หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

เคล็ดลับ: มีปัญหากับ Surface ของคุณใช่ไหม ลองแก้ไขด้วยชุดเครื่องมือการวินิจฉัยของ Surface

หลังจาก Surface ของคุณเปิด คุณอาจมีปัญหากับแบตเตอรี่หรือปัญหา Windows จดจําแบตเตอรี่ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบปัญหาต่อไปนี้: 

 • คุณได้รับข้อผิดพลาดแสดงแบตเตอรี่เหลือน้อย เช่น:

  • เสียบปลั๊กไว้ ไม่ได้ชาร์จ

  • ไม่พบแบตเตอรี่

  • ไม่ได้เสียบปลั๊ก

  • เสียบปลั๊ก กำลังชาร์จ (จะไม่ทำงานบนแบตเตอรี่)

 • Surface ปิดเครื่องเมื่อคุณถอดปลั๊กออก

ตรวจสอบการเชื่อมต่อและไฟหัวต่อสายไฟ

ก่อนอื่นให้ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่อาจทำให้ Surface หรือ Windows ของคุณไม่สามารถเริ่มใช้งานได้ หรือทำให้แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นดีแล้ว และไม่มีสิ่งใดเสียบเข้ากับพอร์ตชาร์จ USB บนแหล่งจ่ายไฟ ถ้าคุณพบความเสียหายใดก็ตามกับพอร์ตสำหรับชาร์จ หัวต่อสายไฟ หรือสายไฟ โปรดติดต่อเรา

ไฟ LED ควรติดเมื่อเสียบหัวต่อสายไฟของคุณเข้ากับ Surface

เมื่อไฟ

นั่นหมายถึง

ปิด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แน่นดีแล้ว แล้วลองเสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังตัวอื่น ถ้าไฟ LED ยังคงดับอยู่ คุณอาจต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สิ่งที่ควรทำหากแหล่งจ่ายไฟหรือที่ชาร์จ Surface ของคุณไม่ทำงาน

กะพริบหรือกะพริบเป็นสีขาว

ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface ของคุณ และตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือสิ่งสกปรกที่ทำให้เชื่อมต่อได้ไม่ดีหรือไม่ ถ้าไฟยังคงกะพริบอยู่ คุณอาจต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สิ่งที่ควรทำหากแหล่งจ่ายไฟหรือที่ชาร์จ Surface ของคุณไม่ทำงาน

สีขาวทึบ

ถ้าไฟหัวต่อติด แต่คุณยังคงมีปัญหา ไปที่หัวข้อ ตรวจสอบสถานะไอคอนแบตเตอรี่บน Surface ของคุณ หาก Surface ไม่เปิดหรือไม่เริ่มทํางาน ให้ไปที่ Surface เปิดไม่ติดหรือไม่เริ่มต้นระบบ 

การเชื่อมต่อ Surface ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

สำคัญ: ความเข้ากันได้กับบริษัทภายนอก

อุปกรณ์เสริมของบริษัทภายนอกบางอย่างอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณหรืออาจเป็นของปลอม ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณซื้อและใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Microsoft หรือได้รับอนุญาตให้ใช้งานจาก Microsoft เท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ และอุปกรณ์การชาร์จที่เข้ากันไม่ได้หรือเป็นของปลอมอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือแบตเตอรี่ขัดข้อง และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรืออันตรายร้ายแรงอื่นๆ ได้ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิต ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน หรือจัดหาโดย Microsoft จะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกันฮาร์ดแวร์

ติดตั้งการอัปเดต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งการอัปเดตล่าสุดบน Surface ของคุณแล้ว เลือก ตรวจหาการอัปเดต Windows ด้านล่างเพื่อเปิด Windows Update ใน การตั้งค่า

ตรวจหาการอัปเดต Windows

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การติดตั้งการอัปเดต Windows ดูที่ ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์สําหรับ Surface Surface ของคุณอาจรีสตาร์ตโดยอัตโนมัติเพื่อติดตั้งการอัปเดตบางอย่าง หากคุณต้องการเริ่มระบบ Surface ใหม่ เลือก เริ่มต้น > เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

หลังจาก Surface ของคุณรีสตาร์ตแล้ว ให้ตรวจหาการอัปเดตจนกว่าคุณเห็นข้อความระบุว่า อุปกรณ์ของคุณมีข้อมูลล่าสุดแล้ว ถ้าติดตั้งการอัปเดตไม่สําเร็จ ดูที่ มีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต Surface ใช่หรือไม่

ตรวจสอบสถานะไอคอนแบตเตอรี่บน Surface ของคุณ

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการชาร์จและแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบไอคอนแบตเตอรี่ที่ด้านขวาของแถบงาน ดูหรือโฮเวอร์เมาส์ของคุณเหนือไอคอนแบตเตอรี่ เพื่อดูสถานะแบตเตอรี่ของคุณในพื้นที่สถานะบนเดสก์ท็อป จากนั้นเลือกส่วนด้านล่างที่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณมากที่สุด

ถ้าไอคอนแบตเตอรี่แสดงปลั๊กไฟบนแถบงาน แต่เมื่อคุณเลือกที่ปลั๊กไฟ คุณเห็น เสียบปลั๊กอยู่ ไม่ได้ชาร์จ แสดงว่า Surface ตรวจพบแหล่งจ่ายไฟ แต่ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณกําลังใช้แหล่งจ่ายไฟที่ให้มา

Surface ได้รับการออกแบบมาให้ทํางานได้ดีที่สุดกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มา ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่า Surface ของคุณได้รับพลังงานเพียงพอในการใช้งานอุปกรณ์และชาร์จแบตเตอรี่

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2: นําโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกและติดตั้งการอัปเดต (อย่าทําเช่นนี้กับ Surface Pro X)

หมายเหตุ: จําเป็นต้องเอาโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกก่อนการอัปเดต มิฉะนั้นการอัปเดตอาจไม่ทํางาน และคุณอาจได้รับข้อผิดพลาด Windows Update 8024004C

 1. เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ

 2. เลือก ค้นหา บนแถบงาน ให้พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลลัพธ์

 3. เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากประเภท แบตเตอรี่

 4. แตะสองครั้งหรือดับเบิลคลิกที่ แบตเตอรี่วิธีการควบคุมที่เข้ากันได้กับ ACPI ของ Microsoft Surface หรือ แบตเตอรี่ของ Surface เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วเลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ > ตกลง

  คุณยังสามารถคลิกขวาที่ แบตเตอรี่ที่เข้ากันได้กับ ACPI ของ Microsoft Surface หรือ แบตเตอรี่ของ Surface แล้วเลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์

 5. เลือกคอมพิวเตอร์ที่ด้านบนของประเภททั้งหมด และเลือกเมนู การดำเนินการ แล้วเลือก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์

 6. เสียบปลั๊ก Surface ค้างไว้และติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows ดูที่ ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์สําหรับ Surface สําหรับรายละเอียด ถ้าการอัปเดตไม่ติดตั้ง ดูที่ มีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต Surface ใช่หรือไม่

 7. ตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ดู บังคับปิดเครื่องและรีสตาร์ต Surface ของคุณ

ถ้าไอคอนแบตเตอรี่แสดงปลั๊กไฟและ X แสดงว่า Surface ของคุณตรวจพบแหล่งจ่ายไฟ แต่ตรวจไม่พบแบตเตอรี่ ถ้า Surface ของคุณปิดใช้งานเมื่อคุณถอดปลั๊กไฟ ให้ไปที่ บริการและการซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อเริ่มคำขอรับบริการ

ถ้าไอคอนแบตเตอรี่ไม่แสดงปลั๊กไฟบนแถบงาน แม้ว่าจะเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไฟของหัวต่อสายไฟติดอยู่ แสดงว่า Surface ของคุณตรวจไม่พบแหล่งจ่ายไฟและไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าการชาร์จของแบตเตอรี่ของคุณต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เครื่องหมาย X จะปรากฏขึ้น 

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 1: กลับด้านหัวต่อสายไฟ 

คำเตือน: ห้ามลองใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้กับ Surface 3

 1. ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface ของคุณ พลิกกลับด้าน แล้วเสียบใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อแน่นดีแล้ว และไฟที่หัวต่อสายไฟติดสว่าง

 2. รอ 10 นาที และตรวจสอบเพื่อดูว่า Surface ของคุณกำลังชาร์จไฟหรือไม่

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2: นําโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกและติดตั้งการอัปเดต (อย่าทําเช่นนี้กับ Surface Pro X)

หมายเหตุ: จําเป็นต้องเอาโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกก่อน มิฉะนั้นการอัปเดตอาจล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาด Windows Update 8024004C

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออก:

 1. เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ

 2. เลือก ค้นหา บนแถบงาน ให้พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลลัพธ์

 3. เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากประเภท แบตเตอรี่

 4. แตะสองครั้งหรือดับเบิลคลิกที่ แบตเตอรี่วิธีการควบคุมที่เข้ากันได้กับ ACPI ของ Microsoft Surface หรือ แบตเตอรี่ของ Surface เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม แล้วเลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์ > ตกลง

  คุณยังสามารถคลิกขวาที่ แบตเตอรี่วิธีการควบคุมที่เข้ากันได้กับ ACPI ของ Microsoft Surface หรือ แบตเตอรี่ของ Surface แล้วเลือก ถอนการติดตั้งอุปกรณ์

 5. เลือกคอมพิวเตอร์ที่ด้านบนของประเภททั้งหมด และเลือกเมนู การดำเนินการ แล้วเลือก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์

 6. เสียบปลั๊ก Surface ของคุณค้างไว้

เมื่อคุณได้ลบโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกแล้ว ให้ติดตั้งการอัปเดตของ Surface และ Windows ดูที่ ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์สำหรับ Surface สำหรับรายละเอียด ถ้าการอัปเดตล้มเหลว ให้ดูที่ มีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต Surface หรือ Windows ใช่ไหม

ตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ดู บังคับปิดเครื่องและรีสตาร์ต Surface ของคุณ

ถ้าไอคอนแบตเตอรี่แสดงปลั๊กไฟบนแถบงาน และแบตเตอรี่แสดงการชาร์จ แสดงว่า Surface ของคุณตรวจพบแหล่งจ่ายไฟ และกําลังพยายามชาร์จแบตเตอรี่ 

ทำความสะอาดหัวต่อบนสายแหล่งจ่ายไฟของคุณ

 1. ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากผนัง

 2. ทำความสะอาดหมุดบนหัวต่อด้วยยางลบดินสอ ถูยางลบไปมาบนหมุด

 3. จุ่มสำลีก้านในแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดหมุดในส่วนที่ยาวและแคบของที่ชาร์จที่คุณเสียบปลั๊กเข้ากับ Surface ของคุณ

 4. ตรวจสอบว่าหมุดทั้งหมดบนหัวต่อนั้นแห้ง และเสียบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับผนัง จากนั้นเสียบหัวต่อเข้ากับ Surface ของคุณอีกครั้ง

หากอุปกรณ์ของคุณกําลังชาร์จแต่หยุดที่ 80% การชาร์จอัจฉริยะอาจเปิดอยู่

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จอัจฉริยะสําหรับ Surface ของคุณ ดูที่ การชาร์จอัจฉริยะบน Surface เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการชาร์จอัจฉริยะใน Windows ให้ไปที่ ใช้การชาร์จอัจฉริยะใน Windows

สำหรับอุปกรณ์ Surface Book

ดูที่ปุ่ม แยกออก ถ้าปุ่มมีไฟสีเขียวกะพริบ แสดงว่าหน้าจอและคีย์บอร์ดไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง หากยังคงไม่ชาร์จ ให้นําหน้าจอออกและทําความสะอาดหัวต่อด้วยยางลบดินสอ

 1. ถูยางลบไปมาบนหมุด

 2. จุ่มสำลีก้านในแอลกอฮอล์และทำความสะอาดหมุดในส่วนที่ยาวและแคบของที่ชาร์จที่คุณเสียบปลั๊กเข้ากับ Surface หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการทำความสะอาดหมุดของหัวต่อแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดนั้นแห้งแล้ว จากนั้นต่อหน้าจอกับคีย์บอร์ดอีกครั้ง

แบตเตอรี่ใน Surface Book อาจชาร์จที่ด้วยอัตราต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับสถานะพลังงานของแบตเตอรี่แต่ละตัว แบตเตอรี่ใดก็ตามที่เหลือน้อยกว่า 20% จะได้รับการชาร์จก่อน หลังจากที่แบตเตอรี่ทั้งสองได้รับการชาร์จถึง 20% แบตเตอรี่ทั้งสองจะถูกชาร์จพร้อมกัน

สำหรับอุปกรณ์ที่มี USB-C

ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้พอร์ต USB-C เพื่อชาร์จ Surface ของคุณ ให้ดูที่ USB-C และการชาร์จแบบเร็วสําหรับ Surface

Surface แสดงหน้าจอสีดําที่มีไอคอนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ แล้วปิด

เมื่อไอคอนแบตเตอรี่ปรากฏขึ้น หมายความว่าพลังงานแบตเตอรี่อ่อนมาก หากคุณยังไม่ได้เสียบปลั๊ก ให้เสียบปลั๊กไฟและชาร์จอุปกรณ์ Surface

หากคุณเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟอยู่แล้ว ปัญหาอาจเกิดจากแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่ ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้ถ้า Surface ของคุณไม่ชาร์จเมื่อไฟของหัวต่อสายไฟติดสว่าง

กลับด้านหัวต่อสายไฟถ้าเป็นไปได้หรือบังคับให้เริ่มระบบใหม่

 1. ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface ของคุณ พลิกกลับด้าน แล้วเสียบใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อแน่นดีแล้ว และไฟที่หัวต่อสายไฟติดสว่าง

 2. รอ 10 นาทีแล้วเปิด Surface ของคุณใหม่

 3. ถ้ายังคงเปิดไม่ติด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าหน้าจอโลโก้จะปรากฏขึ้น (ประมาณ 20 วินาที) ดูที่ บังคับปิดเครื่องและรีสตาร์ต Surface ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ Surface Dock

ถ้าแบตเตอรี่ของคุณถูกใช้จนหมด แท่นเชื่อมต่อ Surface อาจไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์ ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แทน หลังจากที่อุปกรณ์ของคุณได้ชาร์จกับแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาห้านาทีแล้ว ลองใช้แท่นเชื่อมต่อ Surface เพื่อทำการชาร์จต่ออีกครั้ง

ถ้า Surface ของคุณยังคงไม่ชาร์จ

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถส่งใบสั่งบริการไปยัง Microsoft ได้ ไปที่ บริการและการซ่อมแซมอุปกรณ์ ลงทะเบียน จากนั้นเลือก Surface ของคุณเพื่อเริ่มใบสั่งบริการ
บริการและการซ่อมแซมอุปกรณ์>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับ: มีปัญหากับ Surface ของคุณใช่ไหม ลองแก้ไขด้วยชุดเครื่องมือการวินิจฉัยของ Surface

หลังจาก Surface ของคุณเปิด คุณอาจมีปัญหากับแบตเตอรี่หรือปัญหา Windows จดจําแบตเตอรี่ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบปัญหาต่อไปนี้: 

 • คุณได้รับข้อผิดพลาดแสดงแบตเตอรี่เหลือน้อย เช่น:

  • เสียบปลั๊กไว้ ไม่ได้ชาร์จ

  • ไม่พบแบตเตอรี่

  • ไม่ได้เสียบปลั๊ก

  • เสียบปลั๊ก กำลังชาร์จ (จะไม่ทำงานบนแบตเตอรี่)

 • Surface ปิดเครื่องเมื่อคุณถอดปลั๊กออก

ตรวจสอบการเชื่อมต่อและไฟหัวต่อสายไฟ

ก่อนอื่นให้ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่อาจทำให้ Surface หรือ Windows ของคุณไม่สามารถเริ่มใช้งานได้ หรือทำให้แบตเตอรี่ไม่ชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นดีแล้ว และไม่มีสิ่งใดเสียบเข้ากับพอร์ตชาร์จ USB บนแหล่งจ่ายไฟ ถ้าคุณพบความเสียหายใดก็ตามกับพอร์ตสำหรับชาร์จ หัวต่อสายไฟ หรือสายไฟ โปรดติดต่อเรา

ไฟ LED ควรติดเมื่อเสียบหัวต่อสายไฟของคุณเข้ากับ Surface 

เมื่อไฟ

นั่นหมายถึง

ปิด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวต่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แน่นดีแล้ว แล้วลองเสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังตัวอื่น ถ้าไฟ LED ยังคงดับอยู่ คุณอาจต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สิ่งที่ควรทำหากแหล่งจ่ายไฟหรือที่ชาร์จ Surface ของคุณไม่ทำงาน

กะพริบหรือกะพริบเป็นสีขาว

ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface ของคุณ และตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือสิ่งสกปรกที่ทำให้เชื่อมต่อได้ไม่ดีหรือไม่ ถ้าไฟยังคงกะพริบอยู่ คุณอาจต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สิ่งที่ควรทำหากแหล่งจ่ายไฟหรือที่ชาร์จ Surface ของคุณไม่ทำงาน

สีขาวทึบ

ถ้าไฟหัวต่อติด แต่คุณยังคงมีปัญหา ไปที่หัวข้อ ตรวจสอบสถานะไอคอนแบตเตอรี่บน Surface ของคุณ หาก Surface ไม่เปิดหรือไม่เริ่มทํางาน ให้ไปที่ Surface เปิดไม่ติดหรือไม่เริ่มต้นระบบ 

การเชื่อมต่อ Surface ของคุณกับแหล่งจ่ายไฟ

สำคัญ: ความเข้ากันได้กับบริษัทภายนอก

อุปกรณ์เสริมของบริษัทภายนอกบางอย่างอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณหรืออาจเป็นของปลอม ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณซื้อและใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของแท้จาก Microsoft หรือได้รับอนุญาตให้ใช้งานจาก Microsoft เท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ และอุปกรณ์การชาร์จที่เข้ากันไม่ได้หรือเป็นของปลอมอาจทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของคุณ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือแบตเตอรี่ขัดข้อง และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรืออันตรายร้ายแรงอื่นๆ ได้ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิต ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน หรือจัดหาโดย Microsoft จะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้การรับประกันฮาร์ดแวร์

ติดตั้งการอัปเดต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งการอัปเดตล่าสุดบน Surface ของคุณแล้ว เลือก ตรวจหาการอัปเดต Windows ด้านล่างเพื่อเปิด Windows Update ใน การตั้งค่า

ตรวจหาการอัปเดต Windows

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การติดตั้งการอัปเดต Windows ดูที่ ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์สําหรับ Surface Surface ของคุณอาจรีสตาร์ตโดยอัตโนมัติเพื่อติดตั้งการอัปเดตบางอย่าง หากคุณต้องการเริ่มระบบ Surface ใหม่ เลือก เริ่มต้น > เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

หลังจาก Surface ของคุณรีสตาร์ตแล้ว ให้ตรวจหาการอัปเดตจนกว่าคุณเห็นข้อความระบุว่า อุปกรณ์ของคุณมีข้อมูลล่าสุดแล้ว ถ้าติดตั้งการอัปเดตไม่สําเร็จ ดูที่ มีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต Surface ใช่หรือไม่

ตรวจสอบสถานะไอคอนแบตเตอรี่บน Surface ของคุณ

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการชาร์จและแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบไอคอนแบตเตอรี่ที่ด้านขวาของแถบงาน ดูหรือโฮเวอร์เมาส์ของคุณเหนือไอคอนแบตเตอรี่ เพื่อดูสถานะแบตเตอรี่ของคุณในพื้นที่สถานะบนเดสก์ท็อป จากนั้นเลือกส่วนด้านล่างที่ตรงกับสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอของคุณ

ถ้าไอคอนแบตเตอรี่แสดงปลั๊กไฟบนแถบงาน แต่เมื่อคุณเลือกที่ปลั๊กไฟ คุณเห็น เสียบปลั๊กอยู่ ไม่ได้ชาร์จ แสดงว่า Surface ตรวจพบแหล่งจ่ายไฟ แต่ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ 

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณกําลังใช้แหล่งจ่ายไฟที่ให้มา

Surface ได้รับการออกแบบมาให้ทํางานได้ดีที่สุดกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มา ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่า Surface ของคุณได้รับพลังงานเพียงพอในการใช้งานอุปกรณ์และชาร์จแบตเตอรี่

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 2: นําโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกและติดตั้งการอัปเดต (อย่าทําเช่นนี้กับ Surface Pro X)

หมายเหตุ: จําเป็นต้องเอาโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกก่อนการอัปเดต มิฉะนั้นการอัปเดตอาจไม่ทํางาน และคุณอาจได้รับข้อผิดพลาด Windows Update 8024004C

 1. เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ

 2. เลือกกล่องค้นหาในแถบงาน ใส่ ตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลการค้นหา

 3. เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากประเภท แบตเตอรี่

 4. แตะสองครั้งหรือดับเบิลคลิกที่ แบตเตอรี่วิธีการควบคุมที่ตรงตามมาตรฐาน ACPI ของ Microsoft Surface เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม และเลือก ถอนการติดตั้ง > ตกลง

  คุณยังสามารถคลิกขวาที่ แบตเตอรี่วิธีการควบคุมตรงตาม ACPI ของ Microsoft Surface และเลือก ถอนการติดตั้ง

 5. เลือกคอมพิวเตอร์ที่ด้านบนของประเภททั้งหมด และเลือกเมนู การดำเนินการ แล้วเลือก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์

 6. เสียบปลั๊ก Surface ของคุณค้างไว้

หลังจากที่คุณนำโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกแล้ว ให้ติดตั้งการอัปเดตของ Surface และ Windows ดูที่ ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์สำหรับ Surface สำหรับรายละเอียด ถ้าการอัปเดตไม่ติดตั้ง ดูที่ มีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต Surface ใช่ไหม

ตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ดูที่ บังคับปิดเครื่องและรีสตาร์ต Surface ของคุณ

ถ้าไอคอนแบตเตอรี่แสดงปลั๊กไฟและ X สีแดง แสดงว่า Surface ของคุณตรวจพบแหล่งจ่ายไฟ แต่ตรวจไม่พบแบตเตอรี่ ถ้า Surface ของคุณปิดใช้งานเมื่อคุณถอดปลั๊กไฟ ให้ไปที่ บริการและการซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อเริ่มคำขอรับบริการ

ถ้าไอคอนแบตเตอรี่ไม่แสดงปลั๊กไฟบนแถบงาน แม้ว่าจะเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไฟของหัวต่อสายไฟติดอยู่ แสดงว่า Surface ของคุณตรวจไม่พบแหล่งจ่ายไฟและไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าการชาร์จของแบตเตอรี่ของคุณต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เครื่องหมาย X สีแดงจะปรากฏขึ้น 

วิธีแก้ไขปัญหาที่ 1: กลับด้านหัวต่อสายไฟ

คำเตือน: ห้ามลองใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้กับ Surface 3

 1. ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface ของคุณ พลิกกลับด้าน แล้วเสียบใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อแน่นดีแล้ว และไฟที่หัวต่อสายไฟติดสว่าง

 2. รอ 10 นาที และตรวจสอบเพื่อดูว่า Surface ของคุณกำลังชาร์จไฟหรือไม่

วิธีการแก้ไขปัญหาที่ 2: ลบโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่และติดตั้งการอัปเดต

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่นำโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกก่อน การติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows อาจล้มเหลวพร้อมแสดงข้อผิดพลาด 8024004C ของ Windows Update

ต่อไปนี้เป็นวิธีการนำโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออก:

 1. เสียบปลั๊ก Surface ของคุณ

 2. เลือกกล่องค้นหาในแถบงาน ใส่ ตัวจัดการอุปกรณ์ แล้วเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากรายการผลการค้นหา

 3. เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากประเภท แบตเตอรี่

 4. แตะสองครั้งหรือดับเบิลคลิก แบตเตอรี่วิธีการควบคุมที่ตรงตามมาตรฐาน ACPI ของ Microsoft Surface เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม และเลือก ถอนการติดตั้ง > ตกลง

  คุณสามารถคลิกขวาที่ แบตเตอรี่วิธีการควบคุมตรงตาม ACPI ของ Microsoft Surface และเลือก ถอนการติดตั้ง

 5. เลือกคอมพิวเตอร์ที่ด้านบนของประเภททั้งหมด และเลือกเมนู การดำเนินการ แล้วเลือก สแกนหาการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์

 6. เสียบปลั๊ก Surface ของคุณค้างไว้

เมื่อคุณได้ลบโปรแกรมควบคุมแบตเตอรี่ออกแล้ว ให้ติดตั้งการอัปเดตของ Surface และ Windows ดูที่ ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์สำหรับ Surface สำหรับรายละเอียด ถ้าการอัปเดตล้มเหลว ให้ดูที่ มีปัญหาในการติดตั้งการอัปเดต Surface หรือ Windows ใช่หรือไม่

ตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ดู บังคับปิดเครื่องและรีสตาร์ต Surface ของคุณ

ถ้าไอคอนแบตเตอรี่แสดงปลั๊กไฟบนแถบงาน และแบตเตอรี่แสดงการชาร์จ แสดงว่า Surface ของคุณตรวจพบแหล่งจ่ายไฟ และกําลังพยายามชาร์จแบตเตอรี่ 

ทำความสะอาดหัวต่อบนสายแหล่งจ่ายไฟของคุณ

 1. ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากผนัง

 2. ทำความสะอาดหมุดบนหัวต่อด้วยยางลบดินสอ ถูยางลบไปมาบนหมุด

 3. จุ่มสำลีก้านในแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดหมุดในส่วนที่ยาวและแคบของที่ชาร์จที่คุณเสียบปลั๊กเข้ากับ Surface ของคุณ

 4. ตรวจสอบว่าหมุดทั้งหมดบนหัวต่อนั้นแห้ง และเสียบแหล่งจ่ายไฟเข้ากับผนัง จากนั้นเสียบหัวต่อเข้ากับ Surface ของคุณอีกครั้ง

ถ้าคุณได้ลองทุกอย่างแล้วแต่ยังคงพบปัญหา ไปที่ บริการและการซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อเริ่มคำขอรับบริการ

สำหรับอุปกรณ์ Surface Book

ดูที่ปุ่ม แยกออก ถ้าปุ่มมีไฟสีเขียวกะพริบ แสดงว่าหน้าจอและคีย์บอร์ดไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง ถ้ายังคงไม่ชาร์จ ให้นำหน้าจอออกและทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ

 1. ถูยางลบไปมาบนหมุด

 2. จุ่มสำลีก้านในแอลกอฮอล์และทำความสะอาดหมุดในส่วนที่ยาวและแคบของที่ชาร์จที่คุณเสียบปลั๊กเข้ากับ Surface หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการทำความสะอาดหมุดการเชื่อมต่อแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดนั้นแห้งแล้วแนบหน้าจอกับคีย์บอร์ดอีกครั้ง

แบตเตอรี่ใน Surface Book อาจชาร์จที่ด้วยอัตราต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับสถานะพลังงานของแบตเตอรี่แต่ละตัว แบตเตอรี่ใดก็ตามที่เหลือน้อยกว่า 20% จะได้รับการชาร์จก่อน หลังจากที่แบตเตอรี่ทั้งสองได้รับการชาร์จถึง 20% แบตเตอรี่ทั้งสองจะถูกชาร์จพร้อมกัน

สำหรับอุปกรณ์ที่มี USB-C

ถ้าคุณมีปัญหาในการใช้พอร์ต USB-C เพื่อชาร์จ Surface ของคุณ ให้ดูที่ USB-C และการชาร์จแบบเร็วสําหรับ Surface

Surface แสดงหน้าจอสีดําที่มีไอคอนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ แล้วปิด

เมื่อไอคอนแบตเตอรี่ปรากฏขึ้น หมายความว่าพลังงานแบตเตอรี่อ่อนมาก หากคุณยังไม่ได้เสียบปลั๊ก ให้เสียบปลั๊กไฟและชาร์จอุปกรณ์ Surface

หากคุณเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟอยู่แล้ว ปัญหาอาจเกิดจากแหล่งจ่ายไฟหรือแบตเตอรี่ ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้ถ้า Surface ของคุณไม่ชาร์จเมื่อไฟของหัวต่อสายไฟติดสว่าง

กลับด้านหัวต่อสายไฟถ้าเป็นไปได้หรือบังคับให้เริ่มระบบใหม่

 1. ถอดหัวต่อสายไฟออกจาก Surface ของคุณ พลิกกลับด้าน แล้วเสียบใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อแน่นดีแล้ว และไฟที่หัวต่อสายไฟติดสว่าง

 2. รอ 10 นาทีแล้วเปิด Surface ของคุณใหม่

 3. ถ้ายังคงเปิดไม่ติด ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าหน้าจอโลโก้จะปรากฏขึ้น (ประมาณ 20 วินาที) ดูที่ บังคับปิดเครื่องและรีสตาร์ต Surface ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ Surface Dock

ถ้าแบตเตอรี่ของคุณถูกใช้จนหมด แท่นเชื่อมต่อ Surface อาจไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ของคุณอย่างสมบูรณ์ ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แทน หลังจากที่อุปกรณ์ของคุณได้ชาร์จกับแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลาห้านาทีแล้ว ลองใช้แท่นเชื่อมต่อ Surface เพื่อทำการชาร์จต่ออีกครั้ง

ถ้า Surface ของคุณยังคงไม่ชาร์จ

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณสามารถส่งใบสั่งบริการไปยัง Microsoft ได้ ไปที่ บริการและการซ่อมแซมอุปกรณ์ ลงทะเบียน จากนั้นเลือก Surface ของคุณเพื่อเริ่มใบสั่งบริการ
บริการและการซ่อมแซมอุปกรณ์>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา

ถามในชุมชน >

รับการสนับสนุน

ติดต่อเรา >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×