ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ฟังก์ชัน NOT ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางตรรกะ เมื่อคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าหนึ่งไม่เท่ากับอีกค่าหนึ่ง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของฟังก์ชัน NOT เพื่อย้อนกลับอาร์กิวเมนต์  เช่น =NOT(1+1=2)

ฟังก์ชัน NOT จะย้อนกลับค่าของอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

การใช้งานทั่วไปสําหรับฟังก์ชัน NOT คือการขยายประโยชน์ของฟังก์ชันอื่นๆ ที่ทําการทดสอบตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF ทําการทดสอบตรรกะ แล้วส่งกลับค่าหนึ่งค่าถ้าการทดสอบประเมินเป็น TRUE และอีกค่าหนึ่งถ้าการทดสอบประเมินเป็น FALSE โดยการใช้ฟังก์ชัน NOT เป็นอาร์กิวเมนต์ logical_test ของฟังก์ชัน IF คุณสามารถทดสอบเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้หลายข้อแทนที่จะทดสอบเพียงเงื่อนไขเดียว

ไวยากรณ์

NOT (ตรรกะ)

ไวยกรณ์ของฟังก์ชัน NOT จะมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

  • เชิงตรรกะ    จำเป็น ค่าหรือนิพจน์ที่สามารถประเมินเป็น TRUE หรือ FALSE

ข้อสังเกต

ถ้าตรรกะเป็น FALSE ฟังก์ชัน NOT จะคืนค่าเป็น TRUE ถ้าตรรกะเป็น TRUE ฟังก์ชัน NOT จะคืนค่าเป็น FALSE

ตัวอย่างเช่น

นี่เป็นตัวอย่างทั่วไปของการใช้ฟังก์ชัน NOT และสามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชัน IF, AND และ OR ได้

ตัวอย่างของฟังก์ชัน NOT ที่มี IF, AND และ OR

สูตร

คำอธิบาย

=NOT(A2>100)

A2 ไม่ มากกว่า 100

=IF(AND(NOT(A2>1),NOT(A2<100)),A2,"ค่าอยู่นอกช่วง")

50 มีค่ามากกว่า 1 (TRUE) และ 50 มีค่าน้อยกว่า 100 (TRUE) ดังนั้น ฟังก์ชัน NOT จะย้อนกลับอาร์กิวเมนต์ทั้งสองเป็น FALSE ฟังก์ชัน AND กําหนดให้อาร์กิวเมนต์ทั้งสองเป็น TRUE ดังนั้นจึงส่งกลับผลลัพธ์ถ้าเป็น FALSE

=IF(OR(NOT(A3<0),NOT(A3>50)),A3,"ค่าอยู่นอกช่วง")

100 มีค่าไม่น้อยกว่า 0 (FALSE) และ 100 มากกว่า 50 (TRUE) ดังนั้น NOT จะย้อนกลับอาร์กิวเมนต์เป็น TRUE/FALSE ฟังก์ชัน OR ต้องการเพียงหนึ่งอาร์กิวเมนต์ให้เป็น TRUE ดังนั้นจึงส่งกลับผลลัพธ์ถ้าเป็น TRUE

การคำนวณค่าคอมมิชชันของยอดขาย

นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไปที่เราจำเป็นต้องคำนวณว่าพนักงานขายผ่านเกณฑ์สำหรับโบนัสหรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชัน NOT ที่มีฟังก์ชัน IF และ AND

ตัวอย่างของการคํานวณโบนัสการขายด้วย IF, AND และ NOT  สูตรในเซลล์ E14 คือ =IF(AND(NOT(B14<$B$7),NOT(C14<$B$5)),B14*$B$8,0)
  • =IF(AND(NOT(B14<$B$7),NOT(C14<$B$5)),B14*$B$8,0) คือ ถ้า ยอดขายทั้งหมด ไม่ น้อยกว่าเป้าของยอดขาย และ บัญชี ไม่ น้อยกว่าเป้าของบัญชี จากนั้นคูณยอดขายทั้งหมดด้วย % ของค่าคอมมิชชัน นอกเหนือจากนี้ให้คืนค่าเป็น 0

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอ: ฟังก์ชัน
IF ขั้นสูงเรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชันที่ซ้อนกันในสูตร
ฟังก์ชัน
IFฟังก์ชัน
ANDฟังก์ชัน
ORภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตร
ที่ใช้งานไม่ได้ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร
แป้นพิมพ์ลัดใน Excel
ฟังก์ชันทางตรรกะ (การอ้างอิง)
ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลําดับตามตัวอักษร)
ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×