Mục lục
×
Chia sẻ & đồng tác giả
Chia sẻ & đồng tác giả

Chú thích và ghi chú

Excel for Microsoft 365 thay đổi cách hoạt động của chú thích. Các chú thích hiện được phân luồng và cho phép bạn thảo luận với người khác về dữ liệu. Ghi chú dùng để tạo ghi chú hoặc chú thích về dữ liệu và hoạt động như những chú thích đã từng làm việc trong các phiên bản trước của Excel.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Chú thích


Ô có $1.234,00 và chú thích theo luồng được đính kèm: "Dave Ludwig: Is this figure correct?" "Amy Smith: Hãy để tôi kiểm tra..." v.v. Chú thích có hộp Trả lời. Khi mọi người trả lời, bạn có thể thấy một vài chú thích được kết nối với nhau, hiện một hội thoại ảo trong sổ làm việc. Nếu bạn cần thảo luận dữ liệu với người khác, hãy sử dụng chú thích.

Thêm chú thích

 1. Bấm chuột phải vào một ô và bấm Chú thích Mới.

 2. Trong hộp chú thích, nhập chú thích của bạn. Bạn cũng có thể @mention để đưa họ vào chuỗi chú thích.

 3. Di chuyển con trỏ ra khỏi ô.

  Chú thích biến mất nhưng chỉ báo chú thích màu tím vẫn còn. Để xem lại chú thích, di chuột lên ô.

Xem lại chú thích

 • Chọn tab Xem lại, rồi bấm vào Chú thích Trước hoặc Chú thích Tiếp theo để xem từng chú thích theo trình tự.

Hiện/Ẩn tất cả chú thích cùng một lúc

 • Chọn tab Xem lại, rồi bấm vào Hiện chú thích. Ngăn tác vụ Chú thích mới sẽ tải ở bên phải hiển thị tất cả chú thích của bạn theo thứ tự.

Xóa chú thích

 • Bấm vào nút Xem thêm hành động luồng (...) ở góc trên bên phải của chú thích, rồi chọn Xóa chuỗi.

Giải quyết một chuỗi hội thoại

 • Bấm vào nút Xem thêm hành động luồng (...) ở góc trên bên phải của chú thích, rồi chọn Giải quyết chuỗi.

Ghi chú


Ô có $1.234,00 và chú thích thừa tự được đính kèm: "Dave Ludwig: Is this figure correct?" Ghi chú (trước đây gọi là "chú thích" trong phiên bản Excel cũ) không có hộp Trả lời. Ghi chú chỉ để thêm chú thích hoặc lời nhắc vào các ô. Nếu bạn không cần thảo luận về dữ liệu, hãy sử dụng ghi chú.

Thêm ghi chú

 1. Bấm chuột phải vào một ô và bấm Ghi chú Mới.

 2. Trong hộp ghi chú, hãy nhập ghi chú của bạn.

 3. Bấm ra bên ngoài ghi chú.

  Hộp ghi chú biến mất nhưng chỉ báo ghi chú màu đỏ vẫn còn. Để xem lại ghi chú, hãy di chuột qua ô.

  Lưu ý: Để định dạng chú thích của bạn, hãy tô sáng văn bản bạn muốn thay đổi, bấm chuột phải vào ghi chú và chọn Định dạng Chú thích.

Xem lại ghi chú

 • Chọn tab Xem lại > , rồi bấmvào Ghi chú Trước đó hoặc Ghi chú Tiếp theo để xem từng ghi chú theo trình tự.

Hiển thị/Ẩn tất cả ghi chú cùng một lúc

 • Chọn tab Xem lại trong > chú và >Hiện Tất cả Ghi chú. Làm như vậy sẽ bật và tắt ghi chú của bạn.

Di chuyển ghi chú

 • Bấm vào viền của ghi chú, sau đó kéo nó.

Đổi kích cỡ ghi chú

 • Bấm vào viền của ghi chú, rồi kéo một trong các núm điều khiển đổi cỡ ở bên hoặc góc của ghi chú.

Xóa ghi chú

 • Bấm vào viền của ghi chú, rồi nhấn Delete.

Chuyển đổi thành Chú thích

 • Nếu bạn muốn tận dụng lợi thế của chú thích theo luồng trong ghi chú hiện có, hãy chọn tab Xem lại > ghi chú > đổi thành chú thích.

Xem thêm

Việc cần làm nếu bạn bỏ lỡ Chú thích Mới và Ghi chú Mới từ menu ngữ Excel cảnh của bạn

Chú thích giống như ghi chú dính cho ô và bạn có thể dùng chúng để thêm chú thích hoặc nhắc nhở về dữ liệu của mình. Khi ô có chứa chú thích, một chỉ báo sẽ xuất hiện ở góc của ô. Khi bạn di chuột qua ô, chú thích sẽ xuất hiện.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Thêm chú thích

 1. Bấm chuột phải vào một ô, rồi bấm vào Chèn chú thích.

 2. Nhập chú thích của bạn vào hộp chú thích.

 3. Bấm ra bên ngoài hộp chú thích.

  Hộp chú thích biến mất nhưng chỉ báo chú thích màu đỏ vẫn ở trong ô. Để xem chú thích, di chuột qua ô.

  Mẹo: Để định dạng chú thích của bạn, hãy tô sáng văn bản bạn muốn thay đổi, bấm chuột phải vào chú thích và chọn Định dạng Chú thích.

Xem lại chú thích

 • Chọn tab Xem lại, rồi bấm vào Tiếp theo hoặc Trước đó để xem từng chú thích theo trình tự.

Xem tất cả chú thích cùng một lúc

 • Chọn Xem lại > Tất cả Chú thích để hiển thị hoặc ẩn chú thích.

  Bạn có thể cần phải di chuyển hoặc đổi kích cỡ các chú thích chồng lên nhau.

  Lưu ý: Chọn Xem lại > Hiện/Ẩn Chú thích để hiện hoặc ẩn từng chú thích.

Di chuyển chú thích

 • Kéo viền của hộp chú thích.

Đổi kích cỡ chú thích

 • Kéo một trong các núm điều khiển ở các cạnh hoặc góc của hộp chú thích.

Xóa chú thích

 • Bấm vào viền của chú thích, rồi nhấn Delete.

Lưu ý:  Excel for Microsoft 365 thay đổi cách hoạt động của chú thích. Các chú thích hiện được phân luồng và cho phép bạn thảo luận với người khác về dữ liệu. Chú thích truyền thống đã được đổi tên ghi chú và vẫn hoạt động giống như trong các phiên bản trước của Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Chèn chú thích và ghi chú trong Excel

Sự khác biệt giữa chú thích theo luồng và ghi chú

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×