Visa och navigera i dina uppgifter (lärare)

Visa tilldelade, returnerade och utkastuppgifter i appen Assignments. Du kan visa dem efter klass eller visa dem i alla klasser. Om du väljer en uppgift kan du betygsätta den, göra redigeringar eller visa uppgiften utifrån ett studentperspektiv. Visa alla betyg genom att välja appen Betyg.

Visa och sortera uppgifter i en klass

Navigera till önskad klassgrupp och välj uppgifter

Appen Uppgifter öppnad i ett klassteam.

Tips: Använd sökfältet och sök efter en uppgift med hjälp av nyckelord.

Tilldelat arbete

Som standard visas alla uppgifter som du har skickat till elever eller schemalagt för att tilldela senare med förfallodatum under Tilldelad. Välj Läs in föregående och Läs in mer för att bläddra i listan. 

Om du väljer en uppgift öppnas fönstret Betygsätt, där du kan betygsätta arbetet som eleverna har lämnat in och skicka tillbaka det.

Listrutan Fler alternativ med alternativ för att Dölja elevnamn, Redigera uppgift, Studentvy och Ta bort uppgift visas.

  • Välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ>Redigera uppgift för att göra ändringar i uppgiften. 

  • Välj Fler alternativ Knappen Fler alternativ>vyn Elev om du vill förhandsgranska uppgiften ur elevens perspektiv. Lista över elevuppgifter som ska granskas, betygsättas och skickas tillbaka.

Visa returnerade och utkastuppgifter

Välj Utkast eller Returneradeför att se dina utkast eller returnerade uppgifter.

Appen Uppgifter öppnad i ett klassteam.  

Obs!: Uppgifterna anses vara “returnerade” när alla har returnerats till eleverna. När elever aktiverar ytterligare arbete eller du returnerar arbete för revidering visas uppgiften i listan Tilldelade igen för att meddela dig om att det finns arbete som du inte har granskat ännu.

Filtrera uppgifter efter kategori

Om du har lagt till kategorier i dina uppgifter, t.ex. "hemuppgift" eller "granskning", kan du filtrera efter dem i din lista med uppgifter. 

Om du vill visa alla dina uppgifter med en kategori väljer du Alla kategorier  och du väljer den kategorin du vill visa.

Filtrera för uppgiftskategori.

Visa betyg

Visa din slutförda och ofullständiga betyg genom att välja fliken Betyg i klassteamet.

Appen Betyg öppnad i ett klassteam.
 

Du ser att uppgifterna visas i rader och eleverna i en kolumn. Uppgifterna ordnas efter förfallodatum, med det tidigaste datumet i början. Fortsätt att bläddra för att visa fler uppgifter.


Fullständig vy av fliken Betyg
I varje cell finns information om elevens status med uppgiften eller eventuella punkter som du redan har returnerat.

  • Klicka i en cell för att redigera punkter eller utföra en åtgärd på en elevs uppgift.

    Öppna elevarbete

  • Välj en uppgiftsruta för att öppna den.

  • Välj en elevs namn om du vill visa information om betyg och framsteg i din klass hittills.

Visa uppgifter mellan alla klasser

Om du vill visa uppgifter för alla klasser väljer du Uppgifter från App-fältet. Välj en uppgift om du vill göra ändringar eller börja betygsätta.

Appen Uppgifter i appfältet.

  • Välj Läs in föregående eller Läs in mer för att läsa in ytterligare tilldelningar.

  • Välj Utkast,Tilldelat eller Returneradför att visa uppgifter efter status.

  • Välj Skapa för att skapa en ny uppgift för valfri klass på den här skärmen.

Obs!: Ser du inte en äldre uppgift? Gå till enskilda klassteam och gå till fliken Uppgifter för att läsa in fler uppgifter.

Läs mer

Granska uppgifter

Skapa uppgifter

Ytterligare resurser för lärare

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×