Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Om din mus eller ditt tangentbord (Microsoft eller Surface) inte fungerar, inte visas i listan med tillgängliga Bluetooth-enheter när du kopplar musen eller om du får ett felmeddelande under kopplingsprocessen kan du prova de här felsökningsstegen.

Vi beskriver tre anslutningssätt för tangentbord och möss. Följ beskrivningen som gäller för ditt sätt att ansluta musen eller tangentbordet.

 • Bluetooth-tangentbord och Bluetooth-möss har inbyggd Bluetooth-anslutning på datorn. För det här anslutningssättet behövs inget extra tillbehör eller någon dongel.

 • Kabelanslutna tangentbord och möss ansluts direkt till datorn med en USB-kabel.

 • Trådlösa tangentbord och möss ansluts till datorn med en USB-dongel.

Alla anslutningar

Välj någon av rubrikerna nedan om du vill visa mer information:

För att säkerställa att din dator fungerar så bra som möjligt och att du har de senaste förbättringarna för tangentbordet och musen kan du söka efter uppdateringar från Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update. Om du inte har en Surface-enhet kan du också kontakta tillverkaren för att försäkra dig om att datorn är uppdaterad.

Stäng av musen (eller tangentbordet) och starta den igen med strömknappen. Om det inte fungerar kan det betyda att batterierna börjar ta slut och behöver bytas ut eller laddas.

 • Stäng alla öppna program. Om det gör att prestanda förbättras kan antalet öppna program ha stört datorns anslutning till musen eller tangentbordet.

 • Kontrollera vilka batterinivåer som rapporterats. För Bluetooth-kopplingar väljer du Start  > Inställningar  > Enheter  > Bluetooth och andra enheter.Ersätt batterierna för trådlösa anslutningar.

 • Starta om datorn. Detta gör att drivrutinerna uppdateras om det nyligen gjorts uppdateringar.

 • Ändra muspekarinställningarna. Välj Start   > Inställningar   > Enheter  > Mus > Fler musalternativ > Pekaralternativ och ändra pekarens hastighet.

Du kan ändra inställningarna, ange inställningar för vänster-, höger- och mellanklick, tangentinställningar och konfigurationer och upplösning för rullning. Välj Start  > Inställningar  > Enheter  > Mus  om du vill göra grundläggande ändringar.

Använda Mus- och tangentbordscenter för att göra ännu fler ändringar

Välj Start  > Inställningar  >Tid och språk > Region och språk. Kontrollera att det språk du använder på tangentbordet (inmatningsspråket) matchar det du använder på datorn (visningsspråket). Se listan med språk 
Lägg till ett inmatningsspråk eller ändra visningsspråk

Det kan betyda att din dator inte har de senaste uppdateringarna. För att säkerställa att din dator fungerar så bra som möjligt och att du har de senaste förbättringarna för tangentbordet och musen kan du söka efter uppdateringar från Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update. Om du inte har en Surface-enhet kan du också kontakta tillverkaren för att försäkra dig om att datorn är uppdaterad.

Om volymkontrollerna på tangentbordet slutar att fungera, kontrollerar du Human Interface Device Access-tjänsten på datorn och ser till att den är inställd på Automatisk.

 1. Skriv tjänster i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan bland resultaten. 

 2. I rutan Tjänster letar du upp HID-tjänst (Human Interface Device). Kontrollera att statusen är inställd på Körs. Om den inte körs väljer du Starta tjänsten.

 3. Högerklicka (eller håll ned) HID-tjänst (Human Interface Device) och välj sedan Egenskaper.

 4. På fliken Allmänt i området Startmetod väljer du Automatisk och sedan OK.

När jag roterar hjulet försvinner fönstret ibland

Du kan använda mushjulet för att rulla och du kan också använda det som en knapp. Tryck på hjulet för att växla till andra öppna program på skrivbordet. Ibland när du rullar på hjulet kan du av misstag råka trycka på det och då hamnar du i ett annat öppet program. Det är därför som det aktiva fönstret verkar försvinna, men det är faktiskt fortfarande öppet på skrivbordet. Om du vill gå tillbaka till det föregående fönstret trycker du på hjulet tills fönstret visas igen eller så använder du Aktivitetsfältet i Windows för att växla till det fönster som du vill använda.

Lös problemet genom att undvika att trycka på hjulet medan du rullar.

Du kan också inaktivera hjulknappen om du hellre vill använda hjulet bara för att rulla. Om du vill göra detta och följa de ytterligare felsökningsstegen nedan går du först till Microsoft Mouse and Keyboard Center, väljer vilken nedladdningsversion du vill använda och följer instruktionerna för att installera den.

Så här inaktiverar du hjulknappen

 1. Starta Microsoft mu- och tangenbordscenter och välj Hjul.

 2. Välj Inaktivera denna knapp.

Ingenting händer när jag vrider hjulet

Om hjulet inte fungerar i alla program som har ett öppet bläddringsbart dokument (till exempel Microsoft Edge), kontrollerar du att stödet för hjul är aktiverat.

 1. Starta Microsoft mu- och tangenbordscenter och välj Hjul.

 2. Kontrollera att kryssrutan Lodrät rullning är markerad.

Obs!: Om det går att rulla i vissa program (till exempel Microsoft Word och Microsoft Edge) men inte i andra, även om de har rullningslister, kanske inte de här programmen har stöd för skrollhjulet. 

Jag har problem med att bläddra i vissa program

 1. I Microsoft mus och tangentbordscenter väljer du din enhet och sedan Grundläggande inställningar.

 2. Välj Hjul eller Touch Strip beroende på vilken musmodell du har.

 3. Välj Identify programs that don’t scroll correctly och välj sedan det/de program som visas i listan. Du kan välj flera program.

 4. Om önskat program inte finns i listan rullar du längst ned i listan och väljer Manually add a program.

 5. I rutan Lägg till letar du upp önskat program och väljer Öppna. Kontrollera att programmet läggs till i listan och läggs till i listan med rullningshjälp.

 6. Välj Tillbaka för att återgå till föregående skärm.

Använder en Bluetooth-anslutning

Välj någon av rubrikerna nedan om du vill visa mer information:

 1. Håll ned kopplingsknappen på musen eller på tangentbordet i 5–7 sekunder och släpp sedan knappen. Lampan blinkar för att visa att musen går att identifiera. Kopplingsknappen sitter vanligtvis på undersidan av musen.

 2. På din dator väljer du Start  > Inställningar  > Enheter > Bluetooth och andra enheter.

 3. Se till att Bluetooth är aktiverat och välj sedan Lägg till en Bluetooth-enhet eller annan enhet > Bluetooth.  Välj din mus eller tangentbordet i listan med enheter. Följ de anvisningar som visas och välj sedan Klar.

Fungerar det fortfarande inte? Då gör du så här.

 • Starta Bluetooth-felsökaren: Välj Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Felsök > Ytterligare felsökare. Under Hitta och åtgärda andra problem väljer du Bluetooth>Kör felsökaren och följer instruktionerna.

 • Kontrollera att din dator är kompatibel med Bluetooth 4.0 (LE): För de flesta Bluetooth-möss eller Bluetooth-tangentbord (Microsoft eller Surface) krävs en dator med Bluetooth 4.0 eller senare för att vara fullt kompatibla med Windows 10. För mer se Vilken Bluetooth-version har min dator?

 • Kontrollera om musen eller tangentbordet har ström. Håll ned kopplingsknappen på musen eller tangentbordet i 5–7 sekunder och släpp sedan knappen. Om lampan blinkar har musen ström. Om lampan inte tänds kontrollerar eller byter du batterierna.

 • Slå på och stänga av flygplansläget: Låta den vara på 10-15 sekunder och inaktivera den sedan igen. Se hur du aktiverar och inaktiverar flygplansläge 

 • Inaktivera andra Bluetooth-enheter som är anslutna till din dator: Kontrollera sedan om din mus eller ditt tangentbord fungerar – om för många Bluetooth-enheter är anslutna samtidigt kan det störa datorns anslutning till musen eller tangentbordet.

 • Ta bort din mus eller ditt tangentbord från din dator och koppla den igen: Du behöver leta efter namnet på din mus i listan över Bluetooth-enheter för att ta bort och koppla den igen.

 • Kontrollera eller byt batterierna: Öppna batterifacket på musen eller tangentbordet, se till att batterierna är rätt placerade inne i batterifacket och se sedan om det fungerar. Om inte kan du prova att byta till nya batterier.

  Obs!: Vissa enheter har uppladdningsbara batterier. Ladda dem med USB-kabeln som medföljde musen eller tangentbordet.

 • Testa om din mus eller ditt tangentbord fungerar med en annan dator: Om den gör det kan det vara något problem med datorn.

Åtgärda problem med Bluetooth i Windows 10

Det innebär att musen eller tangentbordet redan har kopplats till en annan dator som är inom räckhåll.

Lös detta genom hitta datorn som din enhet är kopplad till och ta bort den från den datorn. Du behöver leta efter namnet på musen i listan över Bluetooth-enheter för att ta bort och koppla den igen.

Gå sedan tillbaka till den enhet du vill koppla musen till och koppla den igen.

För att utöka batteritiden försätts Bluetooth-enheter i viloläge efter 8–10 minuters inaktivitet. Det kan ta några sekunder för Bluetooth-musen att återansluta när du fortsätter att använda den efter att den varit i viloläge. Därför kan du märka en fördröjning mellan när du använder musen och svaret på skärmen.

Använda en kabelanslutning eller en USB-dongel (trådlös anslutning)

Välj någon av rubrikerna nedan om du vill visa mer information:

Öppna batterifacket på musen eller tangentbordet, se till att batterierna är rätt placerade inne i batterifacket och se sedan om det fungerar. Om inte kan du prova att byta till nya batterier. 

Obs!: Enheter med laddningsbara batterier laddar du med USB-kabeln som medföljde musen eller tangentbordet.

Koppla från USB-kontakten och anslut den sedan igen. Om du har flera USB-portar ansluter du den till en annan USB-port på samma dator. Om USB-kontakten eller USB-dongeln är ansluten i en USB-hubb:

 1. Anslut hubben till en annan USB-port på samma dator.

 2. Kontrollera att du använder en strömförsörjd hubb som är lämplig för kraftfulla USB-enheter.

 3. Prova att ansluta den direkt till en USB-port på datorn i stället för i hubben.

Testa om din mus eller ditt tangentbord fungerar med en annan dator. Om den gör det kan det vara något problem med datorn.

Kontrollera placeringen av USB-dongeln. USB-dongeln ska anslutas i den USB-port som ger bästa mottagning och har kortast avstånd mellan USB-dongeln och tangentbordet eller musen. Kontrollera även närliggande föremål. Vissa trådlösa och icke-trådlösa föremål kan orsaka störningar i den trådlösa enheten.

Om du vill förhindra störningar i sändtagaren ska du undvika att använda enheten i närheten av objekt som:

 • Trådlösa nätverksenheter

 • Trådlösa telefoner och mobiltelefoner

 • Leksaker med fjärrstyrning

 • Mikrovågsugnar

 • Kablar som löper parallellt med kablarna till den trådlösa sändtagaren

 • Metallytor som kommer i kontakt med enheten

 • Andra trådlösa pekdon och sändtagare

Problem med vissa produkter

Välj någon av rubrikerna nedan om du vill visa mer information:

Lös problemet genom att först fastställa vilken version av inbyggd programvara som är installerad på tangentbordet. Det gör du genom att installera och köra Mus- och tangentbordscenter. På menyn Support för mus och tangentbord., välj Enhetsinformation. Leta reda på den inbyggda programvaran som visas i listan för ditt Microsoft ergonomiska tangentbord. Följ sedan anvisningarna för din version nedan.

Version 0106 för inbyggd programvara

Behåll Mus- och tangentbordscentret som är installerat. Med Mus- och tangentbordscentret version 13 eller senare åtgärdar den inbyggda programvaran automatiskt problemet och optimerar tangentbordets prestanda.

Version 0100 för inbyggd programvara

När du använder det numeriska tangentbordet på Microsoft ergonomiska tangentbord kan det vara nödvändigt att växla till en svensk inmatningsmetod för att öppningsparentesen “(“, stängningsparentesen “)” och lika med-tecknet “=” ska visas på skärmen. Gör så här:

 1. Välj Start  > Inställningar  > Tid och språk > Språk .

 2. Välj Lägg till ett språk.

 3. Ange Svenska, välj Svenska (Sverige), välj Nästa och välj sedan Installera.

 4. Tryck på Windows-tangenten + blanksteg för att byta till Svenska (Sverige).

 5. Använd tangenterna i det numeriska tangentbordet efter behov.

 6. Tryck på Windows-tangenten + blanksteg för att växla tillbaka till det lokala språket.

Relaterade ämnen

Konfigurera Microsoft Modern Keyboard med fingeravtrycks-ID

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×