Khắc phục sự cố in và kết nối máy in trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Nếu bạn đang cố gắng sử dụng máy in và gặp sự cố, dưới đây là một số bước khắc phục sự cố máy in thường gặp mà bạn cần thử để máy in hoạt động trở lại.