ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

มุมมองผู้บรรยาย

มุมมองต่างๆ ในโปรแกรมผู้บรรยายประกอบด้วยรายการ อักขระ ข้อความ ประโยค บรรทัด ย่อหน้า หัวเรื่อง ลิงก์ เขตข้อมูลฟอร์ม ตาราง หลัก และข้อเสนอแนะ เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้

  • ผู้บรรยาย + Page up และ ผู้บรรยาย + Page down

  • ผู้บรรยาย + Ctrl + แป้นลูกศรขึ้น และ ผู้บรรยาย + Ctrl + แป้นลูกศรลง

เมื่อต้องการนําทางด้วยมุมมองที่คุณเลือก ให้กด ผู้บรรยาย+ แป้นลูกศรซ้าย หรือผู้บรรยาย + แป้นลูกศรขวา

เคล็ดลับ: มุมมองจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังนำทาด้วยการสัมผัส เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การสัมผัสกับผู้บรรยายใน บทที่ 6: การใช้ผู้บรรยายด้วยการสัมผัส

นำทางไปยังจุดสำคัญ

จุดสังเกตจัดกลุ่มองค์ประกอบที่คล้ายกันบนหน้าจอของคุณ เพื่อให้คุณนำทางไปยังองค์ประกอบเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย เว็บเพจและแอปบางรายการ เช่น Microsoft Storeใน Windows 11 มีจุดเขา คุณลักษณะบางอย่างของ Windows เช่น เมนูเริ่มต้น มีจุดสังเกตเช่นกัน

เมื่อต้องการเลื่อนไปยังจุดสังเกตหลัก ให้กด ผู้บรรยาย + N เมื่อต้องการรับรายการของจุดสังเกตสำหรับหน้าเว็บหรือแอป กด ผู้บรรยาย + F5 สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการทำงานกับจุดสังเกต โปรดไปที่ บทที่ 3: การใช้โหมดสแกน

นำทางไปยังคำแนะนำ

มีข้อเสนอแนะเมื่อคุณใส่ข้อมูลในกล่องข้อความในบางแอปและบางส่วนของWindows 11 ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณป้อนข้อความในกล่องค้นหาหลังจากที่กดแป้นโลโก้ Windows คำแนะนำจะแสดงขึ้นในขณะที่คุณพิมพ์

เมื่อคำแนะนำพร้อมใช้งาน ผู้บรรยายจะระบุคำแนะนำดังกล่าวด้วยการเล่นเสียงและข้อความเสียง มุมมองผู้บรรยายพร้อมให้ใช้งานเพื่อนําทางในข้อเสนอแนะ แต่โดยทั่วไปแล้วคุณจะสามารถกดแป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลื่อนไปตามข้อเสนอแนะและEnterเพื่อเลือก

ใช้ค้นหาผู้บรรยาย

ใช้ ผู้บรรยาย เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการบนเว็บ ในแอปพลิเคชัน และในเอกสาร หากต้องการเปิดค้นหาผู้บรรยาย และค้นหาคำหรือวลี ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + F จากนั้น เมื่อต้องการไปยังผลลัพธ์แรก (เริ่มต้นจากตําแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ) ให้เลือกค้นหาถัดไปหรือกด Enter ผู้บรรยายจะโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่ในกล่องโต้ตอบค้นหา จากนั้นกด ผู้บรรยาย + F3 เพื่อไปที่ผลลัพธ์ถัดไปหรือ ผู้บรรยาย + Shift + F3 เพื่อไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

หมายเหตุ : เปิดคีย์คำสั่งสำรอง (Fn หรือ F Lock) ก่อนที่คุณจะกดปุ่มฟังก์ชัน (F6 หรือ F7) ในส่วนต่อไปนี้ หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์คำสั่งอื่น ให้อ่าน ฉันจะใช้งานแป้น Fn/แป้น F Lock/แป้นคำสั่งอื่นๆ ได้อย่างไร

ไปยังลิงก์บนเพจ

หากคุณต้องการสำรวจรายการลิงก์ทั้งหมดในเพจ ให้กด ผู้บรรยาย + F7 เมื่อต้องการนําทางในรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกดEnterเพื่อไปยังที่ตั้งของลิงก์นั้นบนหน้า เมื่อคุณรู้จักส่วนของลิงก์ที่คุณต้องการอยู่แล้ว คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่จะกรองรายการนี้ จากนั้นในการติดตามลิงก์ ให้กด Enter

ไปยังส่วนหัวบนเพจ

หากคุณต้องการสำรวจรายการส่วนหัวทั้งหมดในเพจ ให้กด ผู้บรรยาย + F6 เมื่อต้องการนําทางในรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกดEnterเพื่อไปยังที่ตั้งของหัวเรื่องนั้นบนหน้า

นำทางไปยังจุดสำคัญบนเพจ

หากคุณต้องการส7รวบรายการทั้งหมดบนหน้า ให้กด ผู้บรรยาย + F5 เมื่อต้องการนําทางในรายการ ให้กด แป้นลูกศร ขึ้น หรือลง แล้วกดEnter เพื่อไปยังสถานที่ตั้งของจุดสังเกตบนหน้า

ใช้ผู้บรรยายเพื่อนำทางไปยังเว็บและอ่านอีเมล

รับข้อมูลสำคัญ และข้ามนอยส์

ใน Outlook ผู้บรรยายจะอ่าน สถานะของอีเมล (ยังไม่ได้อ่าน ส่งต่อ และอื่นๆ) ผู้ส่งอีเมล บรรทัดหัวเรื่อง และลักษณะอื่นๆ ของอีเมลสำคัญหรือมีลักษณะเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น ผู้บรรยายจะอ่านหากเป็นอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะ แต่จะไม่อ่านหากอีเมลไม่มีค่าสถานะ)

ผู้บรรยายจะไม่อ่านข้อมูลตารางที่ไม่จำเป็น เช่น หากมีคอลัมน์ว่าง 5 คอลัมน์ จะไม่อ่านส่วนหัวคอลัมน์ตามค่าเริ่มต้น เปิดหรือปิดการอ่านส่วนหัวของคอลัมน์Outlook โดยการกดผู้บรรยาย + H

การปรับปรุงการอ่านเว็บ

ไม่มีไฮเปอร์ลิงก์ที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

ผู้บรรยายจะให้ชื่อเว็บเพจสำหรับลิงก์ กด ผู้บรรยาย + Ctrl + D แล้วผู้บรรยายจะส่ง URL ของไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณเปิดอยู่ไปยังบริการออนไลน์ที่จะให้ชื่อเพจกับผู้บรรยาย หากคุณต้องการปิดการใช้งานบริการออนไลน์ทั้งหมดที่ผู้บรรยายใช้ คุณสามารถปิดได้ในการตั้งค่าผู้บรรยาย

รับข้อมูลสรุปสั้นๆ ของเว็บเพจ

ฟังข้อมูลสรุปของเว็บเพจที่มีจำนวนลิงก์ จุดสังเกตหลัก และส่วนหัว ด้วยการกด ผู้บรรยาย + S

ลิงก์ยอดนิยมและข้อมูลสรุปเว็บเพจแบบเต็ม

กด ผู้บรรยาย + S สองครั้งเร็วๆ เพื่อดึงกล่องโต้ตอบขึ้นบนหน้าจอพร้อมข้อมูลต่อไปนี้: จํานวนลิงก์ หลักหลัก และหัวเรื่องบนหน้า และรายการของลิงก์ยอดนิยมของหน้า (ลิงก์ยอดนิยมคือลิงก์บนหน้าที่คลิกมากที่สุด) หากเพจมีลิงยอดนิยม คุณสามารถกดแป้น Tab เพื่อนำทาง และกด Enter เพื่อไปที่เว็บเพจที่ลิงก์ได้

อ่านเว็บเพจและอีเมลโดยอัตโนมัติ

ผู้บรรยายจะเริ่มอ่านอีเมลและเว็บเพจโดยเริ่มจากด้านบนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ดูบทที่ 3: การใช้โหมดสแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บรรยายใช้งานได้กับข้อความอีเมลใน Windows Mail Outlook

ถัดไป: บทที่ 6: การใช้ผู้บรรยายด้วยการสัมผัส

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

มุมมองผู้บรรยาย

มุมมองต่างๆ ในโปรแกรมผู้บรรยายประกอบด้วยรายการ อักขระ ข้อความ ประโยค บรรทัด ย่อหน้า หัวเรื่อง ลิงก์ เขตข้อมูลฟอร์ม ตาราง หลัก และข้อเสนอแนะ เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้

  • ผู้บรรยาย + Page up และ ผู้บรรยาย + Page down

  • ผู้บรรยาย + Ctrl + แป้นลูกศรขึ้น และ ผู้บรรยาย + Ctrl + แป้นลูกศรลง

เมื่อต้องการนําทางด้วยมุมมองที่คุณเลือก ให้กด ผู้บรรยาย+ แป้นลูกศรซ้าย หรือผู้บรรยาย + แป้นลูกศรขวา

เคล็ดลับ: มุมมองจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังนำทาด้วยการสัมผัส เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การสัมผัสกับผู้บรรยายใน บทที่ 6: การใช้ผู้บรรยายด้วยการสัมผัส

นำทางไปยังจุดสำคัญ

จุดสังเกตจัดกลุ่มองค์ประกอบที่คล้ายกันบนหน้าจอของคุณ เพื่อให้คุณนำทางไปยังองค์ประกอบเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย บางเว็บเพจและแอป เช่น Microsoft Store ใน Windows 10 มีจุดสังเกต คุณลักษณะบางอย่างของ Windows เช่น เมนูเริ่มต้น มีจุดสังเกตเช่นกัน

เมื่อต้องการเลื่อนไปยังจุดสังเกตหลัก ให้กด ผู้บรรยาย + N เมื่อต้องการรับรายการของจุดสังเกตสำหรับหน้าเว็บหรือแอป กด ผู้บรรยาย + F5 สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการทำงานกับจุดสังเกต โปรดไปที่ บทที่ 3: การใช้โหมดสแกน

นำทางไปยังคำแนะนำ

คำแนะนำจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณป้อนข้อมูลลงในกล่องข้อความในบางแอปและบางส่วนของ Windows 10 ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณป้อนข้อความในกล่องค้นหาหลังจากที่กดแป้นโลโก้ Windows คำแนะนำจะแสดงขึ้นในขณะที่คุณพิมพ์

เมื่อคำแนะนำพร้อมใช้งาน ผู้บรรยายจะระบุคำแนะนำดังกล่าวด้วยการเล่นเสียงและข้อความเสียง มุมมองของผู้บรรยายสามารถใช้เพื่อนำทางคำแนะนำได้ แต่โดยทั่วไป คุณจะยังสามารถกดแป้น ลูกศรขึ้น และ ลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปตามคำแนะนำ และกด Enter เพื่อเลือกหนึ่งรายการ

ใช้ค้นหาผู้บรรยาย

ใช้ ผู้บรรยาย เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการบนเว็บ ในแอปพลิเคชัน และในเอกสาร หากต้องการเปิดค้นหาผู้บรรยาย และค้นหาคำหรือวลี ให้กด ผู้บรรยาย + Ctrl + F จากนั้น เมื่อต้องการไปยังผลลัพธ์แรก (เริ่มต้นจากตําแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ) ให้เลือกค้นหาถัดไปหรือกด Enter ผู้บรรยายจะโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่ในกล่องโต้ตอบค้นหา จากนั้นกด ผู้บรรยาย + F3 เพื่อไปที่ผลลัพธ์ถัดไปหรือ ผู้บรรยาย + Shift + F3 เพื่อไปยังผลลัพธ์ก่อนหน้า

หมายเหตุ : เปิดคีย์คำสั่งสำรอง (Fn หรือ F Lock) ก่อนที่คุณจะกดปุ่มฟังก์ชัน (F6 หรือ F7) ในส่วนต่อไปนี้ หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์คำสั่งอื่น ให้อ่าน ฉันจะใช้งานแป้น Fn/แป้น F Lock/แป้นคำสั่งอื่นๆ ได้อย่างไร

ไปยังลิงก์บนเพจ

หากคุณต้องการสำรวจรายการลิงก์ทั้งหมดในเพจ ให้กด ผู้บรรยาย + F7 หากต้องการไปยังรายการ ให้กดแป้น ลูกศรขึ้นหรือ ลูกศรลง และกด Enter เพื่อไปยังตำแหน่งของลิงก์นั้นบนเพจ เมื่อคุณรู้จักส่วนของลิงก์ที่คุณต้องการอยู่แล้ว คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่จะกรองรายการนี้ จากนั้นในการติดตามลิงก์ ให้กด Enter

ไปยังส่วนหัวบนเพจ

หากคุณต้องการสำรวจรายการส่วนหัวทั้งหมดในเพจ ให้กด ผู้บรรยาย + F6 เมื่อต้องการนําทางในรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกดEnterเพื่อไปยังที่ตั้งของหัวเรื่องนั้นบนหน้า

นำทางไปยังจุดสำคัญบนเพจ

หากคุณต้องการส7รวบรายการทั้งหมดบนหน้า ให้กด ผู้บรรยาย + F5 เมื่อต้องการนําทางในรายการ ให้กด แป้นลูกศร ขึ้น หรือลง แล้วกดEnter เพื่อไปยังสถานที่ตั้งของจุดสังเกตบนหน้า

ใช้ผู้บรรยายเพื่อนำทางไปยังเว็บและอ่านอีเมล

รับข้อมูลสำคัญ และข้ามนอยส์

ใน Outlook ผู้บรรยายจะอ่าน สถานะของอีเมล (ยังไม่ได้อ่าน ส่งต่อ และอื่นๆ) ผู้ส่งอีเมล บรรทัดหัวเรื่อง และลักษณะอื่นๆ ของอีเมลสำคัญหรือมีลักษณะเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น ผู้บรรยายจะอ่านหากเป็นอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะ แต่จะไม่อ่านหากอีเมลไม่มีค่าสถานะ)

ผู้บรรยายจะไม่อ่านข้อมูลตารางที่ไม่จำเป็น เช่น หากมีคอลัมน์ว่าง 5 คอลัมน์ จะไม่อ่านส่วนหัวคอลัมน์ตามค่าเริ่มต้น เปิดหรือปิดการอ่านส่วนหัวของคอลัมน์Outlook โดยการกดผู้บรรยาย + H

การปรับปรุงการอ่านเว็บ

ไม่มีไฮเปอร์ลิงก์ที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

ผู้บรรยายจะให้ชื่อเว็บเพจสำหรับลิงก์ กด ผู้บรรยาย + Ctrl + D แล้วผู้บรรยายจะส่ง URL ของไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณเปิดอยู่ไปยังบริการออนไลน์ที่จะให้ชื่อเพจกับผู้บรรยาย หากคุณต้องการปิดการใช้งานบริการออนไลน์ทั้งหมดที่ผู้บรรยายใช้ คุณสามารถปิดได้ในการตั้งค่าผู้บรรยาย

รับข้อมูลสรุปสั้นๆ ของเว็บเพจ

ฟังข้อมูลสรุปของเว็บเพจที่มีจำนวนลิงก์ จุดสังเกตหลัก และส่วนหัว ด้วยการกด ผู้บรรยาย + S

ลิงก์ยอดนิยมและข้อมูลสรุปเว็บเพจแบบเต็ม

กด ผู้บรรยาย + S สองครั้งเร็วๆ เพื่อดึงกล่องโต้ตอบขึ้นบนหน้าจอพร้อมข้อมูลต่อไปนี้: จํานวนลิงก์ หลักหลัก และหัวเรื่องบนหน้า และรายการของลิงก์ยอดนิยมของหน้า (ลิงก์ยอดนิยมคือลิงก์บนหน้าที่คลิกมากที่สุด) หากเพจมีลิงยอดนิยม คุณสามารถกดแป้น Tab เพื่อนำทาง และกด Enter เพื่อไปที่เว็บเพจที่ลิงก์ได้

อ่านเว็บเพจและอีเมลโดยอัตโนมัติ

ผู้บรรยายจะเริ่มอ่านอีเมลและเว็บเพจโดยเริ่มจากด้านบนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ดูบทที่ 3: การใช้โหมดสแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บรรยายใช้งานได้กับข้อความอีเมลใน Windows Mail Outlook

ถัดไป: บทที่ 6: การใช้ผู้บรรยายด้วยการสัมผัส

ย้อนกลับไปที่ สารบัญ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×