Tôi có thể đăng nhập Windows mà không cần dùng mật khẩu không?

Nếu bạn đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft, bạn cần sử dụng mật khẩu. Mật khẩu giúp tài khoản của bạn bảo mật hơn dù cho bạn đăng nhập vào PC nào hoặc bất kỳ ứng dụng, cài đặt và dịch vụ nào bạn sử dụng khi đăng nhập.

Nếu bạn không muốn nhập mật khẩu mỗi khi đăng nhập, bạn có thể tạo tùy chọn đăng nhập khác để sử dụng với tài khoản của bạn như mật khẩu ảnh hay mã PIN. Nếu PC có bộ quét dấu vân tay, bạn có thể đăng nhập bằng dấu vân tay. (Dù bạn tùy chọn đăng nhập nào, bạn vẫn cần có một mật khẩu "thường sử dụng" để sử dụng tài khoản Microsoft).

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh bên phải của màn hình, sau đó chạm Tìm kiếm.
    (Nếu bạn dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc phía dưới bên phải của màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Tìm kiếm).
  2. Nhập đăng nhập rồi chạm hoặc bấm Thay đổi tùy chọn đăng nhập.
  3. Chọn tùy chọn đăng nhập bạn muốn sử dụng rồi làm theo hướng dẫn.

Nếu bạn đăng nhập vào Windows bằng một tài khoản cục bộ, bạn có thể chọn không nhập mật khẩu. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyên dùng tùy chọn này—đó là cách đăng nhập PC ít bảo mật nhất. Bạn cũng có thể chuyển đổi tài khoản Microsoft thành tài khoản cục bộ, nhưng bạn không thể sử dụng tài khoản cục bộ để tải xuống ứng dụng từ Windows Store hoặc đồng bộ cài đặt trực tuyến.


Để chuyển từ tài khoản Microsoft sang tài khoản cục bộ
Để xóa một mật khẩu hiện có khỏi tài khoản cục bộ

Thuộc tính

ID Bài viết: 14064 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi