+H eller trycker på Tabb tills du hör ”Återuppta samtal-knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill överföra samtalet trycker du på Ctrl+Skift+T. Då öppnas kontaktväljaren under ett peer-to-peer-samtal.

   Obs!: Funktionen för att överföra samtal är inte tillgänglig med ett grundläggande, fristående Skype för företag-abonnemang eller med alla Microsoft 365-abonnemang.

  • Visa knappsatsen genom att trycka på Ctrl+Skift+D.

  • Om du vill välja fler samtalskontroller (Enheter eller Högtalarvolym) trycker du på Tabb tills du hör ”Samtalskontroller-knapp” och trycker sedan på Retur. Tryck på Tabb för att gå till ett alternativ och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill lägga till video i samtalet trycker du på Ctrl+Skift+Retur eller trycker på Tabb tills du hör ”Videoknapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill lägga till snabbmeddelanden i samtalet trycker du på Tabb tills du hör ”Av, Snabbmeddelandefönstret-knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill bjuda in andra kontakter till samtalet trycker du på Alt+V eller trycker på Tabb tills du hör ”Bjud in fler personer-knapp” och trycker sedan på Retur. Ett nytt fönster öppnas med fokus på redigeringsfältet. Skriv in ett namn eller använd nedpilen och välj ett namn i listan. Tryck på Tabb tills du hör ”OK-knapp” och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill avsluta samtalet trycker du på Tabb tills du hör ”Lägg på” och trycker sedan på Retur eller trycker på Alt+Q (fungerar bara i peer-to-peer-samtal, inte i konferenssamtal).

Besvara ett ljudsamtal

När en kontakt ringer dig öppnas meddelandefönstret i Skype för företag och du hör en telefonsignal och ”Avisering: Inkommande Skype för företag-samtal från <uppringarens namn>. Tryck på Windows+Skift+O om du vill acceptera och Windows+Esc om du vill avböja”.

 • Besvara samtalet genom att trycka på Windows+Skift+O.

 • Om du inte vill ta emot samtalet trycker du på Windows+Esc. Då avvisas samtalet och skickas till röstbrevlådan, om en sådan finns tillgänglig.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att ringa och ta emot ljudsamtal. Skype för företag för Mac identifierar automatiskt dina enheter, till exempel ett headset, en mikrofon och högtalare. Innan du ringer ett samtal ska du se till att en ljudenhet är ansluten till datorn. Du bör även kontrollera i förväg att ljudenheten fungerar som den ska.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ringa ett ljudsamtal

 1. Starta Skype för företag för Mac och logga in om det behövs. Skype för företag-fönstret öppnas i vyn Kontakter. Gå till rutan Sök efter kontakter genom att trycka på Tabb flera gånger.

 2. Skriv ett namn, en snabbmeddelandeadress eller ett telefonnummer i rutan Sök efter kontakter. När du skriver visas sökresultat.

 3. Markera kontaktlistan genom att trycka på Tabb. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör namnet på den person du vill ringa.

 4. Tryck på Tabb flera gånger tills du hör ”Samtal, knapp”.

 5. Öppna menyn Samtal i Skype för företag genom att trycka på blanksteg. Du hör: ”Meny, <antal objekt>”.

 6. Välj Skype-samtal genom att trycka på nedpil och ring samtalet genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 7. Avsluta samtalet genom att trycka på Tabb flera gånger tills du hör ”Lägg på, knapp”. Välj genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

Besvara ett ljudsamtal

När någon ringer dig hör du: ”Inkommande samtal”. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil flera gånger tills du hör ”Svara”. Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

Stänga av mikrofonen

Stäng av mikrofonen under ett samtal som du ringt eller tagit emot genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil flera gånger tills du hör ”Ljud av”. Välj knappen genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att ringa och ta emot ljudsamtal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Ringa ett ljudsamtal

 1. Öppna Skype för företag och logga in om det behövs. Startskärmen visas, med sökrutan för kontakter i företagskatalogen, kommande avtalade tider och senaste konversationer.

  Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag senast du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in. Inloggningshjälp finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Gå till vyn Kontakter genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Kontakter, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Vyn Kontakter öppnas med dina kontakter och kontaktlistor (till exempel Favoriter).

  Obs!: Om du vill ringa någon som inte finns med i listan Kontakter kan du söka efter dem på startskärmen med hjälp av sökrutan Sök efter kontakter. Mer information om hur du söker efter en kontakt finns i Söka efter en kontakt och öppna deras kontaktkort. Mer information om hur du lägger till någon i listan Kontakter finns i Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag.

 3. Bläddra bland listorna i vyn Kontakter genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på listan som innehåller den kontakt du vill ringa. VoiceOver läser upp listornas namn när du bläddrar. Öppna en lista genom att dubbeltrycka på skärmen.

  Obs!: Listan Favoriter är öppen som standard.

 4. Bläddra bland kontakterna i en lista genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör den kontakt du vill ringa. VoiceOver läser upp kontakternas namn och status när du bläddrar. När fokus är på den kontakt du vill ringa öppnar du konversationsskärmen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Samtal”. Ring genom att dubbeltrycka på skärmen. Fokus flyttas till samtalsskärmen.

 6. Avsluta samtalet genom att svepa åt höger på samtalsskärmen tills du hör ”Lägg på, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fokus flyttas till konversationsskärmen och du hör: ”Samtalet avslutades”.

Besvara ett ljudsamtal

När en kontakt ringer dig öppnas ett meddelande på skärmen och du hör uppringarens namn.

 • Besvara samtalet genom att dubbeltrycka på skärmen.

 • Avböj samtalet genom att svepa åt vänster tills du hör ”Avböj, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  Obs!: Om telefonen är låst när någon ringer dig ignorerar du samtalet genom att trycka på knappen för viloläge.

Stänga av mikrofonen

Stäng av mikrofonen under ett samtal som du ringt eller tagit emot genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Ljud på, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att ringa och ta emot ljudsamtal.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Ringa ett samtal

 1. Öppna Skype för företag för Android och logga in om det behövs. Startskärmen visas, med sökrutan för kontakter i företagskatalogen, kommande avtalade tider och senaste konversationer.

  Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag senast du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in. Inloggningshjälp finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Gå till vyn Kontakter genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Visa kontakter och kontakthanteringsskärmen” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Vyn Kontakter öppnas med dina kontakter och kontaktlistor (till exempel Favoriter).

  Obs!: Om du vill ringa någon som inte finns med i listan Kontakter kan du söka efter dem på startskärmen med hjälp av sökrutan Sök i företagskatalogen. Mer information om hur du söker efter en kontakt och lägger till någon i listan Kontakter finns i Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag.

 3. Bläddra bland listorna i vyn Kontakter genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på listan som innehåller den kontakt du vill ringa. TalkBack läser upp listornas namn när du bläddrar. Om en lista är stängd hör du ”Knapp, minimerad” och listans namn. Öppna en lista genom att dubbeltrycka på skärmen.

  Obs!: Listan Favoriter är öppen som standard.

 4. Bläddra bland kontakterna i en lista genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör den kontakt du vill ringa. TalkBack läser upp kontakternas namn och status när du bläddrar. När fokus är på den kontakt du vill ringa öppnar du deras kontaktkort genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör: ”Ljudsamtal, knapp”. Ring genom att dubbeltrycka på skärmen. Fokus flyttas till samtalsskärmen.

 6. Avsluta samtalet genom att svepa åt höger på samtalsskärmen tills du hör ”Avsluta samtal, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fokus flyttas till konversationsskärmen och du hör: ”Samtalet avslutades”. Gå tillbaka till startskärmen genom att svepa åt vänster tills du hör ”Gå bakåt” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Besvara ett ljudsamtal

 1. När en kontakt ringer dig öppnas ett meddelande på skärmen i Skype för företag och du hör: "inkommande ljud samtal". Svep åt höger och hör "inkommande samtal från" och den som ringer upp.

 2. Du kan besvara eller avböja samtalet:

  • Om du vill besvara samtalet flyttar du fokus till knappen Acceptera röstsamtal genom att svepa åt höger flera gånger och dubbeltrycker på skärmen. Samtalet kopplas.

   När du vill avsluta samtalet flyttar du fokus till knappen Avsluta samtal genom att svepa åt höger och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: ”Samtalet avslutades”.

  • Om du vill avböja samtalet flyttar du fokus till knappen Ignorera genom att svepa åt höger flera gånger och dubbeltrycker på skärmen. Namnet på uppringaren läggs till i listan Senaste på huvudskärmen i Skype för företag.

Välja alternativ i ett samtal

När samtalet kopplas innehåller samtalsskärmen i Skype för företag för Android följande kontroller, uppifrån och ned och från vänster till höger:

 • Längst upp på skärmen visas knappen Bakåt, personerna i samtalet, samtalets varaktighet och knappen Chatt.

  Med knappen Bakåt går du till föregående skärm. När fokus är på knappen hör du: ”Gå tillbaka”.

  Med knappen Chatt öppnar du chattfönstret för snabbmeddelanden. När fokus är på knappen hör du: ”Chatt, knapp”.

 • På den övre raden finns knapparna Video, Stäng av ljud och Ljud.

  Med knappen Video aktiverar du video i samtalet så att mottagaren kan se dig. När fokus är på knappen hör du: ”Avmarkerad, Förhandsvisning av video är AV, knapp”.

  Med knappen Stäng av ljud slår du på eller av mikrofonen. Du kan fortfarande höra den andra parten, men de kan inte höra dig. När ljudet på mikrofonen är avstängt hör du: ”Markerad, Ljudet är tystat, knapp”. När ljudet på mikrofonen är på (standardinställningen) hör du: ”Avmarkerad, Ljudet är på, knapp”.

  Med knappen Ljud slår du på eller av högtalaren. När den är på hör du: ”Markerad, högtalare, knapp”. När den är av hör du: ”Avmarkerad, högtalare, knapp”.

 • På mittenraden finns knapparna Lägg till, Knappsats och Mer.

  Med knappen Lägg till kan du bjuda in andra till samtalet. När fokus är på knappen hör du: ”Lägg till deltagare, knapp”. På skärmen som öppnas kan du söka efter personer och bläddra i en lista med senaste kontakter.

  Med knappen Knappsats öppnar du knappsatsen där du till exempel kan använda ett automatiskt telefonsystem, ange en kod och välja i en meny. Du hör: ”Visa knappsats och röstbrevlåda, knapp”. (Om du inte har det här alternativet kanske inte din organisation erbjuder röstbrevlåda för dina samtal i Skype för företag för Android.) Om du vill gå tillbaka till samtalsskärmen flyttar du fokus till knappen Stäng i skärmens övre vänstra hörn genom att svepa åt vänster flera gånger. När fokus är på knappen hör du: ”Dubbeltryck för att aktivera”. Dubbeltryck på skärmen.

  Med knappen Mer öppnar du en meny med alternativen Överför samtal och Parkera. När fokus är på knappen Mer hör du: ”Fler alternativ, knapp”. Du kan överföra samtalet till en annan person eller ett annat nummer. Om du parkerar ett samtal inaktiveras det utan att avslutas. Parterna kan inte höra varandra medan samtalet är parkerat.

 • Längst ned i mitten på skärmen finns knappen Avsluta samtal.

Tips: Håll telefonen stående om du vill komma åt alla kontroller. Färre kontroller är tillgängliga om du håller enheten liggande.

När du vill aktivera någon av kontrollerna flyttar du fokus till önskat objekt genom att svepa åt höger eller vänster och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×