Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Den här artikeln är avsedd för personer som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

I de flesta fall ansluter du enkelt till ett möte i Skype för företag genom att välja möteslänken i kalendern och trycka på Retur. Ibland kan det dock hända att du behöver ansluta på ett annat sätt. Använd ett tangentbord och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att ansluta till ett möte direkt från Skype för företag.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • För kortkommandon, se Kortkommandon för Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Ansluta till ett onlinemöte

I vyn Skype-möten ser du en lista över möten som är inplanerade under dagen. Du kan ansluta till ett Skype-möte via fliken Möten.

Tips: Som standard sänks volymen för andra ljudkällor medan Skärmläsaren körs. Det innebär att volymen i Skype för företag-samtal och -möten kan vara för låg för att höras ordentligt. Om du vill inaktivera den här inställningen trycker du på Windows-tangenten+I för att öppna Windows-inställningar, skriver Skärmläsaren i sökrutan och trycker på nedpilen tills du hör: ”Inställningar för Skärmläsaren”. Tryck på Retur och sedan på Tabb tills du hör: ”På, Sänk volymen för andra appar när Skärmläsaren körs, växlingskontroll”. Slå sedan på och av inställningen genom att trycka på blanksteg.

 1. I huvudfönstret i Skype för företag trycker du på Tabb tills du hör ”Kontakter”, ”Konversationer”, ”Chattrum” (endast tillgängligt för vissa Skype för företag-konton), ”Telefon” eller ”Möten”. Vad du hör beror på vilken flik som är markerad.

 2. Tryck på vänster- eller högerpil tills du hör ”Möten” och tryck sedan på Retur. Fliken Möten öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: ”I dag”. Tryck på nedpil för att gå igenom listan över dagens möten. Du hör varje mötestid och ämne när du bläddrar.

 4. Anslut till det markerade mötet genom att trycka på Retur.

 5. Om dialogrutan Anslut mötesljud visas väljer du önskat ljudalternativ och trycker på Retur.

 6. Om du inte är mötesorganisatör kan det hända att din mikrofon stängs av automatiskt när du ansluter till ett möte. Om du vill slå på din mikrofon trycker du på Windows-tangenten+F4 eller trycker på Tabb tills du hittar knappen Ljud på och trycker sedan på Retur.

 7. Under mötet är följande alternativ tillgängliga:

  • Starta en chatt genom att trycka på Ctrl+W och skriva meddelandet. Skicka meddelandet genom att trycka på Retur.

  • Starta en video genom att trycka på Ctrl+Skift+Retur.

  • Stäng av högtalaren genom att trycka på Windows-tangenten+F4.

  • Lägg till deltagare genom att trycka på Alt+V. Fönstret Bjud in via namn eller telefonnummer öppnas. Ange kontakten och tryck på Retur.

  • Öppna knappsatsen genom att trycka på Ctrl+Skift+D. Du hör ”Skype-utringning”.

  • Dela innehåll, till exempel skärmen eller PowerPoint-bilder, genom att trycka på Tabb tills du hör ”Dela innehåll, knapp” och sedan trycka på Retur.

  • Hitta fler alternativ, till exempel för att börja spela in samtalet, genom att trycka på Tabb tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och sedan trycka på Retur.

Avsluta ett onlinemöte

 1. Lämna onlinemötet genom att trycka på Alt+Q. Dialogrutan Hur var samtalets kvalitet? öppnas. Stäng den genom att trycka på Esc.

 2. Fokus flyttas till konversationsfönstret. Om du vill återansluta till samtalet trycker du på Tabb tills du hör ”Återanslut till Skype-möte, knapp” och trycker sedan på Retur. Om du inte vill återansluta till samtalet kan du stänga konversationsfönstret genom att trycka på Esc.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Kortkommandon för Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina möten mer tillgängliga med Skype för företag

Använd Skype för företag för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att ansluta till ett onlinemöte.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ansluta till ett möte från vyn Möten

I vyn Skype-möten ser du en lista över möten som är inplanerade under dagen. Du kan också ansluta till ett Skype-möte via vyn Möten om mötet har anordnats av någon i företaget.

Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag för Mac senast du använde appen öppnas den utan att du uppmanas att logga in.

 1. Tryck på Kommando+F5 för att aktivera VoiceOver.

 2. I huvudfönstret i Skype för företag för Mac trycker du på Ctrl+Alt+Skift+nedpil för att öppna huvudnavigeringsgruppen.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Möten, markerad, växlingsknapp” och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Möten, tabell” och tryck sedan på Ctrl+Alt+högerpil för att gå igenom listan över möten. Du hör varje mötestid och ämne när du markerar det.

 5. Anslut till det markerade mötet genom att trycka på blanksteg.

Tips: Din mikrofon kan stängas av automatiskt när du ansluter till ett möte. Om du vill slå på din mikrofon trycker du på Tabb tills du hör ”Ljud avstängt, Ljud på-knapp” och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Avsluta ett onlinemöte

Avsluta ett möte snabbt genom att trycka på Kommando+W.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att ansluta till ett onlinemöte.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 • Gränssnittselementen i Skype för företag varierar efter mötestyp.

I det här avsnittet

Ansluta till ett möte

 1. Öppna Skype för företag och logga in om det behövs.

  Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag senast du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in. Inloggningshjälp finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Möten, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger i listan Möten tills du hör det möte du vill ansluta till. VoiceOver läser upp mötesinformationen och om det är ett Skype-möte. Dubbeltryck på skärmen. Fönstret Mötesinformation öppnas. Du hör: ”Möten, Bakåt, knapp”.

  Tips: Om du behöver öppna Outlook-kalendern för att hitta mötet sveper du åt höger i listan Möten tills du hör ”Öppna kalender, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Instruktioner om hur du läser mötesinbjudningar finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook.

 4. I fönstret Mötesinformation sveper du åt höger tills du hör ”Anslut till möte, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Nu har du anslutit till mötet och fokus flyttas till mötesskärmen.

 5. Din mikrofon stängs av automatiskt när du ansluter till mötet, om du inte är mötesorganisatör. Slå på mikrofonen genom att svepa åt höger tills du hör ”Markerad, Ljud av, knapp” och dubbeltrycka på skärmen.

 6. Under mötet är följande alternativ tillgängliga på mötesskärmen:

  • Starta en chatt genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Visa chatt, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Starta en video genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Video är inaktiverad, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Stäng av högtalaren genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Markerad, Högtalartelefonen är aktiverad” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Lägg till deltagare genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Lägg till, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Öppna knappsatsen genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappsats, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Hitta fler alternativ, till exempel för att dela en PowerPoint-presentation (om du är presentatör för mötet), genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Svep åt höger tills du hör önskat alternativ och dubbeltryck sedan på skärmen.

Avsluta ett möte

 1. Avsluta ett möte genom att svepa åt höger eller vänster på mötesskärmen tills du hör ”Lägg på, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Fokus flyttas till chattskärmen för mötet.

 2. Gå tillbaka till listan Möten genom att svepa åt vänster tills du hör ”Bakåt, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att ansluta till ett onlinemöte.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Ansluta till ett onlinemöte

 1. Öppna Skype för företag för Android och logga in om det behövs.

  Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag senast du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in. Inloggningshjälp finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Visa möte, lista” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger i listan Möten tills du hör det möte du vill ansluta till. TalkBack läser upp mötesinformationen och att det är ett onlinemöte. Dubbeltryck på skärmen. Fönstret med mötesinformation öppnas. Du hör: ”Skype för företag”.

  Tips: Om du behöver öppna Outlook-kalendern för att hitta mötet sveper du åt höger tills du hör ”Öppna kalender” och dubbeltrycker sedan på skärmen. I kalendern drar du ett finger nedåt på skärmen tills du hör mötet och dubbeltrycker sedan på skärmen. Instruktioner om hur du läser mötesinbjudningar finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook.

 4. I fönstret med mötesinformation sveper du åt höger tills du hör ”Anslut till möte” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Skype för företag”. Nu har du anslutit till mötet.

 5. Din mikrofon stängs av automatiskt när du ansluter till mötet, om du inte är mötesorganisatör. Slå på mikrofonen genom att svepa åt höger tills du hör ”Markerad, Ljudet är tystat, knapp” och dubbeltrycka på skärmen.

 6. Under mötet är följande alternativ tillgängliga:

  • Starta en chatt genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Chatta, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Starta en video genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Avmarkerad, Förhandsvisning av video är AV, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Stäng av högtalaren genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Markerad, högtalare, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Lägg till deltagare genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Lägg till deltagare, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Öppna knappsatsen och röstbrevlådan genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Visa knappsats och röstbrevlåda, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Hitta fler alternativ, till exempel för att visa en PowerPoint-presentation eller parkera ett samtal, genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Svep åt höger tills du hör önskat alternativ och dubbeltryck sedan på skärmen.

Avsluta ett onlinemöte

 1. Lämna onlinemötet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Avsluta samtal, knapp”.

 2. Dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Samtalet avslutades”. Fokus flyttas tillbaka till konversationsskärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att lägga till personer i dina kontakter i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×