Khắc phục sự cố màn hình màu đen

Nếu PC có màn hình màu đen sau khi nâng cấp lên Windows 10, bạn có thể thử một số bước khắc phục sự cố sau đây.
Bạn đã đăng nhập vào Windows 10?

Bạn đã đăng nhập vào Windows 10?

Màn hình có màu đen và không đăng nhập vào Windows 10
Nếu PC có màn hình màu đen sau khi nâng cấp lên Windows 10 và bạn chưa đăng nhập, hãy thử thực hiện các bước sau đây: 
 
Kiểm tra kết nối của bạn
Khởi động lại PC ở Chế độ An toàn


Sử dụng ổ đĩa phục hồi
Để khởi động PC của bạn ở Chế độ An toàn bằng ổ phục hồi:

 1. Trước tiên, bảo đảm PC đã tắt. Kết nối ổ phục hồi với PC rồi bật PC của bạn.
 2. Trên màn hình Chọn một tùy chọn, chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại.
 3. Sau khi PC khởi động lại, chọn 5 hoặc F5 để khởi động lại PC ở Chế độ An toàn với Mạng. Nếu PC không khởi động ở Chế độ An toàn với Mạng, hãy thử lại các bước 1 và 2 và sau khi PC khởi động lại, hãy chọn 3 hoặc F3 để Kích hoạt video độ phân giải thấp.
 4. Sau khi PC ở Chế độ An toàn, hãy mở Trình quản lý Thiết bịbằng cách gõ trình quản lý thiết bị vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, chọn Trình quản lý Thiết bị và chọn mũi tên để mở rộng Bộ điều hợp màn hình.
  1. Nếu bạn thấy hai mục dưới Bộ điều hợp màn hình:
   1. Bấm chuột phải vào bộ điều hợp màn hình được thêm (ví dụ: Intel HD 4000 hoặc AMD Radeon HD 4200) rồi chọn Vô hiệu hóa > . Để xem cách đó có hiệu quả không, hãy tắt PC tháo ổ phục hồi rồi bật lại PC.
   2. Nếu cách đó không có tác dụng, hãy khởi động lại PC ở Chế độ An toàn (xem các bước 1 – 3), quay lại phần Bộ điều hợp màn hình trong Trình quản lý Thiết bị, bật bộ điều hợp màn hình rồi tắt bộ điều hợp màn hình kia.
  2. Nếu bạn thấy một mục trong Bộ điều hợp màn hình, hãy quay lui trình điều khiển hoặc gỡ cài đặt bộ điều hợp màn hình.
   1. Để quay lui trình điều khiển, hãy mở Trình quản lý Thiết bị và chọn mũi tên để mở rộng Bộ điều hợp màn hình. Trong Bộ điều hợp màn hình, bấm chuột phải vào mục và chọn Thuộc tính. Chọn tab Trình điều khiển rồi chọn Quay lui Trình điều khiển > .
   2. Để gỡ cài đặt trình điều khiển, hãy mở Trình quản lý Thiết bị và chọn mũi tên để mở rộng Bộ điều hợp màn hình. Trong Bộ điều hợp màn hình, bấm chuột phải vào mục và chọn Thuộc tính. Chọn tab Trình điều khiển, chọn Gỡ cài đặt > OK.
 5. Tắt PC, ngắt kết nối ổ phục hồi rồi bật lại PC.
Sử dụng phương tiện cài đặt
Để khởi động PC của bạn ở Chế độ An toàn bằng phương tiện cài đặt:

 1. Trên PC đang hoạt động, đi tới Trang web tải xuống phần mềm Microsoft và tạo phương tiện cài đặt Windows 10.
 2. Chèn phương tiện cài đặt mà bạn đã tạo rồi khởi động lại PC.
 3. Trên màn hình Cài đặt Windows, chọn Sửa chữa máy tính của bạn. (Nếu bạn không thấy trang này, thì có thể PC không được thiết lập để khởi động từ ổ đĩa. Hãy xem thông tin về cách khởi động từ phương tiện trên trang web của nhà sản xuất PC rồi thử lại).
 4. Trên màn hình Chọn tùy chọn, chọn Khắc phục sự cố. Từ đó, bạn có thể sử dụng Chế độ An toàn. Chọn Tùy chọn Nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại.
 5. Sau khi PC khởi động lại, chọn 5 hoặc F5 để khởi động lại PC ở Chế độ An toàn với Mạng. Nếu PC không khởi động ở Chế độ An toàn với Mạng, hãy thử lại các bước 2-4, và sau khi PC khởi động lại, hãy chọn 3 hoặc F3 để Kích hoạt video độ phân giải thấp.
 6. Sau khi PC ở Chế độ An toàn, hãy mở Trình quản lý Thiết bị bằng cách gõ trình quản lý thiết bị trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, chọn Trình quản lý Thiết bị và chọn mũi tên để mở rộng Bộ điều hợp màn hình.
  1. Nếu bạn thấy hai mục dưới Bộ điều hợp màn hình:
   1. Bấm chuột phải vào bộ điều hợp màn hình được thêm (ví dụ: Intel HD 4000 hoặc AMD Radeon HD 4200) rồi chọn Vô hiệu hóa > . Để xem cách đó có hiệu quả không, hãy tắt PC, ngắt kết nối phương tiện cài đặt rồi bật lại PC.
   2. Nếu cách đó không có tác dụng, hãy khởi động lại PC ở Chế độ An toàn (xem bước 2 – 5), quay lại phần Bộ điều hợp màn hình trong Trình quản lý Thiết bị, bật bộ điều hợp màn hình rồi tắt bộ điều hợp màn hình kia.
  2. Nếu bạn thấy một mục trong Bộ điều hợp màn hình, hãy quay lui trình điều khiển hoặc gỡ cài đặt bộ điều hợp màn hình.
   1. Để quay lui trình điều khiển, hãy mở Trình quản lý Thiết bị và chọn mũi tên để mở rộng Bộ điều hợp màn hình. Trong Bộ điều hợp màn hình, bấm chuột phải vào mục và chọn Thuộc tính. Chọn tab Trình điều khiển rồi chọn Quay lui Trình điều khiển > .
   2. Để gỡ cài đặt trình điều khiển, hãy mở Trình quản lý Thiết bị và chọn mũi tên để mở rộng Bộ điều hợp màn hình. Trong Bộ điều hợp màn hình, bấm chuột phải vào mục và chọn Thuộc tính. Chọn tab Trình điều khiển, chọn Gỡ cài đặt > OK.
 7. Tắt PC, ngắt kết nối phương tiện cài đặt rồi bật lại PC.

Màn hình màu đen và đăng nhập vào Windows 10

Nếu PC của bạn có màu đen sau khi đăng nhập vào Windows 10, hãy thử các bước sau:

Tháo phích cắm thiết bị ngoại vi của bạn
Thử đánh thức màn hình
Khắc phục sự cố trong Chế độ an toàn Bạn vẫn gặp sự cố?
Bạn có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng theo số 1 800-642-7676 hoặc tại https://support.microsoft.com/contactus.
Thuộc tính

ID Bài viết: 14106 - Xem lại Lần cuối: 16-12-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi