Đặt tùy chọn chung

Bạn có thể thiết lập định dạng cho các tin nhắn tức thời và chọn các thiết đặt chung khác của Lync từ cửa sổ tùy chọn Chung.

Lưu ý: Nếu bạn đến trang này để tìm kiếm các thông tin chung về Lync, hãy bấm các nối kết phù hợp trong chủ đề này.

Đặt tùy chọn cửa sổ Hội thoại của bạn

Khi bạn mở tùy chọn Chung, các lựa chọn mà bạn sẽ quyết định cách hiển thị văn bản và biểu tượng cảm xúc trong các tin nhắn tức thời, việc có hiển thị hay không các cuộc hội thoại của bạn trong một cửa sổ duy nhất và liệu Lync có bảo toàn chế độ hiển thị hội thoại của bạn giữa các phiên hay không.

 • Để bật hoặc tắt tính năng kiểm tra chính tả, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Soát chính tả khi tôi gõ.

 • Để hiển thị các biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn tức thời, hãy chọn hộp kiểm Hiện biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn. Để hiển thị ký hiệu tương đương thay cho biểu tượng cảm xúc, hãy xóa hộp kiểm này.

 • Để dùng các hội thoại chia theo tab, hãy chọn bật hội thoại chia theo tab. (Tùy chọn hội thoại chia theo tab cho phép bạn theo dõi một số hội thoại nhắn tin tức thời và các nguồn cấp chủ đề cùng một lúc theo phương thức kinh tế. Khi bạn có nhiều hội thoại diễn ra cùng một lúc, bạn sẽ quan sát thấy từng tab cho mỗi cuộc hội thoại ở góc trên bên trái của cửa sổ Hội thoại. Chỉ cần bấm vào các tab để chuyển giữa các cuộc hội thoại.)

 • Để giữ cho mỗi cuộc nói chuyện xem theo thẻ hiển thị thành một dòng, hãy chọn Chỉ hiện tab một dòng.

 • Để Lync ghi nhớ những hội thoại nào được hiển thị ở dạng chia theo tab bất cứ khi nào bạn thoát ra và tự động phục hồi lại chế độ hiển thị đó lần sau bạn đăng nhập, hãy chọn Mở lại hội thoại của tôi khi tôi đăng nhập Lync.

 • Để thay đổi cỡ phông, kiểu và màu sắc mặc định của các tin nhắn tức thời mà bạn gửi đi, hãy bấm Đổi phông và thực hiện những lựa chọn của bạn trên hộp thoại. Để áp dụng những tùy chọn phông này cho các tin nhắn tức thời mà bạn nhận được, hãy chọn hộp kiểm Áp dụng thiết đặt cho tin nhắn đến.

Chọn các tùy chọn để giúp cải thiện Lync

Nếu tổ chức của bạn đã kích hoạt tính năng này, bạn có thể chọn tham gia vào Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft (CEIP). Nếu bạn chọn tham gia, máy tính hoặc thiết bị của bạn sẽ tự động gửi thông tin cho Microsoft về cách thức sử dụng một số sản phẩm cụ thể. Thông tin từ máy tính của bạn được kết hợp với dữ liệu CEIP khác nhằm giúp Microsoft giải quyết các vấn đề và cải tiến các sản phẩm và tính năng mà khách hàng sử dụng thường xuyên nhất. Để tìm hiểu thêm về CEIP, hãy xem Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft.

 • Để tham gia CEIP, hãy mở tùy chọn Chung, chọn Đăng ký tham gia Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng.

Bạn cũng có thể chọn tự động gửi thông tin lỗi cho Microsoft, đặc biệt là các sự cố về đăng nhập Lync và kết nối với Cuộc họp Lync. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi tìm ra nguyên nhân cơ bản của vấn đề.

 • Để đóng góp thông tin về lỗi đăng nhập và Cuộc họp Lync, trên cửa sổ tùy chọn Chung, chọn Tự động gửi thông tin Chương trình Cải thiện Lync tới Microsoft.

Đặt các tùy chọn đăng nhập để giúp nhóm hỗ trợ xử lý các sự cố

Nhật ký hệ thống đôi khi được sử dụng để phân tích vấn đề của hệ thống. Bộ phận hỗ trợ của bạn đôi khi có thể yêu cầu bạn thu thập các bản nhật ký nhằm giúp họ khắc phục sự cố. Nếu không được yêu cầu, bạn không cần quan tâm tới những tùy chọn này. Nếu bạn được yêu cầu thay đổi hoặc xác nhận phần thiết đặt ghi nhật ký, hãy làm như sau:

 • Mở tùy chọn Chung, hãy chọn mức ghi nhật ký (Đầy đủ, Bình thường, hoặc Tắt) từ menu thả xuống Ghi nhật ký trong Lync, làm theo hướng dẫn của bộ phận hỗ trợ.

 • Chọn hoặc bỏ chọn Đồng thời bật nhật ký Sự kiện Windows cho Lync để thu thập thông tin khắc phục sự cố tùy theo hướng dẫn của bộ phận hỗ trợ của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tính năng ghi nhật ký trong Lync, hãy xem tThông tin về ghi nhật ký trong Lync.

Đặt tùy chọn cửa sổ ứng dụng

Trong Lync, khi bạn bấm vào nút Đóng (X) ở góc trên bên phải của cửa sổ chính, Lync sẽ tiếp tục chạy để bạn nhận được thông báo khi có các cuộc gọi đến hoặc tin nhắn đến. Theo mặc định, việc bấm vào nút Đóng sẽ thu nhỏ Lync xuống thanh tác vụ. Nhưng bạn có thể chọn thu nhỏ cửa sổ Lync xuống khu vực thông báo (nằm ở phía xa bên phải thanh tác vụ) thay vì xuống thanh tác vụ bằng cách chọn hộp kiểm dưới Cửa sổ Ứng dụng.

 • Mở tùy chọn Chung và bên dưới Cửa sổ Ứng dụng, chọn Thu nhỏ đến khu vực thông báo thay vì thanh tác vụ.

 • Bấm Tệp (từ menu hoặc từ mũi tên thả xuống bên cạnh nút Tùy chọn), bấm Thoát và đăng nhập lại vào Lync để thiết đặt này có hiệu lực. Giờ bạn có thể thực hiện các thao tác dưới đây với các kết quả như sau:

  • Bấm vào nút Thu nhỏ ở góc trên bên phải để thu nhỏ Lync xuống thanh tác vụ.

  • Bấm vào nút Đóng (X) ở góc trên bên phải để thu nhỏ Lync xuống khu vực thông báo.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×