ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

คุณสามารถจัดการคิวรีของคุณในบานหน้าต่างคิวรี ของ ตัวแก้ไข Power Query หรือบนแท็บคิวรีของบานหน้าต่าง &การเชื่อมต่อExcel คิวรี This is especially helpful if you have many queries and you want to quickly locate a query. เมื่อคุณพบคิวรี แล้วยังมีการแอคชันเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่งที่คุณสามารถได้ เช่น การคัดลอก, การอ้างอิง, ผสาน, ผนวก, แชร์ และลบคิวรี

เมื่อคุณสร้างคิวรี ข้อมูลการเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้นเบื้องหลัง บทบาทของคิวรีคือรูปร่างข้อมูล บทบาทของข้อมูลการเชื่อมต่อคือการรักษาข้อมูลของแหล่งข้อมูลและเพื่อรีเฟรชข้อมูลตามการตั้งค่าการรีเฟรช เช่น ความถี่

คิวรีบางรายการอาจไม่ถูกโหลดลงในเวิร์กชีต ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณนําเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก จัดรูปแบบข้อมูลใน Power Query Editor เลือก หน้าแรก>โหลดไปยัง แล้วใช้กล่องโต้ตอบ นําเข้าข้อมูล เพื่อวางคิวรีไว้ในตัวแบบข้อมูลหรือไฟล์ Office Data Connection (ODC)

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปของสั่งต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ตามลําดับที่แสดงบนเมนูบริบทของแท็บ คิวรี ของบานหน้าต่าง คิวรี & การเชื่อมต่อในบานหน้าต่าง Excel หรือบานหน้าต่างคิวรีในตัวแก้ไข Power Query บางสั่งมีพร้อมใช้งานบนบานหน้าต่างเดียว มีบางรายการที่มีให้ใช้งานบนแท็บ คิวรี บริบทใน Ribbon คิวรีทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กจะแสดงและเรียงล.กตามวันที่และเวลาที่ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดโดยเริ่มต้นด้วยคิวรีล่าสุด

 1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ในคิวรี

  Excel    ข้อมูลที่เลือก>คิว&คิวรี>คิวรีของคุณ

  ในตัวแก้ไข Power Query    เลือก>รับ> เรียกใช้ ตัวแก้ไขPower Queryและดูบานหน้าต่างคิวรี ทางด้านซ้าย

 2. เลือกสั่งการจัดการคิวรี

  แก้ไข   แก้ไขคิวรีในตัวแก้ไข Power Query มีพร้อมใช้งานบนแท็บ คิวรี ของบานหน้าต่าง คิวรี&การเชื่อมต่อ เท่านั้น

  Delete    เอาคิวรีออก

  เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อคิวรี 

  รีเฟรช     แสดงข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอก มีพร้อมใช้งานบนแท็บ คิวรี ของบานหน้าต่าง คิวรี &การเชื่อมต่อ เท่านั้น For more information, see Refresh an external data connection in Excel.

  โหลดไปยัง    แสดงกล่องโต้ตอบ นํา เข้าข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการดูข้อมูล ที่คุณต้องการใส่ และเพิ่มลงในตัวแบบข้อมูลได้ มีพร้อมใช้งานบนแท็บ คิวรี ของบานหน้าต่าง คิวรี&การเชื่อมต่อ เท่านั้น

  คัดลอก    สร้างสําเนาของคิวรีที่เลือกที่มีชื่อเดียวกันกับคิวรีต้นฉบับที่ถูกผนวกด้วย (2) You can rename the query to identify it more easily. การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาในคิวรีต้นฉบับจะไม่มีผลต่อคิวรีใหม่

  การอ้างอิง    สร้างคิวรีใหม่ที่ใช้ขั้นตอนของคิวรีก่อนหน้าโดยไม่ต้องคัดลอกคิวรี คิวรีใหม่จะเป็นไปตามรูปแบบการตั้งชื่อที่คล้ายกันเหมือนกับการ สั่ง การตั้งชื่อ ใหม่ You can rename the new query to identify it more easily. Subsequent changes to the original query will affect the new query if the output is changed.

  ผสาน     ผสานคอลัมน์ในคิวรีที่มีคอลัมน์ที่ตรงกันในคิวรีอื่น For more information about merging see Merge queries. มีพร้อมใช้งานบนแท็บ คิวรี ของบานหน้าต่าง คิวรี&การเชื่อมต่อ เท่านั้น

  ผนวก    ผนวกคอลัมน์ในคิวรีที่มีคอลัมน์ที่ตรงกันในคิวรีอื่น For more information about appending see Append queries. มีพร้อมใช้งานบนแท็บ คิวรี ของบานหน้าต่าง คิวรี&การเชื่อมต่อ เท่านั้น

  ย้ายไปยังกลุ่ม     ย้ายคิวรีไปยังกลุ่มในรายการ หรือถ้าไม่มีกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มใหม่เพื่อสร้างกลุ่มใหม่ ตั้งชื่อที่มีความหมาย เช่น งบประมาณ หรือ การตลาด ใช้กลุ่มเพื่อจัดระเบียบคิวรีหลายคิวรีเป็นประเภท คุณสามารถสร้างกลุ่มภายในกลุ่มได้

  ย้ายขึ้น    ย้ายคิวรีขึ้นในรายการคิวรี

  ย้ายลง    ย้ายคิวรีลงในรายการคิวรี

  สร้าง    ฟังก์ชัน แสดงกล่องโต้ตอบ สร้างฟังก์ชัน มีพร้อมใช้งานบน บานหน้าต่างแบบสอบถาม ในตัวแก้ไข Power Query เท่านั้น For more information, see Power Query M function reference.

  แปลงเป็นพารามิเตอร์ แปลงคิวรีเป็นพารามิเตอร์และแสดงผลใน ข้อมูลการแสดงตัวอย่าง ถ้าจอแสดงผลปัจจุบันเป็นพารามิเตอร์ แล้วสั่งสลับเป็น แปลงเป็นคิวรี  มีพร้อมใช้งานบน บานหน้าต่างแบบสอบถาม ในตัวแก้ไข Power Query เท่านั้น For more information, see Create a parameter query (Power Query).

  ตัวแก้ไขขั้นสูง    เปิดหน้าต่าง ตัวแก้ไข ขั้นสูง For more information, see Create Power Query formulas in Excel. มีพร้อมใช้งานบน บานหน้าต่างแบบสอบถาม ในตัวแก้ไข Power Query เท่านั้น

  ส่งออกไฟล์การเชื่อมต่อ    บันทึกคิวรีเป็นไฟล์การเชื่อมต่อ ODC ไฟล์ ODC มีนิยามคิวรี ข้อมูลการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล และขั้นตอนการแปลงทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการแชร์คิวรีกับผู้ใช้และเวิร์กบุ๊กอื่น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้สั่ง คุณสมบัติ บนแท็บ บริบท คิวรี ของ Ribbon ของ Power Query For more information, see Create, edit, and manage connections to external data.  มีพร้อมใช้งานบนแท็บ คิวรี ของบานหน้าต่าง คิวรี&การเชื่อมต่อ เท่านั้น

  แสดง Peek    แสดงเมนูปลิวคิวรีที่มีการแสดงตัวอย่างข้อมูลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ  มีพร้อมใช้งานบนแท็บ คิวรี ของบานหน้าต่าง คิวรี&การเชื่อมต่อ เท่านั้น

  คุณสมบัติ    ใช้สั่งนี้ในการจัดการคิวรีและข้อมูลการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล บนแท็บ คิว รี ของ บานหน้าต่าง &การเชื่อมต่อจะเปิด กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติคิวรี บนบานหน้าต่างคิวรี ใน ตัวแก้ไข Power Query จะเปิดการตั้งค่าคิวรี 

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการแสดงแถบลอยคิวรีเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือชื่อคิวรีบนแท็บคิวรี ในบานหน้าต่าง&การเชื่อมต่อ ตัวเลือกนี้จะควบคุมการแสดงผลเมนูลอยโดยโฮเวอร์เท่านั้น คุณยังสามารถแสดงเมนูปลิวคิวรีได้โดยการคลิกขวาที่ชื่อคิวรีแล้วเลือก แสดง Peek

 1. เลือกข้อมูล>รับข้อมูล>คิวรี

 2. ทางด้านซ้าย ภายใต้ส่วนกลาง เลือกทั่วไป

 3. ทางด้านขวา ภายใต้ การแสดงตัวอย่าง คิวรี ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก แสดง Peek เมื่อโฮเวอร์ การแอคชันเริ่มต้นคือการแสดงแถบลอยเมื่อคุณโฮเวอร์

Excelเว็บประกอบด้วยเทคโนโลยี Power Query (หรือที่เรียกว่า รับ&แปลง) เพื่อให้มีความสามารถมากขึ้นเมื่อใช้งานแหล่งข้อมูลที่นําเข้า คุณสามารถดูคิวรีและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของคุณในบานหน้าต่างงาน คิวรี

หมายเหตุ: ดูการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงExcelการรวมเว็บและ Power Query

ดูบานหน้าต่างงาน คิวรี 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในมุมมองการแก้ไข(เลือกดู>การแก้ไข)

 2. เลือกคิว>ข้อมูล

ผลลัพธ์

Excelคิวรีจะแสดงบานหน้าต่างงาน คิวรี และคิวรีทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันพร้อมด้วยรายละเอียดคิวรี เช่น การนับแถว วันที่รีเฟรชล่าสุด สถานที่ และสถานะการโหลด ถ้าคิวรีถูกโหลดไปยังตัวแบบข้อมูลไม่ใช่กับExcel จะแสดง "เฉพาะการเชื่อมต่อ"

มุมมองคิวรีและบานหน้าต่างงาน คิวรี

ดูเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือ Power Query สำหรับ Excel

แก้ไขคุณสมบัติการตั้งค่าคิวรี

การใช้บานหน้าต่างคิวรี (docs.com)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×