หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

เรียนรู้วิธีเปิดและปิด Surface วิธีเริ่มระบบใหม่และเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน ตลอดจนวิธีสั่งให้เครื่องเข้าสู่สถานะประหยัดพลังงานแบบอื่น สําหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะพลังงานเหล่านี้และเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลง โปรดดู ปิดเครื่อง สลีป หรือไฮเบอร์เนตพีซีของคุณ

เปิดใช้งานและเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน  

เมื่อต้องการเปิดใช้งานและเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและรอสักครู่ หากต้องการค้นหาตําแหน่งของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ให้ค้นหารุ่นของ Surface ที่คุณมี จากนั้นดูที่ หน้าฟีเจอร์

เปิด ปิด สลีป และรีสตาร์ต

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมอย่างย่อเกี่ยวกับสถานะพลังงานของ Surface

เปิดหรือเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน

ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ของคุณแล้วปล่อย
หากไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอีกครั้ง หาก Surface ของคุณยังคงไม่เปิด ดูที่ Surface เปิดไม่ติดหรือไม่เริ่มต้นระบบ

ปิดหรือปิดเครื่อง

เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือก เริ่ม >เปิด/ปิดเครื่อง > ปิดเครื่อง

 • กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 4 วินาที แล้วปัดลง

  หากไม่ได้ผล ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะปิดลง (ประมาณ 10 วินาที) จากนั้นจึงปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

สลีป

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ของคุณแล้วปล่อย

 • อย่าใช้ Surface เป็นเวลาสองสามนาที

 • เลือก เริ่มต้น > เปิด/ปิดเครื่อง > สลีป

 • ปิด Type Cover หรือคีย์บอร์ดของคุณ

 • ปิดSurface Book Surface Laptop หรือ Surface Laptop Studio ของคุณ

รีสตาร์ต

เลือก เริ่ม >เปิด/ ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่

บังคับปิดเครื่องและเริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

ดู บังคับปิดเครื่องและเริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

หมายเหตุ: 

 • คุณยังสามารถกด Ctrl+Alt+Delete เลือก เปิด/ปิดเครื่อง ที่มุมล่างขวา แล้วเลือก สลีป, ปิดเครื่อง หรือ เริ่มระบบใหม่

 • จากเดสก์ท็อป ให้กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ปุ่ม เริ่ม ที่มุมล่างซ้าย เลือก ปิดเครื่องหรือลงชื่อออก แล้วเลือกตัวเลือก

เรียกเครื่องกลับสู่การทำงานและปลดล็อก

การเรียก Surface กลับสู่การทำงานมีอยู่หลายวิธี:

 • กดแป้นอะไรก็ได้บน Type Cover หรือคีย์บอร์ด Surface ของคุณ

 • กดแป้นใดก็ได้บน Surface Book, Surface Laptop Studio หรือคีย์บอร์ด Surface Laptop ของคุณ

 • ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ของคุณแล้วปล่อย

 • เปิดฝาบน Surface ของคุณ และรอให้หน้าจอเปิดขึ้นมา

 • บน Surface Laptop Studio ของคุณ ในโหมด Stage หรือ Studio ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้าจอ

เมื่อต้องการปลดล็อก Surface:

 1. ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างของหน้าจอหรือกดแป้น

 2. ที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ป้อนรหัสผ่านของคุณ ตอนนี้ Surface ก็พร้อมใช้งานแล้ว
  หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกจาก Surface ของคุณ

ล็อก

เมื่อต้องการล็อก Surface ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • กด Ctrl+Alt+Delete แล้วเลือก ล็อก

 • กด แป้น โลโก้ Windows + L

 • เลือก เริ่มต้น เลือกรูปภาพประจําตัวของคุณ จากนั้นเลือก ล็อก

เรียนรู้วิธีเปิดและปิด Surface วิธีเริ่มระบบใหม่และเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน ตลอดจนวิธีสั่งให้เครื่องเข้าสู่สถานะประหยัดพลังงานแบบอื่น สําหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะพลังงานเหล่านี้และเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลง โปรดดู ปิดเครื่อง สลีป หรือไฮเบอร์เนตพีซีของคุณ

เปิดใช้งานและเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน  

เมื่อต้องการเปิดใช้งานและเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและรอสักครู่ หากต้องการค้นหาตําแหน่งของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ให้ค้นหารุ่นของ Surface ที่คุณมี จากนั้นดูที่ หน้าฟีเจอร์

เปิด ปิด พักหน้าจอ ไฮเบอร์เนต และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมอย่างย่อเกี่ยวกับสถานะพลังงานของ Surface

เปิดหรือเรียกเครื่องกลับสู่การทำงาน

ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ของคุณแล้วปล่อย
หากไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอีกครั้ง หาก Surface ของคุณยังคงไม่เปิด ดูที่ Surface เปิดไม่ติดหรือไม่เริ่มต้นระบบ

ปิดหรือปิดเครื่อง

เลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือก เริ่ม > เปิด/ปิดเครื่อง > ปิดเครื่อง 

 • กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 4 วินาที แล้วปัดลง

  หากไม่ได้ผล ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะปิดลง (ประมาณ 10 วินาที) จากนั้นจึงปล่อยปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

สลีป

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ของคุณแล้วปล่อย

 • อย่าใช้ Surface เป็นเวลาสองสามนาที

 • เลือก เริ่มต้น > เปิด/ปิดเครื่อง > สลีป 

 • ปิด Type Cover หรือคีย์บอร์ดของคุณ

 • ปิดSurface Bookหรือ Surface Laptop ของคุณ

ไฮเบอร์เนต

หากคุณไม่ใช้ Surface เป็นเวลาหลายชั่วโมง เครื่องจะไฮเบอร์เนต ไฮเบอร์เนตถูกปิดใช้งานใน Surface Studio

รีสตาร์ต

เลือก เริ่มต้น > เปิด/ปิดเครื่อง > เริ่มระบบใหม่ 

บังคับปิดเครื่องและเริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

ดู บังคับปิดเครื่องและเริ่มระบบ Surface ของคุณใหม่

หมายเหตุ: 

 • คุณยังสามารถกด Ctrl+Alt+Delete แล้วเลือก พลังงาน ที่มุมล่างขวา จากนั้นเลือก พักหน้าจอ, ปิดเครื่อง หรือ เริ่มระบบใหม่

 • จากเดสก์ท็อป ให้กดค้าง (หรือคลิกขวา) ปุ่มเริ่มต้นที่มุมล่างซ้ายค้างไว้ เลือก ปิดเครื่องหรือลงชื่อออก จากนั้นเลือกตัวเลือก

เรียกเครื่องกลับสู่การทำงานและปลดล็อก

การเรียก Surface กลับสู่การทำงานมีอยู่หลายวิธี:

 • กดแป้นอะไรก็ได้บน Type Cover หรือคีย์บอร์ด Surface ของคุณ

 • กดแป้นอะไรก็ได้บน Surface Book หรือคีย์บอร์ด Surface Laptop

 • ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบน Surface ของคุณแล้วปล่อย

 • เปิดฝาบน Surface ของคุณ และรอให้หน้าจอเปิดขึ้นมา

เมื่อต้องการปลดล็อก Surface:

 1. ปัดขึ้นจากขอบด้านล่างของหน้าจอหรือกดแป้น

 2. ที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ป้อนรหัสผ่านของคุณ ตอนนี้ Surface ก็พร้อมใช้งานแล้ว
  หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกจาก Surface ของคุณ

ล็อก

เมื่อต้องการล็อก Surface ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • กด Ctrl+Alt+Delete แล้วเลือก ล็อก

 • กดแป้นโลโก้ Windows +L

 • เลือก เริ่มต้น เลือกรูปภาพประจําตัวของคุณ จากนั้นเลือก ล็อก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×