Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dưới đây là một số cách bạn có thể thử nếu gặp sự cố khi đăng nhập vào thiết bị Windows 11, bao gồm cả các sự cố đăng nhập sau khi nâng cấp lên Windows 11.

Nếu có bản cập nhật, hãy chọn Nguồn điện > Cập nhật và khởi động lại để khởi động lại thiết bị và hoàn tất cài đặt bản cập nhật. 

Đảm bảo bạn đã kết nối internet bằng cách chọn Mạng trên  màn hình khóa của thiết bị. Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối Wi-Fi hoặc tín hiệu yếu, hãy thử kết nối thiết bị trực tiếp với bộ định tuyến hoặc modem bằng cáp Ethernet.

Nếu sự cố kết nối vẫn còn, hãy kiểm tra kết nối internet bằng cách sử dụng một thiết bị khác để xem liệu đó có phải là sự cố mạng hay không.

Hãy thử những việc sau khi nhập mật khẩu để đăng nhập:

 • Nhập mật khẩu bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Chọn Trợ  > bàn phím trên màn hình rồi chọn các phím để nhập mật khẩu của bạn.

 • Bạn hãy nhớ tắt phím Caps Lock.

 • Kiểm tra xem bạn có đang nhập thông tin phù hợp không: mật khẩu trong trường Mật khẩu hoặc mã PIN trong trường mã PIN. Nếu đang sử dụng tài khoản Microsoft, bạn có thể chuyển đổi giữa nhập mã PIN và mật khẩu bằng cách chọn Tùy chọn đăng nhập.

 • Nếu bạn sử dụng nhiều bố cục bàn phím, hãy đảm bảo chọn ngôn ngữ bàn phím mà bạn muốn sử dụng. Để kiểm tra bố cục bàn phím, hãy chọn phương pháp nhập liệu (mã ba chữ cái ở góc dưới cùng bên phải).

 • Nếu gần đây bạn đã thay đổi mật khẩu, hãy thử nhập lại mật khẩu cũ. Nếu mật khẩu cũ của bạn hoạt động, bạn sẽ cần khóa thiết bị của mình rồi mở khóa bằng cách sử dụng mật khẩu mới.

 • Kiểm tra mật khẩu bằng cách sử dụng một thiết bị khác để đăng nhập vào account.microsoft.com. Nếu mật khẩu hoạt động, nhưng account.microsoft.com cho biết tài khoản của bạn bị khóa hoặc bị gián đoạn, trang web sẽ hướng dẫn bạn giải quyết các sự cố đó.

 • Trước khi bạn nhập mật khẩu hoặc mã PIN, hãy chọn Hiển thị . Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra kỹ để đảm bảo bạn đang nhập đúng mật khẩu hoặc mã PIN trước khi đăng nhập.

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng mã PIN để đăng nhập vào Windows 11, hãy thử đặt lại mã PIN. Cách thực hiện như sau:

 1. Trên màn hình đăng nhập, chọn Tôi quên mã PIN bên dưới hộp văn bản mã PIN. Nếu có nhiều tài khoản trên PC, hãy chọn tài khoản bạn cần đặt lại mã PIN.

 2. Trên màn hình Nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu cho tài khoản Microsoft, sau đó chọn Tiếp theo.

 3. Trên màn hình Giúp chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn, chọn nhận mã bảo mật của bạn dưới dạng tin nhắn văn bản hoặc email. Nếu bạn chọn gửi qua tin nhắn, hãy nhập 4 số cuối của số điện thoại của bạn, sau đó chọn Gửi Mã. Tìm hiểu thêm về thông tin bảo mật và mã bảo mật

 4. Khi bạn nhận được mã qua tin nhắn hoặc email trên thiết bị riêng, hãy nhập mã đó trên màn hình Nhập mã bạn đã nhận được, sau đó chọn Tiếp theo.

 5. Trong hộp thoại Thiết lập mã PIN, hãy nhập mã PIN mới và xác nhận. Mã PIN mới hiện đã được đặt.

Lưu ý: Đảm bảo bạn đã kết nối internet bằng cách chọn Mạng trên màn hình khóa của thiết bị.

Cách đặt lại mật khẩu sẽ tùy thuộc vào việc liệu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft hay tài khoản cục bộ để đăng nhập.

Để tìm hiểu bạn đang có loại tài khoản nào, hãy chọn Tùy chọn đăng nhập trên màn hình đăng nhập. Nếu thấy biểu tượng tài khoản Microsoft  thì bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft. Nếu chỉ thấy biểu tượng Mật khẩu  thì bạn có tài khoản miền (nơi làm việc hoặc trường học) hoặc tài khoản cục bộ.

Nếu bạn có tài khoản Microsoft:

 1. Trên màn hình đăng nhập, hãy nhập tên tài khoản Microsoft của bạn nếu tên đó không hiển thị. Nếu có nhiều tài khoản trên PC, hãy chọn tài khoản cần đặt lại mật khẩu.

 2. Chọn Tôi quên mật khẩu bên dưới hộp văn bản mật khẩu.

 3. Trên màn hình Khôi phục tài khoản của bạn, nhập các ký tự được hiển thị trong hộp bên dưới Nhập các ký tự bạn nhìn thấy, rồi chọn Tiếp theo.

 4. Trên màn hình Xác minh danh tính, chọn nhận mã bảo mật qua tin nhắn văn bản hoặc qua email. Nếu bạn chọn gửi qua tin nhắn, hãy nhập 4 số cuối của số điện thoại của bạn, sau đó chọn Gửi mã. Tìm hiểu thêm về thông tin bảo mật và mã bảo mật

 5. Khi bạn nhận được mã qua tin nhắn hoặc email trên thiết bị riêng, hãy nhập mã đó và sau đó chọn Tiếp theo.

 6. Trên màn hình Đặt lại mật khẩu của bạn, hãy tạo mật khẩu mới, rồi chọn Tiếp theo. Thao tác này sẽ đặt mật khẩu mới cho bạn. Chọn Tiếp theo một lần nữa để quay lại màn hình đăng nhập.

 7. Đăng nhập bằng mật khẩu tài khoản Microsoft mới của bạn.

Nếu bạn có tài khoản cục bộ:

Nếu bạn đã thêm câu hỏi bảo mật vào tài khoản cục bộ để giúp đặt lại mật khẩu, hãy chọn Đặt lại mật khẩu trên màn hình đăng nhập. (Liên kết này sẽ xuất hiện sau khi bạn nhập sai mật khẩu.) Sau đó, nhập câu trả lời cho câu hỏi bảo mật và chọn mật khẩu mới.

Nếu không, bạn sẽ cần đặt lại thiết bị của mình.

Cảnh báo: Trừ khi bạn đã thiết lập câu hỏi bảo mật, không có cách nào để khôi phục mật khẩu đã quên cho tài khoản cục bộ—tùy chọn duy nhất là đặt lại thiết bị của bạn. Làm theo các bước dưới đây để xóa tất cả chương trình, dữ liệu và cài đặt của bạn.

 1. Chọn Nguồn trên màn hình khóa.

 2. Trong khi nhấn giữ phím Shift, hãy chọn Khởi động lại.

 3. Trên menu Tùy chọn khởi động, chọn Khắc phục sự cố > Đặt lại PC này > Xóa mọi thứ.

 4. PC của bạn sẽ khởi động lại và tự đặt lại.

Nếu các cách trên không hoạt đông, hãy nhận thêm trợ giúp về cách Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Windows.

Nếu bạn có nhiều tài khoản trên thiết bị, hãy thử đăng nhập bằng một tài khoản khác. Trên màn hình khóa, hãy chọn một tài khoản khác từ danh sách ở phía dưới bên trái. Để đăng nhập bằng tài khoản không được liệt kê, hãy chọn Người dùng khác rồi nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản đó.

Khởi động thiết bị ở Chế độ An toàn có thể giúp bạn khắc phục các sự cố đăng nhập. Nếu bạn có thể đăng nhập bằng Chế độ An toàn, điều đó có nghĩa là các trình điều khiển thiết bị cơ bản và cài đặt mặc định đã không gây ra sự cố đăng nhập.

Lưu ý: Tùy chọn đăng nhập này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn có mật khẩu (đối với tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cục bộ) vì mã PIN và tùy chọn sinh trắc không khả dụng.

Để khởi động lại ở Chế độ An toàn:

 1. Khởi động lại thiết bị của bạn bằng cách chọn Nguồn > lại. Khi bạn thấy màn hình đăng nhập, hãy giữ phím Shift trong khi chọn Nguồn điện > lại.

 2. Sau khi PC khởi động lại đến màn hình Chọn một tùy chọn, hãy chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại.

 3. Sau khi PC khởi động lại, bạn sẽ thấy danh sách các tùy chọn. Tùy chọn ưu tiên là chọn 5 hoặc bấm phím F5 để vào Chế độ An toàn với Kết nối mạng.
  Tìm hiểu thêm về đăng nhập vào Chế độ An toàn khi bạn gặp sự cố màn hình màu đen hoặc màn hình trống.

Nếu bạn cố gắng đăng nhập vào Windows 11 và nhận được thông báo lỗi: "Chúng tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn", Windows sẽ tạo một hồ sơ tạm thời và đăng nhập bạn vào hồ sơ đó. Xem thêm thông tin về thông báo lỗi này

Gặp sự cố khi đăng nhập vào Surface bằng Windows Hello? Thử các giải pháp này để khắc phục sự cố.

Dưới đây là một số cách bạn có thể thử thực hiện nếu gặp sự cố đăng nhập vào thiết bị chạy Windows 10, bao gồm cả các sự cố đăng nhập sau khi nâng cấp lên Windows 10.

Nếu có bản cập nhật, hãy chọn Nguồn điện > Cập nhật và khởi động lại để khởi động lại thiết bị và hoàn tất cài đặt bản cập nhật. 

Đảm bảo bạn đã kết nối internet bằng cách chọn Mạng  trên màn hình khóa của thiết bị. Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối Wi-Fi hoặc tín hiệu yếu, hãy thử kết nối thiết bị trực tiếp với bộ định tuyến hoặc modem bằng cáp Ethernet.

Nếu sự cố kết nối vẫn còn, hãy kiểm tra kết nối internet bằng cách sử dụng một thiết bị khác để xem liệu đó có phải là sự cố mạng hay không.

Hãy thử những việc sau khi nhập mật khẩu để đăng nhập:

 • Nhập mật khẩu bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Chọn Trợ năng  > Bàn phím ảo và chọn các phím để nhập mật khẩu.

 • Bạn hãy nhớ tắt phím Caps Lock.

 • Kiểm tra xem bạn có đang nhập thông tin phù hợp không: mật khẩu trong trường Mật khẩu hoặc mã PIN trong trường mã PIN. Nếu đang sử dụng tài khoản Microsoft, bạn có thể chuyển đổi giữa nhập mã PIN và mật khẩu bằng cách chọn Tùy chọn đăng nhập.

 • Nếu bạn sử dụng nhiều bố cục bàn phím, hãy đảm bảo chọn ngôn ngữ bàn phím mà bạn muốn sử dụng. Để kiểm tra bố cục bàn phím, hãy chọn phương pháp nhập liệu (mã ba chữ cái ở góc dưới cùng bên phải).

 • Nếu gần đây bạn đã thay đổi mật khẩu, hãy thử nhập lại mật khẩu cũ. Nếu mật khẩu cũ của bạn hoạt động, bạn sẽ cần khóa thiết bị của mình rồi mở khóa bằng cách sử dụng mật khẩu mới.

 • Kiểm tra mật khẩu bằng cách sử dụng một thiết bị khác để đăng nhập vào account.microsoft.com. Nếu mật khẩu hoạt động, nhưng account.microsoft.com cho biết tài khoản của bạn bị khóa hoặc bị gián đoạn, trang web sẽ hướng dẫn bạn giải quyết các sự cố đó.

 • Trước khi bạn nhập mật khẩu hoặc mã PIN, hãy chọn Hiển thị . Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra kỹ để đảm bảo bạn đang nhập đúng mật khẩu hoặc mã PIN trước khi đăng nhập.

Nếu bạn có nhiều tài khoản trên thiết bị, hãy thử đăng nhập bằng một tài khoản khác. Trên màn hình khóa, hãy chọn một tài khoản khác từ danh sách ở phía dưới bên trái. Để đăng nhập bằng tài khoản không được liệt kê, hãy chọn Người dùng khác rồi nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản đó.

Khởi động thiết bị ở Chế độ An toàn có thể giúp bạn khắc phục các sự cố đăng nhập. Nếu bạn có thể đăng nhập bằng Chế độ An toàn, điều đó có nghĩa là các trình điều khiển thiết bị cơ bản và cài đặt mặc định đã không gây ra sự cố đăng nhập.

Lưu ý: Tùy chọn đăng nhập này sẽ chỉ hoạt động nếu bạn có mật khẩu (đối với tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cục bộ) vì mã PIN và tùy chọn sinh trắc không khả dụng.

Để khởi động lại ở Chế độ An toàn:

 1. Khởi động lại thiết bị của bạn bằng cách chọn Nguồn > lại. Khi bạn thấy màn hình đăng nhập, hãy giữ phím Shift trong khi chọn Nguồn > Khởi động lại.

 2. Sau khi PC khởi động lại đến màn hình Chọn một tùy chọn, hãy chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại.

 3. Sau khi PC khởi động lại, bạn sẽ thấy danh sách các tùy chọn. Tùy chọn ưu tiên là chọn 5 hoặc bấm phím F5 để vào Chế độ An toàn với Kết nối mạng.
  Tìm hiểu thêm về đăng nhập vào Chế độ An toàn khi bạn gặp sự cố màn hình màu đen hoặc màn hình trống.

Nếu bạn cố gắng đăng nhập vào Windows 10 và nhận được thông báo lỗi: "Chúng tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn", Windows sẽ tạo một hồ sơ tạm thời và cho phép bạn đăng nhập vào hồ sơ đó. Xem thêm thông tin về thông báo lỗi này

Gặp sự cố khi đăng nhập vào Surface bằng Windows Hello? Thử các giải pháp này để khắc phục sự cố.

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng mã PIN để đăng nhập vào Windows 10, hãy thử đặt lại mã PIN. Cách thực hiện như sau:

 1. Trên màn hình đăng nhập, chọn Tôi quên mã PIN bên dưới hộp văn bản mã PIN. Nếu có nhiều tài khoản trên PC, hãy chọn tài khoản bạn cần đặt lại mã PIN.

 2. Trên màn hình Nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu cho tài khoản Microsoft, sau đó chọn Tiếp theo.

 3. Trên màn hình Giúp chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn, chọn nhận mã bảo mật của bạn dưới dạng tin nhắn văn bản hoặc email. Nếu bạn chọn gửi qua tin nhắn, hãy nhập 4 số cuối của số điện thoại của bạn, sau đó chọn Gửi Mã. Tìm hiểu thêm về thông tin bảo mật và mã bảo mật

 4. Khi bạn nhận được mã qua tin nhắn hoặc email trên thiết bị riêng, hãy nhập mã đó trên màn hình Nhập mã bạn đã nhận được, sau đó chọn Tiếp theo.

 5. Trong hộp thoại Thiết lập mã PIN, hãy nhập mã PIN mới và xác nhận. Mã PIN mới hiện đã được đặt.

Lưu ý: Đảm bảo bạn đã kết nối internet bằng cách chọn Mạng trên màn hình khóa của thiết bị.

Cách đặt lại mật khẩu sẽ tùy thuộc vào việc liệu bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft hay tài khoản cục bộ để đăng nhập.

Để tìm hiểu bạn đang có loại tài khoản nào, hãy chọn Tùy chọn đăng nhập trên màn hình đăng nhập. Nếu thấy biểu tượng tài khoản Microsoft  thì bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft. Nếu chỉ thấy biểu tượng Mật khẩu  thì bạn có tài khoản miền (nơi làm việc hoặc trường học) hoặc tài khoản cục bộ.

Nếu bạn có tài khoản Microsoft:

 1. Trên màn hình đăng nhập, hãy nhập tên tài khoản Microsoft của bạn nếu tên đó không hiển thị. Nếu có nhiều tài khoản trên PC, hãy chọn tài khoản cần đặt lại mật khẩu.

 2. Chọn Tôi quên mật khẩu bên dưới hộp văn bản mật khẩu.

 3. Trên màn hình Khôi phục tài khoản của bạn, nhập các ký tự được hiển thị trong hộp bên dưới Nhập các ký tự bạn nhìn thấy, rồi chọn Tiếp theo.

 4. Trên màn hình Xác minh danh tính, chọn nhận mã bảo mật qua tin nhắn văn bản hoặc qua email. Nếu bạn chọn gửi qua tin nhắn, hãy nhập 4 số cuối của số điện thoại của bạn, sau đó chọn Gửi mã. Tìm hiểu thêm về thông tin bảo mật và mã bảo mật

 5. Khi bạn nhận được mã qua tin nhắn hoặc email trên thiết bị riêng, hãy nhập mã đó và sau đó chọn Tiếp theo.

 6. Trên màn hình Đặt lại mật khẩu của bạn, hãy tạo mật khẩu mới, rồi chọn Tiếp theo. Thao tác này sẽ đặt mật khẩu mới cho bạn. Chọn Tiếp theo một lần nữa để quay lại màn hình đăng nhập.

 7. Đăng nhập bằng mật khẩu tài khoản Microsoft mới của bạn.

Nếu bạn có tài khoản cục bộ:

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, phiên bản 1803 và đã thêm câu hỏi bảo mật vào tài khoản cục bộ để giúp bạn đặt lại mật khẩu, hãy chọn Đặt lại mật khẩu trên màn hình đăng nhập. (Liên kết này sẽ xuất hiện sau khi bạn nhập sai mật khẩu.) Sau đó, nhập câu trả lời cho câu hỏi bảo mật và chọn mật khẩu mới.

Nếu không, nếu đang sử dụng phiên bản Windows 10 cũ hoặc chưa thêm câu hỏi bảo mật, bạn sẽ cần đặt lại thiết bị của mình.

Cảnh báo: Trừ khi thiết bị của bạn chạy Windows 10, phiên bản 1803 và bạn đã thiết lập câu hỏi bảo mật, không có cách nào để khôi phục mật khẩu đã quên cho tài khoản cục bộ—tùy chọn duy nhất là đặt lại thiết bị của bạn. Làm theo các bước dưới đây để xóa tất cả chương trình, dữ liệu và cài đặt của bạn.

 1. Chọn Nguồn ở góc dưới cùng bên phải của màn hình khóa.

 2. Trong khi nhấn giữ phím Shift, hãy chọn Khởi động lại.

 3. Trên menu Tùy chọn khởi động, chọn Khắc phục sự cố > Đặt lại PC này > Xóa mọi thứ.

 4. PC của bạn sẽ khởi động lại và tự đặt lại.

Nếu các cách trên không hoạt đông, hãy nhận thêm trợ giúp về cách Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Windows.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×