หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
สูตรและฟังก์ชัน
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
สูตรและฟังก์ชัน

SUMIFS

ใช้ SUMIFS เพื่อทดสอบเงื่อนไขหลายข้อและส่งกลับค่าตามเงื่อนไขเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ SUMIFS เพื่อรวมจํานวนผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยพนักงานขายบางคนได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ไวยากรณ์

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

  • =SUMIFS(A3:A10,B3:B:10,B13,C3:C10,A13)

  • หาผลรวมของค่าในเซลล์ A3 ถึง A10 สําหรับแถวที่ค่าใน B3 ถึง B10 คือ B13 และค่าใน C3 ถึง C10 คือ A13

ขั้นตอน

  1. เลือกเซลล์

  2. พิมพ์ =SUMIFS และวงเล็บเปิด (.

  3. เลือกช่วงผลรวม แล้วพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค

  4. เลือกช่วงเงื่อนไขแรก แล้วพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค

  5. เลือกเกณฑ์ แล้วพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค

  6. เลือกช่วงเงื่อนไขที่สอง แล้วพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค

  7. เลือกเกณฑ์ แล้วพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค

  8. เพิ่มวงเล็บขวา ) แล้วเลือก Enter

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน SUMIFS

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×