ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

จดหมายเวียนช่วยให้คุณสามารถสร้างชุดเอกสารที่ปรับแต่งสำหรับผู้รับแต่ละราย ตัวอย่างเช่น ฟอร์มจดหมายอาจเป็นปรับแต่งเพื่อระบุผู้รับแต่ละรายตามชื่อ แหล่งข้อมูล เช่น รายการ สเปรดชีต หรือฐานข้อมูล จะเชื่อมโยงกับเอกสาร พื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งเรียกว่าเขตข้อมูลผสานจะบอกตำแหน่งในเอกสารให้ Word รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ข้อมูลจะถูกดึงมายังเขตข้อมูลจดหมายเวียน

คุณทำงานบนเอกสารหลักใน Word แทรกเขตข้อมูลผสานสำหรับเนื้อหาที่ปรับแต่งซึ่งคุณต้องการรวมไว้ เมื่อจดหมายเวียนเสร็จสมบูรณ์ เอกสารที่ผสานจะสร้างเวอร์ชันส่วนบุคคลสำหรับแต่ละชื่อในแหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล

ขั้นตอนแรกของคุณในการตั้งค่าจดหมายเวียนคือการเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณจะใช้สำหรับข้อมูลที่ปรับให้เป็นส่วนบุคคล สเปรดชีต Excel และรายการที่ติดต่อ Outlook เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้กันมากที่สุดแต่ฐานข้อมูลทุกชนิดที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Word จะใช้งานได้ ถ้าคุณยังไม่มีแหล่งข้อมูล คุณก็สามารถพิมพ์ได้ใน Word ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจดหมายเวียน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ให้ดูแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถใช้สำหรับจดหมายเวียน

Excel หรือ Outlook

ถ้าคุณทราบว่าคุณจะใช้ Excel หรือ Outlook เป็นแหล่งข้อมูลของคุณ ให้ดู:

ชนิดของเอกสาร

Word มีเครื่องมือสำหรับการรวมข้อมูลของคุณลงในเอกสารประเภทต่อไปนี้ ติดตามลิงก์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละประเภท:

แหล่งข้อมูล

ขั้นตอนแรกของคุณในการตั้งค่าจดหมายเวียนคือการเลือกแหล่งข้อมูลที่คุณจะใช้สำหรับข้อมูลที่ปรับให้เป็นส่วนบุคคล สเปรดชีต Excel และรายการที่ติดต่อ Outlook เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้กันมากที่สุด แต่ถ้าคุณยังไม่มีแหล่งข้อมูลคุณสามารถพิมพ์ใน Word ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจดหมายเวียน

ชนิดของเอกสาร

ถ้าคุณเปิดเอกสารจดหมายเวียนที่คุณสร้างขึ้นด้วยแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป Word บนเว็บจะรักษาการตั้งค่าจดหมายเวียนทั้งหมดที่มีอยู่ แต่คุณไม่สามารถทำจดหมายเวียนหรือแก้ไขการตั้งค่าจดหมายเวียนใดๆ ได้

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป ให้เปิดเอกสารและสร้างจดหมายเวียนจากที่นั่น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×