Thật dễ dàng để thực hiện chuyển đổi từ Google Chrome

Bạn có thể nhanh chóng nhập các mục yêu thích, mật khẩu và dữ liệu trình duyệt khác của mình vào Microsoft Edge. Chỉ cần nhập edge://settings/importData vào thanh địa chỉ Microsoft Edge để bắt đầu.

Dùng thử Microsoft Edge

Hình nền Microsoft Edge

Khám phá Di sản Microsoft Edge

Logo Microsoft Edge cũ trên PC

Hỗ trợ cho Microsoft Edge phiên bản cũ đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ đối với bạn sau ngày 9 tháng Ba, 2021.

Tìm hiểu về việc chấm dứt hỗ trợ

Hình minh họa của Internet Explorer, Microsoft Edge phiên bản cũ và logo Microsoft Edge mới

Microsoft Edge phiên bản cũ là gì?

Phiên bản đầu tiên của Edge hiện đang được gọi là Microsoft Edge phiên bản cũ.

Tìm hiểu về Microsoft Edge phiên bản cũ

Hình minh họa của 2 màn hình máy tính - một màn hình có logo Edge phiên bản cũ và một màn hình có logo Edge mới

Tìm hiểu phiên bản Microsoft Edge mà bạn đang sử dụng

Tìm hiểu xem bạn đang sử dụng phiên bản nào của Microsoft Edge.

Tìm hiểu xem phiên bản bạn đang sử dụng

Hình ảnh màn hình máy tính, máy tính xách tay và điện thoại di động với màn hình khởi động Microsoft Edge

Tìm hiểu về Microsoft Edge mới

Đạt được hiệu suất đẳng cấp thế giới với nhiều quyền riêng tư hơn, năng suất cao hơn và nhiều giá trị hơn khi bạn duyệt web.

Tìm hiểu về Microsoft Edge mới