Mục lục
×

Nếu bạn muốn ảnh tài khoản có nhiều cảm ứng cá nhân hơn và phản ánh bạn, bạn có thể thay đổi ảnh của mình Windows 11. 

Thay đổi ảnh tài khoản của bạn

Bạn có thể thay đổi ảnh cho tài Windows hoặc tài khoản Microsoft. Sau đây là cách thực hiện.

Mẹo: Nếu bạn chỉ sử dụng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào Windows 11 thì bạn đang sử dụng một tài khoản cục bộ để truy nhập tài khoản Windows. Nếu bạn sử dụng địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập thì bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft.

Thay đổi ảnh tài khoản của bạn Windows 11

 1. Chọn hộp Bắt đầu>Cài đặt  > khoản của > Thông tin của bạn.

 2. Trong Điều chỉnh ảnh của bạn,chọn Duyệt tệp. Hoặc nếu thiết bị của bạn có camera, hãy chọn Chụp ảnh và tự chụp ảnh.

Lưu ý: Windows nhớ ba ảnh cuối cùng bạn đã sử dụng. Chọn ảnh trên trang Thông tin của bạn để chuyển sang ảnh đó.

Thay đổi ảnh tài khoản Microsoft của bạn trong Windows 11

 1. Đăng nhập vào trang Thông tin của bạn bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn Thêm ảnh hoặc Thay đổi ảnh, rồi làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Windows nhớ ba ảnh cuối cùng bạn đã sử dụng, vì vậy bạn có thể dễ dàng chuyển trở lại ảnh yêu thích gần đây.

Xóa ảnh tài khoản

Windows được thiết kế để cho phép bạn chuyển đổi giữa ba ảnh gần đây nhất trên trang Thông tin của bạn. Nếu bạn thực sự cần xóa một trong các ảnh tài khoản của mình:

 1. Mở File Explorer từ thanh tác vụ. Nếu bạn không thấy File Explorer trên thanh tác vụ, hãy chọn Bắt đầu và nhập File Explorer.

  • Đi tới C:\Người dùng\têncủa bạn \Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Windows\AccountPictures.

  • Thay thế yourname bằng tên tài khoản của bạn.

 2. Nếu bạn không thể tìm thấy thư mục AppData trong File Explorer , có thể thư mục đó đã bị ẩn. Chọn Dạng xem để > Các mục > ẩn để hiện tất cả các mục trong một thư mục.

 3. Xóa ảnh tài khoản mà bạn không muốn sử dụng nữa.

Nếu bạn muốn ảnh tài khoản có nhiều liên hệ cá nhân hơn và phản ánh bạn, bạn có thể thay đổi ảnh của bạn trong Windows 10. 

Thay đổi ảnh tài khoản của bạn

Bạn có thể thay đổi ảnh cho tài khoản cục bộ hoặc tài khoản Microsoft. Sau đây là cách thực hiện.

Mẹo: Nếu bạn chỉ sử dụng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào Windows 10 thì bạn đang sử dụng một tài khoản cục bộ. Nếu bạn sử dụng địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập thì bạn đang sử dụng tài khoản Microsoft.

Thay đổi ảnh tài khoản nội bộ trong Windows 10

 1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt  > Tài khoản > Thông tin của bạn.

 2. Trong Tạo ảnh của bạn, hãy chọn Duyệt tìm một ảnh. Hoặc, nếu thiết bị của bạn có camera, hãy chọn Camera  và tự chụp một bức ảnh.

Lưu ý: Windows nhớ ba ảnh cuối cùng bạn đã sử dụng. Chọn ảnh trên trang Thông tin của bạn để chuyển sang ảnh đó.

Thay đổi ảnh tài khoản Microsoft trong Windows 10

 1. Đăng nhập vào trang Thông tin của bạn bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn Thêm ảnh hoặc Thay đổi ảnh, rồi làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Windows nhớ ba ảnh cuối cùng bạn đã sử dụng, vì vậy bạn có thể dễ dàng chuyển trở lại ảnh yêu thích gần đây.

Xóa ảnh tài khoản

Windows được thiết kế để cho phép bạn chuyển đổi giữa ba ảnh gần đây nhất trên trang Thông tin của bạn. Nếu bạn thực sự cần xóa một trong các ảnh tài khoản của mình:

 1. Mở File Explorer từ thanh tác vụ. Nếu bạn không thấy File Explorer trên thanh tác vụ, hãy chọn Bắt đầu , rồi nhập File Explorer.

  • Đi tới C:\Người dùng\têncủa bạn \Dữ_liệu_Ứng_dụng\Chuyển vùng\Microsoft\Windows\AccountPictures.

  • Thay thế yourname bằng tên tài khoản của bạn.

 2. Nếu bạn không thể tìm thấy thư mục AppData trong File Explorer , có thể thư mục đó đã bị ẩn. Chọn cài đặt Xem và chọn hộp kiểm bên cạnh Mục Ẩn để hiển thị tất cả các mục trong thư mục.

 3. Xóa ảnh tài khoản mà bạn không muốn sử dụng nữa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×