ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ฟังก์ชัน NOT ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางตรรกะ เมื่อคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าหนึ่งไม่เท่ากับอีกค่าหนึ่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของฟังก์ชัน NOT เพื่อย้อนกลับอาร์กิวเมนต์  เช่น =NOT(1+1=2)

ฟังก์ชัน NOT จะย้อนกลับค่าของอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

หนึ่งในการใช้งานทั่วไปของฟังก์ชัน NOT คือเพื่อขยายประโยชน์ของฟังก์ชันอื่นที่ทดสอบตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF จะ ทดสอบตรรกะ แล้วส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าการทดสอบเป็น TRUE และส่งกลับค่าอีกค่าหนึ่งถ้าการทดสอบประเมินเป็น FALSE โดยใช้ฟังก์ชัน NOT เป็นอาร์กิวเมนต์ logical_testของฟังก์ชัน IF คุณสามารถทดสอบเงื่อนไขต่างๆ ได้มากมายแทนที่จะทดสอบเพียงหนึ่งเงื่อนไข

ไวยากรณ์

NOT (ตรรกะ)

ไวยกรณ์ของฟังก์ชัน NOT จะมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

  • เชิงตรรกะ    จำเป็น ค่าหรือนิพจน์ที่สามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE

ข้อสังเกต

ถ้าตรรกะเป็น FALSE ฟังก์ชัน NOT จะคืนค่าเป็น TRUE ถ้าตรรกะเป็น TRUE ฟังก์ชัน NOT จะคืนค่าเป็น FALSE

ตัวอย่างเช่น

นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้ฟังก์ชัน NOT และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF, AND และ OR ได้

ตัวอย่างของฟังก์ชัน NOT ที่มี IF, AND และ OR

สูตร

คำอธิบาย

=NOT(A2>100)

A2 ไม่ มากกว่า 100

=IF(AND(NOT(A2>1),NOT(A2<100)),A2,"ค่าอยู่นอกช่วง")

50 มีค่ามากกว่า 1 (TRUE) และ 50 น้อยกว่า 100 (TRUE) ดังนั้น ฟังก์ชัน NOT จะย้อนกลับอาร์กิวเมนต์ทั้งสองเป็น FALSE AND ต้องการให้อาร์กิวเมนต์ทั้งสองเป็น TRUE ดังนั้นจึงส่งกลับผลลัพธ์ถ้าเป็น FALSE

=IF(OR(NOT(A3<0),NOT(A3>50)),A3,"ค่าอยู่นอกช่วง")

100 น้อยกว่า 0 (FALSE) และ 100 มากกว่า 50 (TRUE) ดังนั้น ฟังก์ชัน NOT จะย้อนกลับอาร์กิวเมนต์เป็น TRUE/FALSE หรือ ต้องการเพียงหนึ่งอาร์กิวเมนต์เป็น TRUE ดังนั้นจะส่งกลับผลลัพธ์ถ้าเป็น TRUE

การคำนวณค่าคอมมิชชันของยอดขาย

นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไปที่เราจำเป็นต้องคำนวณว่าพนักงานขายผ่านเกณฑ์สำหรับโบนัสหรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชัน NOT ที่มีฟังก์ชัน IF และ AND

ตัวอย่างของการคํานวณโบนัสยอดขายด้วย IF, AND และ NOT  สูตรในเซลล์ E14 คือ =IF(AND(NOT(B14<$B$7),NOT(C14<$B$5)),B14*$B$8,0)
  • =IF(AND(NOT(B14<$B$7),NOT(C14<$B$5)),B14*$B$8,0) คือ ถ้า ยอดขายทั้งหมด ไม่ น้อยกว่าเป้าของยอดขาย และ บัญชี ไม่ น้อยกว่าเป้าของบัญชี จากนั้นคูณยอดขายทั้งหมดด้วย % ของค่าคอมมิชชัน นอกเหนือจากนี้ให้คืนค่าเป็น 0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง
เรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันที่ซ้อนกันในสูตร
ฟังก์ชัน IF
ฟังก์ชัน AND
OR (ฟังก์ชัน OR)
ภาพรวมของสูตรในExcel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้
ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel
ฟังก์ชันทางตรรกะ (การอ้างอิง)
Excel (เรียงล้่างตามตัวอักษร)
Excelฟังก์ชัน (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×