สารบัญ
×
รูปภาพและกราฟิก
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
รูปภาพและกราฟิก

ใช้แผนภูมิและกราฟในงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิใน PowerPoint หรือ Excel ถ้าคุณมีข้อมูลจํานวนมากในแผนภูมิ ให้สร้างแผนภูมิของคุณใน Excel แล้วคัดลอกลงในงานนําเสนอของคุณ วิธีนี้ยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าข้อมูลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจํา และคุณต้องการให้แผนภูมิของคุณแสดงตัวเลขล่าสุดเสมอ ในกรณีดังกล่าว เมื่อคุณคัดลอกและวางแผนภูมิ ให้ลิงก์กับไฟล์ Excel ต้นฉบับ

ลองใช้!

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิง่ายๆ ตั้งแต่ต้นใน PowerPoint ให้คลิก แทรก > แผนภูมิ และเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ
 1. คลิก แทรก > แผนภูมิ

  แสดงปุ่ม แทรกแผนภูมิ ใน PowerPoint
 2. คลิกชนิดของแผนภูมิ แล้วดับเบิลคลิกแผนภูมิที่คุณต้องการ

  แสดงการเลือกแผนภูมิคอลัมน์ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: ให้ดูที่ ชนิดของแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าแผนภูมิใดที่เหมาะกับข้อมูลของคุณที่สุด

 3. ในเวิร์กชีตที่ปรากฏขึ้น ให้แทนที่ตัวแทนข้อมูลด้วยข้อมูลของคุณ

  สเปรดชีตแสดงข้อมูลเริ่มต้นของแผนภูมิ
 4. เมื่อคุณแทรกแผนภูมิ ปุ่มขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นถัดจากมุมขวาบน ใช้ปุ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิเพื่อแสดง ซ่อน หรือจัดรูปแบบสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อแกนหรือป้ายชื่อข้อมูล หรือใช้ปุ่มสไตล์แผนภูมิ ปุ่ม กำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณเองเพื่อเปลี่ยนสีหรือสไตล์ของแผนภูมิได้อย่างรวดเร็ว

  เคล็ดลับ: ปุ่มตัวกรองแผนภูมิ ปุ่ม ตัวกรองแผนภูมิเป็นตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมที่แสดงหรือซ่อนข้อมูลในแผนภูมิของคุณ

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปิดเวิร์กชีต

ต้องการอะไรเพิ่มอีกใช่ไหม

สร้างแผนผังองค์กรในPowerPoint

สร้างแผนภูมิใน Excel

สิ่งสำคัญ:  Office 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อทำงานได้ทุกที่จากทุกอุปกรณ์และรับการสนับสนุนต่อไป

อัปเกรดทันที

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิง่ายๆ ตั้งแต่ต้นใน PowerPoint ให้คลิก แทรก > แผนภูมิ และเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก แผนภูมิ

  กลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก
 2. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ให้คลิกลูกศรเพื่อเลื่อนผ่านชนิดแผนภูมิ

  เลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณสามารถเลือกกราฟชนิดต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ได้

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือชนิดแผนภูมิใดๆ คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อของแผนภูมินั้น

 3. แก้ไขข้อมูลใน Excel 2010

  ข้อมูลตัวอย่างสำหรับแผนภูมิ

  เมื่อแก้ไขข้อมูลของคุณเสร็จแล้ว คุณสามารถปิด Excel ได้

 4. คลิกแท็บไฟล์ จากนั้นคลิกปิด แผนภูมิใน PowerPoint จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลใหม่

คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิใน PowerPoint รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ขนาด หรือตําแหน่ง คลิกแผนภูมิ จากนั้นบนแท็บเครื่องมือแผนภูมิสีเขียว ให้ใช้แท็บออกแบบเค้าโครง หรือ รูปแบบ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวลงในแผนภูมิ ให้ใช้เครื่องมือบนแท็บภาพเคลื่อนไหว

แท็บ เครื่องมือแผนภูมิ จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่แผนภูมิ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือแผนภูมิ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคลิกที่ใดก็ได้ภายในแผนภูมิเพื่อเปิดใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลแผนภูมิใน PowerPoint ได้ คลิกแผนภูมิ จากนั้นบนแท็บเครื่องมือแผนภูมิสีเขียว เลือกแท็บออกแบบ จากนั้นคลิกแก้ไขข้อมูล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการรับแนวคิดของสิ่งที่คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในแผนภูมิของคุณ ภายใต้ เครื่องมือแผนภูมิ ให้คลิกแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ จากนั้นสำรวจกลุ่มและตัวเลือกที่มีในแต่ละแท็บ

  แท็บที่ขึ้นกับบริบทของเครื่องมือแผนภูมิจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้เลือกแผนภูมิของคุณแล้ว

 • คุณยังคงสามารถเข้าถึงฟีเจอร์การออกแบบ เค้าโครง และการจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์ประกอบแผนภูมิเฉพาะ (เช่นแกนหรือคำอธิบายแผนภูมิ) โดยการคลิกขวาองค์ประกอบแผนภูมิเหล่านั้น

 • แผนภูมิบางชนิด เช่น แผนผังองค์กร แผนผังลำดับงาน ไดอะแกรมลำดับชั้น หรือการแสดงข้อมูลที่ซ้ำกัน อาจสร้างได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ SmartArt

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

สิ่งสำคัญ:  Office 2007 ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อทำงานได้ทุกที่จากทุกอุปกรณ์และรับการสนับสนุนต่อไป

อัปเกรดทันที

แทรกแผนภูมิหรือกราฟในงานนำเสนอของคุณ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิง่ายๆ ตั้งแต่ต้นใน PowerPoint ให้คลิก แทรก > แผนภูมิ และเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการ

 1. ใน PowerPoint 2007 ให้คลิกพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณต้องการใส่แผนภูมิ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก แผนภูมิ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ ให้เลือกแผนภูมิ แล้วคลิก ตกลง

  Office Excel 2007 จะเปิดหน้าต่างแยก และจะแสดงข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กชีต

  ข้อมูลตัวอย่างสำหรับแผนภูมิ

  รูปภาพที่ 1: ข้อมูลตัวอย่างในเวิร์กชีต Excel

 4. ใน Excel เมื่อต้องการแทนที่ข้อมูลตัวอย่าง ให้คลิกเซลล์ในเวิร์กชีต จากนั้นพิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการ

  คุณยังสามารถแทนที่ป้านชื่อ แกน ตัวอย่างใน คอลัมน์ A และชื่อรายการ คำอธิบายแผนภูมิ ใน แถว 1

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณอัปเดตเวิร์กชีต แผนภูมิใน PowerPoint 2007 จะอัปเดตด้วยข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติ

 5. เมื่อคุณใส่ข้อมูลใน Excel เสร็จแล้ว บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ปิด

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลในแผนภูมิที่คุณแทรก     ใช้คําสั่งแก้ไขข้อมูล เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งแก้ไขข้อมูล ให้ดู เปลี่ยนข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

วางแผนภูมิหรือกราฟ Excel ลงในงานนำเสนอแล้วลิงก์ไปยังข้อมูลใน Excel

คุณสร้างและคัดลอกแผนภูมิหรือกราฟใน Office Excel 2007 แล้ววางลงในงานนําเสนอ PowerPoint 2007 ของคุณ เมื่อคุณอัปเดตข้อมูลในไฟล์ Office Excel 2007 ที่ลิงก์ คุณสามารถอัปเดตแผนภูมิใน PowerPoint โดยใช้คําสั่งรีเฟรชข้อมูล

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอกและการวางแผนภูมิและกราฟ Excel ในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ ให้ดูบทความ คัดลอกแผนภูมิ Excel ไปยังโปรแกรม Office อื่น

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการอัปเดตหรือรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติในแผนภูมิหรือกราฟ คุณต้องบันทึกไฟล์ Excel ก่อนแทรกแผนภูมิหรือกราฟ

 1. ใน Excel ให้เลือกแผนภูมิโดยคลิกที่เส้นขอบของแผนภูมิ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด

 2. ใน PowerPoint 2007 ให้คลิกพื้นที่ที่สำรองไว้บนสไลด์หรือหน้าบันทึกย่อที่คุณต้องการแทรกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรภายใต้ วาง แล้วคลิก วาง

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนผังองค์กร ไทม์ไลน์ หรือเพิ่มแผนภูมิจาก Excel

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของการสร้างแผนภูมิและกราฟจากข้อมูล

คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิหรือกราฟข้อมูลลงในงานนำเสนอได้จากหนึ่งในสองวิธี:

 • คุณสามารถสร้างแผนภูมิหรือกราฟในงานนำเสนอของคุณได้    เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใหม่ใน PowerPoint 2007 คุณแก้ไขข้อมูลสำหรับแผนภูมินั้นใน Office Excel 2007 แต่ข้อมูลจะถูกบันทึกในไฟล์ PowerPoint

 • คุณสามารถวางแผนภูมิหรือกราฟ Excel ลงในงานนำเสนอแล้วลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ Office Excel 2007    เมื่อคุณคัดลอกแผนภูมิจากไฟล์ Office Excel 2007 ที่บันทึกและวางในงานนำเสนอของคุณ ข้อมูลในแผนภูมิจะถูกลิงก์ไปยังไฟล์ Excel ดังกล่าว ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแผนภูมิ คุณต้องทําการเปลี่ยนแปลงเวิร์กชีตที่ลิงก์ใน Office Excel 2007 แล้วรีเฟรชข้อมูลในงานนําเสนอ PowerPoint ของคุณ เวิร์กชีต Excel เป็นไฟล์แยกต่างหากและจะไม่ถูกบันทึกด้วยไฟล์ PowerPoint

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดงานนำเสนอที่สร้างใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า และงานนำเสนอมีกราฟหรือแผนภูมิที่ใช้ Microsoft Graph สร้างขึ้น PowerPoint 2007 จะคงลักษณะและความรู้สึกของกราฟหรือแผนภูมิเอาไว้ และให้คุณอัปเดตกราฟหรือแผนภูมิต่อไปได้

แผนภูมิจากข้อมูลตัวอย่าง

รูปภาพที่ 2: แผนภูมิใน PowerPoint ที่สร้างจากข้อมูลตัวอย่างจากเวิร์กชีต Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×