Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Phím tắt trong OneNote

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt cho mục OneNote giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng bị khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột.

Lưu ý: 

  • Các phím tắt trong chủ đề này liên quan tới bố cục bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố cục khác có thể không hoàn toàn giống với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

  • Dấu cộng (+) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím cùng lúc.

  • Dấu phẩy (,) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím theo thứ tự.

Bài viết này liệt kê các phím tắt cho máy OneNote dành cho Windows nền.

Lưu ý: 

  • Để biết thông tin về sự khác biệt giữa các phiên bản ứng dụng, hãy đi tới mục Điểm khác biệt giữa phiên bản OneNote là gì?

  • Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm. Nhấn Ctrl+F, rồi nhập từ bạn muốn tìm kiếm.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Tạo Ghi chú Nhanh.

Ctrl+Shift+M hoặc Alt+Windows logo+N

Cố định cửa OneNote trang.

Ctrl+Alt+D

Hoàn tác hành động trước đó.

Ctrl+Z

Làm lại hành động trước, nếu có thể.

Ctrl+Y

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Cắt văn bản hoặc mục đã chọn.

Ctrl+X

Sao chép văn bản hoặc mục đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+C

Dán nội dung của bảng tạm.

Ctrl+V

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Di chuyển một từ về bên trái.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển một từ về bên phải.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Xóa bỏ một ký tự bên trái.

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa bỏ một ký tự bên phải.

Delete

Xóa bỏ một từ bên trái.

Ctrl+Backspace

Xóa bỏ một từ bên phải.

Ctrl+Delete

Chèn dấu ngắt dòng mà không bắt đầu đoạn văn mới.

Shift+Enter

Kiểm tra chính tả.

F7

Mở từ điển đồng nghĩa cho từ hiện được chọn.

Shift+F7

Hiển thị menu ngữ cảnh cho đối tượng đang được tập trung.

Shift+F10 hoặc Windows phím Menu

Thực hiện hành động được gợi ý trên Thanh Thông tin khi thanh xuất hiện ở đầu trang.

Ctrl+Shift+W

Phát bản ghi âm thanh đã chọn.

Ctrl+Alt+P

Ngừng phát lại bản ghi âm thanh.

Ctrl+Alt+S

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại về sau 10 giây.

Ctrl+Alt+Y

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại trước 10 giây.

Ctrl+Alt+U

Đầu Trang

Định dạng ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tô sáng văn bản đã chọn.

Ctrl+Alt+H

Chèn siêu kết nối.

Ctrl+K

Sao chép định dạng của văn bản đã chọn (Bút Định dạng).

Ctrl+Shift+C

Dán định dạng vào văn bản đã chọn (Bút Định dạng).

Ctrl+Shift+V

Mở siêu kết nối.

Nhập khi ở trên văn bản siêu kết nối

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm.

Ctrl+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng italics.

Ctrl+I

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch dưới.

Ctrl+U

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch ngang.

Ctrl+Gạch nối (-)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số trên.

Ctrl+Shift+Dấu bằng ( = )

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới.

Ctrl+Dấu Bằng ( = )

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách gạch đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách đánh số.

Ctrl+Dấu chéo (/)

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 1 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+1

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 2 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+2

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 3 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+3

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 4 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+4

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 5 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+5

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 6 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+6

Xóa tất cả định dạng đã áp dụng cho văn bản đã chọn. (Áp dụng kiểu Chuẩn.)

Ctrl+Shift+N

Tăng độ dãn cách của đoạn văn.

Alt+Shift+phím Mũi tên phải hoặc phím Tab khi ở đầu dòng

Giảm nội dung của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái hoặc Shift+Tab khi ở đầu dòng

Căn chỉnh đoạn văn sang trái.

Ctrl+L

Căn chỉnh đoạn văn sang phải.

Ctrl+R

Tăng kích cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+Dấu lớn hơn (>)

Giảm cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+Dấu bé hơn (<)

Hiện hoặc ẩn đường hướng dẫn trên trang hiện tại.

Ctrl+Shift+R

Đầu Trang

Chèn mục vào trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn tài liệu hay tệp trên trang hiện tại.

ALT+N, F

Chèn tài liệu hoặc tệp làm bản in trên trang hiện tại.

ALT+N, O

Hiển thị hoặc ẩn bản in tài liệu trên trang hiện tại khi chế độ tương phản cao trênWindows 10 hoặc một trong các chủ đề độ tương phản trênWindows 11 được kích hoạt.

Alt+Shift+P

Chèn ảnh từ tệp.

Alt+N, P

Chèn nhãn dán.

Alt+N, S

Chèn hình cắt từ màn hình.

Lưu ý: Biểu OneNote phải hiện hoạt trong khu vực thông báo Windows tác vụ của thanh tác vụ.

Windows phím logo+Shift+S, rồi nhấn Ctrl+V

Trong OneNote 2007 và 2010, nhấn Windows logo+S

Chèn ngày hiện tại.

Alt+Shift+D

Chèn ngày và giờ hiện tại.

Alt+Shift+F

Chèn thời gian hiện tại.

Alt+Shift+T

Chèn ngắt dòng.

Shift+Enter

Bắt đầu phương trình toán học hoặc chuyển đổi văn bản đã chọn thành phương trình toán học.

Alt+Dấu bằng ( = )

Đầu trang

Làm việc với bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo bảng.

Phím Tab sau khi nhập dòng văn bản mới

Tạo cột khác trong bảng với một hàng.

Phím Tab

Tạo hàng khác khi ở ô cuối của bảng.

Phím Enter

Lưu ý: Nhấn Enter một lần nữa để hoàn tất việc tạo bảng.

Chèn hàng bên dưới hàng hiện tại.

Ctrl+Enter khi ở trong một ô của bảng

Tạo đoạn văn khác trong cùng một ô thuộc bảng.

Alt+Enter

Tạo cột ở bên phải của cột hiện tại trong bảng.

Ctrl+Alt+R

Tạo cột ở bên trái của cột hiện tại trong bảng.

Trong OneNote 2010, Ctrl+Alt+E

Tạo hàng ở trên hàng hiện tại trong bảng.

Nhập khi con trỏ ở đầu bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng đầu tiên

Tạo một ô hoặc hàng mới.

Phím Tab khi ở ô cuối cùng của bảng

Xóa bỏ hàng trống hiện tại trong bảng.

Xóa, rồi Xóa lần nữa khi con trỏ ở đầu hàng

Đầu trang

Chọn văn bản và đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Chọn đến cuối dòng từ vị trí con trỏ hiện tại.

Shift+End

Chọn cả dòng.

Shift+phím Mũi tên xuống khi con trỏ ở đầu dòng

Nhảy đến tiêu đề trang rồi chọn tiêu đề đó.

Ctrl+Shift+T

Hủy chọn viền ngoài hoặc trang.

Esc

Di chuyển các đoạn văn đã chọn lên trên.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển các đoạn văn đã chọn xuống dưới.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Tăng độ dãn cách của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Giảm nội dung của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Chọn đoạn văn hiện tại và các đoạn văn cấp dưới của nó.

Ctrl+Shift+Gạch nối (-)

Xóa ghi chú hoặc đối tượng đã chọn.

Xóa

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Đi lùi lại trang cuối cùng đã truy cập.

Alt+Mũi tên trái

Đi tiếp tới trang tiếp theo đã truy cập.

Alt+Mũi tên phải

Đầu trang

Ghi chú thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng, chọn hoặc xóa thẻ To Do định.

Ctrl+1

Áp dụng hoặc xóa thẻ Quan trọng.

Ctrl+2

Áp dụng hoặc xóa thẻ Câu hỏi.

Ctrl+3

Áp dụng hoặc xóa thẻ Ghi nhớ cho sau này.

Ctrl+4

Áp dụng hoặc xóa thẻ Định nghĩa.

Ctrl+5

Áp dụng hoặc xóa thẻ sáng.

Ctrl+6

Áp dụng hoặc xóa thẻ Liên hệ.

Ctrl+7

Áp dụng hoặc xóa thẻ Địa chỉ.

Ctrl+8

Áp dụng hoặc xóa Điện thoại đánh số trang.

Ctrl+9

Loại bỏ tất cả các thẻ ghi chú đã chọn.

Ctrl+0

Đầu Trang

Sử dụng viền ngoài

Để thực hiện điều này

Nhấn

Thu gọn dàn bài đã chọn thành Mức 1.

Alt+Shift+1

Bung rộng dàn bài đến Mức 2.

Alt+Shift+2

Bung rộng dàn bài đến Mức 3.

Alt+Shift+3

Bung rộng dàn bài đến Mức 4.

Alt+Shift+4

Bung rộng dàn bài đến Mức 5.

Alt+Shift+5

Bung rộng dàn bài đến Mức 6.

Alt+Shift+6

Bung rộng dàn bài đến Mức 7.

Alt+Shift+7

Bung rộng dàn bài đến Mức 8.

Alt+Shift+8

Bung rộng dàn bài đến Mức 9.

Alt+Shift+9

Bung rộng tất cả các cấp của đại cương.

Alt+Shift+0

Bung rộng đầu đề đã chọn.

Alt+Shift+Dấu bằng ( = )

Thu gọn đầu đề đã chọn.

Alt+Shift+Gạch nối (-)

Tăng độ indent lên một mức.

Phím Tab

Giảm độ indent xuống một mức.

Shift+Tab

Bung rộng dàn bài đã chọn, thu gọn.

Alt+Shift+Dấu cộng (+)

Thu gọn dàn bài đã chọn, được bung rộng.

Alt+Shift+Dấu trừ (-)

Đầu trang

Chỉ định cài đặt ngôn ngữ

Lưu ý: Để thay đổi hướng ghi cho ghi chú, trước tiên, bạn phải bật một hoặc nhiều ngôn ngữ từ phải sang trái trong Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office hợp. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục Thêm ngôn ngữ soạn thảo hoặc biên soạn hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đặt hướng ghi từ trái sang phải.

Ctrl+Phím Shift Trái

Đặt hướng ghi từ phải sang trái.

Ctrl+Phím Shift Phải

Tăng thụt lề lên một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Phím Tab

Giảm thụt lề xuống một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Shift+Tab

Đầu Trang

Làm việc với trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt dạng xem toàn trang.

F11

Mở cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Tạo Ghi chú Nhanh.

Ctrl+Shift+M

Bung rộng hoặc thu gọn nhóm trang trong ngăn dẫn hướng trang.

Ctrl+Shift+Dấu sao (*)

In trang hiện tại.

Ctrl+P

Thêm trang mới vào cuối mục đã chọn.

Ctrl+N

Tăng độ rộng của ngăn dẫn hướng trang.

Ctrl+Shift+Dấu ngoặc vuông mở ([)

Giảm độ rộng của ngăn dẫn hướng trang.

Ctrl+Shift+Dấu ngoặc vuông đóng (])

Giảm mức độ lề của trang hiện tại trong ngăn dẫn hướng trang.

Ctrl+Alt+Dấu ngoặc vuông mở ([)

Tăng mức độ lề của trang hiện tại trong ngăn dẫn hướng trang.

Ctrl+Alt+Dấu ngoặc vuông đóng (])

Tạo trang con mới dưới trang hiện tại.

Ctrl+Shift+Alt+N

Chọn tất cả các mục.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Chọn trang hiện tại.

Ctrl+Shift+A

Nếu trang đã chọn là một phần của nhóm, nhấn Ctrl+A để chọn tất cả các trang trong nhóm.

Di chuyển trang đã chọn lên trong ngăn dẫn hướng trang.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển trang đã chọn xuống dưới trong ngăn dẫn hướng trang.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển đến tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Đi đến trang đầu tiên trong bộ trang hiện đang nhìn thấy được trong ngăn dẫn hướng trang.

Alt+Page up

Đi tới trang cuối cùng trong bộ trang hiện đang nhìn thấy được trong ngăn dẫn hướng trang.

Alt+Page down

Cuộn lên trong trang hiện tại.

Page up

Cuộn xuống trong trang hiện tại.

Page down

Cuộn lên đầu trang hiện tại.

Ctrl+Home

Cuộn đến cuối trang hiện tại.

Ctrl+End

Đi tới đoạn văn kế tiếp.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Đi tới đoạn trước đó.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ lên trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang lên trên.

Ctrl+Alt+phím Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ xuống trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang xuống dưới.

Ctrl+Alt+phím Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ sang trái trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang sang trái.

Ctrl+Alt+Mũi tên trái

Di chuyển con trỏ sang phải trên trang hiện tại hoặc bung rộng trang sang phải.

Ctrl+Alt+Mũi tên phải

Đi tới mục chứa ghi chú tiếp theo.

Alt+Mũi tên xuống

Đi đến đầu dòng.

Phím Home

Đi đến cuối dòng.

Phím End

Đi tới trang trước đó đã truy cập.

Alt+Mũi tên trái

Đi tới trang tiếp theo đã truy cập, nếu có thể.

Alt+Mũi tên phải

Phóng to.

Alt+Ctrl+Dấu cộng (+) trên bàn phím số hoặc Alt+Ctrl+Shift+Dấu cộng (+)

Thu nhỏ.

Alt+Ctrl+Dấu trừ (-) trên bàn phím số hoặc Alt+Ctrl+Shift+Gạch nối (-)

Đồng bộ hóa sổ tay.

Lưu ý: Trong khi OneNote đang chạy, ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu bất cứ khi nào bạn thay đổi chúng. Không cần lưu ghi chú theo cách thủ công.

Ctrl+S

Đầu Trang

Làm việc với các sổ tay và các mục

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở OneNote.

Windows phím logo+Shift+N

Mở sổ tay.

Ctrl+O

Mở một mục.

Ctrl+Alt+Shift+O

Mở thông báo để gửi đến OneNote Cụ.

Windows phím logo+N

Tạo phần mới.

Ctrl+T

Đi tới mục kế tiếp.

Ctrl+Tab

Đi tới mục trước đó.

Ctrl+Shift+Tab

Đi tới trang tiếp theo trong mục.

Ctrl+Page down

Đi tới trang trước trong phần.

Ctrl+Page up

Đi tới trang đầu tiên trong mục.

Alt+Home

Đi tới trang cuối cùng trong mục.

Alt+End

Đi đến trang đầu tiên trong tập hợp tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page up

Đi đến trang cuối cùng của bộ tab trang hiện đang nhìn thấy được.

Alt+Page down

Di chuyển hoặc sao chép trang hiện tại.

Ctrl+Alt+M

Đặt tiêu điểm trên tab trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Chọn tab trang hiện tại.

Ctrl+Shift+A

Đặt tiêu điểm vào tab mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G

Di chuyển mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G, rồi Shift+F10 hoặc Windows Menu, M

Chuyển sang sổ tay khác trên thanh Dẫn hướng.

Ctrl+G, sử dụng phím Mũi tên xuống hoặc lên để chọn sổ tay, rồi nhấn Enter

Đầu trang

Tìm kiếm trong ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến hộp Tìm kiếm để tìm kiếm tất cả các sổ tay.

Ctrl+E

Trong khi tìm kiếm tất cả các sổ tay thì xem trước kết quả tiếp theo.

Phím mũi tên xuống

Trong khi tìm kiếm tất cả các sổ tay, đi đến kết quả đã chọn và bỏ tìm kiếm.

Phím Enter

Thay đổi phạm vi tìm kiếm.

Ctrl+E, phím Tab, Phím cách

Mở ngăn Kết quả Tìm kiếm.

ALT+O sau khi tìm kiếm

Tìm kiếm trong trang hiện tại.

Ctrl+F

Trong khi tìm kiếm trang hiện tại, di chuyển đến kết quả tiếp theo.

Phím Enter

F3

Trong khi tìm kiếm trang hiện tại, di chuyển đến kết quả trước.

Shift+F3

Bỏ qua tìm kiếm và trở về trang.

Esc

Đầu trang

Chia sẻ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Gửi các trang đã chọn trong email.

Ctrl+Shift+E

Tạo nhiệm vụOutlook Hôm nay từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+1

Tạo nhiệm vụOutlook ngày mai từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+2

Tạo nhiệm vụOutlook Tuần Này từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+3

Tạo nhiệm vụ trong TuầnOutlook nhiệm vụ từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+4

Tạo nhiệm vụ KhôngOutlook ngày từ ghi chú đã chọn.

Ctrl+Shift+5

Mở mục đã chọn Outlook vụ.

Ctrl+Shift+K

Đánh dấu nhiệm vụ đã Outlook là hoàn thành.

Ctrl+Shift+9

Xóa tác vụ Outlook đã chọn.

Ctrl+Shift+0

Đồng bộ hóa các thay đổi trong sổ tay dùng chung hiện tại.

Shift+F9

Đồng bộ hóa các thay đổi trong tất cả các sổ tay dùng chung.

F9

Đánh dấu trang hiện tại là Chưa đọc.

Ctrl+Q

Đầu Trang

Bảo vệ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Khóa tất cả các phần được bảo vệ bằng mật khẩu.

Ctrl+Alt+L

Đầu Trang

Xem thêm

OneNote giúp học & hiểu

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Hỗ trợ bộ đọc màn hình dành cho OneNote

Bài viết này liệt kê các phím tắt cho OneNote for Windows 10.

Lưu ý: 

  • Để biết thông tin về sự khác biệt giữa các phiên bản ứng dụng, hãy đi tới mục Điểm khác biệt giữa phiên bản OneNote là gì?

  • Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm. Nhấn Ctrl+F, rồi nhập từ bạn muốn tìm kiếm.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất trong OneNote for Windows 10.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đặt tiêu điểm vào mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G

Mở menu ngữ cảnh.

Shift+F10 hoặc Windows phím Menu

Thêm trang mới vào cuối mục đã chọn.

Ctrl+N

Mở sổ tay.

Ctrl+O

Chuyển sang sổ tay khác trên thanh Dẫn hướng.

Ctrl+G, rồi nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để chọn sổ tay khác, rồi Nhấn Enter

Tạo phần mới.

Ctrl+T

Tạo trang con mới dưới trang hiện tại.

Ctrl+Alt+Shift+N

Bật hoặc tắt dạng xem toàn trang.

F11

Đặt tiêu điểm trên tab trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Di chuyển hoặc sao chép trang hiện tại.

Ctrl+Alt+M

Chọn trang hiện tại.

Ctrl+Shift+A

Nhảy tới và chọn tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Mở hộp tìm kiếm để tìm kiếm trong tất cả các sổ tay hiện đang mở.

Ctrl+E

Đầu trang

Dẫn OneNote for Windows 10 chỉ bằng bàn phím

Bảng bên dưới liệt kê các lối tắt bạn có thể sử dụng để dẫn hướng trong OneNote for Windows 10.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển giữa thanh tab dải băng, ngăn dẫn hướng và bức vẽ trang.

F6

Di chuyển đến ribbon từ tab dải băng.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển giữa các tab của dải băng hoặc giữa các tùy chọn trên dải băng.

Phím Mũi tên trái hoặc phải

Thực hiện lệnh dải băng hiện được chọn.

Phím Enter

Di chuyển giữa các mục trên thanh menu chính.

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển tiêu điểm đến và mở dải băng.

Alt

Di chuyển tiêu điểm đến và mở tab dải băng Trang đầu.

Alt+H

Di chuyển tiêu điểm đến và mở tab dải băng Chèn.

Alt+N

Di chuyển tiêu điểm đến và mở tab dải băng Vẽ.

Alt+D

Di chuyển tiêu điểm đến và mở tab dải băng Xem.

Alt+W

Đầu Trang

Nhập và chỉnh sửa ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Làm lại hành động cuối.

Ctrl+Y

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Cắt văn bản hoặc mục đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+X

Sao chép văn bản hoặc mục đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+C

Dán nội dung của bảng tạm.

Ctrl+V

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Di chuyển một từ về bên trái.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển một từ về bên phải.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Xóa bỏ một ký tự bên trái.

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa bỏ một ký tự bên phải.

Delete

Xóa bỏ một từ bên trái.

Ctrl+Backspace

Xóa bỏ một từ bên phải.

Ctrl+Delete

Chèn dấu ngắt dòng mà không bắt đầu đoạn văn mới.

Shift+Enter

Mở menu ngữ cảnh cho đối tượng trong tiêu điểm.

Shift+F10 hoặc Windows phím Menu

Thực hiện hành động được đề xuất trên Thanh Thông tin nếu thanh xuất hiện ở đầu trang.

Ctrl+Shift+W

Chèn tên tác giả và tem thời gian sửa đổi cuối cùng.

Ctrl+Shift+M

Đầu trang

Định dạng ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tô sáng văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+H hoặc Ctrl+Alt+H

Chèn siêu kết nối.

Ctrl+K

Sao chép định dạng của văn bản đã chọn (Bút Định dạng).

Ctrl+Shift+C

Dán định dạng vào văn bản đã chọn (Bút Định dạng).

Ctrl+Shift+V

Mở siêu kết nối.

Nhập khi ở trên văn bản siêu kết nối

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng đậm.

Ctrl+B

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng italics.

Ctrl+I

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch dưới.

Ctrl+U

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng gạch ngang.

Ctrl+Gạch nối (-)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số trên.

Ctrl+Shift+Dấu bằng ( = )

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng chỉ số dưới.

Ctrl+Dấu Bằng ( = )

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách gạch đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Áp dụng hoặc loại bỏ định dạng danh sách đánh số.

Ctrl+Dấu chéo (/)

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 1 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+1

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 2 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+2

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 3 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+3

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 4 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+4

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 5 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+5

Áp dụng Kiểu dáng đầu đề 6 cho ghi chú hiện tại.

Ctrl+Alt+6

Xóa tất cả định dạng đã áp dụng cho văn bản đã chọn. (Áp dụng kiểu Chuẩn.)

Ctrl+Shift+N

Tăng độ dãn cách của đoạn văn.

Alt+Shift+phím Mũi tên phải hoặc phím Tab khi ở đầu dòng

Giảm nội dung của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái hoặc Shift+Tab khi ở đầu dòng

Căn phải đoạn văn đã chọn.

Ctrl+R

Căn trái đoạn văn đã chọn.

Ctrl+L

Tăng kích cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+Dấu lớn hơn (>)

Giảm cỡ phông của văn bản đã chọn.

Ctrl+Shift+Dấu bé hơn (<)

Hiện hoặc ẩn đường hướng dẫn trên trang hiện tại.

Ctrl+Shift+R

Đầu Trang

Thêm mục vào trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép hình cắt từ màn hình vào bảng tạm (yêu cầuWindows 10 Creators Update).

Phím logo Windows+Shift+S

Chèn ngày hiện tại.

Alt+Shift+D

Chèn ngày và giờ hiện tại.

Alt+Shift+F

Chèn thời gian hiện tại.

Alt+Shift+T

Chèn ngắt dòng.

Shift+Enter

Bắt đầu phương trình toán học hoặc chuyển đổi văn bản đã chọn thành phương trình toán học.

Alt+Dấu bằng ( = )

Đầu trang

Làm việc với bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo bảng.

Phím Tab sau khi nhập dòng văn bản mới

Tạo cột khác trong bảng với một hàng.

Phím Tab

Tạo hàng khác khi ở ô cuối của bảng.

Phím Enter

Lưu ý: Nhấn Enter một lần nữa để hoàn tất việc tạo bảng.

Chèn hàng bên dưới hàng hiện tại.

Ctrl+Enter khi ở trong một ô của bảng

Tạo đoạn văn khác trong cùng một ô thuộc bảng.

Alt+Enter

Tạo cột ở bên phải của cột hiện tại trong bảng.

Ctrl+Alt+R

Tạo hàng ở trên hàng hiện tại trong bảng.

Nhập khi con trỏ ở đầu bất kỳ hàng nào, ngoại trừ hàng đầu tiên

Tạo một ô hoặc hàng mới.

Phím Tab khi ở ô cuối cùng của bảng

Xóa bỏ hàng trống hiện tại trong bảng.

Xóa, rồi Xóa lần nữa khi con trỏ ở đầu hàng

Đầu trang

Chọn ghi chú và đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tất cả các mục trên trang hiện tại.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Chọn đến cuối dòng.

Shift+End

Nhảy tới và chọn tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Hủy bỏ chọn đại cương hoặc trang.

Esc

Di chuyển đoạn văn hiện tại hoặc đã chọn lên trên.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển đoạn văn hiện tại hoặc đã chọn xuống dưới.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Tăng độ dãn cách của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Giảm nội dung của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Chọn đoạn văn hiện tại và các đoạn văn cấp dưới của nó.

Ctrl+Shift+Gạch nối (-)

Xóa ghi chú hoặc đối tượng đã chọn.

Xóa

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển đến cuối dòng.

Phím End

Di chuyển tới trang trước đó đã truy cập.

Alt+Mũi tên trái

Di chuyển tới trang tiếp theo đã truy cập, nếu có thể.

Alt+Mũi tên phải

Tạo bản ghi âm thanh mới.

Ctrl+Alt+A

Phát bản ghi âm thanh đã chọn.

Ctrl+Alt+P

Ngừng phát lại bản ghi âm thanh.

Ctrl+Alt+S

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại về sau 10 giây.

Ctrl+Alt+Y

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại về sau 5 phút.

Ctrl+Alt+T

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại trước 10 giây.

Ctrl+Alt+U

Bỏ qua bản ghi âm thanh hiện tại trước 5 phút.

Ctrl+Alt+I

Đầu Trang

Ghi chú thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng, chọn hoặc xóa thẻ To Do định.

Ctrl+1

Áp dụng hoặc xóa thẻ Quan trọng.

Ctrl+2

Áp dụng hoặc xóa thẻ Câu hỏi.

Ctrl+3

Áp dụng hoặc xóa thẻ Ghi nhớ cho sau này.

Ctrl+4

Áp dụng hoặc xóa thẻ Định nghĩa.

Ctrl+5

Loại bỏ mọi thẻ ghi chú khỏi ghi chú đã chọn.

Ctrl+0

Đầu Trang

Sử dụng viền ngoài

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị thông qua Mức 1.

Alt+Shift+1

Bung rộng đến Mức 2.

Alt+Shift+2

Bung rộng đến Mức 3.

Alt+Shift+3

Bung rộng đến Mức 4.

Alt+Shift+4

Bung rộng đến Mức 5.

Alt+Shift+5

Bung rộng đến Mức 6.

Alt+Shift+6

Mở rộng đến Mức 7.

Alt+Shift+7

Bung rộng đến Mức 8.

Alt+Shift+8

Bung rộng đến Mức 9.

Alt+Shift+9

Bung rộng tất cả các mức.

Alt+Shift+0

Tăng độ indent lên một mức.

Phím Tab

Giảm độ indent xuống một mức.

Shift+Tab

Bung rộng viền ngoài đã thu gọn

Alt+Shift+Dấu cộng (+)

Thu gọn dàn bài đã bung rộng.

Alt+Shift+Dấu trừ (–)

Đầu trang

Chỉ định cài đặt ngôn ngữ

Lưu ý: Để thay đổi hướng ghi cho ghi chú, trước tiên, bạn phải bật một hoặc nhiều ngôn ngữ từ phải sang trái trong Đặt Tùy chọn Ngôn ngữ Office hợp. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục Thêm ngôn ngữ soạn thảo hoặc biên soạn hoặc đặt tùy chọn ngôn ngữ trong Office.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đặt hướng ghi từ trái sang phải.

Ctrl+Phím Shift Trái

Đặt hướng ghi từ phải sang trái.

Ctrl+Phím Shift Phải

Tăng thụt lề lên một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Phím Tab

Giảm thụt lề xuống một mức trong văn bản phải-sang-trái.

Shift+Tab

Đầu Trang

Làm việc với trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật hoặc tắt dạng xem toàn trang.

F11

Mở cửa sổ OneNote mới.

Ctrl+M

Bung rộng hoặc thu gọn nhóm trang đã chọn.

Ctrl+Shift+Dấu sao (*)

Mở ngăn Bộ kiểm tra Trợ năng , rồi kiểm tra các sự cố về trợ năng.

Ctrl+Shift+F

In trang hiện tại.

Ctrl+P

Thêm trang mới vào cuối mục đã chọn.

Ctrl+N

Tạo trang mới ở cùng mức, bên dưới trang hiện tại.

Ctrl+Alt+N

Tạo trang con mới dưới trang hiện tại.

Ctrl+Alt+Shift+N

Chọn tất cả các mục.

Ctrl+A

Để bung rộng vùng chọn, nhấn Ctrl+A một lần nữa.

Chọn trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Di chuyển trang đã chọn lên trên.

Alt+Shift+phím mũi tên Lên

Di chuyển trang đã chọn xuống dưới.

Alt+Shift+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ đến tiêu đề trang.

Ctrl+Shift+T

Cuộn lên trên trang hiện tại.

Page up

Cuộn xuống trên trang hiện tại.

Page down

Cuộn lên đầu trang hiện tại.

Ctrl+Home

Cuộn đến cuối trang hiện tại.

Ctrl+End

Đi tới đoạn văn kế tiếp.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Đi tới đoạn trước đó.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Đi tới mục chứa ghi chú tiếp theo.

Alt+Mũi tên xuống

Đi đến đầu dòng.

Phím Home

Đi đến cuối dòng.

Phím End

Quay lại trang đã truy nhập gần nhất.

Alt+Mũi tên trái

Đi tiếp đến trang đã truy nhập tiếp theo.

Alt+Mũi tên phải

Đánh dấu trang hiện tại là đã đọc hoặc chưa đọc.

Ctrl+Q

Phóng to.

Ctrl+Alt+Dấu cộng (+) trên bàn phím số hoặc Ctrl+Alt+Shift+Dấu cộng (+)

Thu nhỏ.

Ctrl+Alt+Dấu trừ (–) trên bàn phím số hoặc Ctrl+Alt+Shift+Gạch nối (-)

Đồng bộ hóa sổ tay.

Lưu ý: Trong khi OneNote đang chạy, ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu bất cứ khi nào bạn thay đổi chúng. Không cần lưu ghi chú theo cách thủ công.

Ctrl+S

Đầu Trang

Làm việc với các sổ tay và các mục

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở sổ tay.

Ctrl+O

Tạo phần mới.

Ctrl+T

Đi tới mục kế tiếp.

Ctrl+Tab

Đi tới mục trước đó.

Ctrl+Shift+Tab

Đi tới trang tiếp theo trong mục.

Ctrl+Page down

Đi tới trang trước trong phần.

Ctrl+Page up

Đi tới trang đầu tiên trong mục.

Alt+Home

Đi tới trang cuối cùng trong mục.

Alt+End

Di chuyển hoặc sao chép trang hiện tại.

Ctrl+Alt+M

Đặt tiêu điểm trên tab trang hiện tại.

Ctrl+Alt+G

Đặt tiêu điểm vào tab mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G

Chuyển sang sổ tay khác trên thanh Dẫn hướng.

Ctrl+G, rồi nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để chọn sổ tay khác, rồi Nhấn Enter

Mở menu ngữ cảnh cho mục hiện tại.

Ctrl+Shift+G, rồi Shift+F10 hoặc Windows menu

Đầu trang

Tìm kiếm trong ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp tìm kiếm để tìm kiếm trong tất cả các sổ tay hiện đang mở.

Ctrl+E

Mở hộp tìm kiếm để tìm kiếm trang hiện tại.

Ctrl+F

Trong khi tìm kiếm tất cả các sổ tay thì xem trước kết quả tiếp theo.

Phím mũi tên xuống

Trong khi tìm kiếm tất cả các sổ tay, đi đến kết quả đã chọn.

Phím Enter

Thay đổi phạm vi tìm kiếm.

Ctrl+E, phím Tab hai lần, rồi đến phím Mũi tên xuống

Bỏ qua tìm kiếm và trở về trang.

Esc

Đầu trang

Chia sẻ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại Gửi liên kết.

Ctrl+Shift+E

Đồng bộ hóa sổ tay hiện tại.

Ctrl+S hoặc Shift+F9

Đồng bộ hóa tất cả sổ ghi chép.

F9

Đầu trang

Bảo vệ ghi chú

Để thực hiện điều này

Nhấn

Khóa tất cả các phần được bảo vệ bằng mật khẩu.

Ctrl+Alt+L

Đầu Trang

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Hỗ trợ bộ đọc màn hình dành cho OneNote

Bài viết này liệt kê các phím tắt cho OneNote cho web.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bằng Microsoft 365 dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

  • Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm. Nhấn Ctrl+F, rồi nhập từ bạn muốn tìm kiếm.

  • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote cho web chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: Bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – không phải OneNote cho web.

Trong chủ đề này

Dẫn hướng dải băng và các ngăn trong chế độ Xem

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển từ dẫn hướng sổ tay sang các trường trình duyệt.

Shift+F6

Di chuyển giữa các lệnh của dải băng.

Phím Tab

Thực hiện lệnh dải băng hiện được chọn.

Phím Enter

Cuộn lên hoặc xuống trên một trang.

Page up hoặc Page down

Chuyển tiếp trang trong sổ tay

Ctrl+Page down

Về trang trước trong sổ tay.

Ctrl+Page up

Đi tới trang đầu tiên trong một phần.

Alt+Page up

Đi tới trang cuối cùng trong một phần.

Alt+Page down

Mở rộng mục đã chọn.

Enter, khi đang ở trên phần

Hiển thị các phím truy nhập (lệnh dải băng) trên dải băng cổ điển khi sử dụng Trình tường thuật.

Alt+Dấu chấm (.)

Đầu trang

Dẫn hướng dải băng và các ngăn trong chế độ Soạn thảo

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở một trang cụ thể.

Ctrl+F6 cho đến khi tiêu điểm nằm trên thanh dẫn hướng với sổ tay hiện tại được chọn, sau đó phím Tab cho đến khi tiêu điểm nằm trên ngăn dẫn hướng trang, sau đó phím Mũi tên xuống hoặc lên để đặt tiêu điểm vào các trang khác nhau, rồi Enter để chọn một trang

Kích hoạt tab dải băng khác.

Ctrl+F6 cho đến khi bạn đến hàng tab dải băng, rồi nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển giữa các tab dải băng. Dải băng tập trung được hiển thị tự động. 

Di chuyển giữa các lệnh của dải băng.

Nhấn phím Tab để di chuyển tiêu điểm từ hàng tab dải băng sang dải băng, sau đó là phím Mũi tên phải hoặc trái khi ở trên dải băng

Kích hoạt lệnh dải băng đã chọn.

Phím Enter

Đi tới trang đầu tiên trong một phần.

Alt+Page up

Đi tới trang cuối cùng trong một phần.

Alt+Page down

Di chuyển trang hiện tại lên hoặc xuống.

Alt+Shift+phím Mũi tên lên hoặc xuống

Đầu trang

Dẫn hướng trong các trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển con trỏ từ vùng tiêu đề đến nội dung trang.

Phím Tab hoặc Enter

Di chuyển con trỏ sang phải một từ.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Di chuyển con trỏ sang trái một từ.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển con trỏ lên trên một đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ xuống dưới một đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ đến đầu dòng.

Phím Home

Di chuyển con trỏ đến cuối dòng.

Phím End (Cuối)

Di chuyển con trỏ đến đầu dàn bài trang.

Ctrl+Home

Di chuyển con trỏ đến cuối viền trang.

Ctrl+End

Di chuyển con trỏ đến khu vực tiêu đề.

Page up hoặc Ctrl+A rồi nhấn phím Tab cho đến khi tiêu đề được chọn

Đầu trang

Chọn văn bản và đồ họa

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn văn bản.

Shift+các phím Mũi tên

Chọn từ bên phải.

Ctrl+Shift+phím Mũi tên phải

Chọn từ ở bên trái.

Ctrl+Shift+phím Mũi tên trái

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu đoạn văn.

Shift+Home

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối đoạn văn.

Shift+End

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu đại cương.

Shift+Ctrl+Home

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối đại cương.

Shift+Ctrl+End

Bung rộng vùng chọn.

Nhấn Ctrl+A để bung rộng vùng chọn đến toàn bộ đoạn văn, dàn bài và trang.

Đầu Trang

Sửa nội dung

Để thực hiện điều này

Nhấn

Cắt nội dung đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+X

Sao chép nội dung đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+C

Dán nội dung của bảng tạm.

Ctrl+V

Chèn siêu kết nối.

Ctrl+K

Hoàn tác hành động trước đó.

Ctrl+Z

Làm lại hành động trước, nếu có thể.

Ctrl+Y

Di chuyển đến từ sai chính tả tiếp theo.

Alt+F7

Tạo dàn bài mới.

Ctrl+Shift+F

Di chuyển từ dàn bài này sang dàn bài khác.

Ctrl+A, rồi nhấn phím Tab

Đồng bộ hóa sổ tay.

Lưu ý: Khi OneNote cho web đang chạy, ghi chú của bạn sẽ tự động được lưu mỗi khi bạn thay đổi chúng. Không cần lưu ghi chú theo cách thủ công.

Ctrl+S

Đầu Trang

Làm việc với bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tạo bảng.

Phím Tab sau khi nhập dòng văn bản mới

Tạo ô mới.

Phím Tab khi ở ô cuối cùng của bảng

Chèn hàng bên dưới hàng hiện tại.

Ctrl+Enter khi ở trong một ô của bảng

Đầu Trang

Định dạng văn bản

Lưu ý: Khi một ô, cột hoặc hàng được chọn, việc căn chỉnh sẽ áp dụng cho nội dung những ô được chọn. Khi một bảng được chọn, việc căn chỉnh sẽ áp dụng cho bảng đó nhưng không ảnh hưởng tới căn chỉnh bên trong các ô.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng định dạng đậm.

Ctrl+B

Áp dụng định dạng italics.

Ctrl+I

Áp dụng định dạng gạch dưới.

Ctrl+U

Tạo danh sách dấu đầu dòng.

Ctrl+Dấu chấm (.)

Tạo danh sách đánh số.

Ctrl+Dấu chéo (/) hoặc Ctrl+Shift+O

Căn chỉnh đoạn văn sang trái.

Ctrl+L

Căn chỉnh đoạn văn sang phải.

Ctrl+R

Tăng độ dãn cách của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên phải

Giảm nội dung của đoạn văn.

Alt+Shift+Phím Mũi tên trái

Đầu Trang

Ghi chú thẻ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Áp dụng, chọn hoặc xóa thẻ To Do định.

Ctrl+1

Áp dụng hoặc xóa thẻ Quan trọng.

Ctrl+2

Áp dụng hoặc xóa thẻ Câu hỏi.

Ctrl+3

Áp dụng hoặc xóa thẻ Ghi nhớ cho sau này.

Ctrl+4

Áp dụng hoặc xóa thẻ Định nghĩa.

Ctrl+5

Áp dụng hoặc xóa thẻ sáng.

Ctrl+6

Áp dụng hoặc xóa thẻ Liên hệ.

Ctrl+7

Áp dụng hoặc xóa thẻ Địa chỉ.

Ctrl+8

Áp dụng hoặc xóa Điện thoại Thẻ số Trang.

Ctrl+9

Đầu Trang

Xem thêm

OneNote giúp học & hiểu

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Hỗ trợ bộ đọc màn hình dành cho OneNote

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×