Lägga till eller ta bort rubriker i ett diagram

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För att göra det lättare att förstå kan du lägga till diagram rubrik och axel rubriker till alla typer av diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram. Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Du kan inte lägga till axelrubriker i diagram som inte har axlar (som cirkel- eller ringdiagram).

Din webbläsare stödjer inte video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lägga till en diagramrubrik

 1. Markera rutan diagram rubrik i diagrammet och skriv en rubrik.

 2. Välj plus tecknet till längst upp till höger i diagrammet.

 3. Välj pilen bredvid knappen Diagramrubrik.

 4. Välj Centrerad överlagring för att lägga rubriken över diagrammet eller Fler alternativ för ytterligare alternativ.

 5. Högerklicka på diagram rubriken för att formatera den med alternativ som fyllning eller disposition.

Ta bort en diagram rubrik

 1. Klicka på diagrammet.

 2. Välj plus tecknet till längst upp till höger i diagrammet.

 3. Avmarkera kryss rutan bredvid diagram rubrik.

 1. Klicka någonstans på det diagram som du vill lägga till en rubrik i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Diagramrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Klicka på Centrerad överlagrad rubrik eller Över diagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Diagramrubrik som visas i diagrammet.

  Tryck på Retur om du vill börja på en ny rad. Om du vill infoga en radbrytning klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten i rutan Rubrik gör du följande:

  1. Klicka på rubrikrutan och markera den text du vill formatera.

  2. I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.

   Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (fliken Start, gruppen Tecken). Om du vill formatera hela rubriken kan du högerklicka på den, klicka på Formatera diagramrubrik och därefter välja de formateringsalternativ som du vill använda.

 • Storleken på rubrik rutan anpassas till storleken på texten. Du kan inte ändra storlek på rutan Rubrik och texten kan trunkeras om den inte ryms i den maximala storleken.

 • Du kan bara lägga till en rubrik i ett diagram. Om du vill använda en andra rubrik eller under rubrik kan du rita en text ruta i diagrammet och flytta den till önskad plats (diagram verktyg, layout , Infoga grupp, text ruta).

 • Du kan flytta rubriken manuellt till en annan plats genom att dra rutan Rubrik till önskad plats.

 1. Klicka någonstans på diagrammet som du vill lägga till axelrubriker i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en rubrik till en primär vågrät axel (kategori) klickar du på Rubrik för primär vågrät axel och sedan på det alternativ som du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär vågrät axel kan du även klicka på Rubrik på sekundär vågrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik på den primära lodräta axeln (värde) klickar du på rubrik för primär lodrät axel eller sekundär lodrät axel rubrikoch klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär lodrät axel kan du även klicka på Rubrik för sekundär lodrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik till en djupaxel (serie) klickar du på Rubrik för djupaxel och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

   Det här alternativet är bara tillgängligt om det markerade diagrammet är ett riktigt 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapeldiagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Axelrubrik som visas i diagrammet.

  Tryck på Retur om du vill börja på en ny rad. Om du vill infoga en radbrytning klickar du där du vill ha radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten i rutan Rubrik gör du följande:

  1. Klicka på rubrikrutan och markera den text du vill formatera.

  2. I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.

   Du kan också använda formateringsverktygsfältet i menyfliksområdet (flikenStart , gruppen teckensnitt . Om du vill formatera hela titeln högerklickar du på den, klickar på Formatera axel rubrikoch väljer de formateringsalternativ du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Om du växlar till en annan diagramtyp som inte stöder axelrubriker (till exempel ett cirkeldiagram) visas inte längre axelrubriken. Rubrikerna visas igen när du växlar tillbaka till en diagramtyp som stöder axelrubriker.

   • Axelrubriker som visas för sekundära axlar förloras när du växlar till en diagramtyp som inte visar sekundära axlar.

 1. Klicka på den diagram- eller axelrubrik i ett diagram som du vill länka till en kalkylbladscell.

 2. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

 3. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

  Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

 4. Tryck på RETUR.

 1. Klicka någonstans i diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en diagram rubrik klickar du på diagram rubriki gruppen Etiketter på fliken layout och klickar sedan på ingen.

   Bild av menyfliksområdet

  • Om du vill ta bort en axel rubrik klickar du på axel rubriki gruppen Etiketter på fliken layout , klickar på den typ av Axel rubrik som du vill ta bort och klickar sedan på ingen.

  • Om du snabbt vill ta bort en diagram-eller axel rubrik klickar du på rubriken och trycker på DELETE. Du kan också högerklicka på diagram-eller axel rubriken och sedan klicka på ta bort.

  • Om du vill ta bort diagram-eller axel rubriker direkt efter att du har lagt till dem kan du klicka på Ångra i verktygsfältet snabb åtkomsteller trycka på CTRL + Z.

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axel rubriker

 1. Det här steget gäller endast för Word 2016 för Mac: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagram element _GT_ diagram rubrikoch klicka sedan på det rubrik alternativ som du vill använda.

 4. Skriv rubriken i rutan diagram rubrik .

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axel rubriker

 1. Det här steget gäller endast för Word 2016 för Mac: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagram element _GT_ axel rubrikeroch välj sedan ett alternativ för axel rubrik.

 4. Skriv texten i rutan axel rubrik .

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axel rubriker

Följ de här anvisningarna om du vill lägga till en rubrik i diagrammet i Excel eller Mac 2011, Word för Mac 2011 och PowerPoint för Mac 2011.

 1. Det här steget gäller endast för Word för Mac 2011: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan in en diagramrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axel rubriker

 1. Det här steget gäller endast för Word för Mac 2011: Gå till Visa-menyn och klicka på Utskriftslayout.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på den axel du vill lägga till rubriken för och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan in en axelrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Ändra placeringen av rubriker i ett diagram

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×